Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

0979 là đầu số của nhà mạng nào?

Đầu số 0979 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0979 như thế nào? Liệu rằng tất cả chúng ta ai cũng biết về những thông tin này hay không?

>>>Tham khảo thêm:
Ý nghĩa sim điện thoại đầu số 0979

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0979 707009 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 943456 Giá: 9,350,000
0979.09.7707 Giá: 5,170,000     < - - > 0979 886111 Giá: 9,350,000
0979.13.1988 Giá: 5,170,000     < - - > 0886.191.888 Giá: 9,400,000
0979.75.8688 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 458666 Giá: 9,400,000
0981 068106 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 842888 Giá: 9,400,000
0981 106866 Giá: 5,170,000     < - - > 0976 910666 Giá: 9,400,000
0981 111004 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 130666 Giá: 9,400,000
0981 111877 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 304666 Giá: 9,400,000
0981 111878 Giá: 5,170,000     < - - > 0976 576668 Giá: 9,420,000
0981 111880 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 777775 Giá: 9,450,000
0981 199939 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 637868 Giá: 9,486,000
0981 234989 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 161777 Giá: 9,486,000
0981 239678 Giá: 5,170,000     < - - > 0979 166333 Giá: 9,486,000
0981 241368 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 182777 Giá: 9,486,000
0981 245688 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 338777 Giá: 9,486,000
0981 293789 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 665777 Giá: 9,486,000
0981 296866 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 768777 Giá: 9,486,000
0981 331688 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 075777 Giá: 9,486,000
0981 369669 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 316777 Giá: 9,486,000
0981 369688 Giá: 5,170,000     < - - > 08.993.99998 Giá: 9,500,000
0981 369869 Giá: 5,170,000     < - - > 086 89 89 968 Giá: 9,500,000
0981 369969 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 183189 Giá: 9,500,000
0981 369979 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 19.8868 Giá: 9,500,000
0981 378137 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 299555 Giá: 9,500,000
0981 389589 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 338883 Giá: 9,500,000
0981 458145 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 339688 Giá: 9,500,000
0981 585589 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 366889 Giá: 9,500,000
0981 839222 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 399688 Giá: 9,500,000
0981 851992 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 611868 Giá: 9,500,000
0981 911993 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 683663 Giá: 9,500,000
0981 911997 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 688113 Giá: 9,500,000
0981 968779 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 828388 Giá: 9,500,000
0981 979678 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 858899 Giá: 9,500,000
0981 986779 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 883833 Giá: 9,500,000
0981.19.20.21 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 885688 Giá: 9,500,000
0981.39.79.89 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 919668 Giá: 9,500,000
0981.80.80.89 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 919688 Giá: 9,500,000
0981.81.81.14 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 939988 Giá: 9,500,000
0981.85.85.99 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 969968 Giá: 9,500,000
0981.86.3789 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 981983 Giá: 9,500,000
0981.88.86.83 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.12.6886 Giá: 9,500,000
0981.93.93.97 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.20.8668 Giá: 9,500,000
0982 333996 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.23.6886 Giá: 9,500,000
0982 555186 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.29.2939 Giá: 9,500,000
0982 569998 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.67.6886 Giá: 9,500,000
0982 798898 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.92.6886 Giá: 9,500,000
0982.19.6866 Giá: 5,170,000     < - - > 0868.97.6886 Giá: 9,500,000
0982.41.3979 Giá: 5,170,000     < - - > 08688.5.6668 Giá: 9,500,000
0982.91.91.19 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 083083 Giá: 9,500,000
0983 018301 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 223668 Giá: 9,500,000
0983 369569 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 636668 Giá: 9,500,000
0983 556656 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 638668 Giá: 9,500,000
0983 845668 Giá: 5,170,000     < - - > 0869 683666 Giá: 9,500,000
0983 877887 Giá: 5,170,000     < - - > 0869.369.669 Giá: 9,500,000
0983 969886 Giá: 5,170,000     < - - > 0869.699.789 Giá: 9,500,000
0983 996588 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 106 106 Giá: 9,500,000
0983.6789.59 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 588585 Giá: 9,500,000
0983.80.80.82 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 663555 Giá: 9,500,000
0983.98.1982 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 786668 Giá: 9,500,000
0983.98.98.28 Giá: 5,170,000     < - - > 0886 919989 Giá: 9,500,000
0984.84.84.47 Giá: 5,170,000     < - - > 0886.202.939 Giá: 9,500,000
0985 488548 Giá: 5,170,000     < - - > 0886.36.46.56 Giá: 9,500,000
0985 589895 Giá: 5,170,000     < - - > 09.65.66.67.86 Giá: 9,500,000
0985 658586 Giá: 5,170,000     < - - > 096 111.59.59 Giá: 9,500,000
0985 845668 Giá: 5,170,000     < - - > 096 123.59.59 Giá: 9,500,000
0985.26.1995 Giá: 5,170,000     < - - > 096 586 96 96 Giá: 9,500,000
0985.77.1990 Giá: 5,170,000     < - - > 096 8888 918 Giá: 9,500,000
0986 129668 Giá: 5,170,000     < - - > 096.38.34568 Giá: 9,500,000
0986 598789 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 122221 Giá: 9,500,000
0986 666806 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 122221 Giá: 9,500,000
0986 668993 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 231818 Giá: 9,500,000
0986 859789 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 365686 Giá: 9,500,000
0986.07.9996 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 368689 Giá: 9,500,000
0986.81.9996 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 656686 Giá: 9,500,000
0988 277222 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 666606 Giá: 9,500,000
0988 386444 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 863686 Giá: 9,500,000
0988 881356 Giá: 5,170,000     < - - > 0961.03.6886 Giá: 9,500,000
0988 881856 Giá: 5,170,000     < - - > 0961.539.880 Giá: 9,500,000
0988 885363 Giá: 5,170,000     < - - > 0961.668.568 Giá: 9,500,000
0988 886003 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 689899 Giá: 9,500,000
0988 886056 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 98.68.69 Giá: 9,500,000
0988 886315 Giá: 5,170,000     < - - > 0963 666986 Giá: 9,500,000
0988 886380 Giá: 5,170,000     < - - > 0963 799333 Giá: 9,500,000
0988 886654 Giá: 5,170,000     < - - > 0964 132999 Giá: 9,500,000
0988 887790 Giá: 5,170,000     < - - > 0965 267895 Giá: 9,500,000
0988 888243 Giá: 5,170,000     < - - > 0965 467467 Giá: 9,500,000
0988 888264 Giá: 5,170,000     < - - > 0966 212686 Giá: 9,500,000
0988 888473 Giá: 5,170,000     < - - > 0966.63.69.68 Giá: 9,500,000
0988 888514 Giá: 5,170,000     < - - > 0967.33.1368 Giá: 9,500,000
0988 888642 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 191777 Giá: 9,500,000
0988 889262 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 468688 Giá: 9,500,000
0988 909800 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 599559 Giá: 9,500,000
0988 966993 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 789567 Giá: 9,500,000
0988.07.07.17 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 811868 Giá: 9,500,000
0988.38.38.08 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 896 698 Giá: 9,500,000
0988.61.9779 Giá: 5,170,000     < - - > 0969.82.1368 Giá: 9,500,000
0988.65.62.68 Giá: 5,170,000     < - - > 0969.85.1368 Giá: 9,500,000
0988.79.39.86 Giá: 5,170,000     < - - > 097 111.59.59 Giá: 9,500,000
0988.96.1997 Giá: 5,170,000     < - - > 097 123.59.59 Giá: 9,500,000
0989 178917 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 818586 Giá: 9,500,000
0989 859869 Giá: 5,170,000     < - - > 0971.095.888 Giá: 9,500,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim giá rẻ Viettel:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ Viettel

Nội dung chính:

Đầu số 0979 là mạng gì?

0979 là mạng gì? 0979 là đầu số của mạng nào? Mặc dù đây là đầu số khá phổ biến tuy nhiên đối với nhiều khách hàng có vẻ vẫn còn rất xa lạ. Nhiều khách hàng mặc dù sử dụng sim đầu số 0979 nhưng cũng không biết mình đang sử dụng mạng di động nào.

Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin thú vị xoay quanh đầu số 0979.

Là anh em của các đầu số 098, 096, 086, đầu số 097 là một trong 2 đầu số ra đời sớm nhất của nhà mạng Viettel trực thuộc Bộ quốc phòng. Các đầu số nằm trong dải đầu 097 gồm: 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978 và 0979.

Chính vì đây là đầu số có lịch sử ra đời sớm, lại thuộc quyền sở hữu của nhà mạng lớn nhất tại Việt Nam nên dường như được khá nhiều khách hàng đang sử dụng cũng như đang có nhu cầu sử dụng.

Biết được 0979 là đầu số của mạng nào rồi, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đầu số này ngay nhé.

Ý nghĩa của đầu số 0979

Đầu số 0979 của Viettel có ý nghĩa phong thủy rất đặc biệt. Do được kết nối bởi 2 cặp số 09 và 79 nên trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của 2 cặp số này.
  • Cặp số 09: cặp số này là sự kết hợp của 2 số 0 và 9. Hai con số này đều có điểm chung đó là mang ý nghĩa về sự tròn trịa, viên mãn. Bên cạnh đó số 9 còn là con số của quyền lực và sự vĩnh cửu. Cặp đôi 09 tượng trưng cho ý nghĩa về quyền lực bạn đang có sẽ mãi mãi vẹn toàn.
  • Cặp số 79: từ xa xưa con số 79 đã được cho rằng là con số Thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc và tài lộc. Theo quan niệm gian gian thì thần tài sẽ mang đến tiền bạc và tài lộc tới cho những người mà vị thần này ghé thăm. Vì thế những người làm ăn kinh doanh thường thờ thần tài trong nhà và sử dụng sim thần tài với mong muốn sẽ gặp may mắn trong việc làm ăn. Đó chính là lý do mà sim thần tài được những người làm ăn kinh doanh ưa chuộng.
Như vây, từ ý nghĩa của 2 cặp số 09 và 79 có thể thấy đầu số này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, khi dùng sim Viettel đầu số 0979 tiền bạc, tài lộc, địa vị và quyền lực sẽ tìm đến bạn và sẽ mãi mãi ở bên đồng hành cùng bạn.

Mách nhỏ: Khi chọn sim đầu số 0979 của Viettel nên kết hợp với đuôi sim thần tài 79 hoặc 39 trong đó 79 là đẹp nhất.

Với những thông tin về 0979 là mạng gì và ý nghĩa của đầu số 0979 hy vọng bạn sẽ có thêm những thông tin thú vị và lựa chọn cho mình được số sim ưng ý nhất.

Bạn đã biết gì về sim điện thoại đầu số 0964?

Bạn đang băn khoăn đầu số 0964 là mạng gì? đầu số này của Viettel, Mobifone hay Vinaphone? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
 Đầu số 0964 -mang nhiều ý nghĩa

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

098 789 2003 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.51.8668 Giá: 8,620,000
098 804 1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.72.72.82 Giá: 8,620,000
098.10.6.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 111993 Giá: 8,620,000
098.14.2.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 379879 Giá: 8,620,000
098.174.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.39.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.15 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.63.63.92 Giá: 8,620,000
098.23456.20. Giá: 5,000,000     < - - > 0963.66.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.82.82.86 Giá: 8,620,000
098.23456.31 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 568688 Giá: 8,620,000
098.23456.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 168886 Giá: 8,620,000
098.23456.93 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 186686 Giá: 8,620,000
098.25.11168 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 268886 Giá: 8,620,000
098.56789.20 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 286686 Giá: 8,620,000
098.56789.30 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 386686 Giá: 8,620,000
098.56789.31 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 786578 Giá: 8,620,000
098.56789.32 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 968986 Giá: 8,620,000
098.56789.50 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 986866 Giá: 8,620,000
098.56789.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.68.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.52 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.79.6686 Giá: 8,620,000
098.56789.53 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.89.1992 Giá: 8,620,000
098.56789.60 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.89.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.70 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 601989 Giá: 8,620,000
098.56789.71 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 611998 Giá: 8,620,000
098.56789.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 660626 Giá: 8,620,000
098.56789.91 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 668890 Giá: 8,620,000
098.97.197.97 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 669876 Giá: 8,620,000
098.99.02469 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 787678 Giá: 8,620,000
0981 001886 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 959995 Giá: 8,620,000
0981 002686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 938668 Giá: 8,620,000
0981 003886 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 007444 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 111995 Giá: 8,620,000
0981 011568 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 666680 Giá: 8,620,000
0981 011818 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 888655 Giá: 8,620,000
0981 011993 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.83.9779 Giá: 8,620,000
0981 021568 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 090669 Giá: 8,620,000
0981 021868 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 606609 Giá: 8,620,000
0981 021980 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 916991 Giá: 8,620,000
0981 021995 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 716668 Giá: 8,620,000
0981 021998 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 789678 Giá: 8,620,000
0981 022686 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.88.89 Giá: 8,620,000
0981 061995 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 168688 Giá: 8,620,000
0981 061998 Giá: 5,000,000     < - - > 0975.92.6668 Giá: 8,620,000
0981 069789 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 779876 Giá: 8,620,000
0981 091992 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 099898 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.78.78.60 Giá: 8,620,000
0981 101818 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.86.86.96 Giá: 8,620,000
0981 109966 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.96.1993 Giá: 8,620,000
0981 111970 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 118998 Giá: 8,620,000
0981 179386 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 123868 Giá: 8,620,000
0981 179898 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 391992 Giá: 8,620,000
0981 179966 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 668678 Giá: 8,620,000
0981 188198 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 879779 Giá: 8,620,000
0981 191818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 882868 Giá: 8,620,000
0981 22 8383 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.86.79 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.86.99 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 959969 Giá: 8,620,000
0981 231994 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.83.36.83 Giá: 8,620,000
0981 238268 Giá: 5,000,000     < - - > 0984.84.84.78 Giá: 8,620,000
0981 266689 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.85.99.85 Giá: 8,620,000
0981 268986 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 299779 Giá: 8,620,000
0981 291818 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 676787 Giá: 8,620,000
0981 292898 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 636899 Giá: 8,620,000
0981 311993 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 661686 Giá: 8,620,000
0981 311995 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 885865 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 892289 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.52.9779 Giá: 8,620,000
0981 335686 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.92.1995 Giá: 8,620,000
0981 343838 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 980890 Giá: 8,620,000
0981 351568 Giá: 5,000,000     < - - > 096.39.37.666 Giá: 8,700,000
0981 351818 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 368386 Giá: 8,700,000
0981 356366 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 368789 Giá: 8,700,000
0981 36 9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 785666 Giá: 8,700,000
0981 368579 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 798979 Giá: 8,700,000
0981 389868 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 973939 Giá: 8,700,000
0981 399379 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 116644 Giá: 8,700,000
0981 400700 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 460888 Giá: 8,700,000
0981 400900 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 753939 Giá: 8,700,000
0981 465686 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 123939 Giá: 8,720,000
0981 48 48 68 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 153939 Giá: 8,720,000
0981 489889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 693939 Giá: 8,720,000
0981 511518 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 123939 Giá: 8,720,000
0981 511818 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 163939 Giá: 8,720,000
0981 531992 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 153939 Giá: 8,720,000
0981 531994 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 163939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 213939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 283939 Giá: 8,720,000
0981 591222 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 303939 Giá: 8,720,000
0981 591818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 513939 Giá: 8,720,000
0981 631686 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.69.99.88 Giá: 8,750,000
0981 632686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 635686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 660688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.91.92 Giá: 8,800,000
0981 661995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.91.96 Giá: 8,800,000
0981 686682 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.96.95 Giá: 8,800,000
0981 709789 Giá: 5,000,000     < - - > 086 9898 689 Giá: 8,800,000
0981 711818 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 59 6886 Giá: 8,800,000
0981 711990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 766768 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 769686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 779279 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 79 2288 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 689568 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

0964 là mạng gì?

0964 là mạng gì? Nếu bạn còn đang băn khoăn về những thông tin này hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Bắt đầu được mở bán rộng rãi trên thị trường từ năm 2012, 0963 là 1 trong những anh em 096 của Viettel gồm: 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968 và 0969. Tuy nhiên so với các anh em khác thì dường như đầu số 0964 lại không được ưu ái.

Nhiều khách hàng đến với siêu thị sim thẻ khi được tư vấn đầu số 0964 liền từ chối vì cho rằng đây là đầu số không đẹp. Nếu sử dụng sẽ mang lại những điều không may mắn. Hoặc nếu có chọn mua sim đầu 0964 thì cũng là lựa chọn thứ n sau khi những đầu số khác đã có người sử dụng hoặc vì 1 lý do nào đó mà họ không mua được. Tuy nhiên liệu rằng 0964 có đáng bị kỳ thị đến như vậy không? Lý do vì sao số sim này lại bị ghét nhiều đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé.

Ý nghĩa đầu số 0964

Lý do mà rất nhiều khách hàng cho rằng đầu số 0964 không đẹp là bởi đầu số này có chứa số 4 và đây là 1 trong 2 con số được cho là xấu trong dãy số điện thoại nói riêng cũng như những lĩnh vực khác.

Số 4 là sự hình thành của hai đôi. Hai cặp chắc hẳn phải tốt lành, thuận lợi nhưng trong cách phát âm tiếng Hồng Kông nó giống như chữ “tử” (chết). Vì thế sự kết hợp này không được tốt đẹp lắm. Thuật phong thủy tìm cách tránh bất cứ sự bài trí có liên quan đến con số bốn. Và sim điện thoại cũng vậy, với những người chú trọng đến yếu tố phong thủy thì thường tránh con số 4 trong số sim. Và những sim này thường có giá rẻ hơn. Ví dụ như sim 096510999 sẽ có giá cao hơn 096410999.

Tuy nhiên, số 4 còn có ý nghĩa đẹp mà rất ít người biết. Theo cách tích cực, chữ số 4 mang nghĩa rất có thể nương tựa vào, thực tế và quyết tâm. Trong phong thủy Á Đông, Số 4 là chữ số tượng trưng cho tứ thần thú "thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ", 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông), tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai)... Nhìn chung, chữ số 4 thể hiện sự tái sinh, tốt xấu, thành bại. Số 4 mang đến sự bình an và cân bằng; là tượng trưng cho niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp.

Như vậy đầu số 0964 của Viettel không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ. Hãy đến ngay Siêu thị sim thẻ và rinh ngay  1 em sim Viettel đầu số 0964 ngay nhé.

Với những thông tin về đầu số 0964 là mạng gì mà chúng tôi chia sẻ hy vọng bạn sẽ có cái nhìn khác về đầu số này cũng như hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của số 4 nhé. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Sim điện thoại 0984 là mạng gì? Bạn đã biết chưa?

0984 là một trong những đầu số của nhà mạng hot nhất hiện nay, vậy đó là nhà mạng nào, 0984 là mạng gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0984 mang nhiều ý nghĩa không ngờ

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0977.31.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 262868 Giá: 8,600,000
0977.378.878 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 968988 Giá: 8,600,000
0977.3888.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.11.1991 Giá: 8,600,000
0977.39.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.22.11.68 Giá: 8,600,000
0977.39.89.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.22.55.68 Giá: 8,600,000
0977.60.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.68.55.68 Giá: 8,600,000
0977.6556.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.86.89.86 Giá: 8,600,000
0977.80.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 088.88.33.899 Giá: 8,600,000
0977.84.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 138168 Giá: 8,600,000
0977.85.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 179168 Giá: 8,600,000
0977.86.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 181688 Giá: 8,600,000
0977.93.1789 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 222168 Giá: 8,600,000
0978 078365 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 258268 Giá: 8,600,000
0978 146555 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 266686 Giá: 8,600,000
0978 238379 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 282688 Giá: 8,600,000
0978 363393 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 313868 Giá: 8,600,000
0978 366367 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 356668 Giá: 8,600,000
0978 381995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 383938 Giá: 8,600,000
0978 497555 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 595868 Giá: 8,600,000
0978 668186 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 611688 Giá: 8,600,000
0978 788885 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 622668 Giá: 8,600,000
0978 870770 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 669686 Giá: 8,600,000
0978 89 1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 669968 Giá: 8,600,000
0978 992000 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 799688 Giá: 8,600,000
0978.03.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 833668 Giá: 8,600,000
0978.05.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 929868 Giá: 8,600,000
0978.169.869 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 939668 Giá: 8,600,000
0978.2.9.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.61.6879 Giá: 8,600,000
0978.22.00.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.63.8688 Giá: 8,600,000
0978.22.55.33 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.68.1568 Giá: 8,600,000
0978.44.88.55 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.81.3979 Giá: 8,600,000
0978.55.44.22 Giá: 5,000,000     < - - > 09.7912.7912 Giá: 8,600,000
0978.61.55.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 668778 Giá: 8,600,000
0978.67.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 669679 Giá: 8,600,000
0978.73.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 681386 Giá: 8,600,000
0978.88.11.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 767868 Giá: 8,600,000
0978.99.33.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 833789 Giá: 8,600,000
0979 025979 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 979686 Giá: 8,600,000
0979 129222 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.19 Giá: 8,600,000
0979 175179 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.28 Giá: 8,600,000
0979 181996 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.29 Giá: 8,600,000
0979 193789 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 669686 Giá: 8,600,000
0979 220229 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 759666 Giá: 8,600,000
0979 236279 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 779868 Giá: 8,600,000
0979 249779 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 822229 Giá: 8,600,000
0979 255889 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.7777.98 Giá: 8,600,000
0979 366660 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 441368 Giá: 8,600,000
0979 375979 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 668368 Giá: 8,600,000
0979 393679 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 868268 Giá: 8,600,000
0979 516022 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.25.1368 Giá: 8,600,000
0979 626399 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.35.1368 Giá: 8,600,000
0979 626696 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.96.1368 Giá: 8,600,000
0979 669272 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 030909 Giá: 8,600,000
0979 679969 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 355868 Giá: 8,600,000
0979 709686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.22.1368 Giá: 8,600,000
0979 837988 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 776969 Giá: 8,600,000
0979 865779 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 865886 Giá: 8,600,000
0979 865886 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.35.1368 Giá: 8,600,000
0979 900688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.6666.93 Giá: 8,600,000
0979 92 1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 010868 Giá: 8,600,000
0979 926269 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 659868 Giá: 8,600,000
0979 933393 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 690808 Giá: 8,600,000
0979 968279 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 699292 Giá: 8,600,000
0979 983368 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.86.1981 Giá: 8,600,000
0979 988993 Giá: 5,000,000     < - - > 097 1979 379 Giá: 8,600,000
0979 999590 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 221368 Giá: 8,600,000
0979 999769 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.85.86 Giá: 8,600,000
0979.02.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.68.86.96 Giá: 8,600,000
0979.03.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 683168 Giá: 8,600,000
0979.07.11.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 92 89 89 Giá: 8,600,000
0979.1.4.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 939969 Giá: 8,600,000
0979.18.78.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 991868 Giá: 8,600,000
0979.22.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.15.15.79 Giá: 8,600,000
0979.33.1379 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.85.83.86 Giá: 8,600,000
0979.36.36.56 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.1993 Giá: 8,600,000
0979.49.6669 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.1995 Giá: 8,600,000
0979.51.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 987654 Giá: 8,600,000
0979.62.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.07.1368 Giá: 8,600,000
0979.62.63.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.11.88.79 Giá: 8,600,000
0979.63.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.90.1368 Giá: 8,600,000
0979.66.2004 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.66.2017 Giá: 8,600,000
0979.68.2004 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.84.1234 Giá: 8,600,000
0979.72.75.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 580868 Giá: 8,600,000
0979.80.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 086586 Giá: 8,620,000
0979.86.2279 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 086986 Giá: 8,620,000
0979.87.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 789368 Giá: 8,620,000
0979.8808.10 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 799688 Giá: 8,620,000
0979.93.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 883993 Giá: 8,620,000
0979.98.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.5678.86 Giá: 8,620,000
0979.98.25.25 Giá: 5,000,000     < - - > 09.668.79.668 Giá: 8,620,000
09799998.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 118998 Giá: 8,620,000
098 113 9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 386138 Giá: 8,620,000
098 119 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 618998 Giá: 8,620,000
098 126 8383 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666898 Giá: 8,620,000
098 128 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 966988 Giá: 8,620,000
098 139 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968988 Giá: 8,620,000
098 156 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 986968 Giá: 8,620,000
098 16 11199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.26.6886 Giá: 8,620,000
098 179 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.32.8668 Giá: 8,620,000
098 191 33 99 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.59.8668 Giá: 8,620,000
098 767 1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.11.1990 Giá: 8,620,000

>>>Xem thêm hướng dẫn về cách chọn sim Viettel giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim số đẹp Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

Đầu số 0984 là mạng gì?

Đầu số 0984 là mạng gì? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin chi tiết nhất về đầu số 0984.

Đầu số 0984 là đầu số của nhà mạng Viettel nằm trong dải đầu 098 gồm: 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988 và 0989.

Ngoài ra nhà mạng Viettel còn có các đầu số 096 (từ 0961 đến 0969), 097 (từ 0971 đến 0979), 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.  Mạng Viettel đã từ lâu được phủ sóng trên mọi miền đất nước vì vậy số lượng thuê bao Viettel được sử dụng luôn chiếm % lớn nhất. Tuy nhiên các đầu số có chứa số 4 như 0974, 0964 hay 0984 thường không được ưa chuộng. Bởi lẽ người ta quan niệm sim có số 4 là số sim không may mắn.

Tuy nhiên số 4 trong đầu số 0984 có thực sự không may mắn hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong phần tiếp theo nhé.

Ý nghĩa không ngờ của đầu số 0984 là gì?

Ở phần 1 bạn đã biết đầu số 0984 của mạng nào, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa các con số để biết được ý nghĩa thực sự của đầu số 0984 này nhé.
  • Số 9: Theo các bậc thầy phong thủy, số 9 là quan trọng nhất. Ý nghĩa số 9 là tượng trưng cho quyền lực, mạnh mẽ, tiên phong và cũng là sự tinh hoa của trời đất. Ý nghĩa số 9 luôn trong trạng thái tích cực và được rất nhiều người yêu thích sử dụng.
  • Số 8: đây là con số “Phát”, con số của phát tài, phát lộc, phát công danh. Con số này sẽ mang lại sự thăng tiến về tiền bạc, tài lộc và công danh.
  • Số 4: Nhắc tới con số 4, từ quan niệm xa xưa cho tới ngày nay, nhiều người vẫn mặc định số 4 là con số “tử”, số 4 là con số không mấy may mắn, là con số mang tới nỗi ám ảnh cho nhiều người. Tuy nhiên số 4 còn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Số 4 là con số mạnh mẽ và ổn định, sự bình yên và vững chắc.
Như vậy sự kết hợp 2 số 84 tạo thành cặp số với mong muốn sự phát đạt sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ lụi tàn.

Với thông tin 0984 là mạng gì và ý nghĩa trên thì còn chần chừ gì nữa mà bạn không sắm ngay một số sim Viettel đầu 0984 với ý nghĩa độc nhất như trên. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Bài đăng phổ biến