Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách đăng ký dịch vụ hộp thư thoại của Viettel

Dịch vụ hộp thư thoại Viettel sẽ giúp bạn lưu giữ lại những tin nhắn thoại từ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp chỉ với 5.000đ/tháng.

>>>Tham khảo thêm:
Hãy yên tâm tắt máy với dịch vụ hộp thư thoại của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0886.99.3789 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.1993 Giá: 12,000,000
09.6656.8858  Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.1994 Giá: 12,000,000
09.888111.75 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.1995 Giá: 12,000,000
096 19 12789 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.1997 Giá: 12,000,000
096 196 1993 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.1998 Giá: 12,000,000
096.1 110444 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.2005 Giá: 12,000,000
0961 227229 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6886.6986 Giá: 12,000,000
0961 416668 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6899.1979 Giá: 12,000,000
0961 661961 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6989.1368 Giá: 12,000,000
0961 877878 Giá: 5,600,000     < - - > 08.6996.1368 Giá: 12,000,000
0961 88 1995 Giá: 5,600,000     < - - > 08.9876543.9 Giá: 12,000,000
0961.71.1990 Giá: 5,600,000     < - - > 08.9876543.9 Giá: 12,000,000
0961.71.1992 Giá: 5,600,000     < - - > 08.999.888.08 Giá: 12,000,000
0961.99.6866 Giá: 5,600,000     < - - > 08.999999.86 Giá: 12,000,000
0962 33 1990 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1966 Giá: 12,000,000
0962 361333 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1968 Giá: 12,000,000
0962 646669 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1970 Giá: 12,000,000
0962 724666 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1971 Giá: 12,000,000
0962 734666 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1972 Giá: 12,000,000
0962 740666 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1973 Giá: 12,000,000
0962 842666 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1977 Giá: 12,000,000
0963.28.3883 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1979 Giá: 12,000,000
0964 22 69 69 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1980 Giá: 12,000,000
0964 33 69 69 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1981 Giá: 12,000,000
0964 39 69 69 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1982 Giá: 12,000,000
0964.39.1368 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1983 Giá: 12,000,000
0964.65.1368 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1984 Giá: 12,000,000
0965 009779 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1985 Giá: 12,000,000
0966.44.33.68 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1987 Giá: 12,000,000
0967 262688 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1990 Giá: 12,000,000
0967 311688 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1992 Giá: 12,000,000
0968 935868 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1993 Giá: 12,000,000
0968.8668.91 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1994 Giá: 12,000,000
0969 166186 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1997 Giá: 12,000,000
0969 200668 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.1998 Giá: 12,000,000
0969 690102 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.2008 Giá: 12,000,000
0969 690102 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.2010 Giá: 12,000,000
0969 909993 Giá: 5,600,000     < - - > 086.888.2016 Giá: 12,000,000
0969.75.8886 Giá: 5,600,000     < - - > 086.9999.499 Giá: 12,000,000
0969690309  Giá: 5,600,000     < - - > 0868 025 025 Giá: 12,000,000
0969690309  Giá: 5,600,000     < - - > 0868 168886 Giá: 12,000,000
097 166 1996 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 183186 Giá: 12,000,000
097 246 1988 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 339668 Giá: 12,000,000
097.38.36663 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 686684 Giá: 12,000,000
0971 181838 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 688661 Giá: 12,000,000
0971 506506 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 688684 Giá: 12,000,000
0971 509509 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 779889 Giá: 12,000,000
0971 961986 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 789668 Giá: 12,000,000
0971.168.768 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 789688 Giá: 12,000,000
0971.82.1992 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 809688 Giá: 12,000,000
0972.941.555 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 869996 Giá: 12,000,000
0975.01234.9 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 876678 Giá: 12,000,000
0975.01234.9 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 877889 Giá: 12,000,000
0975.66.22.33 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 899288 Giá: 12,000,000
098 126 3399 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 899789 Giá: 12,000,000
098 129 3399 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 933668 Giá: 12,000,000
098 159 3399 Giá: 5,600,000     < - - > 0868 999949 Giá: 12,000,000
098 16 33399 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.11.7779 Giá: 12,000,000
098.17.6.1988 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.1111.79 Giá: 12,000,000
098.3366.586 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.18.58.68 Giá: 12,000,000
0984 477333 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.22.0868 Giá: 12,000,000
0984.63.1368 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.35.6886 Giá: 12,000,000
0986229911  Giá: 5,600,000     < - - > 0868.39.1368 Giá: 12,000,000
0988 860168 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.639.868 Giá: 12,000,000
0988.40.6969 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.66.1968 Giá: 12,000,000
0989 255553 Giá: 5,600,000     < - - > 0868.66.1980 Giá: 12,000,000
0986.566.166 Giá: 5,625,000     < - - > 0868.66.1981 Giá: 12,000,000
09 6668 2014 Giá: 5,650,000     < - - > 0868.66.1984 Giá: 12,000,000
0868.246.468 Giá: 5,666,000     < - - > 0868.66.1993 Giá: 12,000,000
086 9339 868 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.68.68.24 Giá: 12,000,000
0886 231231 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.68.68.46 Giá: 12,000,000
0961 599898 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.771.999 Giá: 12,000,000
0961 660669 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.79.66.79 Giá: 12,000,000
0962.20.3979 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.9889.79 Giá: 12,000,000
0962.71.3979 Giá: 5,700,000     < - - > 0868.99.6869 Giá: 12,000,000
0965.03.3979 Giá: 5,700,000     < - - > 0869 025 025 Giá: 12,000,000
0966.71.3979 Giá: 5,700,000     < - - > 0869 688689 Giá: 12,000,000
0968 888022 Giá: 5,700,000     < - - > 0869 689 986 Giá: 12,000,000
0968.71.3979 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.58.8668 Giá: 12,000,000
0969 666067 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.81.8668 Giá: 12,000,000
0969 666067 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.82.8668 Giá: 12,000,000
0969.71.75.79 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.86.1368 Giá: 12,000,000
097.11.1.2013 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.88.1368 Giá: 12,000,000
0971 393949 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.888.998 Giá: 12,000,000
0971 599898 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.8888.69 Giá: 12,000,000
0972.79.11.39 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.889.998 Giá: 12,000,000
0972.82.82.87 Giá: 5,700,000     < - - > 0869.97.97.99 Giá: 12,000,000
0973.08.68.39 Giá: 5,700,000     < - - > 088.63.16868 Giá: 12,000,000
0977 777441 Giá: 5,700,000     < - - > 0886 000099 Giá: 12,000,000
0977 777442 Giá: 5,700,000     < - - > 0886 016999 Giá: 12,000,000
098.777.5.444 Giá: 5,700,000     < - - > 0886 016999 Giá: 12,000,000
0988 886385 Giá: 5,700,000     < - - > 0886 357979 Giá: 12,000,000
0868 179189 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 389399 Giá: 12,000,000
0868 276827 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 550999 Giá: 12,000,000
0868 585589 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 550999 Giá: 12,000,000
0868.199.166 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 568579 Giá: 12,000,000
0868.68.69.70 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 656686 Giá: 12,000,000
0868.95.95.98 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 698668 Giá: 12,000,000
0886.982.982 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 778788 Giá: 12,000,000
096.12345.36 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 783999 Giá: 12,000,000
0961 746174 Giá: 5,750,000     < - - > 0886 783999 Giá: 12,000,000

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ hộp thư thoại Viettel

Bạn là một người yêu phim Hàn và thường xuyên theo dõi những bộ phim tình cảm của xứ sở kim chi? Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao diễn viên trong phim vẫn có thể để lại tin nhắn thoại khi người bên kia tắt máy hay không? Thật thú vị đúng không? Chỉ cần khi người đó bật máy là có thể nghe lại những tin nhắn thoại đó rồi.

Nhưng bạn biết không? Không phải chỉ có Hàn Quốc mới có dịch vụ này đâu nhé. Tại Việt Nam, hầu hết các nhà mạng đều có dịch vụ tiện ích này, nó được gọi với tên Hộp thư thoại. Với nhà mạng Viettel thì dịch vụ có tên Hộp thư thoại Voice mail.

Dịch vụ Hộp thư thoại (Voice mail) là dịch vụ cung cấp cho khách hàng hộp thư trả lời tự động và ghi lại lời nhắn cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thể trả lời khi máy bận, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. Khách hàng có thể nghe lại các lời nhắn gửi tới số thuê bao của mình.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:
  • Trả lời tự động và tự động lưu lại những lời nhắn trong trường hợp khách hàng không thể trả lời, máy bận, tắt máy, hết pin, ngoài vùng phủ sóng.
  • Cho phép gửi tin nhắn thoại và trả lời với những khách hàng khác sử dụng dịch vụ Voice mail của Viettel.
Dịch vụ này thật thú vị đúng không? Còn chần chừ gì nữa hãy nhanh tay đăng ký và kích hoạt Hộp thư thoại Viettel thôi nào

Cách sử dụng dịch vụ hộp thư thoại Viettel

1.Cách đăng ký/hủy dịch vụ

Đăng ký:
  • Cách 1: Soạn DK VM gửi 193.
  • Cách 2: Gọi 193 bấm phím 1.
Sau khi đăng ký hoặc kết thúc cuộc gọi, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo kết quả đăng ký và hướng dẫn sử dụng.

Hủy dịch vụ:

Soạn tin: HUY VM gửi 193

2. Cách sử dụng dịch vụ
  • Sử dụng qua IVR
          + Nghe tin nhắn mới: Gọi đến số 193, bấm phím 1. Trong khi nghe tin nhắn mới có thể bấm phím 3 để trả lời tin nhắn. Nếu muốn nghe tin nhắn mới khác bấm phím 2.

         + Nghe tin nhắn cũ: Gọi đến số 193, bấm phím 2. Trong khi nghe tin nhắn cũ có thể bấm phím 3 để trả lời tin nhắn. Nếu muốn nghe tin nhắn mới khác bấm phím 2
  • Sử dụng qua SMS
        + Kiểm tra danh sách tin nhắn thoại, soạn DS VM gửi 193.

        + Xem thông tin hướng dẫn dịch vụ, soạn HD VM gửi 193.

3. Gía cước dịch vụ
  • Cước thuê bao tháng: 5.000đ
  • Cước gọi đến đầu số 193: miễn phí
Vậy là với cách cài đặt hộp thư thoại Viettel bạn đã không còn phải lo lắng mỗi khi tắt nguồn, hết pin hay máy bận rồi. Còn chần chừ gì nữa hãy đăng ký ngay dịch vụ hộp thư thoại và chia sẻ với bạn bè mình cùng sử dụng nhé. Chúc bạn đăng ký thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến