Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim taxi cho người mệnh Mộc

Khi chọn sim taxi hợp mệnh Mộc cần lưu ý những vấn đề gì? Chọn sim dựa vào yếu tố nào? Tất cả sẽ được trình bày chi  tiết ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim taxi hợp mệnh Mộc nhanh nhất

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0983.898.896 Giá: 6,000,000     < - - > 0978 568868 Giá: 16,000,000
0984 119113 Giá: 6,000,000     < - - > 0979 531 888 Giá: 16,000,000
0984 203777 Giá: 6,000,000     < - - > 0979 686696 Giá: 16,000,000
0984 478668 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 188558 Giá: 16,000,000
0984 566899 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 305888 Giá: 16,000,000
0984 593777 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 616555 Giá: 16,000,000
0984 929989 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 757999 Giá: 16,000,000
0984.22.44.22 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 863979 Giá: 16,000,000
0984.27.8866 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 863979 Giá: 16,000,000
0984.282.789 Giá: 6,000,000     < - - > 0981.44.2999 Giá: 16,000,000
0984.55.1995 Giá: 6,000,000     < - - > 0981.781.888 Giá: 16,000,000
0984.97.3777 Giá: 6,000,000     < - - > 0982 559669 Giá: 16,000,000
0984.99.1987 Giá: 6,000,000     < - - > 0982 818838 Giá: 16,000,000
0985 186189 Giá: 6,000,000     < - - > 0983 333968 Giá: 16,000,000
0985 191119 Giá: 6,000,000     < - - > 0983 512888 Giá: 16,000,000
0985 364365 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 268168 Giá: 16,000,000
0985 582002 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 313898 Giá: 16,000,000
0985 680689 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 959989 Giá: 16,000,000
0985 962688 Giá: 6,000,000     < - - > 0987.49.6868 Giá: 16,000,000
0985 998966 Giá: 6,000,000     < - - > 0987.49.6868 Giá: 16,000,000
0985.33.00.22 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 339368 Giá: 16,000,000
0985.4444.86 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 660686 Giá: 16,000,000
0985.60.3688 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 686336 Giá: 16,000,000
0985.78.38.78 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 891011 Giá: 16,000,000
0985.8888.21 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 891011 Giá: 16,000,000
0985.8888.23 Giá: 6,000,000     < - - > 0988 993889 Giá: 16,000,000
0985.9999.61 Giá: 6,000,000     < - - > 0989 680688 Giá: 16,000,000
0986 060387 Giá: 6,000,000     < - - > 0989 888860 Giá: 16,000,000
0986 169189 Giá: 6,000,000     < - - > 0989.30.8989 Giá: 16,000,000
0986 210668 Giá: 6,000,000     < - - > 0989.437.999 Giá: 16,000,000
0986 230668 Giá: 6,000,000     < - - > 0989.68.22.68 Giá: 16,000,000
0986 251688 Giá: 6,000,000     < - - > 09 8888 8631 Giá: 16,000,000
0986 255286 Giá: 6,000,000     < - - > 09 88888 025 Giá: 16,000,000
0986 286579 Giá: 6,000,000     < - - > 0977 544888 Giá: 16,200,000
0986 479979 Giá: 6,000,000     < - - > 0967.40.68.68 Giá: 16,260,000
0986 595368 Giá: 6,000,000     < - - > 0977 401888 Giá: 16,300,000
0986 602668 Giá: 6,000,000     < - - > 0983 907666 Giá: 16,300,000
0986 791799 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 641666 Giá: 16,300,000
0986 855168 Giá: 6,000,000     < - - > 0986 705666 Giá: 16,300,000
0986 860869 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 111688 Giá: 16,500,000
0986 868809 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 221222 Giá: 16,500,000
0986 934777 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 688399 Giá: 16,500,000
0986.09.2688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 833368 Giá: 16,500,000
0986.37.1979 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 883383 Giá: 16,500,000
0986.80.9339 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 999588 Giá: 16,500,000
0986.88.1971 Giá: 6,000,000     < - - > 096.7.096.096 Giá: 16,500,000
0986.88.66.84 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.79.68.79 Giá: 16,500,000
0987 133686 Giá: 6,000,000     < - - > 0961.96.97.98 Giá: 16,500,000
0987 533636 Giá: 6,000,000     < - - > 0962 884999 Giá: 16,500,000
0987 614777 Giá: 6,000,000     < - - > 0966.56.2999 Giá: 16,500,000
0987 679579 Giá: 6,000,000     < - - > 0966.56.2999 Giá: 16,500,000
0987 781997 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 227888 Giá: 16,500,000
0987 809868 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 683456 Giá: 16,500,000
0987 868188 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 713456 Giá: 16,500,000
0987 871515 Giá: 6,000,000     < - - > 0971 793456 Giá: 16,500,000
0987 889866 Giá: 6,000,000     < - - > 0975.93.4444 Giá: 16,500,000
0987.00.77.33 Giá: 6,000,000     < - - > 0981 88 11 81 Giá: 16,500,000
0987.19.1996 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 386866 Giá: 16,600,000
0987.28.7878 Giá: 6,000,000     < - - > 0967 633688 Giá: 16,730,000
0987.63.1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0961 456799 Giá: 16,789,000
0987.66.00.55 Giá: 6,000,000     < - - > 08.8886.8880 Giá: 16,800,000
0987.8.3.1990 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 068688 Giá: 16,800,000
0987.833.078 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 222688 Giá: 16,800,000
0988 121866 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 222886 Giá: 16,800,000
0988 275668 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 363668 Giá: 16,800,000
0988 281997 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 366686 Giá: 16,800,000
0988 332001 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 383886 Giá: 16,800,000
0988 389579 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 633868 Giá: 16,800,000
0988 399179 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 663688 Giá: 16,800,000
0988 41 1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 868288 Giá: 16,800,000
0988 49 1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 868808 Giá: 16,800,000
0988 535565 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 886898 Giá: 16,800,000
0988 64 1991 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 889688 Giá: 16,800,000
0988 786696 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 889968 Giá: 16,800,000
0988 881366 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 899368 Giá: 16,800,000
0988 883594 Giá: 6,000,000     < - - > 0868 899986 Giá: 16,800,000
0988 885012 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.09.8668 Giá: 16,800,000
0988 889864 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.13.6886 Giá: 16,800,000
0988 896188 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.22.8886 Giá: 16,800,000
0988.01.1978 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.62.62.68 Giá: 16,800,000
0988.35.6336 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.6666.56 Giá: 16,800,000
0988.37.37.73 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.01 Giá: 16,800,000
0988.39.5789 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.02 Giá: 16,800,000
0989 109688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.03 Giá: 16,800,000
0989 380688 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.04 Giá: 16,800,000
0989 56 1982 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.05 Giá: 16,800,000
0989 639113 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.10 Giá: 16,800,000
0989 688279 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.17 Giá: 16,800,000
0989 690789 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.50 Giá: 16,800,000
0989 731555 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.51 Giá: 16,800,000
0989 803789 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.53 Giá: 16,800,000
0989 956989 Giá: 6,000,000     < - - > 0868.68.68.64 Giá: 16,800,000
0989 979679 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 234579 Giá: 16,800,000
0989 981965 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 366368 Giá: 16,800,000
0989 993168 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 616686 Giá: 16,800,000
0989.05.1988 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 626686 Giá: 16,800,000
0989.65.1992 Giá: 6,000,000     < - - > 0869 968986 Giá: 16,800,000
0989.67.58.58 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.61.61.68 Giá: 16,800,000
0989.78.39.68 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.86.83.86 Giá: 16,800,000
0989.8 6.3737 Giá: 6,000,000     < - - > 0869.96.96.99 Giá: 16,800,000
09 6116 6611 Giá: 6,000,000     < - - > 0886 168886 Giá: 16,800,000

Nội dung chính:

Người mệnh Mộc nên làm nghề gì?

Việc chọn sim taxi hợp mệnh Mộc không chỉ giúp mang lại may mắn trong cuộc sống mà còn giúp cho công việc, nghề nghiệp của họ có sự phát triển thuận lợi. Trước khi tìm hiểu cách chọn sim taxi hợp mệnh Mộc chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người mệnh Mộc nên chọn nghề nghiệp như thế nào?

Những người mệnh Mộc luôn luôn khỏe khoắn, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Họ sang tạo và rất ưa mạo hiểm vì vậy những người mệnh Mộc rất hợp với nghê buôn bán. Ngoài ra nếu xét theo quan hệ ngũ hành thì mệnh Mộc còn hợp với những nghề sau:
  • Vì Mộc sinh Hỏa, nên người mệnh Mộc có thể làm những nghề nghiệp có liên quan đến hành Hỏa như: Quán ăn, nhà hàng, khí đốt, xăng dầu…
  • Trong quan hệ tương sinh, Thủy sinh Mộc, do đó mệnh Mộc có thể làm những công việc liên quan đến hành Thủy sẽ rất hợp như mỹ phẩm, kinh doanh thủy hải sản, kinh doanh nước giải khát hay hóa chất…
  • Những nghề nghiệp tương hợp với hành Mộc bao gồm kinh doanh gỗ, giấy, nhựa, vải, trang trí hay thiết kế nội thất, hành chính văn phòng…
Việc lựa chọn nghề nghiệp hợp với mệnh của minh không những giúp cho việc làm ăn thuận buồm xuôi gió mà còn thu hút được nhiều tài lộc, may mắn nữa nhé.

Cách chọn sim taxi hợp mệnh Mộc

Theo thuyết ngũ hành thì những người mang mệnh Mộc nên sử dụng các con số thuộc hành Thủy và Thổ. Bởi Thủy và Thổ nuôi dưỡng Mộc cung cấp môi trường cũng như chất dinh dưỡng cần thiết để Mộc phát triển. Vì vậy khi chọn sim lặp kép hợp mệnh Mộc bạn nên dử dụng các con số thuộc 2 hành này. Đó là các số 1, 3, 4 và 9.

Đặc biệt, khi chọn sim số đẹp bạn không được chọn các con số thuộc hành hỏa và kim đó là số 6 và số 7.

Một số dạng sim taxi bạn có thể chọn: xxx.13.13.13, xxx.14.14.14, xxx.19.19.19, xxx.139.139, xxx.193.193….

Hướng dẫn chọn sim taxi hợp mệnh Mộc

Nên lưu ý, xét cả về sự cân bằng âm dương trong dãy số tức là chẵn lẻ cân bằng và tổng số nút nếu đạt từ 7 đến 10 là tốt nhất. Về yếu tố Âm Dương và tổng nút mời bạn tham khảo tại bài viết: Cách chọn sim số đẹp hợp mệnh Mộc

Sim taxi là dòng sim được giới kinh doanh sử dụng rất phổ biến bởi số sim này không chỉ đẹp mà còn rất dễ nhớ, rất phù hợp khi sử dụng làm số  liện hệ cho công ty. Vì vậy nếu bạn đang cần một số sim taxi hợp mệnh Mộc hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ nhận được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến