Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước trả sau Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước trả sau Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các gói cước trả sau của Mobifone

 Những ưu đãi cực hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với danh sách các gói cước trả sau Mobifone

>>>Tham khảo thêm:
Các gói cước trả sau của Mobifone nhiều ưu đãi nhất

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0932 088880 Giá: 6,000,000      < - > 0936.16.4567 Giá: 13,000,000
0932 122266 Giá: 6,000,000      < - > 0937 023999 Giá: 13,000,000
0932 123399 Giá: 6,000,000      < - > 0937.13.4444 Giá: 13,000,000
0932 147788 Giá: 6,000,000      < - > 0938 097888 Giá: 13,000,000
0932 152345 Giá: 6,000,000      < - > 0938 175999 Giá: 13,000,000
0932 157799 Giá: 6,000,000      < - > 0938 444449 Giá: 13,000,000
0932 177178 Giá: 6,000,000      < - > 0938.212.666 Giá: 13,000,000
0932 178989 Giá: 6,000,000      < - > 0939.13.0000 Giá: 13,000,000
0932 193399 Giá: 6,000,000      < - > 0939.27.4444 Giá: 13,000,000
0932 606909 Giá: 6,000,000      < - > 0939.36.0000 Giá: 13,000,000
0932 611234 Giá: 6,000,000      < - > 0939.57.0000 Giá: 13,000,000
0932 613399 Giá: 6,000,000      < - > 0939.83.0000 Giá: 13,000,000
0932 642345 Giá: 6,000,000      < - > 0939.97.0000 Giá: 13,000,000
0932 643399 Giá: 6,000,000      < - > 0901 366388 Giá: 13,200,000
0932 65 88 99 Giá: 6,000,000      < - > 0931 202999 Giá: 13,200,000
0932 653399 Giá: 6,000,000      < - > 0931 210000 Giá: 13,200,000
0932 673399 Giá: 6,000,000      < - > 0931.25.4444 Giá: 13,200,000
0932 678345 Giá: 6,000,000      < - > 0931.55.3456 Giá: 13,200,000
0932 686939 Giá: 6,000,000      < - > 0931.55.4567 Giá: 13,200,000
0932 696777 Giá: 6,000,000      < - > 0938 543999 Giá: 13,250,000
0932 743399 Giá: 6,000,000      < - > 0932 523252 Giá: 13,300,000
0932 751234 Giá: 6,000,000      < - > 0901 272888 Giá: 13,400,000
0932 763399 Giá: 6,000,000      < - > 0898.568.868 Giá: 13,500,000
0932 770022 Giá: 6,000,000      < - > 0901 593888 Giá: 13,500,000
0932 779277 Giá: 6,000,000      < - > 0901.98.9988 Giá: 13,500,000
0932 783388 Giá: 6,000,000      < - > 0901.98.9988 Giá: 13,500,000
0932 789567 Giá: 6,000,000      < - > 0902 169988 Giá: 13,500,000
0932 793388 Giá: 6,000,000      < - > 0902 753888 Giá: 13,500,000
0932 795599 Giá: 6,000,000      < - > 0905 942942 Giá: 13,500,000
0932 850888 Giá: 6,000,000      < - > 0931 935999 Giá: 13,500,000
0932 883887 Giá: 6,000,000      < - > 0931.07.0000 Giá: 13,500,000
0932 883887 Giá: 6,000,000      < - > 0931.962.999 Giá: 13,500,000
0932 909939 Giá: 6,000,000      < - > 0932 266111 Giá: 13,500,000
0932 990666 Giá: 6,000,000      < - > 0932.79.2999 Giá: 13,500,000
0932.053.555 Giá: 6,000,000      < - > 0934 400099 Giá: 13,500,000
0932.11.66.11 Giá: 6,000,000      < - > 0934 777776 Giá: 13,500,000
0932.15.4078 Giá: 6,000,000      < - > 0935 510510 Giá: 13,500,000
0932.17.8668 Giá: 6,000,000      < - > 0936 660011 Giá: 13,500,000
0932.29.1979 Giá: 6,000,000      < - > 0938.566.555 Giá: 13,500,000
0932.39.05.39 Giá: 6,000,000      < - > 0938.646.646 Giá: 13,500,000
0932.74.66.88 Giá: 6,000,000      < - > 0931.87.89.89 Giá: 13,600,000
0932.77.55.11 Giá: 6,000,000      < - > 0932 555500 Giá: 13,686,000
0932.77.55.22 Giá: 6,000,000      < - > 0932 555515 Giá: 13,686,000
0932.77.66.11 Giá: 6,000,000      < - > 0933 333958 Giá: 13,686,000
0932.77.66.22 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998856 Giá: 13,800,000
0932.95.8666 Giá: 6,000,000      < - > 09.09.64.19.19 Giá: 13,800,000
0933 011818 Giá: 6,000,000      < - > 090.666.4.555 Giá: 13,800,000
0933 040777 Giá: 6,000,000      < - > 0902 000345 Giá: 13,800,000
0933 285777 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345234 Giá: 13,800,000
0933 333192 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345602 Giá: 13,800,000
0933 334400 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345623 Giá: 13,800,000
0933 334411 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345634 Giá: 13,800,000
0933 388787 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345636 Giá: 13,800,000
0933 413399 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345640 Giá: 13,800,000
0933 433399 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345646 Giá: 13,800,000
0933 446777 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345652 Giá: 13,800,000
0933 481188 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345664 Giá: 13,800,000
0933 493388 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345768 Giá: 13,800,000
0933 519777 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345838 Giá: 13,800,000
0933 643388 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345885 Giá: 13,800,000
0933 715588 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345939 Giá: 13,800,000
0933 715599 Giá: 6,000,000      < - > 0902 345969 Giá: 13,800,000
0933 716886 Giá: 6,000,000      < - > 0902 411411 Giá: 13,800,000
0933 749888 Giá: 6,000,000      < - > 0902 434434 Giá: 13,800,000
0933 749888 Giá: 6,000,000      < - > 0902 441888 Giá: 13,800,000
0933 751234 Giá: 6,000,000      < - > 0902 679668 Giá: 13,800,000
0933 791998 Giá: 6,000,000      < - > 0902 745888 Giá: 13,800,000
0933 793779 Giá: 6,000,000      < - > 0902 767679 Giá: 13,800,000
0933 802288 Giá: 6,000,000      < - > 0902.37.1234 Giá: 13,800,000
0933 803399 Giá: 6,000,000      < - > 0903 708686 Giá: 13,800,000
0933 804999 Giá: 6,000,000      < - > 0904 444438 Giá: 13,800,000
0933 806969 Giá: 6,000,000      < - > 0904 444492 Giá: 13,800,000
0933 819777 Giá: 6,000,000      < - > 0906 000234 Giá: 13,800,000
0933 821234 Giá: 6,000,000      < - > 0906 000345 Giá: 13,800,000
0933 872288 Giá: 6,000,000      < - > 0906 000456 Giá: 13,800,000
0933 910123 Giá: 6,000,000      < - > 0906 000567 Giá: 13,800,000
0933.28.1979 Giá: 6,000,000      < - > 0906 347888 Giá: 13,800,000
0933.38.38.36 Giá: 6,000,000      < - > 0906 664445 Giá: 13,800,000
0933.80.86.88 Giá: 6,000,000      < - > 0906 664447 Giá: 13,800,000
0933.86.81.86 Giá: 6,000,000      < - > 0906 664448 Giá: 13,800,000
0933.99.1968 Giá: 6,000,000      < - > 0906 664449 Giá: 13,800,000
0934 013399 Giá: 6,000,000      < - > 0906 666877 Giá: 13,800,000
0934 022055 Giá: 6,000,000      < - > 0906 704888 Giá: 13,800,000
0934 022099 Giá: 6,000,000      < - > 0906 777744 Giá: 13,800,000
0934 056677 Giá: 6,000,000      < - > 0906 777786 Giá: 13,800,000
0934 066099 Giá: 6,000,000      < - > 0906 777978 Giá: 13,800,000
0934 073456 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789098 Giá: 13,800,000
0934 083388 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789191 Giá: 13,800,000
0934 083399 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789279 Giá: 13,800,000
0934 088066 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789292 Giá: 13,800,000
0934 101199 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789393 Giá: 13,800,000
0934 107799 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789559 Giá: 13,800,000
0934 114422 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789568 Giá: 13,800,000
0934 130888 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789595 Giá: 13,800,000
0934 154999 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789797 Giá: 13,800,000
0934 166699 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789933 Giá: 13,800,000
0934 167799 Giá: 6,000,000      < - > 0906 789978 Giá: 13,800,000
0934 168889 Giá: 6,000,000      < - > 0906 834888 Giá: 13,800,000
0934 173399 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868139 Giá: 13,800,000
0934 177770 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868166 Giá: 13,800,000
0934 567990 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868444 Giá: 13,800,000

>>>Xem hướng dẫn cài đặt GPRS Mobifone:


Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Các gói cước trả sau Mobifone dành cho cá nhân

Các gói cước trả sau Mobifone dành cho cá nhân bao gồm các gói cước: Alo 69, Alo 149, Alo 101. Chi tiết các gói cước như sau:

1. Gói cước Alo 69
 • Ưu đãi: miễn phí 700 phút gọi nội mạng Mobifone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
 • Giá cước: 118.000đ/tháng.
2. Gói cước Alo 149
 • Ưu đãi: miễn phí 700 phút gọi nội mạng Mobifone, Vinaphone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
 • Giá cước: 198.000đ/tháng.
3. Gói cước Alo 101
 • Ưu đãi: miễn phí 300 phút gọi nội tất cả các mạng di động trên toàn quốc. Tặng 2 gói cước 3G MIU trong 2 chu kỳ đầu tiên.
 • Giá cước: 150.000đ/tháng.
Lưu ý: Giá cước chưa bao gồm cước thuê bao 49.000đ/tháng.  Ưu đãi miễn phí cho 10 phút gọi đầu tiên trong mỗi cuộc gọi.

Để đăng ký gói cước trả sau của Mobifone bạn chỉ cần mang theo CMT tới các điểm giao dịch của nhà mạng Mobifone làm thủ tục hòa mạng sim Mobifone mới hoặc chuyển đổi số thuê bao đang sử dụng sang thuê bao trả sau.

Các gói cước trả sau Mobifone dành cho doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc thường xuyên của các doanh nghiệp, nhà mạng Mobifone đã có những gói cước khuyến mại giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động. Các gói cước trả sau Mobifone cho doanh nghiệp gồm các gói sau: DN45, DN80, DN145, DN180, GM9000. Chi tiết về các ưu đãi của gói cước như sau:

1. Gói cước DN45
 • Cước phí: 94.000đ
 • Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobifone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
2. Gói cước DN80
 • Cước phí: 129.000đ
 • Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobifone và máy bàn VNPT trên toàn quốc, miễn phí 1 gói MIU truy cập 3G cho mỗi chu kỳ.
3. Gói cước DN145
 • Cước phí: 194.000đ
 • Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobifone, Vinaphone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
4. Gói cước DN180
 • Cước phí: 229.000đ
 • Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Mobifone, Vinaphone và máy bàn VNPT trên toàn quốc. Miễn phí 1 gói cước 3G MIU cho mỗi chu kỳ.
5. Gói cước GM9000
 • Cước phí: 150.000đ
 • Ưu đãi: miễn phí  300 phút gọi cho tất cả các mạng trên toàn quốc. Miễn phí 1 gói cước MIU truy cập internet tốc độ cao.
Các gói cước trả sau Mobifone dành cho doanh nghiệp

Lưu ý:
 • Trừ gói cước GM9000, các gói cước còn lại đều áp dụng cước miễn phí cho 10 gọi đầu tiên, quá 10 phút tính cước như quy định hiện hành của nhà mạng.
 • Giá cước trên đã bao gồm VAT và cước thuê bao 49.000đ/tháng.
 • Gói cước thuê bao trả sau Mobifone không chỉ có ưu điểm là cước phí rẻ, có nhiều chương trình khuyến mãi mà còn giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian nạp thẻ cũng như không lo bị gián đoạn cuộc vì hết tiền như thuê bao trả trước.
Chúc các bạn đăng ký thành công và lựa chọn được cho mình gói cước phù hợp nhất.

Bài đăng phổ biến