Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim lộc phát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim lộc phát. Hiển thị tất cả bài đăng

Sim lộc phát hợp mệnh Mộc_Mang may mắn cho gia chủ

Mệnh Mộc gồm những người luôn tươi trẻ và tự tin. Vậy thì số sim lộc phát nào mới hợp với tính cách của họ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Mộc ngay bây giờ nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Hướng dẫn cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Mộc cực chuẩn

>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0964.08.79.68 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 798868 Giá: 15,000,000
0964.22.1368 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 828838 Giá: 15,000,000
0964.27.6688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 861386 Giá: 15,000,000
0964.63.68.79 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 886386 Giá: 15,000,000
0964.968.868 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 886879 Giá: 15,000,000
09640.42.486 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 968688 Giá: 15,000,000
09645.01.666 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 968969 Giá: 15,000,000
0965 139839 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 999009 Giá: 15,000,000
0965 169679 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.63.8868 Giá: 15,000,000
0965 199779 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.65.6668 Giá: 15,000,000
0965 212686 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.8686.98 Giá: 15,000,000
0965 338883 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 186168 Giá: 15,000,000
0965 368168 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 539539 Giá: 15,000,000
0965 699986 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 699989 Giá: 15,000,000
0965 799679 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 785785 Giá: 15,000,000
0965 799990 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 886866 Giá: 15,000,000
0965 799991 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 969996 Giá: 15,000,000
0965 799992 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 986998 Giá: 15,000,000
0965 879779 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.6666.96 Giá: 15,000,000
0965 888799 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.79.6886 Giá: 15,000,000
0965 955789 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.866.686 Giá: 15,000,000
0965 992868 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.886.686 Giá: 15,000,000
0965.15.8868 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.89.8668 Giá: 15,000,000
0965.16.36.86 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.98.8668 Giá: 15,000,000
0965.18.1996 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.988.868 Giá: 15,000,000
0965.30.3979 Giá: 6,000,000     < - - > 088.66666.98 Giá: 15,000,000
0965.37.1368 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 012888 Giá: 15,000,000
0965.39.8688 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 147147 Giá: 15,000,000
0965.58.18.68 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 196999 Giá: 15,000,000
0965.75.1368 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 233888 Giá: 15,000,000
0965.80.1368 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 233888 Giá: 15,000,000
0965.86.82.86 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 368668 Giá: 15,000,000
0965.87.1368 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 387387 Giá: 15,000,000
0965.89.3868 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 446886 Giá: 15,000,000
0965.90.90.91 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 555552 Giá: 15,000,000
0965.91.1990 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 661234 Giá: 15,000,000
0965.92.96.99 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 661990 Giá: 15,000,000
0966 06 08 80 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 661996 Giá: 15,000,000
0966 079579 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 681234 Giá: 15,000,000
0966 111696 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 688588 Giá: 15,000,000
0966 119979 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 727727 Giá: 15,000,000
0966 193199 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 767888 Giá: 15,000,000
0966 223866 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 838889 Giá: 15,000,000
0966 228979 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 877877 Giá: 15,000,000
0966 229679 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.01.5678 Giá: 15,000,000
0966 279989 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.08.5678 Giá: 15,000,000
0966 333357 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.09.5678 Giá: 15,000,000
0966 333357 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.28.5678 Giá: 15,000,000
0966 368979 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.50.5678 Giá: 15,000,000
0966 378679 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.60.5678 Giá: 15,000,000
0966 668151 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.79.6688 Giá: 15,000,000
0966 779179 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.81.82.83 Giá: 15,000,000
0966 779279 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.89.6688 Giá: 15,000,000
0966 779679 Giá: 6,000,000     < - - > 09.6789.9191 Giá: 15,000,000
0966 866881 Giá: 6,000,000     < - - > 09.68.79.4888 Giá: 15,000,000
0966 985688 Giá: 6,000,000     < - - > 09.71.71.7779 Giá: 15,000,000
0966 993898 Giá: 6,000,000     < - - > 09.71.71.78.79 Giá: 15,000,000
0966.06.06.79 Giá: 6,000,000     < - - > 09.79.89.2005 Giá: 15,000,000
0966.3.5.1993 Giá: 6,000,000     < - - > 09.81.87.86.86 Giá: 15,000,000
0966.4444.86 Giá: 6,000,000     < - - > 09.85.87.88.86 Giá: 15,000,000
0966.79.1981 Giá: 6,000,000     < - - > 09.86.83.1996 Giá: 15,000,000
0966.79.1992 Giá: 6,000,000     < - - > 09.89.49.77.99 Giá: 15,000,000
0966.79.1997 Giá: 6,000,000     < - - > 096 88888 05 Giá: 15,000,000
0966.86.46.86 Giá: 6,000,000     < - - > 096.39.39.779 Giá: 15,000,000
0966.93.1986 Giá: 6,000,000     < - - > 096.40.45.888 Giá: 15,000,000
0966.98.8386 Giá: 6,000,000     < - - > 096.444.222.9 Giá: 15,000,000
0967 333168 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 111688 Giá: 15,000,000
0967 565568 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 166969 Giá: 15,000,000
0967 570666 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 169179 Giá: 15,000,000
0967 699995 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 279666 Giá: 15,000,000
0967 699997 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 300666 Giá: 15,000,000
0967 771567 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 328686 Giá: 15,000,000
0967 777569 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 336886 Giá: 15,000,000
0967 779279 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 456788 Giá: 15,000,000
0967 779866 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 569666 Giá: 15,000,000
0967 806668 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 679666 Giá: 15,000,000
0967 848866 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 681668 Giá: 15,000,000
0967 898878 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 685666 Giá: 15,000,000
0967 899994 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 707707 Giá: 15,000,000
0967 992789 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 711666 Giá: 15,000,000
0967.11.1987 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 767666 Giá: 15,000,000
0967.365.979 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 771666 Giá: 15,000,000
0967.56.1988 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 799997 Giá: 15,000,000
0967.66.1985 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 799997 Giá: 15,000,000
09676 7.9669 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 800666 Giá: 15,000,000
0968 02 1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 800900 Giá: 15,000,000
0968 166368 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 841999 Giá: 15,000,000
0968 250368 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 968886 Giá: 15,000,000
0968 293339 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 986668 Giá: 15,000,000
0968 299997 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 988868 Giá: 15,000,000
0968 339539 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.33.6969 Giá: 15,000,000
0968 399995 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.33.88.33 Giá: 15,000,000
0968 669169 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.33.99.33 Giá: 15,000,000
0968 886113 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.44.77.99 Giá: 15,000,000
0968 888265 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.530.530 Giá: 15,000,000
0968 888294 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.55.6969 Giá: 15,000,000
0968 899339 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.66.68.69 Giá: 15,000,000
0968 963866 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.69.6699 Giá: 15,000,000
0968 986286 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.69.9966 Giá: 15,000,000
0968 986838 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.736.736 Giá: 15,000,000
0968 988179 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.82.4444 Giá: 15,000,000

Nội dung chính:

Tổng quan chung về mệnh Mộc

Người mệnh Mộc luôn tươi tắn, khoẻ khoắn giống như những rừng cây luôn phát triển không ngừng. Những yếu tố phong thuỷ Mộc luôn đem đến những nguồn năng lượng mới đến cho sức khoẻ, sự sống và sự sinh trưởng.

Người thuộc mệnh Mộc thường rất ngay thẳng, nhiệt tình, chủ động, thích bận rộn và có mục đích, ghét lẩn tránh. Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp. Họ tưởng tượng nhiều hơn thực sự gắn bó với kế hoạch.

Người mệnh Mộc nếu muốn thành công trong sự nghiệp cần phải biết sử dụng màu sắc, đá quý, con số hợp mệnh một cách hợp lý. Sử dụng sim phong thủy cũng là một trong những hình thức kích hoạt phong thủy mang may mắn đến cho chủ sở hữu. Đặc biệt khi kết hợp với dòng sim lộc phát sẽ càng mang lại nhiều vận may.

Cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Mộc
Vậy phải chọn sim lộc phát hợp mệnh Mộc như thế nào? Rất đơn giản bạn chỉ cần biết được những con số thuộc mệnh tương sinh với mệnh Mộc và sử dụng chúng.

Theo ngũ hành, thì Thủy sinh Mộc (chi tiết về ngũ hành tham khảo thêm tại Cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Mộc). Bởi nước là yếu tố không thể thiếu đối với sự sống nói chung và sự phát triển của cây nói riêng. Không có nước cây không thể phát triển. Vì vậy mới nói Thủy sinh Mộc. Những con số mệnh Mộc nên sử dụng là các con số thuộc hành Thủy và Mộc: 1, 3 và 4.

Do sim lộc phát có đuôi cố định là 2 số 6 và 8 không thể thay đổi nên những số còn lại trong dãy sim bạn hãy sử dụng các con số hợp mệnh. Ví dụ xxx.116886, xxx.348668, xxx.13668….

Bên cạnh đó nếu bạn thuộc mệnh Âm nên chọn số sim vượng Dương là số sim có nhiều số lẻ và ngược lại nếu bạn thuộc mệnh Dương nên chọn số sim vượng Âm. Bởi Âm Dương hài hòa vạn vật mới có thể sinh sôi và phát  triển thuận lợi.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim lộc phát hợp mệnh Mộc hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi. Với trên 9 năm hoạt động trong lĩnh vực sim số cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm về phong thủy sẽ tư vấn cho bạn chính xác. Chắc chắn đến với chúng tôi bạn sẽ chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim chính xác nhất

Rất nhiều khách hàng mệnh Kim thắc mắc nên chọn số sim lộc phát nào để hợp mệnh? Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim chính xác nhất.

>>>Tham khảo thêm:

Cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim cực chính xác

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng viettel:

0961 881997 Giá: 6,000,000     < - - > 09624 88886 Giá: 14,000,000
0961 899199 Giá: 6,000,000     < - - > 0965.86.3979 Giá: 14,000,000
0961 899399 Giá: 6,000,000     < - - > 0968 538686 Giá: 14,000,000
0961 911997 Giá: 6,000,000     < - - > 0968.19.4567 Giá: 14,000,000
0961 921995 Giá: 6,000,000     < - - > 0968.50.4444 Giá: 14,000,000
0961 921996 Giá: 6,000,000     < - - > 0968.761.761 Giá: 14,000,000
0961 921998 Giá: 6,000,000     < - - > 0969 014014 Giá: 14,000,000
0961 931995 Giá: 6,000,000     < - - > 097.15.4.1999 Giá: 14,000,000
0961 931996 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 936886 Giá: 14,000,000
0961 971995 Giá: 6,000,000     < - - > 0971.011.888 Giá: 14,000,000
0961 971996 Giá: 6,000,000     < - - > 0971.54.0000 Giá: 14,000,000
0961 971998 Giá: 6,000,000     < - - > 0972.38.0000 Giá: 14,000,000
0961 999389 Giá: 6,000,000     < - - > 0972.65.1888 Giá: 14,000,000
0961.06.06.86 Giá: 6,000,000     < - - > 0972.78.3979 Giá: 14,000,000
0961.07.8899 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 053888 Giá: 14,000,000
0961.136.889 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 233332 Giá: 14,000,000
0961.14.16.18 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 233332 Giá: 14,000,000
0961.19.29.29 Giá: 6,000,000     < - - > 0973.4078.88 Giá: 14,000,000
0961.22.1998 Giá: 6,000,000     < - - > 0975 632632 Giá: 14,000,000
0961.25.35.35 Giá: 6,000,000     < - - > 0975 793793 Giá: 14,000,000
0961.28.7799 Giá: 6,000,000     < - - > 0975 918686 Giá: 14,000,000
0961.32.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 0975.28.48.88 Giá: 14,000,000
0961.33.3535 Giá: 6,000,000     < - - > 0976 734444 Giá: 14,000,000
0961.34.36.38 Giá: 6,000,000     < - - > 09767.62.999 Giá: 14,000,000
0961.35.7799 Giá: 6,000,000     < - - > 0977.10.3456 Giá: 14,000,000
0961.42.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 0979 463456 Giá: 14,000,000
0961.43.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 098.424.9888 Giá: 14,000,000
0961.457.666 Giá: 6,000,000     < - - > 098.446.79.79 Giá: 14,000,000
0961.49.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 0981.89.8688 Giá: 14,000,000
0961.58.7799 Giá: 6,000,000     < - - > 0982.701.999 Giá: 14,000,000
0961.62.1996 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 189898 Giá: 14,000,000
0961.65.5656 Giá: 6,000,000     < - - > 09.82.82.82.80 Giá: 14,100,000
0961.66.5656 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.94.95.96 Giá: 14,300,000
0961.666.399 Giá: 6,000,000     < - - > 0971.85.87.89 Giá: 14,300,000
0961.6666.87 Giá: 6,000,000     < - - > 0971.94.95.96 Giá: 14,300,000
0961.69.1996 Giá: 6,000,000     < - - > 0971.95.96.97 Giá: 14,300,000
0961.74.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 0965 173999 Giá: 14,386,000
0961.76.2345 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 357666 Giá: 14,400,000
0961.77.7373 Giá: 6,000,000     < - - > 097.88888.14 Giá: 14,400,000
0961.78.88.78 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 312999 Giá: 14,400,000
0961.839.179 Giá: 6,000,000     < - - > 0962 785999 Giá: 14,500,000
0961.839.279 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 896262 Giá: 14,500,000
0961.8888.92 Giá: 6,000,000     < - - > 0979 868986 Giá: 14,500,000
0961.8888.95 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 779333 Giá: 14,500,000
0961.89.9669 Giá: 6,000,000     < - - > 0972 828222 Giá: 14,520,000
0961.97.6668 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 956688 Giá: 14,680,000
0961.99.8282 Giá: 6,000,000     < - - > 0978 060060 Giá: 14,680,000
0962 013689 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 666626 Giá: 14,686,000
0962 151686 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 779993 Giá: 14,686,000
0962 182345 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 878781 Giá: 14,686,000
0962 221980 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 991997 Giá: 14,686,000
0962 381995 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 336969 Giá: 14,686,000
