Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Sửu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Sửu. Hiển thị tất cả bài đăng

Phương pháp chọn sim hợp tuổi Sửu chính xác nhất

Cách chọn sim hợp tuổi Sửu gồm: Đinh Sửu, Ất Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu sẽ khắc chế điều xấu, biến nhược điểm thành ưu điểm giúp cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn.

>>>Tham khảo thêm:
Phương pháp chọn sim hợp tuổi Sửu

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0981.88.1971Giá:5,000,000    < - - >0971.81.8886Giá:8,800,000
0981.88.1972Giá:5,000,000    < - - >0971.83.8886Giá:8,800,000
0981.8866.79Giá:5,000,000    < - - >0972 153636Giá:8,800,000
0981.889.799Giá:5,000,000    < - - >0972 256969Giá:8,800,000
0981.89.89.39Giá:5,000,000    < - - >0972.511.119Giá:8,800,000
0981.93.1990Giá:5,000,000    < - - >0973 236969Giá:8,800,000
0981.93.93.98Giá:5,000,000    < - - >0974 462666Giá:8,800,000
0981.937.789Giá:5,000,000    < - - >0974.511.116Giá:8,800,000
0981.99.2368Giá:5,000,000    < - - >0975 286969Giá:8,800,000
0981.99.55.68Giá:5,000,000    < - - >0975 888268Giá:8,800,000
0982 003668Giá:5,000,000    < - - >0975.111.152Giá:8,800,000
0982 051992Giá:5,000,000    < - - >0976 286969Giá:8,800,000
0982 100400Giá:5,000,000    < - - >0976.39.1368Giá:8,800,000
0982 17 1234Giá:5,000,000    < - - >0977 216969Giá:8,800,000
0982 221969Giá:5,000,000    < - - >0977 799768Giá:8,800,000
0982 221981Giá:5,000,000    < - - >0977 929229Giá:8,800,000
0982 282880Giá:5,000,000    < - - >0977.1111.59Giá:8,800,000
0982 356078Giá:5,000,000    < - - >0977.711.129Giá:8,800,000
0982 368286Giá:5,000,000    < - - >0977.711.156Giá:8,800,000
0982 397398Giá:5,000,000    < - - >0978 136969Giá:8,800,000
0982 399779Giá:5,000,000    < - - >0978 286969Giá:8,800,000
0982 531997Giá:5,000,000    < - - >0978 386779Giá:8,800,000
0982 56 1995Giá:5,000,000    < - - >0978 759777Giá:8,800,000
0982 680246Giá:5,000,000    < - - >0978.012.555Giá:8,800,000
0982 757758Giá:5,000,000    < - - >0979 086969Giá:8,800,000
0982 788388Giá:5,000,000    < - - >0979 236969Giá:8,800,000
0982 801868Giá:5,000,000    < - - >0979 686636Giá:8,800,000
0982 821379Giá:5,000,000    < - - >0979 700555Giá:8,800,000
0982 836968Giá:5,000,000    < - - >0979.077.772Giá:8,800,000
0982 869886Giá:5,000,000    < - - >0979.119.991Giá:8,800,000
0982 899189Giá:5,000,000    < - - >0979.122.226Giá:8,800,000
0982 951102Giá:5,000,000    < - - >0979.811.116Giá:8,800,000
0982 979988Giá:5,000,000    < - - >098.66.11168Giá:8,800,000
0982 999198Giá:5,000,000    < - - >0981 186996Giá:8,800,000
0982.01.1996Giá:5,000,000    < - - >0981 39.59.59Giá:8,800,000
0982.33.88.44Giá:5,000,000    < - - >0981 628868Giá:8,800,000
0982.35.9669Giá:5,000,000    < - - >0981 69.59.59Giá:8,800,000
0982.37.9889Giá:5,000,000    < - - >0981 79.59.59Giá:8,800,000
0982.63.1919Giá:5,000,000    < - - >0981 888366Giá:8,800,000
0982.69.5959Giá:5,000,000    < - - >0981.03.6668Giá:8,800,000
0982.77.33.22Giá:5,000,000    < - - >0982 114777Giá:8,800,000
0982.82.1978Giá:5,000,000    < - - >0982 256969Giá:8,800,000
0982.88.77.22Giá:5,000,000    < - - >0982 926866Giá:8,800,000
0982.99.77.11Giá:5,000,000    < - - >0982 986779Giá:8,800,000
0983 021995Giá:5,000,000    < - - >0982.95.7779Giá:8,800,000
0983 100600Giá:5,000,000    < - - >0982.979.959Giá:8,800,000
0983 311996Giá:5,000,000    < - - >0983 195777Giá:8,800,000
0983 333299Giá:5,000,000    < - - >0983 204789Giá:8,800,000
0983 551779Giá:5,000,000    < - - >0983 468068Giá:8,800,000
0983 555179Giá:5,000,000    < - - >0983 681179Giá:8,800,000
0983 571994Giá:5,000,000    < - - >0983.711.114Giá:8,800,000
0983 616 568Giá:5,000,000    < - - >0983.977.772Giá:8,800,000
0983 696839Giá:5,000,000    < - - >0984.311.115Giá:8,800,000
0983 783688Giá:5,000,000    < - - >0985 511686Giá:8,800,000
0983 798338Giá:5,000,000    < - - >0985 797222Giá:8,800,000
0983 799586Giá:5,000,000    < - - >0985.74.6886Giá:8,800,000
0983 831971Giá:5,000,000    < - - >0986 000779Giá:8,800,000
0983 88 2004Giá:5,000,000    < - - >0986 171668Giá:8,800,000
0983 917179Giá:5,000,000    < - - >0986 626996Giá:8,800,000
0983 989366Giá:5,000,000    < - - >0986 636996Giá:8,800,000
0983 999515Giá:5,000,000    < - - >0986.68.29.68Giá:8,800,000
0983.02.8998Giá:5,000,000    < - - >0987 222979Giá:8,800,000
0983.05.2979Giá:5,000,000    < - - >0987 256969Giá:8,800,000
0983.06.1777Giá:5,000,000    < - - >0987 323222Giá:8,800,000
0983.09.1996Giá:5,000,000    < - - >0987 338386Giá:8,800,000
0983.09.29.39Giá:5,000,000    < - - >0987 669686Giá:8,800,000
0983.15.1996Giá:5,000,000    < - - >0988 286969Giá:8,800,000
0983.18.1968Giá:5,000,000    < - - >0988 293789Giá:8,800,000
0983.18.38.78Giá:5,000,000    < - - >0988 572777Giá:8,800,000
0983.18.6996Giá:5,000,000    < - - >0988 631777Giá:8,800,000
0983.30.9966Giá:5,000,000    < - - >0988 683379Giá:8,800,000
0983.44.11.99Giá:5,000,000    < - - >0988 883855Giá:8,800,000
0983.49.2777Giá:5,000,000    < - - >0988.177.773Giá:8,800,000
0983.52.1996Giá:5,000,000    < - - >0988.36.8181Giá:8,800,000
0983.58.1998Giá:5,000,000    < - - >0988.46.9977Giá:8,800,000
0983.62.9669Giá:5,000,000    < - - >0988.61.1166Giá:8,800,000
0983.63.4777Giá:5,000,000    < - - >0988.855.594Giá:8,800,000
0983.6666.94Giá:5,000,000    < - - >0989 099880Giá:8,800,000
0983.79.39.89Giá:5,000,000    < - - >0989 099880Giá:8,800,000
0983.85.1994Giá:5,000,000    < - - >0989 226678Giá:8,800,000
0983.92.6996Giá:5,000,000    < - - >0989 286969Giá:8,800,000
0983.93.1996Giá:5,000,000    < - - >0972 096668Giá:8,820,000
0983.99.2006Giá:5,000,000    < - - >0984 236668Giá:8,820,000
0984 336996Giá:5,000,000    < - - >0984 289286Giá:8,820,000
0984 35 1986Giá:5,000,000    < - - >0972 019669Giá:8,840,000
0984 443535Giá:5,000,000    < - - >0974 348998Giá:8,840,000
0984 444586Giá:5,000,000    < - - >0975 519669Giá:8,840,000
0984 561961Giá:5,000,000    < - - >0982 796996Giá:8,840,000
0984 57 1986Giá:5,000,000    < - - >0973 578688Giá:8,850,000
0984 75 1986Giá:5,000,000    < - - >0967 894445Giá:8,868,000
0984 779788Giá:5,000,000    < - - >0967 898938Giá:8,868,000
0984 78 1988Giá:5,000,000    < - - >0971 011222Giá:8,868,000
0984 813939Giá:5,000,000    < - - >0868 123779Giá:8,888,000
0984 840808Giá:5,000,000    < - - >0868 386866Giá:8,888,000
0984 841978Giá:5,000,000    < - - >0868 896686Giá:8,888,000
0984 972279Giá:5,000,000    < - - >0868.286.866Giá:8,888,000
0984.11.55.00Giá:5,000,000    < - - >0868.36.63.36Giá:8,888,000
0984.13.11.99Giá:5,000,000    < - - >0869 123689Giá:8,888,000
0984.14.16.18Giá:5,000,000    < - - >0961.6666.58Giá:8,888,000
0984.22.99.11Giá:5,000,000    < - - >0961.6666.59Giá:8,888,000
0984.28.1992Giá:5,000,000    < - - >08.69.63.65.66Giá:8,900,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim phong thủy hợp tuổi:
 


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi

Nội dung chính:

Tổng quan về tuổi Sửu

1. Tuổi sửu gồm những năm sinh sau:
  • Đinh Sửu: 1937, 1997 và 2057
  • Ất Sửu: 1925, 1985 và 2045
  • Kỷ Sửu: 1949, 2009 và 2069
  • Tân Sửu: 1961, 2021 và 2081
  • Quý Sửu: 1913, 1973 và 2033
2. Tính cách những người tuổi Sửu

Tuổi sửu với hình ảnh tượng trưng là con trâu vì vậy đây là những người cần cù chăm chỉ, luôn SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM, thiết thực, cho nên trong công việc được cấp trên tin cậy và đánh giá rất cao. Cần cù chịu khó, giàu tính sáng tạo, luôn nhìn thẳng vào thực tế đều là ưu điểm của người tuổi Sửu.

Tuy nhiên, về tính cách những người tuổi Sửu lại có quá nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của họ là thiếu tính linh hoạt, không tiếp thu lời khuyên chân thành của bạn bè, cuối cùng thường chỉ khăng khăng với chính kiến của mình, ĐỘC ĐOÁN, CHUYÊN QUYỀN. Chính tính cách này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới cuộc sống cũng như sự nghiệp của những người tuổi sửu.

3. Sự nghiệp những người tuổi Sửu

Vì giao tiếp kém lại bộc trực, thẳng thắn, không thích trốn đông người nên những người tuổi sửu không thích hợp với công việc kinh doanh buôn bán. Người tuổi sửu nên làm những công việc văn phòng với tinh thần trách nhiệm của mình chắc chắn sẽ được cấp trên tin cậy và đánh giá cao.

Số phận của người sinh năm Sửu thuộc kiểu TÀI CAO THÀNH ĐẠT MUỘN, do lòng tự tôn quá cao, tính cách mềm mỏng nên khi bước vào thế giới của viên chức nhà nước, chỉ cần sửa tính nóng vội thì cuối cùng tất sẽ có một vị trí xứng đáng.

Những sim nào hợp với tuổi Sửu

Cũng như việc chọn các loại sim phong thủy khác, chọn sim hợp tuổi cần chọn những số sim tương sinh với mệnh của mình, bạn có thể chọn số sim tam hoa, sim gánh đảo, sim lặp kép hay bất cứ loại sim nào tùy vào sở thích khi đã biết được con số tương sinh với mệnh của mình. Vì mỗi tuổi sẽ có 1 mệnh khác nhau. Dựa vào Quy tắc chọn sim hợp tuổi chuẩn nhất thì cụ thể như sau:
  • Tuổi Sửu mệnh Kim: Nên sử dụng sim thuộc hành Thổ, tránh sim thuộc hành Mộc bởi Thổ sinh Kim và Kim khắc Mộc. Sim thuộc hành Thổ là sim có các số cuối là 2 và 8, tránh các số sim có số cuối là 3 và 4.
  • Tuổi Sửu mệnh Mộc: Nên sử dụng sim có số cuối là 1 hoặc 0 và 5, tránh các số sim có số cuối cùng là 9.
  • Tuổi Sửu mệnh Thủy: Những người tuổi Sửu có mệnh Mộc nên sử dụng sim thuộc mệnh Thủy là các số sim có đuôi 1, 0 hoặc 5. Tránh các số sim thuộc mệnh Hỏa là số 9.
  • Tuổi Sửu mệnh Hỏa: Người tuổi Sửu mang mệnh Hỏa nên sử dụng các số sim thuộc mệnh Mộc là các số sim có số cuối là 3 và 4, tránh các số sim thuộc mệnh Thủy vì nước sẽ dập tắt lửa, là số 1.
  • Tuổi Sửu mệnh Thổ: Thổ là đất, hành tương sinh với mệnh Thổ là Hỏa vì vậy người mệnh Thổ nên sử dụng sim có số cuối cùng là số 9. Bên cạnh đó, Thổ lại khắc Thủy, nên tránh các con số thuộc hành Thủy là số 1.
Lưu ý: do số 0 và 5 là 2 số trung cung vì vậy không tương sinh hay tương khắc với hành nào nên dù mệnh gì bạn cũng sử dụng được 2 số này.

Với cách chọn sim hợp tuổi Sửu trên đây chắc chắn bạn đã biết mình nên dùng số nào và không nên dùng số nào rồi đúng không? Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Bài đăng phổ biến