Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ tin nhắn báo bận của Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ tin nhắn báo bận của Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách đăng ký dịch vụ tin nhắn báo bận của Vietnamobile

Bạn đang bận và không muốn nhận bất kỳ một cuộc gọi nào trong thời gian này? Vậy hãy sử dụng ngay dịch vụ Tin nhắn báo bận Vietnamobile.

Với dịch vụ này sẽ giúp bạn từ chối cuộc gọi một cách lịch sự khiến người gọi cảm thấy thoải mái.

>>>Tham khảo thêm:
Từ chối cuộc gọi lịch sự  nhất nhờ dịch vụ tin nhắn báo bận của Vietnamobile

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0961 779339 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 367666 Giá: 10,200,000
0961 779379 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 464666 Giá: 10,200,000
0961 799889 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 469666 Giá: 10,200,000
0961 816586 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 489666 Giá: 10,200,000
0961 822268 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 553666 Giá: 10,200,000
0961 823668 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 557666 Giá: 10,200,000
0961 823688 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 577666 Giá: 10,200,000
0961 888286 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 551991 Giá: 10,200,000
0961 888468 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 402468 Giá: 10,200,000
0961 896986 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 044666 Giá: 10,200,000
0961 897799 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 141666 Giá: 10,200,000
0961 912012 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 167666 Giá: 10,200,000
0961 939568 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 227666 Giá: 10,200,000
0961 951990 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 267666 Giá: 10,200,000
0961 977789 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 278666 Giá: 10,200,000
0961.009.339 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 334666 Giá: 10,200,000
0961.05.8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 360666 Giá: 10,200,000
0961.068.568 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 367666 Giá: 10,200,000
0961.22.3579 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 400666 Giá: 10,200,000
0961.30.38.39 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 469666 Giá: 10,200,000
0961.33.1989 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 704999 Giá: 10,300,000
0961.33.3993 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 706999 Giá: 10,300,000
0961.336.078 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 764999 Giá: 10,300,000
0961.368.768 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 784999 Giá: 10,300,000
0961.555.699 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 840999 Giá: 10,300,000
0961.58.1988 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 847999 Giá: 10,300,000
0961.62.1988 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 884887 Giá: 10,300,000
0961.62.1991 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 974999 Giá: 10,300,000
0961.66.67.69 Giá: 5,500,000     < - - > 0962.88.8228 Giá: 10,300,000
0961.66.8558 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.29.4567 Giá: 10,300,000
0961.66.9339 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.36.4567 Giá: 10,300,000
0961.66.9559 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.56.4567 Giá: 10,300,000
0961.66.9979 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.58.4567 Giá: 10,300,000
0961.6666.75 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.59.4567 Giá: 10,300,000
0961.6688.78 Giá: 5,500,000     < - - > 0972 462468 Giá: 10,300,000
0961.76.8899 Giá: 5,500,000     < - - > 086.86.86.338 Giá: 10,350,000
0961.79.1102 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 118868 Giá: 10,350,000
0961.81.83.85 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 186866 Giá: 10,350,000
0961.83.85.87 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 779339 Giá: 10,350,000
0961.899.299 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 779668 Giá: 10,350,000
0961.91.1993 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 779868 Giá: 10,350,000
0961.91.1996 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 796686 Giá: 10,350,000
0961.91.93.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 808898 Giá: 10,350,000
0962 007078 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 881811 Giá: 10,350,000
0962 051994 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 939989 Giá: 10,350,000
0962 357688 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 986989 Giá: 10,350,000
0962 386689 Giá: 5,500,000     < - - > 096.168.68.98 Giá: 10,350,000
0962 415789 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 116661 Giá: 10,350,000
0962 471188 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 216121 Giá: 10,350,000
0962 478886 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 868869 Giá: 10,350,000
0962 682968 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 881118 Giá: 10,350,000
0962 688969 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.65.65.69 Giá: 10,350,000
0962 693668 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.78.8668 Giá: 10,350,000
0962 697879 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.96.96.69 Giá: 10,350,000
0962 8888 51 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.96.96.99 Giá: 10,350,000
0962 931777 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.99.8688 Giá: 10,350,000
0962 956659 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 789989 Giá: 10,350,000
0962.01.09.86 Giá: 5,500,000     < - - > 0963 988789 Giá: 10,350,000
0962.56.66.76 Giá: 5,500,000     < - - > 0963.82.6886 Giá: 10,350,000
0962.56.66.76 Giá: 5,500,000     < - - > 0965 568886 Giá: 10,350,000
0962.66.1789 Giá: 5,500,000     < - - > 0965 596569 Giá: 10,350,000
0962.88.1958 Giá: 5,500,000     < - - > 0965 671990 Giá: 10,350,000
0962.93.7779 Giá: 5,500,000     < - - > 0965 789989 Giá: 10,350,000
0962.966.899 Giá: 5,500,000     < - - > 0965 886986 Giá: 10,350,000
0963 061997 Giá: 5,500,000     < - - > 0965.65.65.78 Giá: 10,350,000
0963 171991 Giá: 5,500,000     < - - > 0965.79.79.86 Giá: 10,350,000
0963 351991 Giá: 5,500,000     < - - > 0965.82.6886 Giá: 10,350,000
0963 352368 Giá: 5,500,000     < - - > 0965.86.79.86 Giá: 10,350,000
0963 383579 Giá: 5,500,000     < - - > 0965.9.86668 Giá: 10,350,000
0963 397339 Giá: 5,500,000     < - - > 0966 666585 Giá: 10,350,000
0963 452688 Giá: 5,500,000     < - - > 0966 668810 Giá: 10,350,000
0963 539879 Giá: 5,500,000     < - - > 0966 881688 Giá: 10,350,000
0963 56 1988 Giá: 5,500,000     < - - > 0966 966568 Giá: 10,350,000
0963 581993 Giá: 5,500,000     < - - > 0966 999179 Giá: 10,350,000
0963 651998 Giá: 5,500,000     < - - > 0967 555585 Giá: 10,350,000
0963 682968 Giá: 5,500,000     < - - > 0967.68.1997 Giá: 10,350,000
0963 703969 Giá: 5,500,000     < - - > 0968 558998 Giá: 10,350,000
0963 741993 Giá: 5,500,000     < - - > 0968 666779 Giá: 10,350,000
0963 79 5588 Giá: 5,500,000     < - - > 0969.63.63.69 Giá: 10,350,000
0963 812688 Giá: 5,500,000     < - - > 0969.86.1994 Giá: 10,350,000
0963 858885 Giá: 5,500,000     < - - > 0969.91.91.99 Giá: 10,350,000
0963 858885 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 868898 Giá: 10,350,000
0963.249.555 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 888588 Giá: 10,350,000
0963.25.1368 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 889989 Giá: 10,350,000
0963.39.19.39 Giá: 5,500,000     < - - > 0976 779339 Giá: 10,350,000
0964 248886 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 876668 Giá: 10,350,000
0964 479678 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 891983 Giá: 10,350,000
0965 011102 Giá: 5,500,000     < - - > 0977.68.1991 Giá: 10,350,000
0965 028688 Giá: 5,500,000     < - - > 0978 969996 Giá: 10,350,000
0965 161992 Giá: 5,500,000     < - - > 0978.69.69.96 Giá: 10,350,000
0965 181898 Giá: 5,500,000     < - - > 09789.678.79 Giá: 10,350,000
0965 333369 Giá: 5,500,000     < - - > 0979.79.79.05 Giá: 10,350,000
0965 341991 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 231789 Giá: 10,350,000
0965 378910 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 567568 Giá: 10,350,000
0965 378910 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 788688 Giá: 10,350,000
0965 438886 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 789688 Giá: 10,350,000
0965 566336 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 898198 Giá: 10,350,000
0965 799889 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.6666.98 Giá: 10,350,000
0965 799989 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.76.6886 Giá: 10,350,000
0965 811102 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.85.85.89 Giá: 10,350,000
0965 888589 Giá: 5,500,000     < - - > 0981.86.79.86 Giá: 10,350,000

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ tin nhắn báo bận Vietnamobile

Dịch vụ Tin Nhắn Báo Bận - AutoSMS là dịch vụ dựa trên nền tin nhắn SMS, giúp bạn tự động gửi tin nhắn thông báo đến thuê bao chủ gọi về lý do bạn không nghe cuộc gọi hoặc từ chối cuộc gọi đó.

Dịch vụ AutoSMS hỗ trợ 7 tình huống: “BAN, HOP, LAIXE, AN, COIPHIM, BUON, NGU”, để bạn có thể lựa chọn sử dụng. Với mỗi tình huống, bạn có thể tự tạo cho mình những thông báo mang màu sắc cá nhân của riêng bạn để thông báo đến người gọi khi không thể nghe điện thoại.

Cách đăng ký dịch vụ tin nhắn báo bận Vietnamobile

1. Hướng dẫn đăng ký
 • Đối tượng: Áp dụng cho thuê bao trả trước Vietnamobile.
 • Cách đăng ký: Soạn tin nhắn DKTB gửi 345
 • Giá cước: 6000đ/30 ngày
2. Hướng dẫn sử dụng
Để sử dụng dịch vụ, bạn soạn tin nhắn theo những cú pháp sau:
 • Thiết lập nội dung tin nhắn: Soạn tin : noidung gửi 272
 • Thay đổi nội dung tin nhắn: Soạn tin : TĐ gửi 272
 • Xem nội dung tin nhắn: Soạn tin : XEM   gửi 272
 • Hướng dẫn sử dụng: HD gửi 272
 • Hủy dịch vụ: HUY TB gửi 345
Ví dụ: Bạn sử dụng sim Vietnamobile và muốn thiết lập nội dung tin nhắn báo bận khi đang lái xe hãy soạn LAIXE gửi 272 để sử dụng thông báo: "Hien tai toi dang lai xe nen khong the tra loi dien thoai. Toi se goi lai ngay khi co the. Tran trong".

3. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ
 • Hiện tại dịch vụ chỉ hỗ trợ thuê bao trả trước, thuê bao trả sau sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới
 • Dịch vụ chỉ gửi tin nhắn thông báo đến thuê bao nội mạng Vietnamobile. Dịch vụ không gửi tin nhắn thông báo đến thuê bao ngoại mạng
 • Dịch vụ chỉ hỗ trợ trường hợp bạn không nghe máy hoặc từ chối cuộc gọi. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ trong trường hợp tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng (không liên lạc được), bạn phải thiết lập chế độ chuyển tiếp cuộc gọi đến 842727 cho chức năng không liên lạc được.
Sử dụng dịch vụ tin nhắn báo bận Vietnamobile sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu hơn và luôn giữ liên lạc với bạn bè nhé. Hãy đăng ký dịch vụ tin nhắn báo bận ngay nhé!

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến