Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển trả trước sang trả sau Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển trả trước sang trả sau Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chuyển đổi trả trước sang trả sau Vietnamobile cực đơn giản

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển trả trước sang trả sau Vietnamobile để được hưởng các gói khuyến mại trả sau, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch Vietnamobile để làm thủ tục chuyển đổi.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

09.61.61.1984 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 689669 Giá: 10,000,000
09.61.61.1985 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 696986 Giá: 10,000,000
09.6226.3968 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 866579 Giá: 10,000,000
09.666999.02 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 882000 Giá: 10,000,000
09.666999.04 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 919988 Giá: 10,000,000
09.678.60.777 Giá: 5,500,000     < - - > 0983 997989 Giá: 10,000,000
09.8118.55.66 Giá: 5,500,000     < - - > 0983.39.39.29 Giá: 10,000,000
09.8118.95.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0983.58.78.98 Giá: 10,000,000
09.85.87.83.83 Giá: 5,500,000     < - - > 0983.63.68.79 Giá: 10,000,000
09.85.87.83.83 Giá: 5,500,000     < - - > 0983.95.9995 Giá: 10,000,000
09.868.868.23 Giá: 5,500,000     < - - > 0983.99.6879 Giá: 10,000,000
09.868.868.35 Giá: 5,500,000     < - - > 0984.94.8686 Giá: 10,000,000
096 106 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 518789 Giá: 10,000,000
096 114 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 817666 Giá: 10,000,000
096 194 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 860868 Giá: 10,000,000
096 195 8899 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 866989 Giá: 10,000,000
096 903 1986 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 916555 Giá: 10,000,000
096 9999 502 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 955886 Giá: 10,000,000
096 9999 805 Giá: 5,500,000     < - - > 0985 966986 Giá: 10,000,000
096.11.4.1992 Giá: 5,500,000     < - - > 0985.04.8866 Giá: 10,000,000
096.12.1.1987 Giá: 5,500,000     < - - > 0985.07.8688 Giá: 10,000,000
096.123.3737 Giá: 5,500,000     < - - > 0985.29.8688 Giá: 10,000,000
096.123.95.95 Giá: 5,500,000     < - - > 0985.85.85.96 Giá: 10,000,000
096.15.9.1987 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 156969 Giá: 10,000,000
096.17.88868 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 389979 Giá: 10,000,000
096.19.01368 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 748748 Giá: 10,000,000
096.194.6886 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 770088 Giá: 10,000,000
096.21.1.1994 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 888279 Giá: 10,000,000
096.23.1.1996 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 933968 Giá: 10,000,000
096.23.9.1996 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 968279 Giá: 10,000,000
096.30.3.1987 Giá: 5,500,000     < - - > 0986 999 389 Giá: 10,000,000
096.4078.779 Giá: 5,500,000     < - - > 0986.99.2368 Giá: 10,000,000
096.75.33338 Giá: 5,500,000     < - - > 0987 661998 Giá: 10,000,000
096.75.33339 Giá: 5,500,000     < - - > 0987 676686 Giá: 10,000,000
096.77.55558 Giá: 5,500,000     < - - > 0987 979389 Giá: 10,000,000
0961 019696 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 189333 Giá: 10,000,000
0961 041993 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 222879 Giá: 10,000,000
0961 041996 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 229168 Giá: 10,000,000
0961 041997 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 557333 Giá: 10,000,000
0961 051987 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 567968 Giá: 10,000,000
0961 068186 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 603777 Giá: 10,000,000
0961 071989 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 691777 Giá: 10,000,000
0961 071994 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 698338 Giá: 10,000,000
0961 099993 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 776333 Giá: 10,000,000
0961 099993 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 882683 Giá: 10,000,000
0961 101989 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 889018 Giá: 10,000,000
0961 101992 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 889183 Giá: 10,000,000
0961 133899 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 889860 Giá: 10,000,000
0961 141994 Giá: 5,500,000     < - - > 0988 889962 Giá: 10,000,000
0961 141998 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.05.8998 Giá: 10,000,000
0961 163579 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.06.1234 Giá: 10,000,000
0961 171997 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.11.1981 Giá: 10,000,000
0961 186969 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.91.96.99 Giá: 10,000,000
0961 189222 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.95.6866 Giá: 10,000,000
0961 201988 Giá: 5,500,000     < - - > 09888866.92 Giá: 10,000,000
0961 222297 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 155222 Giá: 10,000,000
0961 257968 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 266286 Giá: 10,000,000
0961 265789 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 363969 Giá: 10,000,000
0961 280128 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 568222 Giá: 10,000,000
0961 286969 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 682279 Giá: 10,000,000
0961 288228 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 888683 Giá: 10,000,000
0961 313388 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 998179 Giá: 10,000,000
0961 351992 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 999458 Giá: 10,000,000
0961 356969 Giá: 5,500,000     < - - > 0989.26.3979 Giá: 10,000,000
0961 365599 Giá: 5,500,000     < - - > 0989.44.88.44 Giá: 10,000,000
0961 369688 Giá: 5,500,000     < - - > 0989.79.33.79 Giá: 10,000,000
0961 393696 Giá: 5,500,000     < - - > 09 6116 8181 Giá: 10,000,000
0961 411991 Giá: 5,500,000     < - - > 09 6165 8686 Giá: 10,000,000
0961 411992 Giá: 5,500,000     < - - > 09 8118 9118 Giá: 10,000,000
0961 411993 Giá: 5,500,000     < - - > 0967.27.39.39 Giá: 10,000,093
0961 411996 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 079979 Giá: 10,000,093
0961 411998 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 666778 Giá: 10,000,093
0961 441993 Giá: 5,500,000     < - - > 0971.988.868 Giá: 10,050,000
0961 441995 Giá: 5,500,000     < - - > 0974 617999 Giá: 10,050,000
0961 441996 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 413999 Giá: 10,050,000
0961 551789 Giá: 5,500,000     < - - > 0975 804999 Giá: 10,050,000
0961 566969 Giá: 5,500,000     < - - > 0977 829898 Giá: 10,050,000
0961 594222 Giá: 5,500,000     < - - > 0978 624999 Giá: 10,050,000
0961 599568 Giá: 5,500,000     < - - > 0972 79 86 79 Giá: 10,100,000
0961 623688 Giá: 5,500,000     < - - > 096.73.98889 Giá: 10,130,000
0961 631986 Giá: 5,500,000     < - - > 0964.81.18.81 Giá: 10,130,000
0961 656786 Giá: 5,500,000     < - - > 0964.81.81.88 Giá: 10,130,000
0961 666589 Giá: 5,500,000     < - - > 0967 222262 Giá: 10,130,000
0961 666778 Giá: 5,500,000     < - - > 0968.78.78.86 Giá: 10,130,000
0961 666786 Giá: 5,500,000     < - - > 0973.06.16.16 Giá: 10,130,000
0961 666878 Giá: 5,500,000     < - - > 0977.65.39.39 Giá: 10,130,000
0961 668586 Giá: 5,500,000     < - - > 0987.82.92.92 Giá: 10,130,000
0961 668986 Giá: 5,500,000     < - - > 0988.21.81.81 Giá: 10,130,000
0961 676376 Giá: 5,500,000     < - - > 0989 575676 Giá: 10,130,000
0961 686687 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 344666 Giá: 10,200,000
0961 688179 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 367666 Giá: 10,200,000
0961 688698 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 469666 Giá: 10,200,000
0961 689686 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 484666 Giá: 10,200,000
0961 689866 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 680666 Giá: 10,200,000
0961 689969 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 700666 Giá: 10,200,000
0961 701986 Giá: 5,500,000     < - - > 0961 769666 Giá: 10,200,000
0961 721996 Giá: 5,500,000     < - - > 0963 606886 Giá: 10,200,000
0961 731992 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 227666 Giá: 10,200,000
0961 737479 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 334666 Giá: 10,200,000
0961 779179 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 337666 Giá: 10,200,000
0961 779279 Giá: 5,500,000     < - - > 0971 361666 Giá: 10,200,000

Nội dung chính:

Điều kiện chuyển sim trả trước sang trả sau Vietnamobile

Những khách hàng đang sử dụng thuê bao trả trước có nhu cầu chuyển đổi sang trả sau Vietnamobile cần có đủ các điều kiện sau:
  • Thuê bao trả trước Vietnamobile đang hoạt động 2 chiều bình thường.
  • Thuê bao trả trước đang bị khóa 1 chiều hoặc 2 chiều đang trong thời gian giữ số khách hàng có thể làm thủ tục cấp lại sim và chuyển đổi từ trả trước sang trả sau.
Thủ tục chuyển sim trả trước sang trả sau Vietnamobile

Khi tới các điểm giao dịch, cửa hàng làm thủ tục chuyển sim trả trước sang trả sau Vietnamobile khách hàng cần mang theo những giấy tờ sau:
  • Chứng minh nhân dân có thời hạn đăng ký không  quá 15 năm.
  • Nếu khách hàng mất chứng minh thư có thể mang theo Hộ chiếu có thời hạn sử dụng không quá 3 tháng.
  • Nếu CMT của khách hàng ở 1 tỉnh mà muốn làm thủ tục chuyển đổi tại 1 tỉnh khác cần mang theo: CMT bản gốc, Sổ hộ khẩu photo công chứng, giấy đăng ký tạm tú tạm vắng.
Một số lưu ý khi chuyển trả trước sang trả sau Vietnamobile
  • Khách hàng làm thủ tuc chuyển đổi sẽ được miễn phí hoàn toàn và không phải mất sim mới (sau khi chuyển đổi danh bạ vẫn được giữ nguyên)
  • Khi làm thủ tục chuyển sim trả trước sang trả sau Vietnamobile thành công, khách hàng được gữi nguyên tài khoản gốc. Tài khoản này sẽ được nhà mạng Vietnamobile thanh toán cước phí hàng tháng.
  • Các tài khoản khuyến mãi, tài khoản khuyến mãi định kỳ, số phút gọi miễn phí, SMS, data 3G Vietnamobile của quý khách sẽ không được bảo lưu khi thực hiện chuyển đổi.
Khi chuyển sim trả trước sang trả sau của Vietnamobile thành công khách hàng có thể đăng ký sử dụng các gói khuyến mại trả sau của để tiết kiệm nhất chi phí sử dụng. 

Để chuyển sim trả trước sang trả sau của Vietnamobile khác hàng cần nắm rõ thủ tục cũng như quá trình chuyển đổi tránh trường hợp phải đi lại, làm  thủ tục nhiều lần do thiếu hồ sơ.

>>>Xem thêm:

Bài đăng phổ biến