Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ báo tin nhắn bận Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ báo tin nhắn bận Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Từ chối cuộc gọi lịch sự nhờ dịch vụ báo tin nhắn bận của Mobifone

Bạn muốn từ chối cuộc gọi một cách lịch sự? Bạn muốn từ chối cuộc gọi mà không làm người gọi phật ý? Rất đơn giản hãy sử dụng ngay dịch vụ tin nhắn báo bận Mobifone.

>>>Tham khảo thêm:
Từ chối cuộc gọi lịch sự nhờ dịch vụ báo tin nhắn bận của Mobifone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0901 339368 Giá: 6,015,000      < - > 090.18.36.999 Giá: 15,000,000
0901 353868 Giá: 6,015,000      < - > 090.18.56.999 Giá: 15,000,000
0905.22.77.11 Giá: 6,020,000      < - > 090.18.95999 Giá: 15,000,000
0934.77.11.55 Giá: 6,020,000      < - > 090.888.86.80 Giá: 15,000,000
0935.0.33338 Giá: 6,020,000      < - > 0901 011984 Giá: 15,000,000
0898.12.1368 Giá: 6,040,000      < - > 0901 020020 Giá: 15,000,000
0931.86.33.86 Giá: 6,040,000      < - > 0901 021888 Giá: 15,000,000
0934.7.68886 Giá: 6,040,000      < - > 0901 026999 Giá: 15,000,000
0935 068868 Giá: 6,040,000      < - > 0901 030030 Giá: 15,000,000
0936.9.77778 Giá: 6,040,000      < - > 0901 030888 Giá: 15,000,000
0899 998679 Giá: 6,100,000      < - > 0901 030999 Giá: 15,000,000
09.0126.69.69 Giá: 6,100,000      < - > 0901 050999 Giá: 15,000,000
09.33.66.00.22 Giá: 6,100,000      < - > 0901 069888 Giá: 15,000,000
0901 355366 Giá: 6,100,000      < - > 0901 072072 Giá: 15,000,000
0901 355377 Giá: 6,100,000      < - > 0901 073073 Giá: 15,000,000
0901 355388 Giá: 6,100,000      < - > 0901 075075 Giá: 15,000,000
0901 388779 Giá: 6,100,000      < - > 0901 090888 Giá: 15,000,000
0901 388979 Giá: 6,100,000      < - > 0901 096096 Giá: 15,000,000
0901 788779 Giá: 6,100,000      < - > 0901 205678 Giá: 15,000,000
0901.55.78.78 Giá: 6,100,000      < - > 0901 211211 Giá: 15,000,000
0901.67.89.98 Giá: 6,100,000      < - > 0901 219219 Giá: 15,000,000
0902 788779 Giá: 6,100,000      < - > 0901 255558 Giá: 15,000,000
0903 696779 Giá: 6,100,000      < - > 0901 255559 Giá: 15,000,000
0908 957666 Giá: 6,100,000      < - > 0901 255678 Giá: 15,000,000
0931.29.6668 Giá: 6,100,000      < - > 0901 265678 Giá: 15,000,000
0937 377677 Giá: 6,100,000      < - > 0901 266566 Giá: 15,000,000
0937 669777 Giá: 6,100,000      < - > 0901 266966 Giá: 15,000,000
0937 818789 Giá: 6,100,000      < - > 0901 299998 Giá: 15,000,000
0939.74.4567 Giá: 6,100,000      < - > 0901 544544 Giá: 15,000,000
0939 132666 Giá: 6,150,000      < - > 0901 555855 Giá: 15,000,000
0939.58.1666 Giá: 6,150,000      < - > 0901 555955 Giá: 15,000,000
0902.82.8886 Giá: 6,180,000      < - > 0901 599995 Giá: 15,000,000
0932 264264 Giá: 6,180,000      < - > 0901 601234 Giá: 15,000,000
0899 999618 Giá: 6,200,000      < - > 0901 605678 Giá: 15,000,000
09.08.09.01.09 Giá: 6,200,000      < - > 0901 615678 Giá: 15,000,000
09.33.99.44.77 Giá: 6,200,000      < - > 0901 625678 Giá: 15,000,000
0901 268979 Giá: 6,200,000      < - > 0901 635678 Giá: 15,000,000
0901 682688 Giá: 6,200,000      < - > 0901 667779 Giá: 15,000,000
0901 689668 Giá: 6,200,000      < - > 0901 668779 Giá: 15,000,000
0901 699868 Giá: 6,200,000      < - > 0901 682345 Giá: 15,000,000
0901.03.8866 Giá: 6,200,000      < - > 0901 695678 Giá: 15,000,000
0901.27.4567 Giá: 6,200,000      < - > 0901 699998 Giá: 15,000,000
0901.68.48.68 Giá: 6,200,000      < - > 0901 828666 Giá: 15,000,000
0901.69.59.69 Giá: 6,200,000      < - > 0901 868777 Giá: 15,000,000
0901.6999.86 Giá: 6,200,000      < - > 0901 878666 Giá: 15,000,000
0904 674666 Giá: 6,200,000      < - > 0901 881777 Giá: 15,000,000
0906686139  Giá: 6,200,000      < - > 0901.09.2999 Giá: 15,000,000
0906686139  Giá: 6,200,000      < - > 0901.09.3888 Giá: 15,000,000
0907 391666 Giá: 6,200,000      < - > 0901.09.5999 Giá: 15,000,000
0908.66.11.77 Giá: 6,200,000      < - > 0901.5555.35 Giá: 15,000,000
093.77.99995 Giá: 6,200,000      < - > 0901.5555.89 Giá: 15,000,000
0931 088388 Giá: 6,200,000      < - > 0901.6666.01 Giá: 15,000,000
0931 234357 Giá: 6,200,000      < - > 0901.6666.98 Giá: 15,000,000
0931 544445 Giá: 6,200,000      < - > 0901.69.99.66 Giá: 15,000,000
0931 547888 Giá: 6,200,000      < - > 0901.969.979 Giá: 15,000,000
0931 555554 Giá: 6,200,000      < - > 0902 345123 Giá: 15,000,000
0931.05.6886 Giá: 6,200,000      < - > 0902 345630 Giá: 15,000,000
0933 182858 Giá: 6,200,000      < - > 0902 345645 Giá: 15,000,000
0933 182858 Giá: 6,200,000      < - > 0902 345660 Giá: 15,000,000
0933.97.86.86 Giá: 6,200,000      < - > 0902 345877 Giá: 15,000,000
0933119168  Giá: 6,200,000      < - > 0902 345878 Giá: 15,000,000
0933119168  Giá: 6,200,000      < - > 0902 345898 Giá: 15,000,000
0933808590  Giá: 6,200,000      < - > 0902 345989 Giá: 15,000,000
0933808590  Giá: 6,200,000      < - > 0902 796979 Giá: 15,000,000
0934 920888 Giá: 6,200,000      < - > 0902.49.4444 Giá: 15,000,000
0936 147666 Giá: 6,200,000      < - > 0903 061996 Giá: 15,000,000
0937 492999 Giá: 6,200,000      < - > 0903 495378 Giá: 15,000,000
0937.32.86.86 Giá: 6,200,000      < - > 0903 555554 Giá: 15,000,000
0937.8.4.1999 Giá: 6,200,000      < - > 0903 561561 Giá: 15,000,000
0938 330938 Giá: 6,200,000      < - > 0903 869666 Giá: 15,000,000
0938 330938 Giá: 6,200,000      < - > 0903 869666 Giá: 15,000,000
0938 552553 Giá: 6,200,000      < - > 0903.14.1368 Giá: 15,000,000
0939.94.8668 Giá: 6,200,000      < - > 0903.66.9696 Giá: 15,000,000
0939180369  Giá: 6,200,000      < - > 0904 040608 Giá: 15,000,000
0939180369  Giá: 6,200,000      < - > 0904 443456 Giá: 15,000,000
0939182189  Giá: 6,200,000      < - > 0904 578989 Giá: 15,000,000
0939182189  Giá: 6,200,000      < - > 0904 782782 Giá: 15,000,000
0898 871999 Giá: 6,250,000      < - > 0904.81.86.86 Giá: 15,000,000
0898.630.666 Giá: 6,250,000      < - > 0905 643999 Giá: 15,000,000
0901 423888 Giá: 6,250,000      < - > 0906 666635 Giá: 15,000,000
0937.66.9696 Giá: 6,250,000      < - > 0906 666675 Giá: 15,000,000
0899 996938 Giá: 6,300,000      < - > 0906 677333 Giá: 15,000,000
0899 998239 Giá: 6,300,000      < - > 0906 777747 Giá: 15,000,000
09.31.33.36.36 Giá: 6,300,000      < - > 0906 789113 Giá: 15,000,000
0901 071666 Giá: 6,300,000      < - > 0906 789139 Giá: 15,000,000
0901 072666 Giá: 6,300,000      < - > 0906 789339 Giá: 15,000,000
0901 087666 Giá: 6,300,000      < - > 0906 789697 Giá: 15,000,000
0904.52.7799 Giá: 6,300,000      < - > 0906 789966 Giá: 15,000,000
0931 063666 Giá: 6,300,000      < - > 0906 824824 Giá: 15,000,000
0932.86.4567 Giá: 6,300,000      < - > 0906 868379 Giá: 15,000,000
0934 364567 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886222 Giá: 15,000,000
0935 006969 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886608 Giá: 15,000,000
0937 770008 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886660 Giá: 15,000,000
0937 770937 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886661 Giá: 15,000,000
0938 277666 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886662 Giá: 15,000,000
0938.654.888 Giá: 6,300,000      < - > 0906 886663 Giá: 15,000,000
0933 767555 Giá: 6,350,000      < - > 0906 886665 Giá: 15,000,000
0905 882333 Giá: 6,390,000      < - > 0906 886667 Giá: 15,000,000
090.777.5.444 Giá: 6,400,000      < - > 0906 886677 Giá: 15,000,000
0902 555050 Giá: 6,400,000      < - > 0906 886678 Giá: 15,000,000
0902.66.01.01 Giá: 6,400,000      < - > 0906 886776 Giá: 15,000,000

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ Tin nhắn báo bận Mobifone

Dịch vụ tin nhắn báo bận Mobifone – Mobifone Busy Call là dịch vụ cho phép bạn từ chối cuộc gọi lịch sự và nhanh nhất. Với dịch vụ này bạn sẽ luôn được thoải mái sử dụng điện thoại, cài đặt thời gian từ chối cuộc gọi và đặc biệt là không bị làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn.

1. Các trường hợp sử dụng dịch vụ Tin nhắn báo bận Mobifone: 
 • Từ chối cuộc gọi đến khi không thể nghe máy.
 • Không thể nghe máy tại thời điểm cuộc gọi đến.
 • Điện thoại đang bận đàm thoại.
 • Điện thoại tắt máy hay ngoài vùng phủ sóng.
2. Các tính năng chính của dịch vụ:
 • Thiết lập chế độ máy bận để từ chối tiếp nhận các cuộc gọi tới.
 • Cài đặt thời gian bận theo nhu cầu.
 • Gửi tin nhắn tự động cho người gọi đến trong thời gian cài đặt máy bận.
Nếu một ngày, bỗng nhiên bạn không muốn nghe điện thoại của bất kỳ ai thì đừng ngần ngại sử dụng dịch vụ từ chối cuộc gọi của Mobifone nhé.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tin nhắn báo bận Mobifone Busy Call

1. Đăng ký dịch vụ
Cũng giống như nhà mạng Viettel, Mobifone cung cấp 3 gói cước B1, B7 và B30 giúp khách hàng lựa chọn gói cước phù hợp nhất. Để đăng ký dịch vụ bạn chỉ cần soạn tin nhắn như sau:

1.1 Đăng ký gói cước B1
 • Cách đăng ký: DK B1 gửi 9036
 • Cước phí: 500đ/ngày
1.2 Đăng ký gói cước B7
 • Cách đăng ký: DK B7 gửi 9036
 • Cước phí: 2.000đ/ngày
1.3 Đăng ký gói cước B30
 • Cách đăng ký: DK B30 gửi 9036
 • Cước phí: 5.000đ/ngày
2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Các tính năng chính của dịch vụ như đăng ký, huỷ dịch vụ, thiết lập thời gian báo bận, quản lý danh sách.…được cài đặt theo cú pháp tin nhắn như sau:
 • Cài đặt thời gian bận mặc định BAN gửi 9036
 • Kiểm tra thời gian bận đã cài đặt TC gửi 9036
 • Hủy thời gian bận đã thiết lập HUY BAN gửi 9036
 • Bật tính năng trả lời tự động BAT TN gửi 9036
 • Tắt tính năng trả lời tự động TAT TN gửi 9036
Tuy nhiên một điểm hạn chế khi bạn sử dụng dịch vụ từ chối cuộc gọi của Mobifone đó là bạn không thể thiết lập nội dung tin nhắn theo ý muốn của mình như các nhà mạng khác mà phải sử dụng nội dung mặc định của nhà mạng. 

Lưu ý:
 • Khi sử dụng dịch vụ Tin nhắn bận Mobifone bạn vẫn có thể sử dụng thêm các dịch vụ khác như: Thông báo cuộc gọi nhỡ, chặn cuộc gọi…
 • Trong thời gian bật tính năng tự động gửi tin nhắn bạn sẽ không sử dụng được các dịch vụ khác.
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về cách gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi Mobifone. Chúc các bạn đăng ký dịch vụ thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến