Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo cuộc gọi nhỡ Gmobile. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo cuộc gọi nhỡ Gmobile. Hiển thị tất cả bài đăng

Đăng ký dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile để không bỏ lỡ cuộc gọi

Bạn lo lắng khi điện thoại hết pin mà không có điều kiện sạc, bạn lo lắng không  biết có ai  gọi điện cho mình hay không? Đừng lo hãy để dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile giúp bạn lưu lại tất cả các cuộc gọi khi điện thoại bạn hết pin hay ngoài vùng phủ sóng….

>>>Tham khảo thêm:
Hết lo lắng nhờ dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ của Gmobile khi điện thoại hết pin

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà  mạng Viettel:

0988 888302 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 661611 Giá: 12,000,000
0988 888721 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 678866 Giá: 12,000,000
0988 888762 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 686388 Giá: 12,000,000
0988.33.9996 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 696689 Giá: 12,000,000
0988.96.1982 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 968998 Giá: 12,000,000
0988.9999.74 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 989222 Giá: 12,000,000
0989 999408 Giá: 5,750,000     < - - > 0966 989968 Giá: 12,000,000
0868 665432 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.05.4567 Giá: 12,000,000
0868 681910 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.32.6668 Giá: 12,000,000
0868 681933 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.51.3666 Giá: 12,000,000
0868 686006 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.5678.94 Giá: 12,000,000
0868 686661 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.666.462 Giá: 12,000,000
0868 861929 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.79.29.79 Giá: 12,000,000
0868 866822 Giá: 5,760,000     < - - > 0966.82.87.89 Giá: 12,000,000
0868 791992 Giá: 5,786,000     < - - > 0966.8888.65 Giá: 12,000,000
0868 891992 Giá: 5,786,000     < - - > 0967 088868 Giá: 12,000,000
0974 628998 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 616686 Giá: 12,000,000
0975 864868 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 766676 Giá: 12,000,000
0975 948998 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 83.86.89 Giá: 12,000,000
0977 068998 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 897775 Giá: 12,000,000
0977 266255 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 899090 Giá: 12,000,000
0978 348889 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 899595 Giá: 12,000,000
0982 900933 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 899797 Giá: 12,000,000
0983 986698 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 910910 Giá: 12,000,000
0984 162168 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 997779 Giá: 12,000,000
0984 287286 Giá: 5,790,000     < - - > 0967 998988 Giá: 12,000,000
086 8998 896 Giá: 5,800,000     < - - > 0967 999910 Giá: 12,000,000
086 929 1991 Giá: 5,800,000     < - - > 0967.22.22.66 Giá: 12,000,000
0868 012668 Giá: 5,800,000     < - - > 0967.315.315 Giá: 12,000,000
0868 088098 Giá: 5,800,000     < - - > 0967.32.0000 Giá: 12,000,000
0868 189998 Giá: 5,800,000     < - - > 0967.43.5678 Giá: 12,000,000
0868 228568 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 279779 Giá: 12,000,000
0868 288286 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 577789 Giá: 12,000,000
0868 386286 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 599789 Giá: 12,000,000
0868 388222 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 661686 Giá: 12,000,000
0868 661586 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 666682 Giá: 12,000,000
0868 667886 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 699896 Giá: 12,000,000
0868 747986 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 899779 Giá: 12,000,000
0868 797898 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 908688 Giá: 12,000,000
0868 858968 Giá: 5,800,000     < - - > 0968 977789 Giá: 12,000,000
0868 862828 Giá: 5,800,000     < - - > 0968.18.7779 Giá: 12,000,000
0868 866078 Giá: 5,800,000     < - - > 0968.214.214 Giá: 12,000,000
0868 866389 Giá: 5,800,000     < - - > 0968.86.84.86 Giá: 12,000,000
0868 908868 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 394394 Giá: 12,000,000
0868 916686 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 626268 Giá: 12,000,000
0868 919959 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 633688 Giá: 12,000,000
0868 929968 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 638688 Giá: 12,000,000
0868 938368 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 867968 Giá: 12,000,000
0868 988568 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 983979 Giá: 12,000,000
0868 996368 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 990007 Giá: 12,000,000
0868.15.88.86 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 998882 Giá: 12,000,000
0868.25.8688 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 999007 Giá: 12,000,000
0868.72.3979 Giá: 5,800,000     < - - > 0969 999588 Giá: 12,000,000
0868.83.1102 Giá: 5,800,000     < - - > 0969.69.69.83 Giá: 12,000,000
0868.86.09.68 Giá: 5,800,000     < - - > 0969.69.79.68 Giá: 12,000,000
0868.86.12.68 Giá: 5,800,000     < - - > 0969.8888.95 Giá: 12,000,000
0868.98.1995 Giá: 5,800,000     < - - > 097 14 02468 Giá: 12,000,000
0868.99.2568 Giá: 5,800,000     < - - > 097.1 113838 Giá: 12,000,000
08686 888.97 Giá: 5,800,000     < - - > 097.543.6688 Giá: 12,000,000
0869 222883 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 098668 Giá: 12,000,000
0869 299266 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 138899 Giá: 12,000,000
0869.118.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 166188 Giá: 12,000,000
0869.13.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 198899 Giá: 12,000,000
0869.29.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 255552 Giá: 12,000,000
0869.335.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 268899 Giá: 12,000,000
0869.339.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 456678 Giá: 12,000,000
0869.345.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 514567 Giá: 12,000,000
0869.379.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 567894 Giá: 12,000,000
0869.383.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 58.59.59 Giá: 12,000,000
0869.60.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 590590 Giá: 12,000,000
0869.65.65.68 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 614567 Giá: 12,000,000
0869.78.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 627999 Giá: 12,000,000
0869.79.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 652345 Giá: 12,000,000
0869.83.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 695888 Giá: 12,000,000
0869.833.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 779688 Giá: 12,000,000
0869.833.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 883886 Giá: 12,000,000
0869.839.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 919555 Giá: 12,000,000
0869.85.6668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 95.59.59 Giá: 12,000,000
0869.855.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 969979 Giá: 12,000,000
0869.859.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971 969979 Giá: 12,000,000
0869.86.86.96 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.03.04.05 Giá: 12,000,000
0869.861.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.05.0000 Giá: 12,000,000
0869.862.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.06.0000 Giá: 12,000,000
0869.865.868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.08.0000 Giá: 12,000,000
0869.869.668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.12.13.14 Giá: 12,000,000
088.68.13688 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.15.4078 Giá: 12,000,000
0886 080789 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.20.21.22 Giá: 12,000,000
0886 088789 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.22.23.24 Giá: 12,000,000
0886 176179 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.26.3456 Giá: 12,000,000
0886 189868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.3333.68 Giá: 12,000,000
0886 199868 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.3333.68 Giá: 12,000,000
0886 255668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.39.39.68 Giá: 12,000,000
0886 331668 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.52.53.54 Giá: 12,000,000
0886 339686 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.53.54.55 Giá: 12,000,000
0886 383789 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.55.56.57 Giá: 12,000,000
0886 399686 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.65.66.67 Giá: 12,000,000
0886 578889 Giá: 5,800,000     < - - > 0971.99.6669 Giá: 12,000,000
0886 588699 Giá: 5,800,000     < - - > 0972 276668 Giá: 12,000,000
0886 677668 Giá: 5,800,000     < - - > 0972.57.4567 Giá: 12,000,000
0886 679868 Giá: 5,800,000     < - - > 0972.878.979 Giá: 12,000,000
0886 700789 Giá: 5,800,000     < - - > 0973 515 666 Giá: 12,000,000

