Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ Vinaphone. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách đăng ký dịch vụ hộp thư thoại Vinaphone

Hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ Hộp thư thoại Vinaphone để có thể nhận được tin nhắn thoại khi không thể trả lời cuộc gọi đến.

>>>Tham khảo thêm:
Dịch vụ hộp thư thoại của Vinaphone-tiện ích mới dành cho bạn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0911.96.1986 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.77.88.99 Giá: 1,200,000,000
0911.96.1989 Giá: 8,000,000    < - - > 0917 333333 Giá: 1,248,600,000
0911.98.2002 Giá: 8,000,000    < - - > 0911 456789 Giá: 1,250,000,000
0911.99.1977 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 668668 Giá: 1,500,000,000
0911.99.1978 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 868868 Giá: 1,500,000,000
0911.99.1984 Giá: 8,000,000    < - - > 0918 188888 Giá: 1,500,000,000
0911.99.2002 Giá: 8,000,000    < - - > 0945 699999 Giá: 1,586,000,000
0911.99.69.79 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 888688 Giá: 1,600,000,000
0912 197555 Giá: 8,000,000    < - - > 088888.68.68 Giá: 1,600,000,000
0912 297555 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 886666 Giá: 1,680,000,000
0912 300900 Giá: 8,000,000    < - - > 0918 555555 Giá: 1,686,000,000
0912 400004 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 222222 Giá: 1,700,000,000
0912 881968 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 828888 Giá: 1,700,000,000
0912 936333 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.81.8888 Giá: 1,700,000,000
0913 468968 Giá: 8,000,000    < - - > 0919 555555 Giá: 1,800,000,000
0913 883222 Giá: 8,000,000    < - - > 0915 777777 Giá: 2,086,000,000
0913 892998 Giá: 8,000,000    < - - > 0947 888888 Giá: 2,186,000,000
0913 990880 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 555555 Giá: 2,200,000,000
0913.11.44.00 Giá: 8,000,000    < - - > 0888.8888.99 Giá: 2,200,000,000
0913.286.229 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 188888 Giá: 2,500,000,000
0913.63.62.61 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 288888 Giá: 2,500,000,000
0913.825.777 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 588888 Giá: 2,500,000,000
0913.95.3979 Giá: 8,000,000    < - - > 0941 999999 Giá: 2,500,000,000
0914 099990 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 388888 Giá: 2,800,000,000
0914 968868 Giá: 8,000,000    < - - > 091.88.99999 Giá: 3,000,000,000
0914 999567 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 088888 Giá: 3,300,000,000
0914.85.4567 Giá: 8,000,000    < - - > 0888 868888 Giá: 3,300,000,000
0915 338368 Giá: 8,000,000    < - - > 0917 999999 Giá: 4,986,000,000
0969 246468 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.36.66.96 Giá: 10,800,000
0969 251994 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.43.3939 Giá: 10,860,000
0969 281998 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 568555 Giá: 10,886,000
0969 357268 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 959777 Giá: 10,886,000
0969 379279 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 178777 Giá: 10,886,000
0969 399191 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 598777 Giá: 10,886,000
0969 481992 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 669333 Giá: 10,886,000
0969 559595 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 739555 Giá: 10,886,000
0969 568910 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 751777 Giá: 10,886,000
0969 578586 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 738777 Giá: 10,886,000
0969 585333 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 666996 Giá: 10,900,000
0969 591929 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 098889 Giá: 10,900,000
0969 608186 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 298889 Giá: 10,900,000
0969 608188 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 357779 Giá: 10,900,000
0969 612268 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 397779 Giá: 10,900,000
0969 612868 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 567779 Giá: 10,900,000
0969 626898 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 568889 Giá: 10,900,000
0969 692424 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.28.38.48 Giá: 10,900,000
0969 699938 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.36.3979 Giá: 10,900,000
0969 721998 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.39.6866 Giá: 10,900,000
0969 787464 Giá: 5,500,000     < - - > 0886.39.8688 Giá: 10,900,000
0969 795668 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 791666 Giá: 10,900,000
0969 798599 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 791666 Giá: 10,900,000
0969 83 63 63 Giá: 5,500,000     < - - > 0961.75.8989 Giá: 10,900,000
0969 857968 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 730999 Giá: 10,900,000
0969 859899 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 735999 Giá: 10,900,000
0969 875321 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 842999 Giá: 10,900,000
0969 915789 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 882885 Giá: 10,900,000
0969 962686 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 885887 Giá: 10,900,000
0969.17.16.16 Giá: 5,500,000     < - - > 0962 886996 Giá: 10,900,000
0969.20.1368 Giá: 5,500,000     < - - > 0966.70.3666 Giá: 10,900,000
0969.39.1985 Giá: 5,500,000     < - - > 0966.70.3666 Giá: 10,900,000
0969.40.8686 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.52.89.89 Giá: 10,900,000
0969.639.539 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.63.8989 Giá: 10,900,000
0969.68.68.18 Giá: 5,500,000     < - - > 0981 148989 Giá: 10,900,000
0969.79.1987 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 012888 Giá: 10,986,000
0969.79.1992 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 795999 Giá: 11,000,000
0969.818.819 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 978979 Giá: 11,000,000
0969.8888.73 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.68.89.86 Giá: 11,000,000
0969.89.1984 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.69.1368 Giá: 11,000,000
097 115 3399 Giá: 5,500,000     < - - > 0868.93.6886 Giá: 11,000,000
097 1357 889 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 283868 Giá: 11,000,000
097 14 68899 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 611688 Giá: 11,000,000
097 14 88899 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 622688 Giá: 11,000,000
097 157 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0869 633688 Giá: 11,000,000
097 18 4 1985 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.179.379 Giá: 11,000,000
097 190 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.279.379 Giá: 11,000,000
097 454 1991 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.279.679 Giá: 11,000,000
097 579 1993 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.279.779 Giá: 11,000,000
097 929 1997 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.279.879 Giá: 11,000,000
097.123.85.85 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.279.979 Giá: 11,000,000
097.123.95.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.379.579 Giá: 11,000,000
097.19.1.1986 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.379.679 Giá: 11,000,000
097.25.4.1991 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.379.779 Giá: 11,000,000
097.29.1.1990 Giá: 5,500,000     < - - > 0869.379.979 Giá: 11,000,000
097.6668.128 Giá: 5,500,000     < - - > 0886 211211 Giá: 11,000,000
097.6668.159 Giá: 5,500,000     < - - > 09.61.263646 Giá: 11,000,000
097.696.1991 Giá: 5,500,000     < - - > 09.61.61.95.95 Giá: 11,000,000
097.8886.083 Giá: 5,500,000     < - - > 09.71.71.29.29 Giá: 11,000,000
0971 161996 Giá: 5,500,000     < - - > 09.777.666.18 Giá: 11,000,000
0971 163688 Giá: 5,500,000     < - - > 096 8888 977 Giá: 11,000,000
0971 219696 Giá: 5,500,000     < - - > 096.79.4.7979 Giá: 11,000,000
0971 221990 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111311 Giá: 11,000,000
0971 222296 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111411 Giá: 11,000,000
0971 263368 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111511 Giá: 11,000,000
0971 300777 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111711 Giá: 11,000,000
0971 300777 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111811 Giá: 11,000,000
0971 351990 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 111919 Giá: 11,000,000
0971 351995 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 125789 Giá: 11,000,000
0971 371990 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 181919 Giá: 11,000,000
0971 389668 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 239988 Giá: 11,000,000
0971 411992 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 318868 Giá: 11,000,000


Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ hộp thư thoại Vinaphone

Hộp thư thoại là dịch vụ rất nổi bật của nhà mạng Vinaphone nhằm mang đến cho khách hàng tiện ích khi thuê bao gọi đến không liên lạc.

Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ được cấp một hộp thư (tiếng Anh/ tiếng Việt) có số hộp thư trùng với số điện thoại di động của khách hàng. Với dịch vụ này, thuê bao di động trong những trường hợp không thể trả lời, cuộc gọi đến có thể chuyển vào hộp thư thoại.

Khi đăng ký hộp thư thoại Vinaphone này bạn sẽ nhận được tiện ích sau:
 • Tính năng độc đáo chuyển đổi từ lời nhắn thoại Tiếng Việt thành văn bản Tiếng Việt có dấu và gửi dưới dạng tin nhắn tới người nhận.
 • Khách hàng có thể nghe lại lời nhắn thoại của thuê bao gọi đến.
 • Dịch vụ được dùng cho tất cả dòng máy hiện hành.
Cách đăng ký dịch vụ hộp thư thoại Vinaphone

1. Đối tượng sử dụng
Thuê bao A gọi cho thuê bao B, trong đó thuê bao B là thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ lời nhắn thoại. Trong đó:
 • Thuê bao A có thể là thuê bao VinaPhone hoặc thuê bao ngoại mạng VinaPhone.
 • Thuê bao B có thể là thuê bao trả trước hoặc trả sau của VinaPhone.
2. Cách đăng ký/hủy dịch vụ lời nhắn thoại Vinaphone
 • Để đăng ký dịch vụ bạn soạn tin nhắn theo cú pháp:DK gửi 1525
 • Để hủy tin nhắn thoại Vinaphone soạn tin nhắn theo cú pháp:HUY gửi 1525

3 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hộp thư thoại Vinaphone

3.1 Trường hợp thuê bao B không nghe máy

Thuê bao A chờ máy, hết thời gian đổ chuông/ thời gian phát nhạc chờ của nhà mạng mà thuê bao B không có tín hiệu phản hồi, hệ thống sẽ chuyển luôn tới thuê bao A lời giới thiệu của tổng đài dịch vụ tời nhắn thoại.

3.2 Trường hợp thuê bao B đang nhận cuộc gọi khác

Hệ thống sẽ chuyển luôn tới thuê bao A lời giới thiệu của tổng đài dịch vụ tời nhắn thoại.

Lưu ý:
 • Nếu thuê bao B tự kích hoạt chế độ chuyển cuộc gọi trên máy điện thoại thì thuê bao B không sử dụng được dịch vụ.
 • Thời gian ghi âm lời nhắn thoại tối đa được định nghĩa là 20 giây.
 •  Nếu muốn kết thúc quá trình ghi âm lời nhắn thoại, khách hàng có thể ấn phím #.
 • Nếu muốn kết thúc quá trình nghe lời giới thiệu của tổng đài, khách hàng có thể ấn phím #.
 • Hệ thống không chuyển đổi lời nhắn thoại trong trường hợp thuê bao A để lại lời nhắn bằng nhiều ngôn ngữ hoặc không phải ngôn ngữ tiếng Việt.
Trên đây là cách đăng ký hộp thư thoại Vinaphone cũng như cách gửi tin nhắn thoại Vinaphone. Chúc bạn đăng ký thành công và có những giây phút vui vẻ .

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến