Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim pizza vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim pizza vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tin chi tiết về sim Pizza của Vietnamobile

Gần đây trên các tuyến đường la liệt các biển quảng cáo “Sim Pizza”, “Ưu đãi của Sim Pizza”. Vậy Sim Pizza là gì? Đó có phải là một loại Pizza mới hay không?

>>>Tham khảo thêm:
Sốc với khuyến mại siêu khủng của Sim pizza của Vietnamobile

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0909.76.76.96 Giá: 6,000,000      < - > 0898.6666.39 Giá: 13,000,000
0909.78.3388 Giá: 6,000,000      < - > 08989.00.888 Giá: 13,000,000
0909.83.8998 Giá: 6,000,000      < - > 0899 995757 Giá: 13,000,000
0909.93.2929 Giá: 6,000,000      < - > 0899 996799 Giá: 13,000,000
0909 69696.1 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997887 Giá: 13,000,000
093 556 4666 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999566 Giá: 13,000,000
093.115.83.83 Giá: 6,000,000      < - > 09.01.05.8999 Giá: 13,000,000
093.143.77.88 Giá: 6,000,000      < - > 09.32.82.0000 Giá: 13,000,000
093.186.11.99 Giá: 6,000,000      < - > 09.39.68.1999 Giá: 13,000,000
093.186.19.19 Giá: 6,000,000      < - > 090.139.39.78 Giá: 13,000,000
093.193.6699 Giá: 6,000,000      < - > 0901 014567 Giá: 13,000,000
093.213.39.79 Giá: 6,000,000      < - > 0901 027999 Giá: 13,000,000
093.29.2.2000 Giá: 6,000,000      < - > 0901 087087 Giá: 13,000,000
093.31.31.093 Giá: 6,000,000      < - > 0901 357090 Giá: 13,000,000
093.32.32.093 Giá: 6,000,000      < - > 0901 368090 Giá: 13,000,000
093.34.34.093 Giá: 6,000,000      < - > 0901 368091 Giá: 13,000,000
093.39.67789 Giá: 6,000,000      < - > 0901 368139 Giá: 13,000,000
093.496.77.99 Giá: 6,000,000      < - > 0901 368179 Giá: 13,000,000
093.62.62.093 Giá: 6,000,000      < - > 0901 381668 Giá: 13,000,000
093.70.79.666 Giá: 6,000,000      < - > 0901 390168 Giá: 13,000,000
093.774.66.99 Giá: 6,000,000      < - > 0901 390179 Giá: 13,000,000
093.777.8.368 Giá: 6,000,000      < - > 0901 391668 Giá: 13,000,000
093.77777.42 Giá: 6,000,000      < - > 0901.00.77.88 Giá: 13,000,000
093.81.81.093 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.1888 Giá: 13,000,000
093.99.66667 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.1999 Giá: 13,000,000
0931 000779 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.2888 Giá: 13,000,000
0931 000868 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.2999 Giá: 13,000,000
0931 021666 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.5888 Giá: 13,000,000
0931 027666 Giá: 6,000,000      < - > 0901.08.7999 Giá: 13,000,000
0931 045666 Giá: 6,000,000      < - > 0901.09.2888 Giá: 13,000,000
0931 067666 Giá: 6,000,000      < - > 0901.09.5888 Giá: 13,000,000
0931 074888 Giá: 6,000,000      < - > 0901.2.8.1999 Giá: 13,000,000
0931 084888 Giá: 6,000,000      < - > 0901.2222.11 Giá: 13,000,000
0931 087666 Giá: 6,000,000      < - > 0901.3.4.5.6.07 Giá: 13,000,000
0931 094888 Giá: 6,000,000      < - > 0901.37.39.37 Giá: 13,000,000
0931 141777 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39 79.38 Giá: 13,000,000
0931 252555 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39 79.78 Giá: 13,000,000
0931 331668 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.33.39 Giá: 13,000,000
0931 333686 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.38.37 Giá: 13,000,000
0931 333779 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.38.79 Giá: 13,000,000
0931 333886 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.39.88 Giá: 13,000,000
0931 333889 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.78.39 Giá: 13,000,000
0931 339979 Giá: 6,000,000      < - > 0901.39.78.79 Giá: 13,000,000
0931 456879 Giá: 6,000,000      < - > 0902 333234 Giá: 13,000,000
0931 534888 Giá: 6,000,000      < - > 0902 555234 Giá: 13,000,000
0931 583979 Giá: 6,000,000      < - > 0902 999345 Giá: 13,000,000
0931 668768 Giá: 6,000,000      < - > 0902.44.11.44 Giá: 13,000,000
0931 816168 Giá: 6,000,000      < - > 0902.86.09.09 Giá: 13,000,000
0931 818919 Giá: 6,000,000      < - > 0903 339639 Giá: 13,000,000
0931 861991 Giá: 6,000,000      < - > 0903.763.666 Giá: 13,000,000
0931 868969 Giá: 6,000,000      < - > 0906 579879 Giá: 13,000,000
0931 870666 Giá: 6,000,000      < - > 0906 579879 Giá: 13,000,000
0931 875777 Giá: 6,000,000      < - > 0906 777977 Giá: 13,000,000
0931 879939 Giá: 6,000,000      < - > 0906 866696 Giá: 13,000,000
0931 888118 Giá: 6,000,000      < - > 0906.12.6886 Giá: 13,000,000
0931 888365 Giá: 6,000,000      < - > 0906.2222.42 Giá: 13,000,000
0931 896986 Giá: 6,000,000      < - > 0907 25 6688 Giá: 13,000,000
0931 898797 Giá: 6,000,000      < - > 0907.22.88.22 Giá: 13,000,000
0931 939555 Giá: 6,000,000      < - > 0907.44.2345 Giá: 13,000,000
0931 966968 Giá: 6,000,000      < - > 0907.44.6888 Giá: 13,000,000
0931 968979 Giá: 6,000,000      < - > 0907.55.00.55 Giá: 13,000,000
0931.00.09.09 Giá: 6,000,000      < - > 0907.58.59.60 Giá: 13,000,000
0931.01.1234 Giá: 6,000,000      < - > 0907.92.6888 Giá: 13,000,000
0931.01.39.39 Giá: 6,000,000      < - > 0909 158777 Giá: 13,000,000
0931.01.8866 Giá: 6,000,000      < - > 0909 570888 Giá: 13,000,000
0931.02.6886 Giá: 6,000,000      < - > 0909.44.35.35 Giá: 13,000,000
0931.02.8866 Giá: 6,000,000      < - > 0909.61.77.99 Giá: 13,000,000
0931.02.8899 Giá: 6,000,000      < - > 093.661.77.99 Giá: 13,000,000
0931.03.8866 Giá: 6,000,000      < - > 0931 011999 Giá: 13,000,000
0931.05.39.39 Giá: 6,000,000      < - > 0931 022999 Giá: 13,000,000
0931.05.8668 Giá: 6,000,000      < - > 0931 060888 Giá: 13,000,000
0931.05.8866 Giá: 6,000,000      < - > 0931 060999 Giá: 13,000,000
0931.05.89.89 Giá: 6,000,000      < - > 0931 070888 Giá: 13,000,000
0931.06.4567 Giá: 6,000,000      < - > 0931 075075 Giá: 13,000,000
0931.07.4567 Giá: 6,000,000      < - > 0931 076076 Giá: 13,000,000
0931.07.8866 Giá: 6,000,000      < - > 0931 082082 Giá: 13,000,000
0931.07.89.89 Giá: 6,000,000      < - > 0931 085085 Giá: 13,000,000
0931.08.4567 Giá: 6,000,000      < - > 0931 091091 Giá: 13,000,000
0931.37.37.39 Giá: 6,000,000      < - > 0931 096096 Giá: 13,000,000
0931.78.68.78 Giá: 6,000,000      < - > 0931 464444 Giá: 13,000,000
0931.85.8889 Giá: 6,000,000      < - > 0931 876888 Giá: 13,000,000
0931.87.8668 Giá: 6,000,000      < - > 0931 890888 Giá: 13,000,000
0931.87.89.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931 891888 Giá: 13,000,000
0931.88.16.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931 892888 Giá: 13,000,000
0931.88.36.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931 893888 Giá: 13,000,000
0931.88.67.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931 894888 Giá: 13,000,000
0931.88.78.98 Giá: 6,000,000      < - > 0931 895888 Giá: 13,000,000
0931.88.79.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931 897888 Giá: 13,000,000
0931.89.68.39 Giá: 6,000,000      < - > 0931.0.67888 Giá: 13,000,000
0931.89.79.68 Giá: 6,000,000      < - > 0931.06.79.79 Giá: 13,000,000
0931.91.1368 Giá: 6,000,000      < - > 0931.06.86.86 Giá: 13,000,000
0931.97.39.39 Giá: 6,000,000      < - > 0931.433.666 Giá: 13,000,000
0932 003344 Giá: 6,000,000      < - > 0931.59.8989 Giá: 13,000,000
0932 012567 Giá: 6,000,000      < - > 0932 858666 Giá: 13,000,000
0932 038203 Giá: 6,000,000      < - > 0932.13.4444 Giá: 13,000,000
0932 043838 Giá: 6,000,000      < - > 0933 039939 Giá: 13,000,000
0932 083388 Giá: 6,000,000      < - > 0933 039939 Giá: 13,000,000
0932 085599 Giá: 6,000,000      < - > 0934 024024 Giá: 13,000,000
0932 086677 Giá: 6,000,000      < - > 0934 188189 Giá: 13,000,000
0932 086866 Giá: 6,000,000      < - > 0934.02.04.06 Giá: 13,000,000
0932 088777 Giá: 6,000,000      < - > 0936 080313 Giá: 13,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim Vietnamobile giá rẻ:


Hướng dẫn cách chọn sim-mua sim Vietnamobile giá rẻ

Nội dung chính:

Giới thiệu về sim Pizza

Với các khách hàng sử dụng sim Vietnamobile chắc chắn không còn xa lạ với các dòng sim khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như Sim Thạch Sanh, Sim Sinh Viên SV…và mới đây nhất nhà mạng “Siêu Khuyến Mãi” này cũng tung ra thị trường thêm một bộ hòa mạng với ưu đãi không kém đó chính là là bộ hòa mạng có tên Sim Pizza Vietnamobile.

Nghe tên thôi cũng đã thấy hấp dẫn phải không? Sở dĩ bộ hòa mạng này có tên “lạ” đến vậy bởi dịch vụ đa dạng mà bạn có thể lựa chọn giống như chọn vị cho một chiếc pizza vậy. Đó chính là:
+Pizza “Chuyện trò băm”
+Pizza “Nhắn tin nóng tay”
+Pizza “Lướt mạng thượng hạng”
+Pizza “Giải trí ngũ vị”
Bên cạnh đó khách hàng còn nhận được những ưu đãi cực lớn như: hưởng mức cước rẻ nhất thị trường, miễn phí truy cập facebook, zalo, phần mềm âm nhạc đỉnh cao MOOV…Thật hấp dẫn đúng không? Chi tiết cụ thể về các ưu đãi của Sim Pizza hãy cùng tìm hiểu ngay trong phần 2 nhé.

Những ưu đãi của sim Pizza

Với những ưu đãi sau đây thì Sim Pizza của Vietnamobile đúng là một siêu phẩm cực kỳ hữu dụng và nếu bạn bỏ qua thì quả là rất đáng tiếc.

1. Cước phí ưu đãi chỉ 680đ/phút

680đ/phút cho cả nội mạng và ngoại mạng là mức cước gọi thoại thấp nhất hiện nay.

Giá cước đặc biệt này sẽ được áp dụng cho các thuê bao Sim Pizza với các cuộc gọi nội tỉnh, duy trì trong 6 tháng liên tiếp kể từ khi khách hang lựa chọn đăng ký.

Để tận hưởng ưu đãi này, tất cả những gì người dùng cần làm là đăng ký thông qua cú pháp: *990#OK (đối với khách hàng ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng), hoặc *680#OK (đối với khách hang ở các khu vực khác); và duy trì ưu đãi bằng cách nạp thẻ chỉ 10.000đ mỗi tháng.

2. MIỄN PHÍ truy cập facebook, zalo, MOOV và các gói dữ liệu

Không chỉ được hưởng ưu đãi cực lớn về cước gọi thoại, khi đăng ký sim Pizza bạn còn được MIỄN PHÍ DỮ LIỆU truy cập facebook, zalo trong vòng 3 tháng.

Đặc biệt với những khách hàng ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng còn được miễn phí truy cập ứng dụng âm nhạc nước ngoài MOOV với kho nhạc siêu khủng cả trong nước và quốc tế.

3.Tha hồ chọn vị Pizza theo “Gu” của mình

Như đã nhắc đến trong phần 1, khi sử dụng sim Pizza khách hàng có thể lựa chọn 1 hay nhiều gói dịch vụ tạo nên phong cách riêng cho bạn:
  • Chuyện trò băm: với dịch vụ này bạn sẽ được tám chuyện thâu đêm suốt sang với các gói: Gói Nhóm 2.000đ/ngày, Gói Đêm 15.000đ/tháng, hay Gói Ngày – chỉ 20.000đ/30 ngày.
  • Nhắn tin nóng tay: chỉ với 10,000đ , khách hang được thoả sức nhắn 1000 tin nội mạng trong vòng 30 ngày.
  • Lướt mạng thượng hạng: với gói ngày bạn có ngay 1GB data sử dụng trong vòng 24h chỉ với 3.000đ, gói tháng có ngay 1,6GB với 50.000đ.
  • Giải trí ngũ vị: Khách hàng thường xuyên cập nhật các tính năng giải trí sử dụng gói cước này bao gồm: âm nhạc, phim ảnh, dịch vụ trò chơi chỉ với 10.000đ cho 30 ngày.
Với Sim Pizza Vietnamobile chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ độc đáo và thú vị. Còn chần chừ gì nữa, hãy sắm ngay cho mình một chiếc sim Pizza ngay thôi nào.

Bài đăng phổ biến