Nội dung chính:

Giới thiệu dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile

Chắc chắn trong suốt quá trình sử dụng sim không ít lần bạn điện thoại bạn không may bị tắt máy hay hết pin bất ngờ mà chưa kịp sạc. Bạn lo lắng vì sắp tới sẽ có cuộc gọi quan trọng hay không biết sẽ có ai gọi cho mình trong lúc hết pin?

Cũng giống như các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và Vietnamobile, Gmobile cũng đã cho ra mắt dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ giúp khách hàng sử dụng sim một cách thuận tiện nhất.

Với dịch này sẽ giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào cho dù vì một lý do nào đó (tắt máy, hết pin, ngoài vùng phủ sóng,…) bạn đã không thể nhận được cuộc gọi này. Ngay khi bật máy hoặc trở lại vùng phủ sóng, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS thông báo cho bạn về những cuộc gọi nhỡ này.

Phần tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đăng ký dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile.

Hướng dẫn đăng ký báo cuộc gọi nhỡ Gmobile

1. Điều kiện đăng ký
Tất cả các thuê bao Gmobile đang hoạt động 2 chiều bình thường có nhu cầu chặn cuộc gọi đều có thể đăng ký dịch vụ.

2. Cách đăng ký và sử dụng cuộc gọi nhỡ Gmobile

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ bạn chỉ cần thao tác tin nhắn theo những cú pháp sau:
  • Để đăng ký dịch vụ, bấm *193*2#Gọi hoặc soạn SMS BAT gửi 193.
  • Để hủy đăng ký dịch vụ, bấm *193*1#Gọi hoặc soạn SMS TAT gửi 193.
  • Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, bấm *193*3#Gọi hoặc soạn SMS KT gửi 193
Lưu ý: Dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile sẽ tự động gia hạn theo ngày, vì vậy khi không có nhu cầu sử dụng hãy hủy dịch vụ để tránh bị trừ tiền.

3. Cước phí
  • Phí đăng ký dịch vụ: miễn phí
  • Cước phí theo ngày: 200đ/ngày
Ngoài ra nhà mạng Gmobile cung cấp rất nhiều những dịch vụ tiện ích cho khách hang như: nhạc chờ, hộp thư thoại, chuyển hướng cuộc gọi, thế giới âm nhạc….giúp bạn có thêm những giây phút giải trí thú vị hơn.

Hãy nhanh tay sắm ngay 1 chiếc sim Gmobile và đăng ký sử dụng dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ Gmobile nhé. Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bạn bè và người thân.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến