Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Thìn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Thìn. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chọn sim hợp tuồi Thìn đơn giản nhất

Sim cho các tuổi: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn.Cách chọn sim hợp tuổi Thìn. Tất cả sẽ có ngay trong bài viết này.

>>>Tham khảo thêm:
Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Thìn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0966 269777 Giá: 5,100,000     < - - > 0962.55.99.66 Giá: 9,000,000
0966 637775 Giá: 5,100,000     < - - > 0962.99.1996 Giá: 9,000,000
0966.28.38.78 Giá: 5,100,000     < - - > 0962.99.1998 Giá: 9,000,000
0966.35.1998 Giá: 5,100,000     < - - > 0963 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.35 Giá: 5,100,000     < - - > 0963 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.26 Giá: 5,100,000     < - - > 0963.77.11.22 Giá: 9,000,000
0966.76.66.96 Giá: 5,100,000     < - - > 0964 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.909 Giá: 5,100,000     < - - > 0964.33.3979 Giá: 9,000,000
0967.21.6668 Giá: 5,100,000     < - - > 0964.36.3979 Giá: 9,000,000
0967.50.6668 Giá: 5,100,000     < - - > 0964.37.3979 Giá: 9,000,000
0967.53.6668 Giá: 5,100,000     < - - > 0964.39.01.39 Giá: 9,000,000
0968 135279 Giá: 5,100,000     < - - > 0964.626.686 Giá: 9,000,000
0968 668693 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 187888 Giá: 9,000,000
0968 707068 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 303132 Giá: 9,000,000
0968.68.1286 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 333373 Giá: 9,000,000
0969 361777 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 333373 Giá: 9,000,000
0969 592555 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 566569 Giá: 9,000,000
0969.77.1987 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 638886 Giá: 9,000,000
0971 995668 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 868383 Giá: 9,000,000
0972 676779 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 963939 Giá: 9,000,000
0973 567579 Giá: 5,100,000     < - - > 0965 983939 Giá: 9,000,000
0974 468479 Giá: 5,100,000     < - - > 0965.04.4567 Giá: 9,000,000
0974 744479 Giá: 5,100,000     < - - > 0965.77.88.39 Giá: 9,000,000
0974.80.3939 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 228789 Giá: 9,000,000
0975 573883 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 373789 Giá: 9,000,000
0975 733868 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 555554 Giá: 9,000,000
0976 118818 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 616889 Giá: 9,000,000
0976 366889 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 666574 Giá: 9,000,000
0976.9.9.1997 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 679279 Giá: 9,000,000
0977 119168 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 679379 Giá: 9,000,000
0977 188268 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 679579 Giá: 9,000,000
0977 279268 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 679668 Giá: 9,000,000
0977 622722 Giá: 5,100,000     < - - > 0966 955789 Giá: 9,000,000
0977 778199 Giá: 5,100,000     < - - > 0966.274.999 Giá: 9,000,000
0977 796226 Giá: 5,100,000     < - - > 0966.5.77778 Giá: 9,000,000
0977 909696 Giá: 5,100,000     < - - > 0966.889.869 Giá: 9,000,000
0978 289279 Giá: 5,100,000     < - - > 09668.09778. Giá: 9,000,000
0978 866266 Giá: 5,100,000     < - - > 0967 077088 Giá: 9,000,000
0978 877557 Giá: 5,100,000     < - - > 0967 333969 Giá: 9,000,000
0979 468486 Giá: 5,100,000     < - - > 0967 771995 Giá: 9,000,000
0979 686588 Giá: 5,100,000     < - - > 0967 896168 Giá: 9,000,000
0979 795998 Giá: 5,100,000     < - - > 0967.29.2345 Giá: 9,000,000
0979.09.0606 Giá: 5,100,000     < - - > 0967.590.590 Giá: 9,000,000
0979.22.0606 Giá: 5,100,000     < - - > 0967.77.4953 Giá: 9,000,000
0979.55.0606 Giá: 5,100,000     < - - > 0967.89.09.89 Giá: 9,000,000
0979.88.0968 Giá: 5,100,000     < - - > 096789.89.69 Giá: 9,000,000
0979.95.1992 Giá: 5,100,000     < - - > 0968 00 22 44 Giá: 9,000,000
098.369.39.68 Giá: 5,100,000     < - - > 0968 236823 Giá: 9,000,000
0981 365866 Giá: 5,100,000     < - - > 0968 294294 Giá: 9,000,000
0981 799668 Giá: 5,100,000     < - - > 0968 988679 Giá: 9,000,000
0981 898268 Giá: 5,100,000     < - - > 0968 991980 Giá: 9,000,000
0981 955995 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 179879 Giá: 9,000,000
0982 099696 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 578689 Giá: 9,000,000
0982 567179 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 626269 Giá: 9,000,000
0982 659898 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 668996 Giá: 9,000,000
0982 886662 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 669896 Giá: 9,000,000
0982 898379 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 752345 Giá: 9,000,000
0982 966639 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 798698 Giá: 9,000,000
09828282.63 Giá: 5,100,000     < - - > 0969 798699 Giá: 9,000,000
0983 559992 Giá: 5,100,000     < - - > 0969.03.39.79 Giá: 9,000,000
0983 781868 Giá: 5,100,000     < - - > 0969.82.85.88 Giá: 9,000,000
0983 866279 Giá: 5,100,000     < - - > 0969.90.1368 Giá: 9,000,000
09838386.19 Giá: 5,100,000     < - - > 097 1386 555 Giá: 9,000,000
0984 568696 Giá: 5,100,000     < - - > 097 666 1984 Giá: 9,000,000
0984 620123 Giá: 5,100,000     < - - > 097.21.21.179 Giá: 9,000,000
0984 889799 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 031368 Giá: 9,000,000
0984.79.1998 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 053979 Giá: 9,000,000
0985 167889 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 111969 Giá: 9,000,000
0985 303579 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 111978 Giá: 9,000,000
0985 336866 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 131113 Giá: 9,000,000
0985 611911 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 155779 Giá: 9,000,000
0985 789998 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 176699 Giá: 9,000,000
0985.96.6869 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 176886 Giá: 9,000,000
0986 361366 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 176886 Giá: 9,000,000
0986 686900 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 189199 Giá: 9,000,000
0986 824688 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 198199 Giá: 9,000,000
0986 838896 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 229789 Giá: 9,000,000
0986 865677 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 366699 Giá: 9,000,000
0986 868182 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 368179 Giá: 9,000,000
0986 966008 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 399789 Giá: 9,000,000
0986 966990 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 478579 Giá: 9,000,000
0986.04.1997 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 666366 Giá: 9,000,000
09868666.29 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 666626 Giá: 9,000,000
0987 822111 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 689889 Giá: 9,000,000
0987 869996 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 939868 Giá: 9,000,000
0988 086008 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 977988 Giá: 9,000,000
0988 088680 Giá: 5,100,000     < - - > 0971 999179 Giá: 9,000,000
0988 096998 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.25.39.79 Giá: 9,000,000
0988 552018 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.39.39.86 Giá: 9,000,000
0988 686960 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.39.6686 Giá: 9,000,000
0988 717997 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.52.86.86 Giá: 9,000,000
0988 805689 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.69.69.66 Giá: 9,000,000
0988 866098 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.69.96.69 Giá: 9,000,000
0988 936678 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.79.59.79 Giá: 9,000,000
0988 989608 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.82.84.86 Giá: 9,000,000
0988.09.1994 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.868.568 Giá: 9,000,000
0988.101.202 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.88.1997 Giá: 9,000,000
09888 899.54 Giá: 5,100,000     < - - > 0971.99.88.95 Giá: 9,000,000
0989 335866 Giá: 5,100,000     < - - > 0972 099789 Giá: 9,000,000
0989 338880 Giá: 5,100,000     < - - > 0972 306306 Giá: 9,000,000
0989 686810 Giá: 5,100,000     < - - > 0972 368239 Giá: 9,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim số đẹp hợp tuổi:


Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp hợp tuổi, hợp mệnh

Nội dung chính:

Tổng quan về người tuổi Thìn

1. Năm sinh của những người tuổi Thìn
 • Bính Thìn: 1916, 1976, 2036 (Sa Trung Thổ)
 • Mậu Thìn: 1928, 1988, 2048 (Đại Trạch Thổ)
 • Canh Thìn: 1940, 2000, 2060 (Bạch Lạp Kim)
 • Nhâm Thìn: 1952, 2012, 20172 (Trường lưu thủy)
 • Giáp Thìn: 1904, 1964, 2024 (Phúc Đăng Hỏa)
2. Tính cách những người tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì Rồng (Thìn) là loài vật không có thật nhưng lại được coi là loài vật mang lại nhiều may mắn nhất. Rồng cũng là 1 trong tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng – 4 con vật linh thiêng, thường đường gắn liền với sức mạnh và những gì cao quý nhất.

Những người tuổi Thìn thường phóng khoáng, thích tự do, họ không phải là những người hướng nội, vị trí của họ là ở bên ngoài thế giới to lớn kia, giữa đám đông công chúng. Do vậy, ta dễ dàng thấy rằng rất ít khi họ dành thời gian ở nhà như những cung mệnh khác.

Với tính cách như trên thì những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp như thế nào?

3. Sự nghiệp của những người tuổi Thìn

Hầu như tất cả những ai sinh vào năm Thìn này đều có nét thu hút đến lạ kỳ. Họ là những người luôn gặp thời, dường như thần May Mắn luôn mỉm cười với họ. Vì tính cách năng động và hoạt bát nên người tuổi này thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong các ngành nghề mà họ tham gia. Người tuổi này thích hợp thích hợp theo đuổi những công việc thể hiện sự sáng tạo cũng như tài năng của họ.

Tuy nhiên, họ có thể là những người thành công nhưng cũng rất có thể họ sẽ trở thành nô lệ của quyền lực, tự cao tự đại một cách mù quáng.

Để chọn sim hợp tuổi Thìn chính xác nhất chúng ta cần dựa vào Luật tương sinh tương khắc của Ngũ hành.
 • Ngũ hành tương sinh:  Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.
 • Ngũ hành tương khắc: Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
 • Những con số mang mệnh tương xứng: 1 mệnh Thủy, 2 - 8 mệnh Thổ, 3 - 4 mệnh Mộc, 6 - 7 mệnh Kim, 9 mệnh Hỏa. Số 5 là trung cung, số 0 chưa thuộc mệnh nào.
Bạn nên sử dụng những số sim có mệnh tương sinh với mệnh của mình. Việc xác định mệnh của số sim dựa vào con số cuối cùng trong dãy sim. Vì vậy muốn chọn sim sim phong thủy hợp tuổi Thìn nhất ta chỉ cần xét đến con số cuối. Cụ thể như sau:

1. Chọn sim hợp tuổi Giáp Thìn – Mệnh Hỏa
 • Nên dùng: sim mệnh Mộc có số cuối là 3 và 4 vì Mộc sinh Hỏa
 • Nên tránh: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy khắc Hỏa.
2. Chọn sim hợp tuổi Bính Thìn – Mệnh Thổ
 • Nên dùng: sim mệnh Hỏa có số cuối là 9 vì Hỏa sinh Thổ.
 • Nên tránh: sim mệnh Mộc có số cuối là 3, 4 vì mộc khắc Thổ.
3. Chọn sim hợp tuổi Mậu Thìn – Mệnh Mộc
 • Nên dùng: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy sinh Mộc.
 • Nên tránh: sim mệnh Kim có số cuối là 6, 7 vì Kim khắc Mộc.
4. Chọn sim hợp tuổi Canh Thìn – Mệnh Kim
 • Nên dùng: sim mệnh Kim có số cuối là 6 và 7 vì Thổ sinh Kim
 • Nên tránh: sim mệnh Mộc có số cuối là 3, 4 vì Kim khắc Mộc.
5. Chọn sim hợp tuổi Nhâm Thìn – Mệnh Thủy
 • Nên dùng: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy sinh Mộc
 • Nên tránh: sim mệnh Hỏa có số cuối là 9 vì Thủy khắc Hỏa.
Lưu ý:
 • Nếu bạn muốn chọn sim hợp tuổi Thìn để sự nghiệp thăng tiến nên lựa chọn sim tiến lên hoặc các dòng sim tam hoa, tứ quý, ngũ quý…
 • Nếu buôn bán kinh doanh nên chọn sim lộc phát hoặc sim thần tài.
 • Nếu muốn chọn sim giúp đẩy lùi vận xui nên chọn sim dễ nhớ, gánh đảo hoặc lặp kép.
Cách chọn sim hợp tuổi Thìn khá đơn giản, bạn chỉ cần chú ý đến một vài điểm là đã chọn được số sim ưng ý rồi. Chúc bạn sử dụng sim luôn gặp may mắn.

Bài đăng phổ biến