Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ tin nhắn báo bận Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ tin nhắn báo bận Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tin chi tiết về dịch vụ tin nhắn báo bận của Vinaphone

Giải pháp từ chối những cuộc gọi không mong muốn hiệu quả, vừa có thể tự thiết lập những thông báo thể hiện phong cách và cá tính của riêng mình nhờ dịch vụ tin nhắn báo bận Vinaphone 

>>>Xem thêm:
Dịch vụ tin nhắn báo bận của Vinaphone- giải pháp từ chối tin nhắn hiệu quả

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

09.11.08.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 222888 Giá: 250,000,000
09.11.09.1994 Giá: 8,000,000    < - - > 0912 555888 Giá: 250,000,000
09.11.09.1995 Giá: 8,000,000    < - - > 0912.24.24.24 Giá: 250,000,000
09.11.09.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0919 111 888 Giá: 250,000,000
09.11.10.1992 Giá: 8,000,000    < - - > 0943.86.86.86 Giá: 250,000,000
09.11.10.1993 Giá: 8,000,000    < - - > 0949 066666 Giá: 250,000,000
09.11.10.1994 Giá: 8,000,000    < - - > 09 121 56789 Giá: 250,000,000
09.11.10.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0914 118888 Giá: 256,860,000
09.11.11.2004 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888968 Giá: 268,000,000
09.11.11.2009 Giá: 8,000,000    < - - > 0941.68.9999 Giá: 268,000,000
09.11.12.1990 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 111191 Giá: 268,888,000
09.11.12.1993 Giá: 8,000,000    < - - > 0916 959999 Giá: 275,000,000
09.11.12.1996 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 088880 Giá: 280,000,000
09.11.12.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888811 Giá: 280,000,000
09.1111.99.69 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888822 Giá: 280,000,000
09.12.05.1988 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.56.56.56 Giá: 280,000,000
09.13.02.1984 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 569999 Giá: 280,000,000
09.13.02.1991 Giá: 8,000,000    < - - > 0912.00.8888 Giá: 280,000,000
09.13.03.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 397979 Giá: 290,000,000
09.13.07.1982 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 777888 Giá: 290,000,000
09.13.11.1992 Giá: 8,000,000    < - - > 0913 539999 Giá: 295,000,000
09.13.13.63.83 Giá: 8,000,000    < - - > 0914 066666 Giá: 295,000,000
09.1316.68.79 Giá: 8,000,000    < - - > 09.46.46.8888 Giá: 298,000,000
09.14.06.1994 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 656789 Giá: 299,000,000
09.14.09.1981 Giá: 8,000,000    < - - > 0915 828888 Giá: 299,000,000
09.15.02.1980 Giá: 8,000,000    < - - > 0941.39.39.39 Giá: 299,000,000
09.15.06.1995 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 828828 Giá: 300,000,000
09.15.07.1995 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.36.36.36 Giá: 300,000,000
09.15.10.1997 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.36.36.36 Giá: 300,000,000
09.16.26.46.86 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.55.6789 Giá: 300,000,000
09.17.01.1984 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.97.9999 Giá: 300,000,000
09.17.02.2001 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.97.9999 Giá: 300,000,000
09.17.03.1993 Giá: 8,000,000    < - - > 0913 337777 Giá: 310,000,000
09.17.05.1994 Giá: 8,000,000    < - - > 0913.39.8888 Giá: 310,000,000
09.17.09.1996 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.06.8888 Giá: 320,000,000
09.18.03.1980 Giá: 8,000,000    < - - > 0919.12.9999 Giá: 320,000,000
09.18.03.1992 Giá: 8,000,000    < - - > 0912.81.8888 Giá: 331,000,000
09.18.03.1993 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 881111 Giá: 350,000,000
09.19.03.1980 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888855 Giá: 350,000,000
09.19.10.1997 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 988889 Giá: 350,000,000
09.19.11.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 091 27 66666 Giá: 350,000,000
09.19.89.28.28 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 236666 Giá: 350,000,000
09.1971.1974 Giá: 8,000,000    < - - > 0911.26.26.26 Giá: 350,000,000
09.1996.2002 Giá: 8,000,000    < - - > 0917.11.8888 Giá: 350,000,000
09.1997.1992 Giá: 8,000,000    < - - > 0944 188888 Giá: 350,000,000
09.1998.2000 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888800 Giá: 375,000,000
09.1998.2001 Giá: 8,000,000    < - - > 0948.39.39.39 Giá: 375,000,000
09.1998.2004 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 886668 Giá: 380,000,000
09.1998.2006 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888338 Giá: 388,000,000
09.44.00.86.86 Giá: 8,000,000    < - - > 0948 188888 Giá: 388,000,000
09.44.22.33.22 Giá: 8,000,000    < - - > 0912 444444 Giá: 389,000,000
09.44.22.99.77 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.82.82.82 Giá: 390,000,000
09.44.33.11.66 Giá: 8,000,000    < - - > 0943 799999 Giá: 390,000,000
09.44.33.11.77 Giá: 8,000,000    < - - > 0946.86.86.86 Giá: 395,000,000
09.44.33.22.55 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 686686 Giá: 400,000,000
09.44.33.22.77 Giá: 8,000,000    < - - > 0913 668668 Giá: 400,000,000
09.44.33.99.55 Giá: 8,000,000    < - - > 0912 346789 Giá: 418,680,000
09.44.66.00.77 Giá: 8,000,000    < - - > 0912 99 8888 Giá: 426,000,000
091.12345.98 Giá: 8,000,000    < - - > 0913 444444 Giá: 430,000,000
091.666.333.9 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 377777 Giá: 438,000,000
091.668.0.668 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888833 Giá: 439,000,000
0911 111667 Giá: 8,000,000    < - - > 0912.39.39.39 Giá: 450,000,000
0911 189988 Giá: 8,000,000    < - - > 0916 268888 Giá: 450,000,000
0911 205579 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 178888 Giá: 480,000,000
0911 227711 Giá: 8,000,000    < - - > 0917 778888 Giá: 480,000,000
0911 397878 Giá: 8,000,000    < - - > 0917.66.9999 Giá: 490,000,000
0911 415415 Giá: 8,000,000    < - - > 09 1313 9999 Giá: 490,000,000
0911 451451 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 898889 Giá: 500,000,000
0911 472472 Giá: 8,000,000    < - - > 0913.58.9999 Giá: 500,000,000
0911 495495 Giá: 8,000,000    < - - > 0948 399999 Giá: 549,000,000
0911 524579 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 222888 Giá: 550,000,000
0911 552277 Giá: 8,000,000    < - - > 0913 345678 Giá: 550,000,000
0911 559889 Giá: 8,000,000    < - - > 094.16.88888 Giá: 550,000,000
0911 594594 Giá: 8,000,000    < - - > 088868 9999 Giá: 568,000,000
0911 603888 Giá: 8,000,000    < - - > 0918 444444 Giá: 570,000,000
0911 696686 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 368368 Giá: 600,000,000
0911 720720 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 880000 Giá: 600,000,000
0911 745999 Giá: 8,000,000    < - - > 0911.55.6789 Giá: 600,000,000
0911 887878 Giá: 8,000,000    < - - > 0911.68.9999 Giá: 600,000,000
0911.0000.44 Giá: 8,000,000    < - - > 0944 449999 Giá: 600,000,000
0911.03.8668 Giá: 8,000,000    < - - > 09 1919 8888 Giá: 600,000,000
0911.05.1980 Giá: 8,000,000    < - - > 094.55.88888 Giá: 620,000,000
0911.075.999 Giá: 8,000,000    < - - > 0945.68.68.68 Giá: 625,000,000
0911.08.39.79 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 000000 Giá: 650,000,000
0911.21.12.21 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 686888 Giá: 660,000,000
0911.3668.39 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 111888 Giá: 680,000,000
0911.389.689 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.86.68.68 Giá: 680,000,000
0911.55.56.57 Giá: 8,000,000    < - - > 09.49.699999 Giá: 690,000,000
0911.76.7779 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 666888 Giá: 750,000,000
0911.79.6668 Giá: 8,000,000    < - - > 094.77.99999 Giá: 750,000,000
0911.91.1981 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.8888.79 Giá: 790,000,000
0911.93.1988 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888988 Giá: 800,000,000
0911.93.1989 Giá: 8,000,000    < - - > 091.69.88888 Giá: 850,000,000
0911.93.1992 Giá: 8,000,000    < - - > 0944 488888 Giá: 850,000,000
0911.93.1995 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.88.8668 Giá: 880,000,000
0911.93.9339 Giá: 8,000,000    < - - > 0919 966666 Giá: 880,000,000
0911.95.1975 Giá: 8,000,000    < - - > 094.66.99999 Giá: 900,000,000
0911.95.1989 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 998888 Giá: 938,000,000
0911.95.1996 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888866 Giá: 990,000,000
0911.95.1998 Giá: 8,000,000    < - - > 0945 777777 Giá: 1,038,000,000
0911.95.59.59 Giá: 8,000,000    < - - > 0916 188888 Giá: 1,168,600,000
Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ tin nhắn báo bận Vinaphone

Trong khoảng thời gian này bạn không muốn nghe điện thoại  từ bất kỳ ai nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào cho lịch sự. Vậy thì  đừng bỏ qua dịch vụ này nhé.

Đăng ký từ chối cuộc gọi Vinaphone cho phép bạn từ chối cuộc gọi một cách lịch sự, mà vẫn khiến người gọi cảm thấy thoải mái thông qua một tin nhắn tự động đã được chính bạn thiết lập.

Dịch vụ Busy SMS Vinaphone là dịch vụ từ chối cuộc gọi bằng cách tự động gửi tin nhắn báo bận đến số máy của người gọi đến để thông báo lý do chủ thuê bao không thể nghe máy.

Cách sử dụng tin nhắn báo bận Vinaphone

Chỉ với 5.000đ/tháng, Vinaphone không chỉ gửi tin nhắn từ chối cuộc gọi mà bạn còn tự thiết lập tin nhắn theo sử thích của riêng mình.

1. Cách đăng ký/hủy dịch vụ từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn
 • Để đăng ký hãy soạn tin nhắn theo cú pháp: DK gửi 1553
 • Cước phí: 5.000đ/tháng
 • Dịch vụ tự động gia hạn sau khi sử dụng hết chu kỳ.
 • Để hủy từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn Vinaphone soạn tin:HUY gửi 1553
2. Cách sử dụng dịch vụ
 • Cài đặt nội dung tin nhắn: Soạn: ND gửi 1553
 • Xem nội dung đã cài đặt SMS Soạn: XEM ND gửi 1553
 • Hủy nội dung đã cài đặt Soạn: XOA ND gửi 1553
 • Bận mặc định thời gian 1h00: Soạn tin: BAN gửi 1553
 • Bận theo phút: XXp: Soạn tin: BAN XXp gửi 1553
 • Xem thời gian cài đặt bận: Soạn: XEM gửi 1553
 • Hủy giờ bận đã cài đặt: Soạn: XOA BAN gửi 1553
Ngoài ra bạn có thể lập 1 danh sách số điện thoại có tên Whitelist là những số điện thoại bạn không muốn nhận cuộc gọi, khi các số điện thoại này gọi đến bạn sẽ nhận được thông báo bằng tin nhắn có cuộc gọi đến trong khoảng thời gian bận bằng tiện ích White List. Cú pháp thao tác tin nhắn với danh sách “White List” ngày như sau:
 • Xem danh sách White List: XEM WL gửi 1553
 • Thêm số điện thoại vào Whitelist, soạn: Them SDT1,SDT2…gửi 1553.
 • Xóa từng số điện thoại: XOA SDT1,SDT2 gửi 1553.
 • Xóa tất cả số điện thoại: XOA WL gửi 1553.
Với dịch vụ thông báo bận Busy SMS Vinaphone bạn có thể dễ dàng từ chối các cuộc điện thoại gọi đến 1 cách lịch sự mà không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè và người thân trong cuộc sống. Giờ đây đã đến lúc bạn có thể tự tạo lập cho mình những giờ phút không điện thoại, không công việc rồi nhé!

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến