Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước MobiCard Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước MobiCard Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tin chi tiết về gói cước MobiCard của Mobifone

Những thông tin chi tiết nhất về gói cước MobiCard của nhà mạng lớn thứ 2 tại Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giời nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Gói cước MobiCard của Mobifone- dành cho thuê bao không nhắn tin nhiều

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0938 865599 Giá: 6,000,000      < - > 0901 399979 Giá: 14,200,000
0938 872288 Giá: 6,000,000      < - > 0931 244999 Giá: 14,200,000
0938 887070 Giá: 6,000,000      < - > 0937.0000.55 Giá: 14,200,000
0938 888095 Giá: 6,000,000      < - > 0901 339979 Giá: 14,300,000
0938 888144 Giá: 6,000,000      < - > 0931.08.79.79 Giá: 14,400,000
0938 888148 Giá: 6,000,000      < - > 0909.49.1234 Giá: 14,460,000
0938 888233 Giá: 6,000,000      < - > 0898 891888 Giá: 14,500,000
0938 888308 Giá: 6,000,000      < - > 0898 892888 Giá: 14,500,000
0938 888311 Giá: 6,000,000      < - > 0898 893888 Giá: 14,500,000
0938 888322 Giá: 6,000,000      < - > 0898 895888 Giá: 14,500,000
0938 888335 Giá: 6,000,000      < - > 0899 788799 Giá: 14,500,000
0938 888343 Giá: 6,000,000      < - > 0906 215999 Giá: 14,500,000
0938 888355 Giá: 6,000,000      < - > 0931 011888 Giá: 14,500,000
0938 888358 Giá: 6,000,000      < - > 0931 022888 Giá: 14,500,000
0938 888359 Giá: 6,000,000      < - > 0932 577799 Giá: 14,500,000
0938 888375 Giá: 6,000,000      < - > 0932 811999 Giá: 14,500,000
0938 888376 Giá: 6,000,000      < - > 0898 696989 Giá: 14,600,000
0938 888400 Giá: 6,000,000      < - > 0935 259888 Giá: 14,600,000
0938 888411 Giá: 6,000,000      < - > 0901 177666 Giá: 14,700,000
0938 888433 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999616 Giá: 14,800,000
0938 888447 Giá: 6,000,000      < - > 0909 710888 Giá: 14,800,000
0938 888455 Giá: 6,000,000      < - > 0931 011011 Giá: 14,800,000
0938 888466 Giá: 6,000,000      < - > 0931.05.79.79 Giá: 14,800,000
0938 888478 Giá: 6,000,000      < - > 0932.98.0000 Giá: 14,820,000
0938 888500 Giá: 6,000,000      < - > 0898 123678 Giá: 14,860,000
0938 888511 Giá: 6,000,000      < - > 0898 233888 Giá: 14,860,000
0938 888556 Giá: 6,000,000      < - > 0898 088080 Giá: 15,000,000
0938 888575 Giá: 6,000,000      < - > 0898 168668 Giá: 15,000,000
0938 888658 Giá: 6,000,000      < - > 0898 222226 Giá: 15,000,000
0938 888684 Giá: 6,000,000      < - > 0898 237237 Giá: 15,000,000
0938 888690 Giá: 6,000,000      < - > 0898 456788 Giá: 15,000,000
0938 888711 Giá: 6,000,000      < - > 0898 515888 Giá: 15,000,000
0938 888733 Giá: 6,000,000      < - > 0898 669888 Giá: 15,000,000
0938 888920 Giá: 6,000,000      < - > 0898 676888 Giá: 15,000,000
0938 888921 Giá: 6,000,000      < - > 0898 676999 Giá: 15,000,000
0938 888922 Giá: 6,000,000      < - > 0898 677999 Giá: 15,000,000
0938 888923 Giá: 6,000,000      < - > 0898 679888 Giá: 15,000,000
0938 888924 Giá: 6,000,000      < - > 0898 689888 Giá: 15,000,000
0938 888925 Giá: 6,000,000      < - > 0898 698698 Giá: 15,000,000
0938 888928 Giá: 6,000,000      < - > 0898 699799 Giá: 15,000,000
0938 888949 Giá: 6,000,000      < - > 0898 699899 Giá: 15,000,000
0938 888975 Giá: 6,000,000      < - > 0898 747979 Giá: 15,000,000
0938 893377 Giá: 6,000,000      < - > 0898 757999 Giá: 15,000,000
0938 896677 Giá: 6,000,000      < - > 0898 786786 Giá: 15,000,000
0938 909393 Giá: 6,000,000      < - > 0898 787787 Giá: 15,000,000
0938 909929 Giá: 6,000,000      < - > 0898 788886 Giá: 15,000,000
0938 919292 Giá: 6,000,000      < - > 0898 788887 Giá: 15,000,000
0938 922225 Giá: 6,000,000      < - > 0898 797797 Giá: 15,000,000
0938 944488 Giá: 6,000,000      < - > 0898 797888 Giá: 15,000,000
0938 953399 Giá: 6,000,000      < - > 0898 799899 Giá: 15,000,000
0938 955552 Giá: 6,000,000      < - > 0898 868989 Giá: 15,000,000
0938 966633 Giá: 6,000,000      < - > 0898 909888 Giá: 15,000,000
0938 966664 Giá: 6,000,000      < - > 0898 919888 Giá: 15,000,000
0938 966977 Giá: 6,000,000      < - > 0898 929888 Giá: 15,000,000
0938 986677 Giá: 6,000,000      < - > 0898 933933 Giá: 15,000,000
0938.02.89.89 Giá: 6,000,000      < - > 0898 933999 Giá: 15,000,000
0938.21.8868 Giá: 6,000,000      < - > 0898 939888 Giá: 15,000,000
0938.23.33.43 Giá: 6,000,000      < - > 0898.00.6888 Giá: 15,000,000
0938.2345.89 Giá: 6,000,000      < - > 0898.0000.68 Giá: 15,000,000
0938.31.31.68 Giá: 6,000,000      < - > 0898.02.1111 Giá: 15,000,000
0938.31.36.39 Giá: 6,000,000      < - > 0898.03.1111 Giá: 15,000,000
0938.3999.68 Giá: 6,000,000      < - > 0898.212.212 Giá: 15,000,000
0938.68.5777 Giá: 6,000,000      < - > 0898.66.67.68 Giá: 15,000,000
0938.70.6886 Giá: 6,000,000      < - > 0898.66.7999 Giá: 15,000,000
0938.79.39.52 Giá: 6,000,000      < - > 0898.67.7979 Giá: 15,000,000
0938.79.90.79 Giá: 6,000,000      < - > 0898.68.68.79 Giá: 15,000,000
0938.90.96.99 Giá: 6,000,000      < - > 0898.739.739 Giá: 15,000,000
0939 142888 Giá: 6,000,000      < - > 0898.79.39.79 Giá: 15,000,000
0939 222230 Giá: 6,000,000      < - > 08989.1.1999 Giá: 15,000,000
0939 222248 Giá: 6,000,000      < - > 08989.2.7979 Giá: 15,000,000
0939 222260 Giá: 6,000,000      < - > 08989.3.7979 Giá: 15,000,000
0939 222291 Giá: 6,000,000      < - > 0899 788898 Giá: 15,000,000
0939 222295 Giá: 6,000,000      < - > 0899 995050 Giá: 15,000,000
0939 222297 Giá: 6,000,000      < - > 0899 995151 Giá: 15,000,000
0939 222298 Giá: 6,000,000      < - > 0899 995222 Giá: 15,000,000
0939 258268 Giá: 6,000,000      < - > 0899 995252 Giá: 15,000,000
0939 402888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 996222 Giá: 15,000,000
0939 418686 Giá: 6,000,000      < - > 0899 996464 Giá: 15,000,000
0939 55 1985 Giá: 6,000,000      < - > 0899 996689 Giá: 15,000,000
0939 551333 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997070 Giá: 15,000,000
0939 571888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997171 Giá: 15,000,000
0939 705888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997222 Giá: 15,000,000
0939 740888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997272 Giá: 15,000,000
0939 760888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997373 Giá: 15,000,000
0939 779679 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997474 Giá: 15,000,000
0939 874888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997575 Giá: 15,000,000
0939 939386 Giá: 6,000,000      < - > 0899 997676 Giá: 15,000,000
0939 957888 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998111 Giá: 15,000,000
0939 969688 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998198 Giá: 15,000,000
0939.00.88.33 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998368 Giá: 15,000,000
0939.02.12.22 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999013 Giá: 15,000,000
0939.3579.68 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999138 Giá: 15,000,000
0939.50.6886 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999890 Giá: 15,000,000
0939.59.2666 Giá: 6,000,000      < - > 0899.79.79.89 Giá: 15,000,000
0939.8.96669 Giá: 6,000,000      < - > 09.01.04.1999 Giá: 15,000,000
0939.88.66.44 Giá: 6,000,000      < - > 09.01.06.1999 Giá: 15,000,000
0939.888.186 Giá: 6,000,000      < - > 09.0101.1234 Giá: 15,000,000
0939.94.96.98 Giá: 6,000,000      < - > 09.38.48.58.38 Giá: 15,000,000
0901 303868 Giá: 6,015,000      < - > 090 753 0000 Giá: 15,000,000
0901 328368 Giá: 6,015,000      < - > 090.15.4.1368 Giá: 15,000,000
0901 338168 Giá: 6,015,000      < - > 090.18.26.999 Giá: 15,000,000


Nội dung chính:

Giới thiệu gói cước MobiCard của Mobifone

MobiCard là gói cước trả trước được thiết kế phù hợp với người không có nhu cầu nhắn tin nhiều và gọi khoảng từ 30 tới 135 phút/tháng. Ngoài chất lượng cuộc gọi hoàn hảo, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát chi phí kết nối phát sinh.

1. Những ưu điểm khi sử dụng gói cước MobiCard
 • Dễ dàng kiểm soát chi phí
 • Nạp thẻ đơn giản và đa dạng: nạp thẻ bằng thẻ cào, nạp thẻ qua tài khoản ngân hàng, nạp thẻ qua tài khoản Fastpay…
 • Gói cước với nhiều tiện ích
Tuy nhiên cũng giống như gói cước VinaCard của nhà mạng Vinaphone điểm hạn chế của gói cước này chính là có hạn chế thời gian nạp thẻ. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào mệnh giá thẻ nạp. 

2. Quy định về thời hạn chờ nạp tiền
 • Là khoảng thời gian sau khi thuê bao của bạn bị khóa 1 chiều và trước khi bị khóa 2 chiều. Thuê bao bị khóa 1 chiều có thể do đã sử dụng hết giá trị của tài khoản và/hoặc hết thời hạn sử dụng của thẻ mệnh giá.
 • Trong thời gian chờ nạp tiền, bạn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn, không thể gọi đi, gửi tin nhắn và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
 • Thời gian chờ nạp tiền không được cộng dồn khi bạn nạp tiền.
 •  Sau thời gian chờ nạp tiền, nếu không nạp tiền, thuê bao của bạn sẽ bị khóa 2 chiều. Thời hạn khóa 2 chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa 2 chiều, nếu bạn không nạp thẻ, số thuê bao sẽ bị thu hồi.
Hướng dẫn chuyển sang gói cước MobiCard                 

Việc chuyển đổi từ các gói cước trả trước khác sang MobiCard rất đơn giản,  bạn không cần phải tới các điểm giao dịch Mobifone mà chỉ cần thao tác trên điện thoại. Hãy chọn 1 trong 2 cách sau:
 • Cách 1: Từ bàn phím trên điện thoại bấm *111# rồi bấm Gọi và chọn hình thức thuê bao bạn cần chuyển đổi.
 • Cách 2:
+Soạn : MOBICARD gửi 900
+Khi nhắn tin thành công, thuê bao của bạn sẽ nhận được tin nhắn từ 900 và soạn Y xác nhận gửi 900 trong vòng 10 phút.
Ví dụ: Muốn chuyển từ MobiQ sang MobiCard thì soạn: MobiCard gửi 900

Lưu ý:
 • Phí chuyển đổi sẽ được trừ trong tài khoản chính (nếu TK chính dưới 50.000, phí chuyển là 5.000đ. TK chính từ 50.000 trờ lên, phí chuyển là 10%)
 • Tài khoản khuyến mãi sẽ bị mất sau khi chuyển
 • Cần sử dụng hết tiền trong tài khoản khuyến mãi để tránh bị mất hết, lãng phí khi chuyển gói cước.
Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu gọi thoại nhiều nên sử dụng gói cước trả sau với nhiều ưu đãi sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bên cạnh đó nếu bạn thường xuyên truy cập internet bằng 3G nên đăng ký thêm một gói cước 3G trọn gói để thoải mái lướt web nhé.

Chúc các bạn chuyển đổi thành công gói cước MobiCard của Mobifone .

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến