Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển trả sau sang trả trước Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển trả sau sang trả trước Vietnamobile. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách chuyển đổi từ trả sau sang trả trước của Vietnamobile

Chuyển đổi thuê bao trả sau sang trả trước Vietnamobile rất đơn giản, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thủ tục chuyển đổi cần thiết để chuyển đổi.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng viettel:

0989 923222 Giá: 5,170,000     < - - > 0971.506.888 Giá: 9,500,000
0989.87.6866 Giá: 5,170,000     < - - > 0971.509.888 Giá: 9,500,000
0989.88.7939 Giá: 5,170,000     < - - > 0971.568.968 Giá: 9,500,000
0961 831979 Giá: 5,186,000     < - - > 0971.66.69.66 Giá: 9,500,000
08.68.68.11.86 Giá: 5,200,000     < - - > 0971.668.568 Giá: 9,500,000
0868 111994 Giá: 5,200,000     < - - > 0971.768.968 Giá: 9,500,000
0868 123889 Giá: 5,200,000     < - - > 0971.868.368 Giá: 9,500,000
0868 313456 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 188555 Giá: 9,500,000
0868 399989 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 339639 Giá: 9,500,000
0868 61 8386 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 339639 Giá: 9,500,000
0868 882822 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 699777 Giá: 9,500,000
0868 887222 Giá: 5,200,000     < - - > 0974 563563 Giá: 9,500,000
0868 908909 Giá: 5,200,000     < - - > 0974.6666.96 Giá: 9,500,000
0868 979113 Giá: 5,200,000     < - - > 0975.878.979 Giá: 9,500,000
0868.112.668 Giá: 5,200,000     < - - > 0976 669995 Giá: 9,500,000
0868.33.55.79 Giá: 5,200,000     < - - > 0977 357468 Giá: 9,500,000
0868.77.6686 Giá: 5,200,000     < - - > 0978 868568 Giá: 9,500,000
0886 383388 Giá: 5,200,000     < - - > 0978 868568 Giá: 9,500,000
0886 389988 Giá: 5,200,000     < - - > 0978 888283 Giá: 9,500,000
0886 468486 Giá: 5,200,000     < - - > 0978.13.1368 Giá: 9,500,000
0886 568998 Giá: 5,200,000     < - - > 0979 587968 Giá: 9,500,000
0886 665599 Giá: 5,200,000     < - - > 0979 698969 Giá: 9,500,000
0886 669933 Giá: 5,200,000     < - - > 098 9669 896 Giá: 9,500,000
0886 689889 Giá: 5,200,000     < - - > 098.19.00007 Giá: 9,500,000
0886 833686 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 113868 Giá: 9,500,000
0886.11.2268 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 248668 Giá: 9,500,000
0886.19.6668 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 289989 Giá: 9,500,000
0886.52.3979 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 333168 Giá: 9,500,000
0886.52.6866 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 833789 Giá: 9,500,000
0886.89.1988 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 888078 Giá: 9,500,000
09.66.33.77.11 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 986866 Giá: 9,500,000
096 28 3 1981 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.074.999 Giá: 9,500,000
096 888 1962 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.154.999 Giá: 9,500,000
0961 001989 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.174.999 Giá: 9,500,000
0961 004777 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.254.999 Giá: 9,500,000
0961 198886 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.274.999 Giá: 9,500,000
0961 281668 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.354.999 Giá: 9,500,000
0961 718868 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.440.888 Giá: 9,500,000
0961 844448 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.470.999 Giá: 9,500,000
0961 88 69 88 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.472.999 Giá: 9,500,000
0961 90 8899 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.524.999 Giá: 9,500,000
0961 979000 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.77.2345 Giá: 9,500,000
0961.28.3979 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.86.62.68 Giá: 9,500,000
0961.28.3979 Giá: 5,200,000     < - - > 0982 333968 Giá: 9,500,000
0961.339.979 Giá: 5,200,000     < - - > 0982 588268 Giá: 9,500,000
0961.39.39.86 Giá: 5,200,000     < - - > 0982 838113 Giá: 9,500,000
0961.93.1998 Giá: 5,200,000     < - - > 0984.89.1234 Giá: 9,500,000
0962 303789 Giá: 5,200,000     < - - > 0985.340.666 Giá: 9,500,000
0962 327779 Giá: 5,200,000     < - - > 0986 563868 Giá: 9,500,000
0962 36 8388 Giá: 5,200,000     < - - > 0986.594.594 Giá: 9,500,000
0962 785777 Giá: 5,200,000     < - - > 0987 871996 Giá: 9,500,000
0962.07.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0987.16.4567 Giá: 9,500,000
0963 44 6668 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 282008 Giá: 9,500,000
0963 623399 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 638968 Giá: 9,500,000
0963.52.6668 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 814078 Giá: 9,500,000
0963.75.8868 Giá: 5,200,000     < - - > 0988 969113 Giá: 9,500,000
0964.00.01.02 Giá: 5,200,000     < - - > 0989 679579 Giá: 9,500,000
0964.15.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0989 689979 Giá: 9,500,000
0964.19.1993 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 766488 Giá: 9,550,000
0964.69.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0969 994078 Giá: 9,568,000
0964.89.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0886.32.3979 Giá: 9,600,000
0965 044440 Giá: 5,200,000     < - - > 0886.38.3979 Giá: 9,600,000
0965 828829 Giá: 5,200,000     < - - > 0886.3939.68 Giá: 9,600,000
0965 868939 Giá: 5,200,000     < - - > 0886.63.3979 Giá: 9,600,000
0965.09.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0961 196969 Giá: 9,600,000
0965.27.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0961 251368 Giá: 9,600,000
0966 616664 Giá: 5,200,000     < - - > 0961.99.8886 Giá: 9,600,000
0966 825777 Giá: 5,200,000     < - - > 0962 776778 Giá: 9,600,000
0966.02.1868 Giá: 5,200,000     < - - > 0962.79.52.79 Giá: 9,600,000
0968 888757 Giá: 5,200,000     < - - > 0962.8888.96 Giá: 9,600,000
0968.44.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0963.56.56.86 Giá: 9,600,000
0969 998985 Giá: 5,200,000     < - - > 0964 237237 Giá: 9,600,000
0969.64.3979 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.95.1368 Giá: 9,600,000
0969.66.1980 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 318666 Giá: 9,600,000
0969.66.1981 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 386668 Giá: 9,600,000
0969.94.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 0969 225668 Giá: 9,600,000
0971 186586 Giá: 5,200,000     < - - > 0969.82.86.89 Giá: 9,600,000
0971 189689 Giá: 5,200,000     < - - > 0973 381368 Giá: 9,600,000
0971 193838 Giá: 5,200,000     < - - > 0975 844844 Giá: 9,600,000
0971 337779 Giá: 5,200,000     < - - > 0976 428668 Giá: 9,600,000
0971 599889 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 699789 Giá: 9,600,000
0971.76.1989 Giá: 5,200,000     < - - > 0981 699868 Giá: 9,600,000
0972 337688 Giá: 5,200,000     < - - > 0981.48.8668 Giá: 9,600,000
0972 65 65 56 Giá: 5,200,000     < - - > 0983.26.1986 Giá: 9,600,000
0972 698886 Giá: 5,200,000     < - - > 0986.70.6886 Giá: 9,600,000
0972 899399 Giá: 5,200,000     < - - > 096.77777.80 Giá: 9,660,000
0972 957295 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.96.9966 Giá: 9,669,000
0972 959988 Giá: 5,200,000     < - - > 0971 457979 Giá: 9,700,000
0973 068688 Giá: 5,200,000     < - - > 096.44.50.888 Giá: 9,750,000
0973 228779 Giá: 5,200,000     < - - > 096.50.88868 Giá: 9,770,000
0973 336679 Giá: 5,200,000     < - - > 096.57.88868 Giá: 9,770,000
0973 571997 Giá: 5,200,000     < - - > 096.71.88868 Giá: 9,770,000
0973 721222 Giá: 5,200,000     < - - > 096.72.88868 Giá: 9,770,000
0974 187418 Giá: 5,200,000     < - - > 096.73.88868 Giá: 9,770,000
0974 277222 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.28.6668 Giá: 9,770,000
0975 113686 Giá: 5,200,000     < - - > 0965.7.86668 Giá: 9,770,000
0975 272979 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 768688 Giá: 9,770,000
0975 414222 Giá: 5,200,000     < - - > 0967 768886 Giá: 9,770,000
0975 443789 Giá: 5,200,000     < - - > 0967.79.79.86 Giá: 9,770,000
0975 871222 Giá: 5,200,000     < - - > 0987.81.6886 Giá: 9,770,000
0975.07.1368 Giá: 5,200,000     < - - > 08.9999.96.97 Giá: 9,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách mua sim giá rẻ của Vietnamobile:


Hướng dẫn chi tiết cách mua sim giá rẻ Vietnamobile

Nội dung chính:

Điều kiện chuyển trả sau sang trả trước Vietnamobile

Thuê bao trả trước là hình thức thuê bao được rất nhiều khách hàng ưa thích sử dụng bởi tinh tiện lợi mà nó mang lại như không ràng buộc về cước thuê bao, dễ dàng kiểm soát chi phí…Chính vì vậy với những khách hàng không có nhu cầu gọi thoại quá nhiều thì thường lựa chọn hình thức thuê bao trả trước để sử dụng.

Với những khách hàng đang sử dụng sim trả sau và muốn chuyển trả sau sang trả trước Vietnamobile thì cần có những yêu cầu sau:

Thuê bao chuyển đổi cần phải sử dụng hết thời gian trả sau cam kết trong hợp đồng của Vietnamobile.
Thuê bao trả sau phải thanh toán hết nợ cước của các tháng trước và tới thời gian chuyển đổi.
                                                                                                       
Thủ tục chuyển trả sau sang trả trước Vietnamobile

Để chuyển đổi sim trả sau sang trả trước của Vietnamobile cũng như các nhà mạng Vinaphone, Mobifone là giao dịch trực tiếp  và bạn phải ra các quầy giao dịch của nhà mạng.

Thủ tục để chuyển đổi trả sau sang trả trước Vietnamobile gồm có:
  • Nếu bạn đăng kí khác tỉnh khu vực trên CMND:
+Bạn cần mang theo CMND, sổ Hộ Khẩu Photo công chứng và kèm theo là sổ hoặc giấy tạm trú do cơ quan thẩm quyền cấp. Sau đó, bạn được các nhân viên nhà mạng hướng dẫn làm thủ tục.
  • Nếu bạn đăng kí đúng với tỉnh - Thành phố trên CMND:
+Bạn chỉ cần mang theo CMND và sổ hộ khẩu công chứng và sẽ được các nhân viên nhà mạng hướng dẫn làm thủ tục chuyển đổi thuê bao trả trước sang trả sau.
Lưu ý:
  • Khi tiến hành chuyển đổi từ thuê bao trả sau sang trả trước các dịch vụ bạn đã đăng ký vẫn được bảo lưu bạn không phải đăng ký lại.
  • Bạn không cần phải thay sim mới khi tiến hành chuyển đổi.
Như vậy, việc chuyển đổi từ thuê bao trả sau sang trả trước Vietnamobile bắt buộc bạn phải tới các điểm giao dịch mới hủy hợp đồng cũ và chuyển đổi được. Hy vọng với những thông tin trên bạn sẽ chuẩn bị được giấy tờ đầy đủ để tránh mất thời gian làm thủ tục chuyển đổi nhé. Chúc bạn chuyển đổi thành công và sử dụng sim nhiều may mắn.

Bài đăng phổ biến