Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu số Mobifone. Hiển thị tất cả bài đăng

Đầu số 0909 là nhà mạng nào?

0909 là đầu số được rất nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng. Không chỉ vì ý nghĩa rất đẹp mà nó còn thuộc nhà mạng rất  nổi tiếng.Cũng như các thắc mắc trước mà khách hàng hỏi chúng tôi về đầu số 0902 là mạng gì?. Nay chúng tôi lại cung cấp cho các bạn biết thông tin về đầu số 0909. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0909 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0909?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0935.11.0123 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999567 Giá: 23,000,000
0936 119898 Giá: 7,200,000      < - > 09.06.03.1999 Giá: 23,000,000
0936 401368 Giá: 7,200,000      < - > 0901 078078 Giá: 23,000,000
0936 648666 Giá: 7,200,000      < - > 0901 556999 Giá: 23,000,000
0937 520888 Giá: 7,200,000      < - > 0901 856888 Giá: 23,000,000
0937.5.3.1999 Giá: 7,200,000      < - > 0902 480000 Giá: 23,000,000
0937.92.86.86 Giá: 7,200,000      < - > 0902 998988 Giá: 23,000,000
0938 022066 Giá: 7,200,000      < - > 0902.115.999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0903 182999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0905.84.1111 Giá: 23,000,000
0939 705999 Giá: 7,200,000      < - > 0906 030999 Giá: 23,000,000
0939.11.83.83 Giá: 7,200,000      < - > 0906 666644 Giá: 23,000,000
0939.17.6886 Giá: 7,200,000      < - > 0906 777775 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 830000 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 868088 Giá: 23,000,000
0936 041041 Giá: 7,220,000      < - > 0906 886777 Giá: 23,000,000
0901 707879 Giá: 7,250,000      < - > 0906 888068 Giá: 23,000,000
0937 770808 Giá: 7,250,000      < - > 0907 888884 Giá: 23,000,000
0938 732666 Giá: 7,250,000      < - > 0907 894894 Giá: 23,000,000
09.09.43.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0907.47.0000 Giá: 23,000,000
090.777.53.53 Giá: 7,300,000      < - > 0908 504444 Giá: 23,000,000
0901 366377 Giá: 7,300,000      < - > 0908 641111 Giá: 23,000,000
0901 655557 Giá: 7,300,000      < - > 0909 166199 Giá: 23,000,000
0901 660661 Giá: 7,300,000      < - > 0909 534444 Giá: 23,000,000
0901 794999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 077077 Giá: 23,000,000
0902.44.11.77 Giá: 7,300,000      < - > 0931.0.66668 Giá: 23,000,000
0902.44.11.88 Giá: 7,300,000      < - > 0931.89.7999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.00 Giá: 7,300,000      < - > 0932 090000 Giá: 23,000,000
0906.33.77.11 Giá: 7,300,000      < - > 0933 370999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.22 Giá: 7,300,000      < - > 0933 666661 Giá: 23,000,000
0906.33.77.66 Giá: 7,300,000      < - > 0933 803979 Giá: 23,000,000
0906.66.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0933 806888 Giá: 23,000,000
0906.94.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0937 711888 Giá: 23,000,000
0907 324324 Giá: 7,300,000      < - > 0938 251111 Giá: 23,000,000
09077.13.999 Giá: 7,300,000      < - > 0938 560000 Giá: 23,000,000
0931 099777 Giá: 7,300,000      < - > 0938 571111 Giá: 23,000,000
0931 408666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 668090 Giá: 23,000,000
0931 409666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888800 Giá: 23,000,000
0931 421666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 984444 Giá: 23,000,000
0932 710999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.78.78.79 Giá: 23,200,000
0932 713999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.79.78.79 Giá: 23,200,000
0932 760999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 218218 Giá: 23,200,000
0932 761999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 222223 Giá: 23,200,000
0933.95.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0931 231999 Giá: 23,200,000
0934 267267 Giá: 7,300,000      < - > 0931 233233 Giá: 23,200,000
0934.02.02.39 Giá: 7,300,000      < - > 0931 259259 Giá: 23,200,000
0936.36.00.22 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.39.79 Giá: 23,200,000
0936.36.00.33 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.6888 Giá: 23,200,000
0936.36.00.55 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.8999 Giá: 23,200,000
0937 261999 Giá: 7,300,000      < - > 0931.2222.77 Giá: 23,200,000
0937 275999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 661368 Giá: 23,500,000
0937 352999 Giá: 7,300,000      < - > 0937 886866 Giá: 23,500,000
0937 412999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 994888 Giá: 23,760,000
0937 501999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 059059 Giá: 23,800,000
0937 650999 Giá: 7,300,000      < - > 0934.1368.68 Giá: 23,900,000
0937 920999 Giá: 7,300,000      < - > 0898 198999 Giá: 24,000,000
0937 925999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.10.7979 Giá: 24,000,000
0937 960999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 488 999 Giá: 24,000,000
0937.99.49.49 Giá: 7,300,000      < - > 0901 772772 Giá: 24,000,000
0938 572999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 370000 Giá: 24,000,000
0938 715999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 888444 Giá: 24,000,000
0938 751999 Giá: 7,300,000      < - > 0903 033066 Giá: 24,000,000
0938 753999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 789091 Giá: 24,000,000
0901 389838 Giá: 7,315,000      < - > 0906 789345 Giá: 24,000,000
0931 008666 Giá: 7,350,000      < - > 0906 789456 Giá: 24,000,000
0901 025666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 789988 Giá: 24,000,000
0901 269299 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868086 Giá: 24,000,000
0907 013666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868186 Giá: 24,000,000
0907 761666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868188 Giá: 24,000,000
0907.30.6886 Giá: 7,400,000      < - > 0906 888444 Giá: 24,000,000
0937.15.79.39 Giá: 7,400,000      < - > 0907 804444 Giá: 24,000,000
0898 000678 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888444 Giá: 24,000,000
0898 003666 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888833 Giá: 24,000,000
0898 005666 Giá: 7,500,000      < - > 0908 474444 Giá: 24,000,000
0898 006007 Giá: 7,500,000      < - > 0908 885889 Giá: 24,000,000
0898 011666 Giá: 7,500,000      < - > 0909 564444 Giá: 24,000,000
0898 012666 Giá: 7,500,000      < - > 0931 161999 Giá: 24,000,000
0898 501888 Giá: 7,500,000      < - > 0933 804444 Giá: 24,000,000
0898 502888 Giá: 7,500,000      < - > 0935 622999 Giá: 24,000,000
0898 503888 Giá: 7,500,000      < - > 0936 323999 Giá: 24,000,000
0898 512999 Giá: 7,500,000      < - > 0938 366663 Giá: 24,000,000
0898 666656 Giá: 7,500,000      < - > 0938 668093 Giá: 24,000,000
0898 666966 Giá: 7,500,000      < - > 0938 797939 Giá: 24,000,000
0898 668789 Giá: 7,500,000      < - > 0899 999579 Giá: 24,200,000
0898 691691 Giá: 7,500,000      < - > 0898 123789 Giá: 25,000,000
0898 692692 Giá: 7,500,000      < - > 0898 153333 Giá: 25,000,000
0898 697697 Giá: 7,500,000      < - > 0898 181181 Giá: 25,000,000
0898 713999 Giá: 7,500,000      < - > 0898 668886 Giá: 25,000,000
0898 727666 Giá: 7,500,000      < - > 0898 688889 Giá: 25,000,000
0898 756756 Giá: 7,500,000      < - > 0898 896886 Giá: 25,000,000
0898 804444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898668 Giá: 25,000,000
0898 814444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898686 Giá: 25,000,000
0898 824444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 932222 Giá: 25,000,000
0898 868869 Giá: 7,500,000      < - > 0898.179.888 Giá: 25,000,000
0898 869889 Giá: 7,500,000      < - > 0898.55.6888 Giá: 25,000,000
0898 869898 Giá: 7,500,000      < - > 0898.66.79.79 Giá: 25,000,000
0898 870888 Giá: 7,500,000      < - > 0898.6666.79 Giá: 25,000,000
0898 872999 Giá: 7,500,000      < - > 0898.68.79.79 Giá: 25,000,000
0898 880777 Giá: 7,500,000      < - > 0898.69.79.79 Giá: 25,000,000
0898 881777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 991102 Giá: 25,000,000
0898 882777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 995666 Giá: 25,000,000

>>>Xem thêm cách chọn sim số đẹp Mobifone sao cho rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone số đẹp mà rẻ

Nội dung chính:

0909 là mạng gì?

0909 là mạng gì? Chúng tôi xin đưa ra câu trả lờ chính xác nhất, 0909 là đầu số di động 10 số của nhà mạng Mobifone – nhà mạng lớn thứ hai tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại với hơn 40 triệu thuê bao.

Công ty Thông tin Di động Việt là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.

Lĩnh vực hoạt động chính của MobiFone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại và kinh doanh dịch vụ thông tin di động công nghệ GSM 900/1800, công nghệ UMTS 3G trên toàn quốc. Mobifone cũng đã tài trợ cho nhiều gameshow truyền hình.

Đầu số 0909 là của mạng nào bạn đã biết rồi đúng không? Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đầu số này nhé.

Ý nghĩa đầu số 0909 như thế nào?

Sim số đẹp Mobifonne đầu 0909 hiện nay đang được rất nhiều khác hàng sử dụng sim Mobifone yêu thích đặc biệt là giới trẻ. Đây là một trong những đầu số được đánh giá cao bởi ý nghĩa mà nó mang lại. Sự lặp lại xen kẽ kẽ của 2 số 0 và 9 tạo nên sự  ấn tượng và nhịp nhàng.
  • Về ý nghĩa phong thủy của 2 số 0 và 9: số 0 là số âm thích hợp với nữ giới. Số 9 là số dương ngược với số 0 thích hợp chon am giới. 09 là con số có âm dương hòa hợp rất đẹp.
  • Về ý nghĩa theo quan niệm dân gian: số 0 là không có gì, số 9 tượng trưng  cho quyền lực sức mạnh và địa vị. Đầu số 0909 thể hiện sự khao khát cháy bỏng từ không có gì trở thành có tất cả: sự nghiệp, công danh, địa vị, quyền lực và hạnh phúc.
Đầu số 0909 là mạng gì và ý nghĩa của nó như thế nào chắc hẳn bạn không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Nếu đang có nhu cầu mua sim đầu số 0909 Mobifone thì hãy tham khảo ngay địa chỉ mua sim uy tín Siêu Thị Sim Thẻ nhé.

Mua sim đầu số 0909 ở đâu giá rẻ và uy tín?

Không chỉ dễ dàng tìm ra câu trả lời để biết được 0975 là mạng gì mà bạn còn có thể thoải mái chọn lựa sim Mobifone đầu 0909 như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim taxi….Dù lựa chọn sim số đẹp loại nào bạn cũng cần phải chú ý một điều: lựa chọn địa chỉ mua sim đáng tin cậy. Siêu Thị sim Thẻ tự hào là địa chỉ mua bán sim uy tín số 1 tại Việt Nam. Với hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Siêu Thị Sim Thẻ luôn nhận được sự phản hồi tốt nhất từ phía khách hàng và có tới hơn 80% khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Siêu Thị Sim Thẻ cam kết sẽ mang tới cho các bạn những dịch vụ tốt nhất.

Với những thông tin về đầu số 0909 là mạng gì và địa chỉ mua sim uy tín hy vọng bạn sẽ chọn được số sim 0909 ưng ý nhất.

Đầu số 0902 là mạng gì?

0902 hiện nay đang là đầu số hot nhất trên thị trường sim số. Vậy 0902 là mạng gì, đầu số 0902 có gì nổi bật? Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Đảm bảo 99% bạn sẽ mua sim khi biết đầu số 0902 là mạng gì?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

0906 666922 Giá: 7,100,000      < - > 0901.09.0000 Giá: 21,800,000
0906 777955 Giá: 7,100,000      < - > 0902 460246 Giá: 21,900,000
0906 777995 Giá: 7,100,000      < - > 0902.30.60.60 Giá: 21,900,000
0906 777996 Giá: 7,100,000      < - > 0936.11.79.39 Giá: 21,900,000
0906 940123 Giá: 7,100,000      < - > 0906 865888 Giá: 21,999,000
0907 050123 Giá: 7,100,000      < - > 0898 003003 Giá: 22,000,000
0907 776676 Giá: 7,100,000      < - > 0898 005005 Giá: 22,000,000
0907 777275 Giá: 7,100,000      < - > 0898 043333 Giá: 22,000,000
0907 777276 Giá: 7,100,000      < - > 0898 456799 Giá: 22,000,000
0907 777282 Giá: 7,100,000      < - > 0898 898890 Giá: 22,000,000
0907 890202 Giá: 7,100,000      < - > 0898.238.238 Giá: 22,000,000
0907 890303 Giá: 7,100,000      < - > 0898.6666.99 Giá: 22,000,000
0907 891144 Giá: 7,100,000      < - > 0899 995668 Giá: 22,000,000
0907 894345 Giá: 7,100,000      < - > 0899 998186 Giá: 22,000,000
0908 787813 Giá: 7,100,000      < - > 0899 998286 Giá: 22,000,000
0908 787822 Giá: 7,100,000      < - > 0899 998586 Giá: 22,000,000
0909 881222 Giá: 7,100,000      < - > 0899 998986 Giá: 22,000,000
0932 033399 Giá: 7,100,000      < - > 0899 999169 Giá: 22,000,000
0933 270123 Giá: 7,100,000      < - > 0901 080080 Giá: 22,000,000
0933 854854 Giá: 7,100,000      < - > 0901 133133 Giá: 22,000,000
0933 920123 Giá: 7,100,000      < - > 0902 222204 Giá: 22,000,000
0937 000100 Giá: 7,100,000      < - > 0902 888833 Giá: 22,000,000
0937 033330 Giá: 7,100,000      < - > 0903.75.5678 Giá: 22,000,000
0937 133331 Giá: 7,100,000      < - > 0903.75.5678 Giá: 22,000,000
0937 391188 Giá: 7,100,000      < - > 0903.966.988 Giá: 22,000,000
0937 417788 Giá: 7,100,000      < - > 0906 777770 Giá: 22,000,000
0937 453838 Giá: 7,100,000      < - > 0906 777773 Giá: 22,000,000
0937 734734 Giá: 7,100,000      < - > 0906 777899 Giá: 22,000,000
0937 814888 Giá: 7,100,000      < - > 0906 789068 Giá: 22,000,000
0937 822468 Giá: 7,100,000      < - > 0906 789768 Giá: 22,000,000
0937 852468 Giá: 7,100,000      < - > 0906 789968 Giá: 22,000,000
0937 893993 Giá: 7,100,000      < - > 0906 840000 Giá: 22,000,000
0938 213399 Giá: 7,100,000      < - > 0906 870000 Giá: 22,000,000
0938 620123 Giá: 7,100,000      < - > 0906 888800 Giá: 22,000,000
0938 797877 Giá: 7,100,000      < - > 0906 888884 Giá: 22,000,000
0938 888133 Giá: 7,100,000      < - > 0907 777093 Giá: 22,000,000
0938 888539 Giá: 7,100,000      < - > 0907 897968 Giá: 22,000,000
0938 888587 Giá: 7,100,000      < - > 0908 494444 Giá: 22,000,000
0938 888656 Giá: 7,100,000      < - > 0909 066969 Giá: 22,000,000
0938 888697 Giá: 7,100,000      < - > 0909 174444 Giá: 22,000,000
0938 888971 Giá: 7,100,000      < - > 0909 264444 Giá: 22,000,000
0938.22.11.39 Giá: 7,100,000      < - > 093 345 0000 Giá: 22,000,000
0939 222020 Giá: 7,100,000      < - > 093.70.77779 Giá: 22,000,000
0939 222121 Giá: 7,100,000      < - > 0931 055055 Giá: 22,000,000
0898.4.68886 Giá: 7,160,000      < - > 0931 161888 Giá: 22,000,000
09.09.09.03.23 Giá: 7,160,000      < - > 0931 986999 Giá: 22,000,000
0905.7.68886 Giá: 7,160,000      < - > 0931.88.89.89 Giá: 22,000,000
0909 727555 Giá: 7,160,000      < - > 0931.98.88.99 Giá: 22,000,000
093.55555.42 Giá: 7,160,000      < - > 0932 111444 Giá: 22,000,000
0898.00.77.00 Giá: 7,200,000      < - > 0932 111444 Giá: 22,000,000
0898.0000.22 Giá: 7,200,000      < - > 0932.99.8989 Giá: 22,000,000
0898.0000.33 Giá: 7,200,000      < - > 0933 653888 Giá: 22,000,000
0898.80.86.89 Giá: 7,200,000      < - > 0934 567872 Giá: 22,000,000
0901 024888 Giá: 7,200,000      < - > 0936 011011 Giá: 22,000,000
0901 243999 Giá: 7,200,000      < - > 0936 013579 Giá: 22,000,000
0901 268179 Giá: 7,200,000      < - > 0936 080080 Giá: 22,000,000
0901 448668 Giá: 7,200,000      < - > 0936 234678 Giá: 22,000,000
0901 448668 Giá: 7,200,000      < - > 0938 161161 Giá: 22,000,000
0901 614888 Giá: 7,200,000      < - > 0938 202999 Giá: 22,000,000
0901 626686 Giá: 7,200,000      < - > 0938 807807 Giá: 22,000,000
0901 626686 Giá: 7,200,000      < - > 0938.252.252 Giá: 22,000,000
0901 699989 Giá: 7,200,000      < - > 0939.66.77.66 Giá: 22,000,000
0901 856555 Giá: 7,200,000      < - > 0901 268568 Giá: 22,200,000
0902 461666 Giá: 7,200,000      < - > 0901 268968 Giá: 22,200,000
0903 179688 Giá: 7,200,000      < - > 0931 226226 Giá: 22,200,000
0903 222245 Giá: 7,200,000      < - > 0931 282282 Giá: 22,200,000
0903 409989 Giá: 7,200,000      < - > 0931 289888 Giá: 22,200,000
0903.05.79.39 Giá: 7,200,000      < - > 0931 299992 Giá: 22,200,000
0905 910666 Giá: 7,200,000      < - > 0931.28.6999 Giá: 22,200,000
0905.00.66.22 Giá: 7,200,000      < - > 0937.18.1111 Giá: 22,200,000
0906 858898 Giá: 7,200,000      < - > 0937.51.79.79 Giá: 22,200,000
0906 881668 Giá: 7,200,000      < - > 0898 869888 Giá: 22,500,000
0906.61.68.66 Giá: 7,200,000      < - > 0899 997968 Giá: 22,500,000
0906.79.58.79 Giá: 7,200,000      < - > 0901 828899 Giá: 22,500,000
093.12.03456 Giá: 7,200,000      < - > 0901 880999 Giá: 22,500,000
0931 061666 Giá: 7,200,000      < - > 0901.6666.26 Giá: 22,500,000
0931 077666 Giá: 7,200,000      < - > 0901.6666.39 Giá: 22,500,000
0931 102078 Giá: 7,200,000      < - > 0901.6666.56 Giá: 22,500,000
0931 222212 Giá: 7,200,000      < - > 0901.6666.76 Giá: 22,500,000
0931 222234 Giá: 7,200,000      < - > 0902 010000 Giá: 22,500,000
0931 236788 Giá: 7,200,000      < - > 0931 911119 Giá: 22,500,000
0931 240240 Giá: 7,200,000      < - > 0933 004004 Giá: 22,500,000
0931 240888 Giá: 7,200,000      < - > 0933 961111 Giá: 22,500,000
0931 240999 Giá: 7,200,000      < - > 0938 931111 Giá: 22,500,000
0931 241888 Giá: 7,200,000      < - > 0898 234789 Giá: 22,560,000
0931 339168 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998808 Giá: 22,800,000
0931 858868 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998818 Giá: 22,800,000
0931 868879 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998828 Giá: 22,800,000
0931 868898 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998869 Giá: 22,800,000
0931 868979 Giá: 7,200,000      < - > 0905 166668 Giá: 22,800,000
0931 969699 Giá: 7,200,000      < - > 0909.96.2888 Giá: 22,800,000
0931.54.3456 Giá: 7,200,000      < - > 0931.06.07.08 Giá: 22,800,000
0931.54.39.79 Giá: 7,200,000      < - > 0898 189888 Giá: 23,000,000
0931.55.1234 Giá: 7,200,000      < - > 0898 666686 Giá: 23,000,000
0931.86.89.86 Giá: 7,200,000      < - > 0898.01.3333 Giá: 23,000,000
0932 705999 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998222 Giá: 23,000,000
0932 953953 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998558 Giá: 23,000,000
0932.72.1368 Giá: 7,200,000      < - > 0899 998788 Giá: 23,000,000
0933 27 6888 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999166 Giá: 23,000,000
0933106 116 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999179 Giá: 23,000,000
0933106 116 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999379 Giá: 23,000,000

Nội dung chính:

0902 là mạng gì?

0902 là mạng gì? Thuộc quyền sở hữu của nhà mạng lớn thứ 2 tại Việt Nam với hơn 40 triệu thuê bao, Đầu số 0902 chính là một trong những đầu số của nhà mạng Mobifone.

0902 là một trong những đầu số thuộc dải đầu 090 của nhà mạng Mobifone. Đầu số 090 được coi là đầu số cổ nhất của nhà mạng này nói riêng và cổ nhất trên thị trường sim số nói chung.

Các sim thuộc đầu 090 gồm: 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909.

Mobifone là nhà mạng ra đời đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1993 với duy nhất 9 số cùng đầu 090. Hiện nay mặc dù chưa thể vượt qua được ông hoàng Viettel nhưng Mobifone đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng khách hành nhờ những cố gắng về chất lượng dịch vụ hướng tới lợi ích cho khách hàng.

Đầu số 0902 là của mạng nào bạn đã biết rồi đúng không? tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đầu số này nhé.

Ý nghĩa đầu số 0902 như thế nào?

Sự lặp lại của cặp số 09 và 02 tạo nên nhịp điệu và vẻ đẹp lôi cuốn cho đầu số Mobifone 0902. Trong đó sự xuấ hiện của 2 số 9 và 2 với ý nghĩa đặc biệt khiến nhiều khách hàng muốn sở hữu nó. Chính điều này khiến đầu số 0902 tạo thành 1 cơn sốt trên thị trường sim số. Với những thông tin về đầu số 0902 là mạng nào, bây giờ hãy khám phá ngay ý nghĩa của đầu số này qua 2 con số 2 và 9 nhé.
  • Số 2: Theo quan niệm dân gian, số 2 là con số hạnh phúc, con số tượng trưng cho sự có đôi có cặp, tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi. Số 2 cũng là con số tượng trưng cho sự cân bằng âm dương là nguồn gốc của vạn vật.
  • Số 9: Và cuối cùng là con số chính, là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Tiếng Hồng Kông, số chín đồng âm với từ “trường thọ và may mắn”.
Đầu số 0902 là mạng gì và ý nghĩa của nó như thế nào chắc hẳn bạn không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Nếu đang có nhu cầu mua sim đầu số 0902 Mobifone thì hãy tham khảo ngay địa chỉ mua sim uy tín nhé.

Mua sim đầu số 0902 ở đâu giá rẻ và uy tín?

Không chỉ dễ dàng tìm ra câu trả lời để biết được 0902 là mạng gì mà bạn còn có thể thoải mái chọn lựa sim Mobifone đầu 0902 như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim taxi….Dù lựa chọn sim số đẹp loại nào bạn cũng cần phải chú ý một điều: lựa chọn địa chỉ mua sim đáng tin cậy. Siêu Thị Sim Thẻ tự hào là địa chỉ mua bán sim uy tín số 1 tại Việt Nam. Với hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Siêu Thị Sim Thẻ luôn nhận được sự phản hồi tốt nhất từ phía khách hàng.

Với những thông tin về đầu số 0902 là mạng gì và địa chỉ mua sim uy tín hy vọng bạn sẽ chọn được số sim 0902 ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Ý nghĩa sim đầu số 0903?

0903 là mạng gì? 0903 là đầu số mạng nào, những ai nên dùng sim đầu số 0903? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Những ai nên dùng sim đầu số 0903? 0903 là đầu số mạng nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

093.14.68886 Giá: 7,000,000      < - > 0931.85.8668 Giá: 20,000,000
093.44444.86 Giá: 7,000,000      < - > 0931.85.89.89 Giá: 20,000,000
093.668.0.666 Giá: 7,000,000      < - > 0931.87.88.89 Giá: 20,000,000
093.69.69.093 Giá: 7,000,000      < - > 0932 999889 Giá: 20,000,000
093.790.68.86 Giá: 7,000,000      < - > 0932.6666.77 Giá: 20,000,000
0931 000979 Giá: 7,000,000      < - > 0933 188886 Giá: 20,000,000
0931 014014 Giá: 7,000,000      < - > 0933 272999 Giá: 20,000,000
0931 020666 Giá: 7,000,000      < - > 0933 333068 Giá: 20,000,000
0931 034034 Giá: 7,000,000      < - > 0933 333667 Giá: 20,000,000
0931 050666 Giá: 7,000,000      < - > 0933 335553 Giá: 20,000,000
0931 069666 Giá: 7,000,000      < - > 0933.89.4444 Giá: 20,000,000
0931 070666 Giá: 7,000,000      < - > 0935 099199 Giá: 20,000,000
0931 079666 Giá: 7,000,000      < - > 0935.77.4444 Giá: 20,000,000
0931 088777 Giá: 7,000,000      < - > 0936 222255 Giá: 20,000,000
0931 094094 Giá: 7,000,000      < - > 0936 810000 Giá: 20,000,000
0931 338368 Giá: 7,000,000      < - > 0937 398398 Giá: 20,000,000
0931 568579 Giá: 7,000,000      < - > 0937 913939 Giá: 20,000,000
0931 862777 Giá: 7,000,000      < - > 0937 919888 Giá: 20,000,000
0931 863777 Giá: 7,000,000      < - > 0937 979989 Giá: 20,000,000
0931 865777 Giá: 7,000,000      < - > 0938 668368 Giá: 20,000,000
0931 869777 Giá: 7,000,000      < - > 0938 949949 Giá: 20,000,000
0931 896698 Giá: 7,000,000      < - > 0938.11.22.11 Giá: 20,000,000
0931 896968 Giá: 7,000,000      < - > 093.127.79.79 Giá: 20,200,000
0931 897789 Giá: 7,000,000      < - > 0931 212212 Giá: 20,200,000
0931 898969 Giá: 7,000,000      < - > 0931 221221 Giá: 20,200,000
0931 939989 Giá: 7,000,000      < - > 0931 222221 Giá: 20,200,000
0931 968368 Giá: 7,000,000      < - > 0931 222225 Giá: 20,200,000
0931 986686 Giá: 7,000,000      < - > 0931 229888 Giá: 20,200,000
0931.0.77778 Giá: 7,000,000      < - > 0931 232232 Giá: 20,200,000
0931.00.0123 Giá: 7,000,000      < - > 0931 262888 Giá: 20,200,000
0931.01.2468 Giá: 7,000,000      < - > 0931 277277 Giá: 20,200,000
0931.01.8666 Giá: 7,000,000      < - > 0931 283283 Giá: 20,200,000
0931.02.2468 Giá: 7,000,000      < - > 0931 555557 Giá: 20,200,000
0931.03.6886 Giá: 7,000,000      < - > 0931 557557 Giá: 20,200,000
0931.05.3456 Giá: 7,000,000      < - > 0931.22.7999 Giá: 20,200,000
0931.06.8866 Giá: 7,000,000      < - > 0931.24.79.79 Giá: 20,200,000
0931.07.17.27 Giá: 7,000,000      < - > 0931.54.79.79 Giá: 20,200,000
0931.08.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0933 802468 Giá: 20,200,000
0931.08.8668 Giá: 7,000,000      < - > 0902 999369 Giá: 20,300,000
0931.08.98.98 Giá: 7,000,000      < - > 0902.55555.3 Giá: 20,300,000
0931.09.4999 Giá: 7,000,000      < - > 0907.54.0000 Giá: 20,300,000
0931.09.8866 Giá: 7,000,000      < - > 0931.34.0000 Giá: 20,300,000
0931.40.04.04 Giá: 7,000,000      < - > 0931.46.0000 Giá: 20,300,000
0931.88.80.88 Giá: 7,000,000      < - > 0931.48.0000 Giá: 20,300,000
0931.89.66.99 Giá: 7,000,000      < - > 0932.52.53.54 Giá: 20,300,000
0932 336338 Giá: 7,000,000      < - > 0933.54.0000 Giá: 20,300,000
0932 336338 Giá: 7,000,000      < - > 09333.6.4567 Giá: 20,300,000
0932 656696 Giá: 7,000,000      < - > 09333.64.999 Giá: 20,300,000
0932 790888 Giá: 7,000,000      < - > 0934 022888 Giá: 20,300,000
0932.99.18.18 Giá: 7,000,000      < - > 0934 022999 Giá: 20,300,000
0933 725888 Giá: 7,000,000      < - > 0934.18.5678 Giá: 20,300,000
0933.358.388 Giá: 7,000,000      < - > 0937 776669 Giá: 20,300,000
0933.403.888 Giá: 7,000,000      < - > 0937 789678 Giá: 20,300,000
0934 113222 Giá: 7,000,000      < - > 0937.14.0000 Giá: 20,300,000
0934.1368.79 Giá: 7,000,000      < - > 0937.14.1111 Giá: 20,300,000
0935 623562 Giá: 7,000,000      < - > 0937.35.0000 Giá: 20,300,000
0935.91.8899 Giá: 7,000,000      < - > 0937.50.1111 Giá: 20,300,000
0936 343444 Giá: 7,000,000      < - > 0937.52.1111 Giá: 20,300,000
0936 363434 Giá: 7,000,000      < - > 0937.55.4567 Giá: 20,300,000
0936 433555 Giá: 7,000,000      < - > 0938.47.1111 Giá: 20,300,000
0936 466555 Giá: 7,000,000      < - > 0938.55.44.33 Giá: 20,300,000
0936 766669 Giá: 7,000,000      < - > 0938.75.0000 Giá: 20,300,000
0936 767969 Giá: 7,000,000      < - > 0902 888800 Giá: 20,400,000
0936 768968 Giá: 7,000,000      < - > 0902 888844 Giá: 20,400,000
0936 768968 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789012 Giá: 20,400,000
0936.1111.44 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789179 Giá: 20,400,000
0936.24.4567 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789234 Giá: 20,400,000
0936.28.2345 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789939 Giá: 20,400,000
0936.65.65.68 Giá: 7,000,000      < - > 0906 868099 Giá: 20,400,000
0936.81.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0906 888811 Giá: 20,400,000
0936.91.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0907 777091 Giá: 20,400,000
0937 563888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888800 Giá: 20,400,000
0937 902888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888811 Giá: 20,400,000
0937 902888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888822 Giá: 20,400,000
0937.55.00.55 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888910 Giá: 20,400,000
0938 301301 Giá: 7,000,000      < - > 0907 890123 Giá: 20,400,000
0938 377837 Giá: 7,000,000      < - > 0934 174444 Giá: 20,400,000
0938 377838 Giá: 7,000,000      < - > 0937 814444 Giá: 20,400,000
0938 377839 Giá: 7,000,000      < - > 0937 953979 Giá: 20,400,000
0938 377868 Giá: 7,000,000      < - > 0937 964444 Giá: 20,400,000
0938 888973 Giá: 7,000,000      < - > 0938 668091 Giá: 20,400,000
0939 656696 Giá: 7,000,000      < - > 0938 797888 Giá: 20,400,000
0939.02.8668 Giá: 7,000,000      < - > 090.7 895999 Giá: 20,500,000
0939.07.0939 Giá: 7,000,000      < - > 0908 658 999 Giá: 20,500,000
0939.21.8668 Giá: 7,000,000      < - > 0901 272272 Giá: 20,800,000
0939.22.8886 Giá: 7,000,000      < - > 0939 258258 Giá: 20,800,000
0939.22.8886 Giá: 7,000,000      < - > 0905 983999 Giá: 21,000,000
0939.73.1888 Giá: 7,000,000      < - > 0908 975999 Giá: 21,000,000
0898.279.268 Giá: 7,100,000      < - > 0931 776777 Giá: 21,000,000
0901 662669 Giá: 7,100,000      < - > 0909 280000 Giá: 21,120,000
0901.69.69.39 Giá: 7,100,000      < - > 0905 235888 Giá: 21,200,000
0902 399991 Giá: 7,100,000      < - > 0906 157999 Giá: 21,200,000
0902 888846 Giá: 7,100,000      < - > 0931 292292 Giá: 21,200,000
0902 888853 Giá: 7,100,000      < - > 0901 655655 Giá: 21,500,000
0902 888864 Giá: 7,100,000      < - > 0901 666266 Giá: 21,500,000
0903 331292 Giá: 7,100,000      < - > 0905 987999 Giá: 21,500,000
0903 628555 Giá: 7,100,000      < - > 0935 737999 Giá: 21,500,000
0906 174888 Giá: 7,100,000      < - > 0903 335336 Giá: 21,600,000
0906 610123 Giá: 7,100,000      < - > 0931 868886 Giá: 21,600,000
0906 666848 Giá: 7,100,000      < - > 0905 002299 Giá: 21,700,000
0906 666911 Giá: 7,100,000      < - > 0932.56.77.88 Giá: 21,700,000

Nội dung chính:

0903 là mạng gì?

0903 là mạng gì? 0903 là mạng nào? Đầu số 0903 là của mạng nào? Có lẽ đây là câu hỏi được mà rất nhiều khách hàng băn khoăn. Bởi lẽ theo thống kê trên công cụ tìm kiếm hàng tháng có tới hàng nghìn lượt tìm kiếm.

Vậy 0903 là mạng nào? 0903 là đầu số thuộc quyền sở hữu của nhà mạng Mobifone. Nhà mạng có lịch sử lâu đời nhất trên thị trường viễn thông Việt Nam. Mobifone được thành lập vào ngày 16/4/1993 và là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động.

Những ngày đầu hoạt động chỉ với đầu số 090 gồm 09040, 09050 và 09080. Cho đến hiện nay Mobifone  đã phát triển vững mạnh với tất cả 8 đầu số.

Những ai nên dùng sim đầu số 0903

Nếu đã biết đầu số 0903 là mạng gì, hãy cùng tìm hiểu xem bạn có nên dùng sim đầu số 0903 hay không nhé.

Trong dãy số tự nhiên mỗi con số đều mang trong mình những ý nghĩa tốt và xấu. Nếu bạn dùng số hợp mệnh sẽ phát huy được những ưu điểm và ngược lại nếu chọn sai số những nhược điểm của con số đó sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Để xét đầu số hợp mệnh trước hết hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa đầu số 0903.
  • Số 0: là con số  của sự viên mãn, vẹn toàn
  • Số 3: Số 3 có ý nghĩa là sự sáng tạo, tài năng, vững chắc, kiên định. Theo đó, ý nghĩa số 3 là khá tốt, người thích sử dụng số 3, hợp mệnh số 3 cũng sẽ gặp được nhiều may mắn.
  • Số 9: Con số của hạnh phúc an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu đẹp đẽ. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn tròn đầy. Ngoài ra nó còn là con số tượng trưng cho sự hy vọng, trường thọ và bất diệt.
Số 3 là con số thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự dẻo  dài, ý trí vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Hành Mộc còn tượng trưng cho những ý tưởng lớn và hướng ngoại. Theo quy luật tương sinh tương khắc thì Mộc sinh Hỏa và Mộc khắc Thổ vì vậy, những người thuộc mệnh Hỏa nên dùng đầu số 0903 còn những người mệnh Thổ không nên dùng sim đầu số 0903.

Bên cạnh đó do “Lưỡng mộc thành lâm” nên sim Mobifone đầu số 0903 cũng hợp với những người mạng mệnh Mộc.

Các mệnh Kim, Thủy vẫn có thể dùng sim đầu số 0903, 6 số đuôi còn lại bạn nên sử dụng  các con số tương sinh với mệnh của mình.

Bài viết 0903 là mạng gì, đầu số 0903 là của mạng nào chắc bạn đã không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Với thông tin trên, hy vọng bạn sẽ chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Bài đăng phổ biến