Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Mão. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim hợp tuổi Mão. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chọn sim hợp tuổi Mão chuẩn nhất

Những người mang tuổi Mão có tính cách như thế nào? Sự nghiệp của họ ra sao và cách chọn sim hợp tuổi Mão chi tiết nhất sẽ có trong bài viết này.

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim hợp tuổi Mão

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0984.39.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6969.6988 Giá: 8,900,000
0984.55.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6979.7988 Giá: 8,900,000
0984.56.67.78 Giá: 5,000,000     < - - > 08.699996.98 Giá: 8,900,000
0984.62.6866 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.92.98 Giá: 8,900,000
0984.66.00.33 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 666586 Giá: 8,900,000
0984.68.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886996 Giá: 8,900,000
0984.698.998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 939668 Giá: 8,900,000
0984.88.11.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.03.6886 Giá: 8,900,000
0984.88.55.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.17.8668 Giá: 8,900,000
0984.93.6686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.27.8668 Giá: 8,900,000
0984.96.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.3333.89 Giá: 8,900,000
0984.98.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.35.3979 Giá: 8,900,000
0984.98.38.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6666.26 Giá: 8,900,000
0985 050005 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.96.7979 Giá: 8,900,000
0985 099588 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.96.7979 Giá: 8,900,000
0985 100368 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 099979 Giá: 8,900,000
0985 161116 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 222889 Giá: 8,900,000
0985 211989 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 679879 Giá: 8,900,000
0985 33 1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.186.386 Giá: 8,900,000
0985 333568 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.186.686 Giá: 8,900,000
0985 399389 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.23.8686 Giá: 8,900,000
0985 518519 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.338.868 Giá: 8,900,000
0985 518568 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.366.686 Giá: 8,900,000
0985 555358 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.386.668 Giá: 8,900,000
0985 555792 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.39.7986 Giá: 8,900,000
0985 639369 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.69.6879 Giá: 8,900,000
0985 66 77 00 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.888.368 Giá: 8,900,000
0985 666651 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.888.968 Giá: 8,900,000
0985 688286 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.8888.78 Giá: 8,900,000
0985 77 44 33 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.889.668 Giá: 8,900,000
0985 788578 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.899.668 Giá: 8,900,000
0985 859586 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.899.868 Giá: 8,900,000
0985 888189 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.899.968 Giá: 8,900,000
0985 982968 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.999.869 Giá: 8,900,000
0985 988808 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 163979 Giá: 8,900,000
0985.09.06.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 367779 Giá: 8,900,000
0985.1988.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 599799 Giá: 8,900,000
0985.37.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 599799 Giá: 8,900,000
0985.41.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 678688 Giá: 8,900,000
0985.51.51.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 763979 Giá: 8,900,000
0985.56.76.96 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 836668 Giá: 8,900,000
0985.639.979 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 919979 Giá: 8,900,000
0985.6666.19 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 929979 Giá: 8,900,000
0985.71.3939 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.12.22.32 Giá: 8,900,000
0985.72.76.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.16.1368 Giá: 8,900,000
0985.72.8688 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.1368 Giá: 8,900,000
0985.72.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.18.3979 Giá: 8,900,000
0985.77.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.26.1368 Giá: 8,900,000
0985.77.88.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.33.8989 Giá: 8,900,000
0985.77.8887 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.38.1368 Giá: 8,900,000
0985.83.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.56.1368 Giá: 8,900,000
0985.83.2299 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.58.1368 Giá: 8,900,000
0985.86.48.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.59.3979 Giá: 8,900,000
0985.89.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.59.6668 Giá: 8,900,000
0985.89.33.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.59.8688 Giá: 8,900,000
0985.99.66.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.77.3979 Giá: 8,900,000
0986 079222 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.79.33.79 Giá: 8,900,000
0986 169998 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.79.55.79 Giá: 8,900,000
0986 177889 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.79.89.79 Giá: 8,900,000
0986 186816 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.91.3979 Giá: 8,900,000
0986 221779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.92.3979 Giá: 8,900,000
0986 28 1975 Giá: 5,000,000     < - - > 09.73.79.4888 Giá: 8,900,000
0986 286998 Giá: 5,000,000     < - - > 096.6789.336 Giá: 8,900,000
0986 300339 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 026668 Giá: 8,900,000
0986 315789 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 153979 Giá: 8,900,000
0986 319886 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 886268 Giá: 8,900,000
0986 323393 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 888689 Giá: 8,900,000
0986 326328 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.67.6668 Giá: 8,900,000
0986 337668 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.72.89.89 Giá: 8,900,000
0986 399199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.89.1368 Giá: 8,900,000
0986 55 00 11 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 798998 Giá: 8,900,000
0986 578568 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 888558 Giá: 8,900,000
0986 588979 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 968869 Giá: 8,900,000
0986 603868 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.86.6996 Giá: 8,900,000
0986 660004 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.89.1368 Giá: 8,900,000
0986 666097 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.92.9889 Giá: 8,900,000
0986 666308 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.13.8688 Giá: 8,900,000
0986 666325 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 313222 Giá: 8,900,000
0986 666500 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 669998 Giá: 8,900,000
0986 666504 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.96.97.99 Giá: 8,900,000
0986 666527 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 287968 Giá: 8,900,000
0986 668595 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 888379 Giá: 8,900,000
0986 680608 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 983777 Giá: 8,900,000
0986 685856 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 986996 Giá: 8,900,000
0986 695968 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 681102 Giá: 8,900,000
0986 811186 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 688789 Giá: 8,900,000
0986 850851 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.86.79 Giá: 8,900,000
0986 862779 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.96.96.99 Giá: 8,900,000
0986 862829 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.988.998 Giá: 8,900,000
0986 868559 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 462 462 Giá: 8,900,000
0986 88 77 00 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 599992 Giá: 8,900,000
0986 886339 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 599992 Giá: 8,900,000
0986 891969 Giá: 5,000,000     < - - > 0977.39.1988 Giá: 8,900,000
0986 893779 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 198189 Giá: 8,900,000
0986 897688 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 555575 Giá: 8,900,000
0986 966188 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 555575 Giá: 8,900,000
0986 996959 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 891990 Giá: 8,900,000
0986.11.11.96 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 998299 Giá: 8,900,000
0986.12.8689 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.70.8989 Giá: 8,900,000
0986.25.25.28 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 574 574 Giá: 8,900,000
0986.26.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 923923 Giá: 8,900,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi:


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim hợp tuổi hợp mệnh
Nội dung chính:

Tổng quan về những người tuổi Mão

1. Tuổi Mão gồm những năm sinh nào?
 • Ất Mão: 1915, 1975 và 2035 (mệnh Thủy)
 • Đinh Mão: 1927, 1987 và 2047 (mệnh Hỏa)
 • Kỷ Mão: 1939, 1999 và 2059 (mệnh Thổ)
 • Tân mão: 1951, 2011 và 2071 (mệnh Mộc)
 • Quý Mão: 1903, 1963 và 2023 (mệnh Kim)
2. Tính cách những người tuổi mão

Người sinh tuổi Mão hay mèo – con vật tượng trưng cho sự trường thọ, tinh ranh và khôn ngoan.

Người tuổi Mão cử chỉ, lời nói nhã nhặn, MỀM MỎNG và THANH LỊCH. Con trai, con gái cầm tinh con mèo bản tính kiên cường, mềm dẻo, đi đến thành công bằng việc thuyết phục người khác một cách tài tình. Tuy nhiên họ lại không hề yếu đuối, có lòng tự tin mạnh mẽ và rất khó lay chuyển.

Tuy nhiên cũng như những con giáp khác, con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điểm yếu trong tính cách của tuổi Mão đó chính là làm việc thiếu tích cực và rất ham thích cuộc sống hưởng thụ. Vì thế nếu nhược điểm lấn át ưu điểm họ rất dễ bị dụ dỗ và đi vào con đường sa ngã.

3. Sự nghiệp của những người tuổi Mão

Nếu biết khắc phục nhược điểm thì tuổi Mão sẽ có một sự nghiệp sáng láng, bởi trong 12 con giáp thì Mão chính là con giáp nhận được nhiều may mắn nhất.

Mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu. Cách sống nhân ái, dịu dàng có phần thận trọng, bộc lộc những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dạn dày.

Ngoài ra họ còn rất rất may mắn, có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán và tiền bạc. Nhờ vào sự khôn khéo nên họ rất DỄ THĂNG TIẾN dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Tuổi mão nên dùng số sim nào?

Trong bài viết “Quy tắc chọn sim hợp tuổi chuẩn nhất” đã nêu rõ các yếu tố cơ bản để chọn được một số sim hợp tuổi. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ nêu rõ tới các bạn các số sim hợp tuổi Mão. Cụ thể như sau:

1. Chọn sim hợp tuổi Đinh Mão – Mệnh Hỏa
 • Nên dùng: sim mệnh Mộc có số cuối là 3 và 4 vì Mộc sinh Hỏa
 • Nên tránh: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy khắc Hỏa.
2. Chọn sim hợp tuổi Kỷ Mão – Mệnh Thổ
 • Nên dùng: sim mệnh Hỏa có số cuối là 9 vì Hỏa sinh Thổ.
 • Nên tránh: sim mệnh Mộc có số cuối là 3, 4 vì mộc khắc Thổ.
3. Chọn sim hợp tuổi Tân Mão – Mệnh Mộc
 • Nên dùng: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy sinh Mộc.
 • Nên tránh: sim mệnh Kim có số cuối là 6, 7 vì Kim khắc Mộc.
4. Chọn sim hợp tuổi Quý Mão – Mệnh Kim
 • Nên dùng: sim mệnh Kim có số cuối là 6 và 7 vì Thổ sinh Kim
 • Nên tránh: sim mệnh Mộc có số cuối là 3, 4 vì Kim khắc Mộc.
5. Chọn sim hợp tuổi Ất Mão – Mệnh Thủy
 • Nên dùng: sim mệnh Thủy có số cuối là 1 vì Thủy sinh Mộc
 • Nên tránh: sim mệnh Hỏa có số cuối là 9 vì Thủy khắc Hỏa.
Lưu ý: Để xét số sim mang mệnh gì ta chỉ cần xét đến con số cuối cùng. Tuy nhiên, những số còn lại bạn cũng nên tránh không sử dụng các số tương khắc với mệnh thì càng tốt.

Hy vọng với những kiến thức trên bạn sẽ chọn được cho mình số sim hợp tuổi Mão theo phong thủy chuẩn nhất.

Bài đăng phổ biến