0962 438686 Giá: 6,000,000     < - - > 0976 999499 Giá: 14,686,000
0962 438989 Giá: 6,000,000     < - - > 0964 317979 Giá: 14,700,000
0962 569699 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 039888 Giá: 14,700,000
0962 611686 Giá: 6,000,000     < - - > 0976.15.8989 Giá: 14,700,000
0962 617666 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 068886 Giá: 14,800,000
0962 735666 Giá: 6,000,000     < - - > 0962 880889 Giá: 14,800,000
0962 784666 Giá: 6,000,000     < - - > 0987 076699 Giá: 14,800,000
0962 827666 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 626626 Giá: 14,886,000
0962 839777 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 789666 Giá: 14,886,000
0962 839777 Giá: 6,000,000     < - - > 0985 130000 Giá: 14,886,000
0962 861980 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 933777 Giá: 14,886,000
0962 866636 Giá: 6,000,000     < - - > 0989 570000 Giá: 14,886,000
0962 929866 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 668789 Giá: 14,950,000
0962.01.8868 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.94.6789 Giá: 14,950,000
0962.090.190 Giá: 6,000,000     < - - > 0966 015015 Giá: 14,990,000
0962.5555.98 Giá: 6,000,000     < - - > 098.333.9990 Giá: 14,999,000
0962.61.8866 Giá: 6,000,000     < - - > 08.66.80.6666 Giá: 15,000,000
0962.86.87.86 Giá: 6,000,000     < - - > 08.68.68.68.84 Giá: 15,000,000
0963 111997 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6886.1988 Giá: 15,000,000
0963 181688 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6968.6869 Giá: 15,000,000
0963 269299 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6969.1368 Giá: 15,000,000
0963 299779 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6969.6986 Giá: 15,000,000
0963 338880 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6979.1368 Giá: 15,000,000
0963 365168 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6979.7968 Giá: 15,000,000
0963 503939 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6979.7986 Giá: 15,000,000
0963 579599 Giá: 6,000,000     < - - > 08.6986.9686 Giá: 15,000,000
0963 599868 Giá: 6,000,000     < - - > 08.86.68.79.86 Giá: 15,000,000
0963 681995 Giá: 6,000,000     < - - > 08.88.99.88.00 Giá: 15,000,000
0963 682001 Giá: 6,000,000     < - - > 08.8885.8887 Giá: 15,000,000
0963 699939 Giá: 6,000,000     < - - > 086.888.1996 Giá: 15,000,000
0963 719799 Giá: 6,000,000     < - - > 086.999.1368 Giá: 15,000,000
0963 766799 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 158168 Giá: 15,000,000
0963 959559 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 286268 Giá: 15,000,000
0963.009.339 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 379979 Giá: 15,000,000
0963.01.1997 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 380888 Giá: 15,000,000
0963.088.998 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 586886 Giá: 15,000,000
0963.35.3979 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 606660 Giá: 15,000,000
0963.35.3979 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 606806 Giá: 15,000,000
0963.55.58.59 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 608000 Giá: 15,000,000
0963.58.78.78 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 666366 Giá: 15,000,000
0963.85.1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 666566 Giá: 15,000,000
0963.90.8688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 679686 Giá: 15,000,000
0963.95.9669 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 683386 Giá: 15,000,000
0964 055550 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 686053 Giá: 15,000,000
0964 077770 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 688588 Giá: 15,000,000
0964 133939 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 688667 Giá: 15,000,000
0964 561995 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 689789 Giá: 15,000,000
0964 682688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 791999 Giá: 15,000,000
0964 992993 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 798688 Giá: 15,000,000

Nội dung chính:

Chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim

1. Tính cách chung của những người mệnh Kim

Kim đại diện cho thể rắn, mặt khác Kim còn là vật dẫn. Những người mệnh Kim khi tích cực sẽ là những người VÔ CÙNG THÔNG MINH, sắc sảo, có khả năng truyền đạt thông tin tốt, khi tiêu cực thì Kim sẽ hủy hoại, là mối nguy hiểm và mang đến phiền muộn.

2. Cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim

Sim lộc phát là dòng sim có đuôi 68 hay 86 như: 6886, 8668, 1368, 668, 866….Vì đây là dòng sim mặc định đuôi số gồm số 6 và 8 nên khi bạn chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim không thể thay thế những con số đó mà bạn cần sử dụng những số còn lại là số hợp phong thủy với mệnh của mình. Vậy những người mệnh Kim nên sử dụng con số nào?

Theo ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì Thổ sinh Kim nên những người mang mệnh Kim nên sử dụng các con số thuộc hành Thổ mới có thể hút tài hút lộc.

Ngoài ra, từ xưa vẫn thường có câu: “lưỡng kim thành khí”  tức là nhiều kim sẽ hợp thanh vật dụng. Vì vậy nên sử dụng những con số thuộc mệnh Kim. Các con số cần có mặt trong số sim lộc phát hợp mệnh Kim gồm: 2, 8, 6, 7. Ví dụ: xxx.277886, xxx.22.8668….đều tốt.

Tuy nhiên một yêu cầu nữa đó là bạn cần lựa chọn số sim sắp xếp sao cho âm dương của số sim tương phối với âm dương bản mệnh. Tức là nếu bạn thuộc dương Kim nên sử dụng sim có nhiều số chẵn, ngược lại nếu là âm Kim nên chọn sim có nhiều số lẻ. Hoặc bạn cũng có thể chọn số sim có số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.

Việc chọn sim phong thủy hợp mệnh sẽ phần nào giúp bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc, rất phù hợp với những người đang mong muốn công việc tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần, quan trọng là bạn phải chọn được công việc phù hợp với đam mê và khả năng của mình. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý giúp bạn lựa chọn được công việc phù hợp nhất.

Mệnh Kim nên làm nghề gì?

Việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với Ngũ hành luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi nó sẽ mang lại tiền tài, may mắn và khả năng thăng tiến cao cho sự nghiệp riêng của từng người.

Những người mệnh Kim hợp với hướng Tây và các nghề có liên quan đến kim loại. Bạn có thể chọn những nghề như giám sát, quản lý, ngành khai thác lâm sản, cơ khí, cơ điện hoặc những ngành liên quan đến tài chính, ngân hành, kế toán, kinh doanh chứng khoán. Ngoài ra người mệnh Kim cũng hợp với các công việc liên quan đến tin học như sản xuất phần cứng máy tính, trò chơi điện tử…

Trên đây là cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Kim và một số gợi ý sim lộc phát cho mệnh Kim. Hy vọng bạn sẽ có thêm thông tin cũng như lựa chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Mệnh Hỏa nên sử dụng sim lộc phát nào?

Sim lộc phát rất được lòng những người kinh doanh buôn bán. Sim lộc phát hợp phong thủy lại càng được ưa chuộng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách chọn sim lộc phát hợp mệnh Hỏa để sung túc cả năm.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0868 855955 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 899669 Giá: 13,400,000
0868 861881 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.85.87.89 Giá: 13,400,000
0868 865599 Giá: 6,000,000     < - - > 0972 149149 Giá: 13,400,000
0868 866226 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 678868 Giá: 13,490,000
0868 888484 Giá: 6,000,000     < - - > 0967.82.82.88 Giá: 13,490,000
0868 889386 Giá: 6,000,000     < - - > 0969 339868 Giá: 13,490,000
0868 889997 Giá: 6,000,000     < - - > 0972.39.38.38 Giá: 13,490,000
0868 919399 Giá: 6,000,000     < - - > 08.68.68.68.94 Giá: 13,500,000
0868 923668 Giá: 6,000,000     < - - > 08.888.666.08 Giá: 13,500,000
0868 923686 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 444404 Giá: 13,500,000
0868 923688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.70 Giá: 13,500,000
0868 956786 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.71 Giá: 13,500,000
0868 963668 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.73 Giá: 13,500,000
0868 965668 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.75 Giá: 13,500,000
0868 969869 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.76 Giá: 13,500,000
0868 979668 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.83.83.38 Giá: 13,500,000
0868 986669 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.97.8668 Giá: 13,500,000
0868 988699 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 228338 Giá: 13,500,000
0868 989 808 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 386 368 Giá: 13,500,000
0868 993456 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 088688 Giá: 13,500,000
0868.0000.86 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 088688 Giá: 13,500,000
0868.09.9889 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.00.77.99 Giá: 13,500,000
0868.11.6669 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.00.88.99 Giá: 13,500,000
0868.13.8899 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.33.66.33 Giá: 13,500,000
0868.22.88.79 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.68.33.68 Giá: 13,500,000
0868.26.2226 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.755.999 Giá: 13,500,000
0868.35.8889 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.78.3979 Giá: 13,500,000
0868.36.9696 Giá: 6,000,000     < - - > 0962.890.999 Giá: 13,500,000
0868.39.1983 Giá: 6,000,000     < - - > 0963 626686 Giá: 13,500,000
0868.688.118 Giá: 6,000,000     < - - > 0964 88 3979 Giá: 13,500,000
0868.79.1987 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 388899 Giá: 13,500,000
0868.79.56.79 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 410000 Giá: 13,500,000
0868.79.66.99 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 716969 Giá: 13,500,000
0868.82.82.83 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 724999 Giá: 13,500,000
0868.836.866 Giá: 6,000,000     < - - > 0973.39.99.39 Giá: 13,500,000
0868.888.366 Giá: 6,000,000     < - - > 0978 679979 Giá: 13,500,000
0868.93.1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 296989 Giá: 13,500,000
0868.93.93.88 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 339889 Giá: 13,500,000
0868.98.9996 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 818838 Giá: 13,500,000
0868.99.78.99 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 999689 Giá: 13,500,000
0868.999.788 Giá: 6,000,000     < - - > 0982 166199 Giá: 13,500,000
08684 98686 Giá: 6,000,000     < - - > 0982 166199 Giá: 13,500,000
08686.11.222 Giá: 6,000,000     < - - > 0982 939989 Giá: 13,500,000
0869 103103 Giá: 6,000,000     < - - > 0987 294294 Giá: 13,500,000
0869 123168 Giá: 6,000,000     < - - > 0987.39.99.39 Giá: 13,500,000
0869 266288 Giá: 6,000,000     < - - > 0989 555168 Giá: 13,500,000
0869 689668 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 296886 Giá: 13,600,000
0869 689688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 888199 Giá: 13,600,000
0869 896698 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 888599 Giá: 13,600,000
0869 993868 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 93 8668 Giá: 13,600,000
0869.33.43.53 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.60.8868 Giá: 13,600,000
0869.858.886 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.8998.86 Giá: 13,600,000
0869.888.139 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 818868 Giá: 13,600,000
0869.888.339 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 111668 Giá: 13,600,000
088.6839.179 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 168688 Giá: 13,600,000
0886 009555 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 363686 Giá: 13,600,000
0886 013013 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 363688 Giá: 13,600,000
0886 066000 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 633668 Giá: 13,600,000
0886 085085 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 633688 Giá: 13,600,000
0886 123689 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 833868 Giá: 13,600,000
0886 162162 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 836368 Giá: 13,600,000
0886 186189 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.33.6866 Giá: 13,600,000
0886 203203 Giá: 6,000,000     < - - > 0886.55.8688 Giá: 13,600,000
0886 328328 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 818889 Giá: 13,600,000
0886 355779 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.86.1368 Giá: 13,600,000
0886 366663 Giá: 6,000,000     < - - > 0962.86.1368 Giá: 13,600,000
0886 389868 Giá: 6,000,000     < - - > 0965.86.1368 Giá: 13,600,000
0886 399668 Giá: 6,000,000     < - - > 0966.36.1986 Giá: 13,600,000
0886 399868 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 368688 Giá: 13,600,000
0886 567879 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 368886 Giá: 13,600,000
0886 600700 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 391368 Giá: 13,600,000
0886 691996 Giá: 6,000,000     < - - > 0981.55.1368 Giá: 13,600,000
0886 698689 Giá: 6,000,000     < - - > 0981.97.6886 Giá: 13,600,000
0886 708777 Giá: 6,000,000     < - - > 0986.91.6668 Giá: 13,600,000
0886 797789 Giá: 6,000,000     < - - > 0987 516699 Giá: 13,600,000
0886 850850 Giá: 6,000,000     < - - > 0987 546699 Giá: 13,600,000
0886 873873 Giá: 6,000,000     < - - > 0987 969868 Giá: 13,600,000
0886 888696 Giá: 6,000,000     < - - > 0989 046699 Giá: 13,600,000
0886 933668 Giá: 6,000,000     < - - > 0989.79.11.79 Giá: 13,600,000
0886.12.8868 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 656668 Giá: 13,680,000
0886.123.886 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 881668 Giá: 13,680,000
0886.18.1102 Giá: 6,000,000     < - - > 0963 033330 Giá: 13,686,000
0886.19.3456 Giá: 6,000,000     < - - > 0966 498989 Giá: 13,686,000
0886.223.886 Giá: 6,000,000     < - - > 0966 666129 Giá: 13,686,000
0886.25.8868 Giá: 6,000,000     < - - > 0966 666308 Giá: 13,686,000
0886.33.66.79 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 666556 Giá: 13,686,000
0886.334.335 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 778881 Giá: 13,686,000
0886.39.55.39 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 895679 Giá: 13,686,000
0886.39.79.38 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 991993 Giá: 13,686,000
0886.40.4567 Giá: 6,000,000     < - - > 0973 055550 Giá: 13,686,000
0886.58.3456 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 888537 Giá: 13,686,000
0886.58.3979 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 123568 Giá: 13,688,000
0886.58.58.79 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 123686 Giá: 13,688,000
0886.79.79.29 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 520999 Giá: 13,750,000
0886.83.85.88 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 111789 Giá: 13,800,000
09.6666.26.29 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 663368 Giá: 13,800,000
09.6666.70.78 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 882688 Giá: 13,800,000
09.67.67.67.36 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 885668 Giá: 13,800,000
09.68.68.68.51 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 899568 Giá: 13,800,000
09.68.80.1989 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.32.8668 Giá: 13,800,000
09.696969.47 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.23.68 Giá: 13,800,000

Nội dung chính:

Tổng quan chung về mệnh Hỏa

Để chọn được số sim lộc phát hợp mệnh Hỏa chính xác nhất trước hết hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tính cách của người mệnh Hỏa.

Tích cực, mạo hiểm, can đảm, TỰ LẬP, năng động, SÔI NỔI, nhiệt tình là những tính cách nổi bật của người mệnh Hỏa.

Người thuộc mệnh Hỏa thường mang đến cho cuộc sống sự sôi động và hào hứng. Họ truyền cho mọi người nhiệt huyết và niềm đam mê; mọi người cũng thật sự bị thu hút bởi tính cách nổi bật của bạn. Bản năng cho bạn biết cần phải làm gì; nếu không có, chính bạn sẽ tạo ra việc để làm.

Họ là người NĂNG ĐỘNG, luôn tiến lên phía trước. Họ chỉ có thể chịu đựng tình trạng không hoạt động trong thời gian ngắn. Họ luôn là người khởi xướng và làm cho mọi việc tiến triển trong mọi tình huống.

Đa số người mệnh Hỏa thường CHÍNH TRỰC và TÀI ĐỨC. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ thành công và trở nên nổi tiếng. Nếu gặp sao xấu trong cung mệnh, cuộc sống gia đình họ sẽ có nhiều mâu thuẫn.

Vậy câu hỏi đặt ra chính là làm thế nào để những người mệnh Hỏa gặp được sao tốt? Đừng tìm kiếm ở đâu xa, hãy để sim lộc phát hợp mệnh Hỏa giúp bạn điều này.

Hướng dẫn chọn sim lộc phát hợp mệnh Hỏa

Một sim số phong thủy không nhất thiết là sim số đẹp mà hội đủ các yếu tố hòa hợp âm dương, ngũ hành, chứa vượng khí, may mắn, tốt lành…sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho người dùng nó nhiều may mắn.

Chọn sim lộc phát hợp mệnh Hỏa cũng cần phải hội tụ đầy đủ các yếu tố trên.

1. Âm Dương hòa hợp

Âm Dương hòa hợp tức là âm dương của số sim phải hòa hợp vói âm dương của bản mệnh. Mặc dù cùng mệnh Hỏa nhưng mỗi người sẽ mang mệnh âm và dương khác nhau tùy thuộc vào ngày tháng năm sinh.
  • Nếu bạn thuộc mệnh âm nên sử dụng các số sim thịnh dương là sim có nhiều số lẻ
  • Nếu bạn thuộc mệnh dương nên sử dụng các số sim thịnh âm là sim có nhiều số chẵn.
2. Ngũ hành tương sinh

Trong Ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa vì vậy những người mang mệnh Hỏa nên sử dụng sim lộc phát có chứa các con số của mệnh Mộc và Hỏa đó là các con số: 3, 4 và 9.

Đặc biệt cần tránh con số 1 của mệnh Thủy vì Thủy khắc Hỏa, nước sẽ dập tắt lửa.

Một số dạng sim lộc phát dành cho người mệnh Hỏa: xxx.349.668, xxx.339.688, xxx.939.6868…

3. Tổng nút cao

Tổng nút được coi như vượng khí của số sim đó. Nếu sim có tổng nút cao thì càng có giá trị cao. Quan niệm này đã tồn tại từ khi có sự xuất hiện của sim số. Đến nay thì càng nhiều khách hàng lựa chọn sim bắt buộc phải có yếu tố này.

Cách tính tổng nút rất đơn giản, bạn chỉ cần cộng dồn dãy số đến khi còn 1 chữ số cuối cùng.

Ví dụ: 9+8+7+2+2+0+6+3+7 = 44 ( 4 nút ).

Hy vọng với những thông tin trên bạn sẽ có thêm những kiến thức thú vị về phong thủy và chọn được cho mình số sim lộc phát hợp mệnh Hỏa ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến