Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chuyển đổi sang gói cước Tomato Viettel

Giới thiệu về gói cước Tomato và cách chuyển đổi sang gói cước Tomato Viettel  không tính ngày sử dụng để tiết kiệm chi phí nhất.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước Tomato Viettel-dành cho thuê bao di động trả trước

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0869 161668 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.60.4567 Giá: 10,000,000
0869 161686 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.64.0000 Giá: 10,000,000
0869 191988 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.68.6699 Giá: 10,000,000
0869 199868 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.69.8899 Giá: 10,000,000
0869 211668 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.77.3979 Giá: 10,000,000
0869 221868 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.85.8899 Giá: 10,000,000
0869 229268 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.878.879 Giá: 10,000,000
0869 233669 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.88.1995 Giá: 10,000,000
0869 235868 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.886.889 Giá: 10,000,000
0869 25 6886 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.96.6699 Giá: 10,000,000
0869 269668 Giá: 5,500,000     < - - > 0972 076086 Giá: 10,000,000
0869 289668 Giá: 5,500,000     < - - > 0972 863868 Giá: 10,000,000
0869 292992 Giá: 5,500,000     < - - > 0972.05.1234 Giá: 10,000,000
0869 295868 Giá: 5,500,000     < - - > 0972.84.0000 Giá: 10,000,000
0869 3 9 1979 Giá: 5,500,000     < - - > 0973 368338 Giá: 10,000,000
0869 996568 Giá: 5,500,000     < - - > 0973 579779 Giá: 10,000,000
0869.1.8.1969 Giá: 5,500,000     < - - > 0973 687799 Giá: 10,000,000
0869.11.1997 Giá: 5,500,000     < - - > 0973.28.1234 Giá: 10,000,000
0869.12.3979 Giá: 5,500,000     < - - > 0973.75.76.78 Giá: 10,000,000
0869.13.3979 Giá: 5,500,000     < - - > 0973.82.8866 Giá: 10,000,000
0869.137.779 Giá: 5,500,000     < - - > 0974 490000 Giá: 10,000,000
0869.16.3979 Giá: 5,500,000     < - - > 0974 943456 Giá: 10,000,000
0869.169.669 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 508668 Giá: 10,000,000
0869.18.1368 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 511368 Giá: 10,000,000
0869.18.3979 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 699668 Giá: 10,000,000
0869.187.779 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 779968 Giá: 10,000,000
0869.197.779 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 838338 Giá: 10,000,000
0869.2.5.1979 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 148999 Giá: 10,000,000
0869.22.1990 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 606006 Giá: 10,000,000
0869.22.1992 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 868869 Giá: 10,000,000
0869.22.1993 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 918866 Giá: 10,000,000
0869.22.1995 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 989979 Giá: 10,000,000
0869.22.1996 Giá: 5,500,000     < - - > 0976.480.999 Giá: 10,000,000
0869.22.1998 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 268979 Giá: 10,000,000
0869.262.686 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 579879 Giá: 10,000,000
0869.266.286 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 599555 Giá: 10,000,000
0869.269.669 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 771967 Giá: 10,000,000
0869.313.868 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 776766 Giá: 10,000,000
0869.33.1990 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 882789 Giá: 10,000,000
0869.33.1992 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 929279 Giá: 10,000,000
0869.33.1993 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 956777 Giá: 10,000,000
0869.33.1995 Giá: 5,500,000     < - - > 0977.05.1234 Giá: 10,000,000
0869.33.1996 Giá: 5,500,000     < - - > 0978 168167 Giá: 10,000,000
0869.33.1998 Giá: 5,500,000     < - - > 0978 386879 Giá: 10,000,000
0869.332.868 Giá: 5,500,000     < - - > 0978.56.3979 Giá: 10,000,000
0869.339.686 Giá: 5,500,000     < - - > 0978.85.8787 Giá: 10,000,000
0869.345.868 Giá: 5,500,000     < - - > 0979 028899 Giá: 10,000,000
0869.365.139 Giá: 5,500,000     < - - > 0979 596686 Giá: 10,000,000
0869.365.179 Giá: 5,500,000     < - - > 0979 84 6886 Giá: 10,000,000
0869.365.379 Giá: 5,500,000     < - - > 0979 896866 Giá: 10,000,000
0869.365.579 Giá: 5,500,000     < - - > 0979 896986 Giá: 10,000,000
0869.365.679 Giá: 5,500,000     < - - > 0979.02.1234 Giá: 10,000,000
0869.365.779 Giá: 5,500,000     < - - > 0979.18.11.88 Giá: 10,000,000
0869.365.879 Giá: 5,500,000     < - - > 0979.18.48.78 Giá: 10,000,000
0869.365.979 Giá: 5,500,000     < - - > 0979.83.1234 Giá: 10,000,000
0869.368.886 Giá: 5,500,000     < - - > 098.1.365.779 Giá: 10,000,000
0869.379.686 Giá: 5,500,000     < - - > 098.1111.799 Giá: 10,000,000
0869.386.586 Giá: 5,500,000     < - - > 098.24.98668 Giá: 10,000,000
0869.389.989 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 108989 Giá: 10,000,000
0869.39.3993 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 111195 Giá: 10,000,000
0869.39.8886 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 186879 Giá: 10,000,000
0869.399.669 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 237899 Giá: 10,000,000
0869.6868.39 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 245679 Giá: 10,000,000
0869.80.8886 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 245689 Giá: 10,000,000
0869.888.379 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 366669 Giá: 10,000,000
0869.888.579 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 389988 Giá: 10,000,000
088.616.3388 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 666682 Giá: 10,000,000
0886 122868 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 881898 Giá: 10,000,000
0886 123779 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 909555 Giá: 10,000,000
0886 173179 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 968689 Giá: 10,000,000
0886 175179 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 977988 Giá: 10,000,000
0886 233343 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 985986 Giá: 10,000,000
0886 268269 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.01.03.05 Giá: 10,000,000
0886 288399 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.02.04.06 Giá: 10,000,000
0886 288699 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.03.05.07 Giá: 10,000,000
0886 288799 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.05.39.79 Giá: 10,000,000
0886 367968 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.10 10.88 Giá: 10,000,000
0886 388599 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.12.14.16 Giá: 10,000,000
0886 388799 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.13.15.17 Giá: 10,000,000
0886 392239 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.20.40.60 Giá: 10,000,000
0886 456899 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.30.50.70 Giá: 10,000,000
0886 535868 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.56.66.76 Giá: 10,000,000
0886 544567 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.755.777 Giá: 10,000,000
0886 636979 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.82.83.85 Giá: 10,000,000
0886 656979 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.86.1998 Giá: 10,000,000
0886 683555 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.973.973 Giá: 10,000,000
0886 972345 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.99.86.99 Giá: 10,000,000
0886.13.3979 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 106886 Giá: 10,000,000
0886.19.19.89 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 222004 Giá: 10,000,000
0886.29.8688 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 633686 Giá: 10,000,000
0886.31.6866 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 689986 Giá: 10,000,000
0886.33.7968 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 786768 Giá: 10,000,000
0886.36.6879 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 869969 Giá: 10,000,000
0886.37.8688 Giá: 5,500,000     < - - > 0982 919939 Giá: 10,000,000
0886.55.7968 Giá: 5,500,000     < - - > 0982.5555.96 Giá: 10,000,000
0886.57.8688 Giá: 5,500,000     < - - > 0982.71.78.78 Giá: 10,000,000
0886.5979.68 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 129868 Giá: 10,000,000
0886.62.6879 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 163668 Giá: 10,000,000
0886.63.6879 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 288328 Giá: 10,000,000
0886.99.1989 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 333248 Giá: 10,000,000
09.61.61.1980 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 681777 Giá: 10,000,000

Nội dung chính:

Các thông tin về gói cước Tomato Viettel

Gói cước Tomato là gói cước dành cho thuê bao trả trước thông  dụng nhất của nhà mạng Viettel phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu nghe nhiều hơn gọi, Tomato Viettel còn là gói cước không giới hạn thời gian sử dụng, với mức cước hàng tháng bằng không.

1. Lợi ích khi sử dụng  gói cước Tomato của Viettel
 • Không tính cước thuê bao hàng tháng
 • Số tiền trong tài khoản được sử dụng không thời hạn cho đến lúc dùng hết.
 • Thuê bao có thể gọi hoặc nhắn tin tại bất kì thời điểm nào miễn tài khoản phải > 0đ.
 • Chỉ cần phát sinh 1 cuộc gọi đi trong vòng 2 tháng.
2. Bảng giá gói cước Tomato
Gói cước tomato là gì? Giá gói cước tomato Viettel là bao nhiêu? là thắc mắc của rất nhiều khách hàng khi tìm hiểu về sim Viettel. Sau đây sẽ là chi tiết giá cước của gói Tomato.

Cách chuyển đổi sang gói cước Tomato

Tomato là gói cước phù hợp với những khách hàng có nhu cầu gọi thoại ít, nhắn tin nhiều như các đối tượng là học sinh, sinh viên…Nếu bạn muốn chuyển đổi sang gói cước Tomato bạn không cần ra điểm giao dịch mà chỉ cần thao tác bằng tin nhắn nếu đủ các điều kiện sau.

1. Điều kiện chuyển đổi gói cước
 • Thuê bao đang ở trạng thái hoạt động cả 02 chiều
 • Tài khoản của khách hàng phải còn tiền (>=1 đồng)
2. Chuyển đổi tự động từ gói cước trả trước khác sang Tomato 
 • Bước 1: Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung TOMATO gửi 195.
 • Bước 2: Nếu nhập mã lệnh đúng như trên, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu xác nhận bằng cách nhắn tin YES để chuyển đổi hoặc NO để hủy bỏ yêu cầu.
* Lưu ý:
 • Hiện tại gói cước Tomato 550 của Viettel tạm thời ngưng cung cấp cho các thuê bao di động.
 • Tất cả tài khoản sẽ được bảo lưu hoàn toàn: Khi khách hàng chuyển đổi lần đầu trong vòng 24h kể từ thời điểm kích hoạt
 • Chỉ bảo lưu tài khoản gốc: Khi khách hàng chuyển đổi lần đầu trong vòng 24h kể từ thời điểm nạp thẻ.
 • Ngoài các trường hợp trên sẽ không được bảo lưu bất kỳ tài khoản nào.
Sau khi chuyển đổi thành công gói cước Tomato bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin tại bất kỳ thời điểm nào miễn là tài khoản lớn hơn 0 đồng.

Mong rằng với những thông tin chi tiết về gói cước Tomato Viettel bạn sẽ có thêm những lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Chúc bạn sử dụng sim may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Gói cước 7Colors Viettel-Là người bạn thân luôn bên con khám phá thế giới

Điểm nổi bật nhất của gói cước 7Colors Viettel chính là thuê bao của con được gắn với bố mẹ giúp các bậc phụ huynh quản lý dễ dàng hơn.

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước 7Colors của Viettel

Thực tế việc bận rộn với công việc của các bậc phụ huynh khiến quý thời gian chăm sóc con cái ngày càng eo hẹp. Đặc biệt với lứa tuổi mới lớn sự thay đổi về tính cách, sở thích khiến các bậc cha mẹ càng lo lắng hơn. Vì vậy, gói cước 7Colors Viettel giúp các em học sinh có thể giữ liên lạc thường xuyên với gia đình mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời còn cung cấp những kiến thức để các em học tập và giải trí

>>>Tham khảo thêm:
Hãy luôn bên con cùng gói cước 7Colors của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

08.99 090009 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 006 806 Giá: 10,000,000
08.99.996.990 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 006 808 Giá: 10,000,000
08.99.996.991 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 068 008 Giá: 10,000,000
08.99.996.992 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 080 086 Giá: 10,000,000
08.99.996.993 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 086 006 Giá: 10,000,000
08.99.996.994 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 086 066 Giá: 10,000,000
08.99.996.995 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 086186 Giá: 10,000,000
08.99.997.686 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 088 680 Giá: 10,000,000
08.99.997.688 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 188899 Giá: 10,000,000
08.99.997.898 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 368388 Giá: 10,000,000
08.99.997.995 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 555 889 Giá: 10,000,000
08.9999.93.90 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 606 008 Giá: 10,000,000
08.9999.93.91 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 606 608 Giá: 10,000,000
08.9999.93.92 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 606 680 Giá: 10,000,000
08.9999.93.94 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 606 800 Giá: 10,000,000
08.9999.93.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 606 880 Giá: 10,000,000
08.9999.93.97 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 006 Giá: 10,000,000
08.9999.97.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 060 Giá: 10,000,000
08.9999.97.96 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 066 Giá: 10,000,000
08.999998.71 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 600 Giá: 10,000,000
08.999998.72 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 606 Giá: 10,000,000
08.999998.73 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 608 660 Giá: 10,000,000
08.999998.74 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 633668 Giá: 10,000,000
08.999998.75 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 660 860 Giá: 10,000,000
08.999998.76 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 682323 Giá: 10,000,000
086 989 6669 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 686247 Giá: 10,000,000
086 99 66 99 3 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 689896 Giá: 10,000,000
086.86.89.123 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 860 800 Giá: 10,000,000
086.86.89.234 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 963963 Giá: 10,000,000
086.9.11.1988 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 996879 Giá: 10,000,000
086.92.13688 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.066.088 Giá: 10,000,000
086.9999.539 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.12.52.92 Giá: 10,000,000
086.9999.639 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.25.6886 Giá: 10,000,000
086.9999.839 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.56.6886 Giá: 10,000,000
0868 052005 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.6666.98 Giá: 10,000,000
0868 089989 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.69.88.69 Giá: 10,000,000
0868 113368 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.79.5678 Giá: 10,000,000
0868 119199 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.96.6869 Giá: 10,000,000
0868 122899 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.96.96.98 Giá: 10,000,000
0868 123669 Giá: 5,500,000     < - - > 086888.90.90 Giá: 10,000,000
0868 123866 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 239279 Giá: 10,000,000
0868 181688 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 686696 Giá: 10,000,000
0868 188979 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 898969 Giá: 10,000,000
0868 19 1234 Giá: 5,500,000     < - - > 088 666 1976 Giá: 10,000,000
0868 21 6879 Giá: 5,500,000     < - - > 088.66.999.66 Giá: 10,000,000
0868 222004 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 060789 Giá: 10,000,000
0868 222006 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 111179 Giá: 10,000,000
0868 222008 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 633886 Giá: 10,000,000
0868 222009 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 658668 Giá: 10,000,000
0868 222010 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 668898 Giá: 10,000,000
0868 222011 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 758999 Giá: 10,000,000
0868 222012 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 888968 Giá: 10,000,000
0868 222013 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.11.1368 Giá: 10,000,000
0868 222014 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.290.290 Giá: 10,000,000
0868 222015 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.38.38.78 Giá: 10,000,000
0868 222016 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.40.1111 Giá: 10,000,000
0868 236889 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.48.1111 Giá: 10,000,000
0868 336386 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.6789.79 Giá: 10,000,000
0868 362868 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.699.688 Giá: 10,000,000
0868 382886 Giá: 5,500,000     < - - > 09.61.61.29.29 Giá: 10,000,000
0868 388586 Giá: 5,500,000     < - - > 09.62.68.38.79 Giá: 10,000,000
0868 389568 Giá: 5,500,000     < - - > 09.66.56.46.36 Giá: 10,000,000
0868 393889 Giá: 5,500,000     < - - > 09.666667.94 Giá: 10,000,000
0868 399886 Giá: 5,500,000     < - - > 09.69.59.49.49 Giá: 10,000,000
0868 5 1 1979 Giá: 5,500,000     < - - > 09.71.71.85.85 Giá: 10,000,000
0868 5 1 1986 Giá: 5,500,000     < - - > 09.71.71.95.95 Giá: 10,000,000
0868 5 2 1986 Giá: 5,500,000     < - - > 09.7189.7189 Giá: 10,000,000
0868 588586 Giá: 5,500,000     < - - > 09.789.139.79 Giá: 10,000,000
0868 589333 Giá: 5,500,000     < - - > 09.81.83.86.83 Giá: 10,000,000
0868 629586 Giá: 5,500,000     < - - > 09.81.84.8889 Giá: 10,000,000
0868 652686 Giá: 5,500,000     < - - > 096 18 02468 Giá: 10,000,000
0868 655855 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 292 Giá: 10,000,000
0868 657686 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 775 Giá: 10,000,000
0868 665586 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 776 Giá: 10,000,000
0868 668111 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 919 Giá: 10,000,000
0868 673686 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 976 Giá: 10,000,000
0868 675686 Giá: 5,500,000     < - - > 096 999 1978 Giá: 10,000,000
0868 679286 Giá: 5,500,000     < - - > 096.55555.31 Giá: 10,000,000
0868 679586 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 008688 Giá: 10,000,000
0868 685986 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 110777 Giá: 10,000,000
0868 689386 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 115777 Giá: 10,000,000
0868 689586 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 128899 Giá: 10,000,000
0868 690686 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 158899 Giá: 10,000,000
0868 691686 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 169988 Giá: 10,000,000
0868 692886 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 222868 Giá: 10,000,000
0868 693386 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 233579 Giá: 10,000,000
0868 694686 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 263268 Giá: 10,000,000
0868 695586 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 566568 Giá: 10,000,000
0868 695886 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 681992 Giá: 10,000,000
0868 695986 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 681995 Giá: 10,000,000
0868 696111 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 758686 Giá: 10,000,000
0868 699186 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 790888 Giá: 10,000,000
0868 699286 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 795599 Giá: 10,000,000
0868 699386 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 930930 Giá: 10,000,000
0868 699586 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 968688 Giá: 10,000,000
0868 700800 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 986699 Giá: 10,000,000
0868 808286 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.168.188 Giá: 10,000,000
0868 808586 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.54.0000 Giá: 10,000,000
0868 808986 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.86.6699 Giá: 10,000,000
0868 816186 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 016886 Giá: 10,000,000
0868 818988 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 206220 Giá: 10,000,000

Tính năng của gói cước:
 • Quản lý chi phí sử dụng
 • Bố mẹ thanh toán tiền khi con gọi đến
 • Tìm kiếm vị trí thuê bao của con
 • Tham gia đố vui nhận được những thông tin bổ ích.
Những tiện ích của gói cước 7Colors Viettel
Quản lý chi phí: thuê bao bố hoặc mẹ có thể nạp thẻ và hạn mức nạp hàng tháng.
+ Cú pháp đăng ký hạn mức thẻ: HM sdtcon=”” gửi 288.
          + Cú pháp nạp tiền: *103*2**mã thẻ nạp# và OK.

Các cuộc gọi từ thuê bao con tới thuê bao bố mẹ đều được tính cước cho thuê bao bố mẹ. Thao tác gọi thêm 17007 vào trước số điện thoại bố mẹ: 17007sdtbốmẹ và OK.

Xác định vị trí của con thông qua cú pháp tin nhắn: [Tim sdt con] gửi 288

Một số tính năng khác:
            + Đố vui: nhận các câu đố vui thường xuyên giúp giải trí. Có xếp hạng mỗi tuần.

            + Thông tin học tập tổ hợp.    

Chuyển đổi gói cước 7Colors

Để sử dụng gói cước 7Colors của Viettel bạn có thể tới các điểm giao dịch Viettel để mua bộ Kit mới và làm thủ tục hào mạng.

Nếu bạn đã có sim và muốn chuyển đổi sang gói cước 7Colors hãy thực hiện soạn tin nhắn theo các bước sau:
 • Bước 1: Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung 7COLORS gửi 195.
 • Bước 2: Nếu nhập mã lệnh đúng như trên, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu xác nhận bằng cách nhắn tin YES để chuyển đổi hoặc NO để hủy bỏ yêu cầu.
Lưu ý:
 • Tất cả tài khoản sẽ được bảo lưu hoàn toàn: Khi khách hàng chuyển đổi lần đầu trong vòng 24h kể từ thời điểm kích hoạt
 • Chỉ bảo lưu tài khoản gốc: Khi khách hàng chuyển đổi lần đầu trong vòng 24h kể từ thời điểm nạp thẻ.
 • Ngoài các trường hợp trên sẽ không được bảo lưu bất kỳ tài khoản nào.
Với những tính năng của gói cước 7Colors Viettel chắc chắn sẽ giải quyết được những nỗi lo của các bậc phụ huynh về con cái của mình. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Thông tin chi tiết về gói cước Economy của Viettel

Bài viết chi tiết về gói cước Economy của nhà mạng Viettel sẽ giúp bạn dễ dàng đăng ký sử dụng và có thêm nhiêu lựa chọn gói cước hơn nữa.

>>>Tham khảo thêm:
Cách chuyển đổi gói cước Econnomy Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0975.89.3579 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 286386 Giá: 9,800,000
0976 128222 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 383389 Giá: 9,800,000
0976 175779 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 589868 Giá: 9,800,000
0976 215688 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 689686 Giá: 9,800,000
0976 414333 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 886113 Giá: 9,800,000
0976 417333 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 888683 Giá: 9,800,000
0976 519688 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 909919 Giá: 9,800,000
0976 533633 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.99.1368 Giá: 9,800,000
0976 701222 Giá: 5,200,000     < - - > 0869 68 68 89 Giá: 9,800,000
0976 720333 Giá: 5,200,000     < - - > 0869 863368 Giá: 9,800,000
0976 807779 Giá: 5,200,000     < - - > 0869 888698 Giá: 9,800,000
0976.07.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0869.66.1368 Giá: 9,800,000
0977 02 6668 Giá: 5,200,000     < - - > 0869.68.33.68 Giá: 9,800,000
0977 152688 Giá: 5,200,000     < - - > 0886 598889 Giá: 9,800,000
0977 175222 Giá: 5,200,000     < - - > 0886.36.6686 Giá: 9,800,000
0977 258979 Giá: 5,200,000     < - - > 096 1986 555 Giá: 9,800,000
0977 399268 Giá: 5,200,000     < - - > 0961 012678 Giá: 9,800,000
0977 519979 Giá: 5,200,000     < - - > 0961.43.5678 Giá: 9,800,000
0977 591222 Giá: 5,200,000     < - - > 0961.55.8886 Giá: 9,800,000
0977 777615 Giá: 5,200,000     < - - > 0962.774.774 Giá: 9,800,000
0977 777615 Giá: 5,200,000     < - - > 0962.96.8998 Giá: 9,800,000
0977 841333 Giá: 5,200,000     < - - > 0963 987654 Giá: 9,800,000
0977.21.8868 Giá: 5,200,000     < - - > 0963.55.11.79 Giá: 9,800,000
0978 126779 Giá: 5,200,000     < - - > 0964.12.6886 Giá: 9,800,000
0978 129222 Giá: 5,200,000     < - - > 0965 393868 Giá: 9,800,000
0978 186779 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.59.1368 Giá: 9,800,000
0978 231868 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.80.86.88 Giá: 9,800,000
0978 268179 Giá: 5,200,000     < - - > 0966 94 1999 Giá: 9,800,000
0978 273222 Giá: 5,200,000     < - - > 0966.87.86.88 Giá: 9,800,000
0978 338228 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 968886 Giá: 9,800,000
0978 379799 Giá: 5,200,000     < - - > 0967.86.1368 Giá: 9,800,000
0978 531333 Giá: 5,200,000     < - - > 0969.87.8886 Giá: 9,800,000
0978 536686 Giá: 5,200,000     < - - > 0971.035.035 Giá: 9,800,000
0978 651993 Giá: 5,200,000     < - - > 0971.168.568 Giá: 9,800,000
0978 671668 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 987654 Giá: 9,800,000
0978 858968 Giá: 5,200,000     < - - > 0974.3333.43 Giá: 9,800,000
0978 883268 Giá: 5,200,000     < - - > 0974.61.5678 Giá: 9,800,000
0978 885686 Giá: 5,200,000     < - - > 0975 963939 Giá: 9,800,000
0978 888049 Giá: 5,200,000     < - - > 0976 666099 Giá: 9,800,000
0978 962668 Giá: 5,200,000     < - - > 098.56789.44 Giá: 9,800,000
0978 965688 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 287666 Giá: 9,800,000
0979 007886 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 291368 Giá: 9,800,000
0979 051222 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 591368 Giá: 9,800,000
0979 155866 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 599979 Giá: 9,800,000
0979 173688 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 683686 Giá: 9,800,000
0979 190668 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 989979 Giá: 9,800,000
0979 210222 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.28.88.28 Giá: 9,800,000
0979 220668 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.96.1368 Giá: 9,800,000
0979 290868 Giá: 5,200,000     < - - > 0982 799669 Giá: 9,800,000
0979 331866 Giá: 5,200,000     < - - > 0987.05.8668 Giá: 9,800,000
0979 565989 Giá: 5,200,000     < - - > 0987.1111.51 Giá: 9,800,000
0979 636279 Giá: 5,200,000     < - - > 0987.62.8989 Giá: 9,800,000
0979 731779 Giá: 5,200,000     < - - > 0962 767668 Giá: 9,868,000
0979 971166 Giá: 5,200,000     < - - > 0966 569333 Giá: 9,886,000
0979.18.1990 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 127555 Giá: 9,886,000
098 14 4 1986 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 237555 Giá: 9,886,000
0981 313388 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 350555 Giá: 9,886,000
0981 355858 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 391333 Giá: 9,886,000
0981 688 986 Giá: 5,200,000     < - - > 08.68.68.15.68 Giá: 9,900,000
0981 689998 Giá: 5,200,000     < - - > 08.68.68.25.68 Giá: 9,900,000
0981 761992 Giá: 5,200,000     < - - > 08.68.68.35.68 Giá: 9,900,000
0981.50.3979 Giá: 5,200,000     < - - > 08.68.68.59.68 Giá: 9,900,000
0981.52.68.39 Giá: 5,200,000     < - - > 08.68.68.93.68 Giá: 9,900,000
0981.58.59.60 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1968 Giá: 9,900,000
0981.586.589 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1969 Giá: 9,900,000
0981.895.899 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1979 Giá: 9,900,000
0982 057333 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1985 Giá: 9,900,000
0982 096879 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1986 Giá: 9,900,000
0982 204779 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1987 Giá: 9,900,000
0982 219979 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1988 Giá: 9,900,000
0982 367686 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1989 Giá: 9,900,000
0982 822939 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1990 Giá: 9,900,000
0982 839699 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1991 Giá: 9,900,000
0982 910123 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1992 Giá: 9,900,000
0982 939268 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1993 Giá: 9,900,000
0982 988368 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1994 Giá: 9,900,000
0982 992111 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1995 Giá: 9,900,000
0983 222882 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1996 Giá: 9,900,000
0983 29 3636 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1997 Giá: 9,900,000
0983 426333 Giá: 5,200,000     < - - > 08.6969.1998 Giá: 9,900,000
0983 616336 Giá: 5,200,000     < - - > 086.81.81.881 Giá: 9,900,000
0983 679889 Giá: 5,200,000     < - - > 086.9999.186 Giá: 9,900,000
0983 690868 Giá: 5,200,000     < - - > 086.9999.386 Giá: 9,900,000
0983 799229 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 333688 Giá: 9,900,000
0983 828968 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 388898 Giá: 9,900,000
0983 883183 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 666568 Giá: 9,900,000
0983 897988 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 672222 Giá: 9,900,000
0983 996179 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 688186 Giá: 9,900,000
0983.55.1997 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 818838 Giá: 9,900,000
0983.86.52.86 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 822668 Giá: 9,900,000
0984.33.43.53 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 919199 Giá: 9,900,000
0985 01 03 05 Giá: 5,200,000     < - - > 0868 939898 Giá: 9,900,000
0985 067333 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.03.86.68 Giá: 9,900,000
0985 159966 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.29.3979 Giá: 9,900,000
0985 200868 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.32.6886 Giá: 9,900,000
0985 365886 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.37.8668 Giá: 9,900,000
0985 522979 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 627222 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.55.8886 Giá: 9,900,000
0985 667986 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 713688 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.55.8889 Giá: 9,900,000
0985 761222 Giá: 5,200,000     < - - > 0868.687.688 Giá: 9,900,000


Nội dung chính:

Thông tin về gói cước Economy

Economy là một trong những gói cước trả trước đơn giản, thuận tiện và phổ biến nhất của Viettel. Ưu điểm gói cước Economy Viettel đó chính là cước phí gọi khá rẻ phù hợp với những khách hàng có nhu cầu gọi thoại nhiều.

Lợi ích  khi sử dụng gói cước Economy của Viettel
 • Không phải trả cước thuê bao theo tháng hoặc theo ngày.
 • Không ký hợp đồng sử dụng thuê bao.
 • Cước phí chỉ tính dựa trên mức sử dụng cụ thể của khách hàng như gọi thoại, nhắn tin hay sử dụng các dịch vụ khác.
 • Giá cước thoại cực ưu đãi
Để sử dụng gói cước Economy rất đơn giản bạn có thể đến các cửa hàng, đại lý mua bộ KIT mới và hòa mạng gói cước Economy. Còn nếu bạn đang sửu dụng một gói cức khác và muốn chuyển đổi sang gói cước Economy hãy theo dõi tại phần tiếp theo nhé.

Cách chuyển đổi sang gói cước Economy

1. Điều kiện chuyển đổi
Để chuyển sang gói Economy từ gói cước trả trước khác của Viettel thuê bao bạn đang sử dụng phải hoạt động thông suốt 2 chiều và tài khoản chính >1đ.

2. Cách chuyển đổi sang gói cước Economy của Viettel
Việc chuyển sang gói cước Economy rất đơn giản, bạn không cần trực tiếp tới điểm giao dịch mà chỉ cần soạn tin nhắn gửi tới tổng đài Viettel. Cách chuyển đổi như sau:
 • Bước 1: Soạn tin nhắn ECONOMY gửi 195
Sau khi gửi tin nhắn thành công bạn sẽ nhận được tin nhắn xác từ đầu số 195.
 • Bước 2: Trả lời tin nhắn yêu cầu xác nhận chuyển sang sử dụng gói Economy của Viettel bằng cách nhắn YES để hoàn thành thao tác hoặc NO để từ chối chuyển đổi.
Chỉ với 2 bước đơn giản là bạn đã hoàn thành việc chuyển đổi và yên tâm gọi thoại với gói cước gần như rẻ nhất của nhà mạng Viettel này rồi.

Một số lưu ý về gói cước Economy:
 • Thời hạn sử dụng của gói cước tùy thuộc vào mệnh giá thẻ nạp bạn chọn.
 • Tài khoản cũ sẽ được bảo lưu và cộng dồn vào tài khoản mới khi bạn nạp thẻ để duy trì ngày sử dụng.
 • Hết thời hạn sử dụng mà thuê bao không nạp thêm tiền sẽ bị chặn chiều gọi đi.
 • Sau 10 ngày chờ nạp thẻ, thuê bao không nạp thêm tiền thì tài khoản sẽ bị khóa 2 chiều.Sau 30 ngày chặn 2 chiều, thuê bao bị thu hồi về kho để tái sử dụng.
Hy vọng gói cước Economy Viettel sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng của bạn! Chúc bạn trò chuyện thật vui vẻ, thoải mái và tiết kiệm cùng với gói cước Economy.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến