Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ báo tin nhắn bận Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ báo tin nhắn bận Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ báo tin nhắn bận của Viettel

Trải nghiệm tin nhắn báo bận Viettel sẽ giúp bạn từ chối những cuộc gọi không mong muốn một cách lịch sự nhất. Hãy cùng tìm hiểu ngay về dịch vụ tin nhắn báo bận của Viettel này nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Từ chối cuộc gọi lịch sự nhờ dịch vụ báo tin nhắn bận của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0868 828968Giá:5,500,000    < - - >0962 240000Giá:10,000,000
0868 828986Giá:5,500,000    < - - >0962 711777Giá:10,000,000
0868 833968Giá:5,500,000    < - - >0962 789668Giá:10,000,000
0868 85 83 86Giá:5,500,000    < - - >0962 913913Giá:10,000,000
0868 862011Giá:5,500,000    < - - >0962.0962.09Giá:10,000,000
0868 863663Giá:5,500,000    < - - >0962.39.68.39Giá:10,000,000
0868 866556Giá:5,500,000    < - - >0962.394.888Giá:10,000,000
0868 867887Giá:5,500,000    < - - >0962.53.3456Giá:10,000,000
0868 867891Giá:5,500,000    < - - >0962.60.8989Giá:10,000,000
0868 879886Giá:5,500,000    < - - >0962.634.634Giá:10,000,000
0868 882968Giá:5,500,000    < - - >0962.73.8668Giá:10,000,000
0868 883839Giá:5,500,000    < - - >0962.754.754Giá:10,000,000
0868 886800Giá:5,500,000    < - - >0962.78.8668Giá:10,000,000
0868 909222Giá:5,500,000    < - - >0962.929.979Giá:10,000,000
0868 931688Giá:5,500,000    < - - >0963 200600Giá:10,000,000
0868 931868Giá:5,500,000    < - - >0963 284284Giá:10,000,000
0868 986386Giá:5,500,000    < - - >0963 913913Giá:10,000,000
0868 992699Giá:5,500,000    < - - >0963 959555Giá:10,000,000
0868.1234.69Giá:5,500,000    < - - >0963 986989Giá:10,000,000
0868.1234.78Giá:5,500,000    < - - >0963.01.1986Giá:10,000,000
0868.19.3839Giá:5,500,000    < - - >0963.270.888Giá:10,000,000
0868.19.3968Giá:5,500,000    < - - >0963.68.1986Giá:10,000,000
0868.1983.68Giá:5,500,000    < - - >0963.734.734Giá:10,000,000
0868.219.686Giá:5,500,000    < - - >0964 279979Giá:10,000,000
0868.23.6996Giá:5,500,000    < - - >0964 984984Giá:10,000,000
0868.23.9669Giá:5,500,000    < - - >0964.13.49.53Giá:10,000,000
0868.239.739Giá:5,500,000    < - - >0964.530.530Giá:10,000,000
0868.26.26.96Giá:5,500,000    < - - >0965 368386Giá:10,000,000
0868.288.188Giá:5,500,000    < - - >0965 888286Giá:10,000,000
0868.288.268Giá:5,500,000    < - - >0965 888788Giá:10,000,000
0868.299.779Giá:5,500,000    < - - >0965 948668Giá:10,000,000
0868.313.886Giá:5,500,000    < - - >0965.33.88.68Giá:10,000,000
0868.315.668Giá:5,500,000    < - - >0965.87.78.78Giá:10,000,000
0868.319.686Giá:5,500,000    < - - >0965.96.9889Giá:10,000,000
0868.33.6226Giá:5,500,000    < - - >0966 161102Giá:10,000,000
0868.33.7779Giá:5,500,000    < - - >0966 368789Giá:10,000,000
0868.365.388Giá:5,500,000    < - - >0966 660368Giá:10,000,000
0868.39.1981Giá:5,500,000    < - - >0966 686896Giá:10,000,000
0868.39.89.86Giá:5,500,000    < - - >0966 691993Giá:10,000,000
0868.44.8989Giá:5,500,000    < - - >0966 844567Giá:10,000,000
0868.62.6288Giá:5,500,000    < - - >0966 896869Giá:10,000,000
0868.63.6388Giá:5,500,000    < - - >0966 939968Giá:10,000,000
0868.63.8886Giá:5,500,000    < - - >0966.38.1368Giá:10,000,000
0868.65.8688Giá:5,500,000    < - - >0966.39.6669Giá:10,000,000
0868.65.8886Giá:5,500,000    < - - >0966.63.6969Giá:10,000,000
0868.651.868Giá:5,500,000    < - - >0967 168186Giá:10,000,000
0868.666.286Giá:5,500,000    < - - >0967 266966Giá:10,000,000
0868.668.279Giá:5,500,000    < - - >0967.079.879Giá:10,000,000
0868.669.386Giá:5,500,000    < - - >0967.20.3456Giá:10,000,000
0868.669.586Giá:5,500,000    < - - >0967.69.3979Giá:10,000,000
0868.679.886Giá:5,500,000    < - - >096789.74.74Giá:10,000,000
0868.68.6388Giá:5,500,000    < - - >0968 666608Giá:10,000,000
0868.68.8188Giá:5,500,000    < - - >0968 879878Giá:10,000,000
0868.686.188Giá:5,500,000    < - - >0968 998669Giá:10,000,000
0868.686.288Giá:5,500,000    < - - >0968.01.1368Giá:10,000,000
0868.686.588Giá:5,500,000    < - - >0968.5 2.8866Giá:10,000,000
0868.688.088Giá:5,500,000    < - - >0968.5555.39Giá:10,000,000
0868.688.379Giá:5,500,000    < - - >0968.56789.3Giá:10,000,000
0868.688.779Giá:5,500,000    < - - >0969 399868Giá:10,000,000
0868.688.818Giá:5,500,000    < - - >0969 399868Giá:10,000,000
0868.688.858Giá:5,500,000    < - - >0969 578678Giá:10,000,000
0868.688.878Giá:5,500,000    < - - >0969 605605Giá:10,000,000
0868.69.8886Giá:5,500,000    < - - >0969 698696Giá:10,000,000
0868.779.669Giá:5,500,000    < - - >0969 798696Giá:10,000,000
0868.79.7988Giá:5,500,000    < - - >0969 886696Giá:10,000,000
0868.808.886Giá:5,500,000    < - - >0969.52.78.79Giá:10,000,000
0868.82.82.88Giá:5,500,000    < - - >0969.55.99.66Giá:10,000,000
0868.826.286Giá:5,500,000    < - - >0969.56.8886Giá:10,000,000
0868.83.6996Giá:5,500,000    < - - >0969.61.4567Giá:10,000,000
0868.83.8998Giá:5,500,000    < - - >0969.78.6879Giá:10,000,000
0868.86.16.68Giá:5,500,000    < - - >0969.79.8886Giá:10,000,000
0868.86.65.68Giá:5,500,000    < - - >0969.86.1990Giá:10,000,000
0868.86.6818Giá:5,500,000    < - - >0969.91.98.99Giá:10,000,000
0868.86.6828Giá:5,500,000    < - - >097.190.8686Giá:10,000,000
0868.86.6858Giá:5,500,000    < - - >097.55.16668Giá:10,000,000
0868.86.96.68Giá:5,500,000    < - - >0971 108989Giá:10,000,000
0868.866.168Giá:5,500,000    < - - >0971 111987Giá:10,000,000
0868.868.088Giá:5,500,000    < - - >0971 111995Giá:10,000,000
0868.868.588Giá:5,500,000    < - - >0971 119779Giá:10,000,000
0868.87.87.78Giá:5,500,000    < - - >0971 120120Giá:10,000,000
0868.883.338Giá:5,500,000    < - - >0971 131102Giá:10,000,000
0868.888.638Giá:5,500,000    < - - >0971 229889Giá:10,000,000
0868.898.188Giá:5,500,000    < - - >0971 231979Giá:10,000,000
0868.90.8889Giá:5,500,000    < - - >0971 236699Giá:10,000,000
0868.921.686Giá:5,500,000    < - - >0971 239988Giá:10,000,000
0868.931.668Giá:5,500,000    < - - >0971 244888Giá:10,000,000
0868.951.686Giá:5,500,000    < - - >0971 316886Giá:10,000,000
0868.952.686Giá:5,500,000    < - - >0971 329329Giá:10,000,000
0868.961.668Giá:5,500,000    < - - >0971 683686Giá:10,000,000
0868.962.668Giá:5,500,000    < - - >0971 711368Giá:10,000,000
0868.996.168Giá:5,500,000    < - - >0971 867186Giá:10,000,000
08686 888.94Giá:5,500,000    < - - >0971 867799Giá:10,000,000
08686.2.3883Giá:5,500,000    < - - >0971 918899Giá:10,000,000
08686.23.668Giá:5,500,000    < - - >0971 939989Giá:10,000,000
08686.3.9229Giá:5,500,000    < - - >0971 977799Giá:10,000,000
08686.35.668Giá:5,500,000    < - - >0971.01.03.05Giá:10,000,000
08686.5.9339Giá:5,500,000    < - - >0971.02.04.06Giá:10,000,000
08688.1.6996Giá:5,500,000    < - - >0971.05.07.09Giá:10,000,000
0869 00 6886Giá:5,500,000    < - - >0971.22.3979Giá:10,000,000
0869 094888Giá:5,500,000    < - - >0971.27.1368Giá:10,000,000
0869 156156Giá:5,500,000    < - - >0971.38.3388Giá:10,000,000

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ tin nhắn báo bận Viettel

Trong quá trình sử dụng chắc chắn có rất nhiều khoảng thời gian bạn không thể hay không muốn nhận cuộc gọi từ ai đó. Bạn có thể sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi nhưng lại cảm thấy bất tiện vì sẽ khiến người gọi có cảm giác bạn không tôn trọng họ?

Chính vì hiểu được những băn khoăn này của khách hàng mà Viettel đã cho ra mắt dịch vụ Tin nhắn báo bận hay dịch vụ  từ chối cuộc gọi giúp bạn từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn thuận tiện và lịch sự đối với người gọi.

Từ chối cuộc gọi Viettel có tên Auto SMS là dịch vụ từ chối cuộc gọi bằng cách tự động gửi tin nhắn báo bận đến số máy của người gọi đến để thông báo lý do chủ thuê bao không thể nghe máy.

Tại sao lại không thử tạo phong cách cá tính cho riêng mình  bằng dịch vụ tiện ích này. Hãy cùng tìm hiểu ngay về cách đăng ký dịch vụ tin nhắn báo bận Viettel ngay nhé.

Cách đăng ký dịch vụ tin nhắn báo bận Viettel

1. Đối tượng sử dụng
Dịch vụ gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi dành cho tất cả khách hàng sử dụng sim Viettel trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều.

2. Cách đăng ký dịch vụ Tin nhắn báo bận
Hiện nay Viettel cung cấp 3 gói cước dịch vụ theo ngày, theo tuần và theo tháng. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn hãy chọn đăng ký gói cước phù hợp nhất với mình để tránh tình trạng lãng phí.

2.1 Gói cước ngày
 • Đăng ký: DK1 gửi 9126
 • Cước phí: 500đ/ngày
2.2 Gói cước tuần
 • Đăng ký: DK7 gửi 9126
 • Cước phí: 2.000đ/tuần
2.3 Gói cước tháng
 • Đăng ký: DK gửi 9126
 • Cước phí: 5.000đ/tuần
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Để sử dụng chế độ từ chối cuộc gọi có tin nhắn Viettel bạn chỉ cần thực hiện soan tin nhắn theo hướng dẫn dưới đây và gửi đến tổng đài 9126.
 • Thay đổi nội dung tin nhắn báo bận (nội dung tối đa 147 ký tự không dấu, không ký tự đặc biệt): ND
 • Liệt kê cuộc gọi nhỡ (các cuộc gọi nhỡ trong 24h): DS
 • Thiết lập nội dung tin nhắn báo bận cho từng số điện thoại: TL .
 • Xem nội dung đã thiết lập cho một số điện thoại: XEM
 • Xóa nội dung đã thiết lập cho một số điện thoại: XOA .
 • Tạo nhóm để thiết lập nội dung tin nhắn theo nhóm: THEM N1 .
 • Kiểm tra số điện thoại trong 1 nhóm: TAO N1
 • Kiểm tra số điện thoại trong 1 nhóm: XEM .
 • Xóa nhóm đã thiết lập: XOA
 • Hủy dịch vụ: HUY
Sau khi bạn đăng ký thành công, cước phí sẽ được trừ vào tài khoản gốc. Bên cạnh đó dịch vụ sẽ tự động gia hạn khi bạn sử dụng hết chu kỳ. Vì vậy nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hãy thực hiện thao tác hủy từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn Viettel nhé.

Như vậy với dịch vụ này bạn đã có thể từ chối các cuộc gọi không mong muốn một cách lịch sự mà không phải chặn cuộc gọi hay tắt máy rồi. Chúc bạn đăng ký thành công Tin nhắn báo bận Viettel và có những giây phút vui vẻ.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến