Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Tý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Tý. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chọn sim hợp tuổi Tý

Cách chọn sim hợp tuổi Tý gồm các tuổi: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý sẽ được giới thiệu ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim hợp tuổi Tý

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0981 791968 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 869 689 Giá: 8,800,000
0981 794686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 888112 Giá: 8,800,000
0981 797918 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 888119 Giá: 8,800,000
0981 819868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 889168 Giá: 8,800,000
0981 835868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851995 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 867686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 885779 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 886379 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.619.868 Giá: 8,800,000
0981 888696 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.629.868 Giá: 8,800,000
0981 891968 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.632.868 Giá: 8,800,000
0981 898779 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.659.868 Giá: 8,800,000
0981 899168 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901988 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901995 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.691.868 Giá: 8,800,000
0981 911889 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.692.868 Giá: 8,800,000
0981 911995 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.76.6886 Giá: 8,800,000
0981 980979 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 982868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 986186 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.891.868 Giá: 8,800,000
0981 986568 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.892.868 Giá: 8,800,000
0981 986586 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.99.1988 Giá: 8,800,000
0981 987222 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 111789 Giá: 8,800,000
0981 988379 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 222168 Giá: 8,800,000
0981 988588 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 222399 Giá: 8,800,000
0981 988979 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 222789 Giá: 8,800,000
0981 988986 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 235689 Giá: 8,800,000
0981 989168 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 277288 Giá: 8,800,000
0981 989389 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 696 698 Giá: 8,800,000
0981 989568 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.13.16.18 Giá: 8,800,000
0981 989986 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 991599 Giá: 5,000,000     < - - > 088.808.1368 Giá: 8,800,000
0981 992599 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 050050 Giá: 8,800,000
0981 998338 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 383686 Giá: 8,800,000
0981 999169 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.02.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.03.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.19.19 Giá: 8,800,000
0981.04.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.62.3979 Giá: 8,800,000
0981.05.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 09.6618.8818 Giá: 8,800,000
0981.05.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 09.666.999.80 Giá: 8,800,000
0981.05.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 09.666888.97 Giá: 8,800,000
0981.05.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 09.666999.81 Giá: 8,800,000
0981.05.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 09.666999.82 Giá: 8,800,000
0981.06.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 09.696969.73 Giá: 8,800,000
0981.06.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 09.8.9.10.8383 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000     < - - > 09.886.886.32 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000     < - - > 09.886.886.92 Giá: 8,800,000
0981.06.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 096 179 8899 Giá: 8,800,000
0981.07.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 122868 Giá: 8,800,000
0981.07.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 463456 Giá: 8,800,000
0981.08.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 473456 Giá: 8,800,000
0981.08.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 493456 Giá: 8,800,000
0981.08.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 682468 Giá: 8,800,000
0981.08.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 79.59.59 Giá: 8,800,000
0981.09.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968986 Giá: 8,800,000
0981.09.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 969668 Giá: 8,800,000
0981.10.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.93.8899 Giá: 8,800,000
0981.10.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 368883 Giá: 8,800,000
0981.11.07.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 777997 Giá: 8,800,000
0981.111.585 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 779886 Giá: 8,800,000
0981.133.199 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 789669 Giá: 8,800,000
0981.16.68.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 889668 Giá: 8,800,000
0981.20.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.88.9669 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 256969 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 568068 Giá: 8,800,000
0981.2222.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 860982 Giá: 8,800,000
0981.24.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.563.399 Giá: 8,800,000
0981.25.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 335777 Giá: 8,800,000
0981.26.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 256969 Giá: 8,800,000
0981.26.29.29 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 868656 Giá: 8,800,000
0981.26.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 417888 Giá: 8,800,000
0981.27.9988 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 666882 Giá: 8,800,000
0981.30.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 678699 Giá: 8,800,000
0981.30.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 882014 Giá: 8,800,000
0981.30.9988 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 079579 Giá: 8,800,000
0981.31.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 179168 Giá: 8,800,000
0981.32.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 216969 Giá: 8,800,000
0981.33.99.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 388288 Giá: 8,800,000
0981.35.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 567456 Giá: 8,800,000
0981.37.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 626669 Giá: 8,800,000
0981.38.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 779686 Giá: 8,800,000
0981.38.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.300.555 Giá: 8,800,000
0981.50.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.8888.90 Giá: 8,800,000
0981.55.1968 Giá: 5,000,000     < - - > 097.44.88668 Giá: 8,800,000
0981.58.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 097.868.3938 Giá: 8,800,000
0981.678.123 Giá: 5,000,000     < - - > 097.8686.198 Giá: 8,800,000
0981.73.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 473456 Giá: 8,800,000
0981.75.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 493456 Giá: 8,800,000
0981.77.0707 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 503456 Giá: 8,800,000
0981.772.773 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 543456 Giá: 8,800,000
0981.802.777 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 643456 Giá: 8,800,000
0981.82.83.80 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 66.59.59 Giá: 8,800,000
0981.82.83.82 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 68.59.59 Giá: 8,800,000
0981.86.1978 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 939668 Giá: 8,800,000
0981.88.1966 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 999268 Giá: 8,800,000
0981.88.1969 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.59.6969 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi:


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim  phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

Nội dung chính:

Tổng quan về tuổi Tý

1. Tuổi Tý gồm những năm nào?

Những người mang tuổi Tý gồm những người có năm sinh sau đây:
  • Giáp Tý: 1924, 1984 và  2044 (mệnh Kim)
  • Bính Tý: 1936, 1995 và 2056 (mệnh Thủy)
  • Mậu Tý: 1948, 2008 và 2068 (mệnh Hỏa)
  • Canh Tý: 1960, 2020 và 2080 (mệnh Thổ)
  • Nhâm Tý: 1912, 1972 và 2032 (mệnh Mộc)
2. Tính cách những người tuổi Tý

Về tính cách, những người cầm tinh con chuột đều có mặt tốt và mặt xấu.
Ưu điểm: trong thế giới các loài vật thì chuột là loài động vật phổ biến, chúng xuất hiện mọi nơi trên trái đất bởi bản tính dễ thích nghi với môi trường. Thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi chính là những điểm ta có thể nhìn thây ở loài động vật này. Những người cầm tinh con chuột cũng có tính cách như vậy. Họ luôn LẠC QUAN và VUI VẺ dù gặp bất cứ khó khăn nào. Những người tuổi chuột rất trân trọng các mối quan hệ bạn bè và họ hàng. Chính vì vậy họ luôn được họ hàng yêu quý.

Nhược điểm: Tuy nhiên, đôi khi người xung quanh sẽ cảm thấy những người tuổi Chuột  hay soi mói và phàn nàn. Đôi khi quá tò mò về bí mật của người khác và biến bí mật đó trở thành vũ khí nhằm đạt được mục đích của mình.

3. Sự nghiệp của những người tuổi Tý

Người tuổi Chuột có thể THÀNH CÔNG TRONG MỌI VIỆC bởi họ thông minh. Họ có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại và đối mặt với hiểm nguy mà không hề lo sợ. Chính từ đầu óc nhanh nhạy, cái nhìn sắc bén và sự hiểu biết sâu sắc cuộc đời, nên những thất bại trong đời chỉ làm họ thêm mạnh mẽ. Bên cạnh đó họ dễ vươn lên được vị trí cao trong sự nghiệp bởi họ luôn biết nắm bắt và không từ bỏ cơ hội.

Cách chọn sim hợp tuổi Tý

Theo Quy tắc chọn sim hợp tuổi thì mỗi tuổi Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý hay Canh Tý có mệnh khác nhau vì vậy dù cùng tuổi Tý nhưng không phải ai cũng nên sử dụng sim giống nhau.
  • Tuổi Tý mệnh Kim: gồm những năm 1924, 1984 và  2044 nên sử dụng sim hợp tuổi Tý có đuôi là các số 0, 1, 5, 2, 8.
  • Tuổi Tý mệnh Mộc: gồm những năm sinh 1912, 1972 và 2032 nên sử dụng sim hợp tuổi có đuôi là các số 0, 1, 5, 9.
  • Tuổi Tý mệnh Thủy: gồm những năm sinh 1936, 1995 và 2056 nên sử dụng sim phong thủy hợp tuổi có số cuối là 0, 6, 7, 5, 3, 4.
  • Tuổi Tý mệnh Hỏa: gồm những năm sinh 1948, 2008 và 2068 nên sử dụng sim hợp tuổi có đuôi 2, 8, 0, 5, 3, 4
  • Tuổi Tý mệnh Thổ: gồm những năm sinh 1960, 2020 và 2080 nên sử dụng sim hợp tuổi có đuôi 6, 7, 0, 5, 9
Hiện nay trong kho sim tại Siêu thị sim thẻ với hơn 6 triệu số, đa dạng các loại sim như sim dễ nhớ, sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý, sim gánh đảo, sim tiến lên….giá cả cực kỳ ưu đãi cùng đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên sâu về phong thủy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn để chọn được số sim hợp tuổi Tý đẹp nhất vừa hợp túi tiền lại mang ý nghĩa.

Cách chọn sim hợp tuổi Tý thật đơn giản, hy vọng với những gợi ý trên đây bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Bài đăng phổ biến