Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Dần

Bạn tuổi Dần? Bạn đang muốn chọn sim hợp tuổi Dần? Những thông tin chi tiết về tuổi Dần và cách chọn sim sẽ được hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách các sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0972 929959 Giá: 5,000,000     < - - > 0973.33.11.77 Giá: 8,460,000
0972 951997 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 295588 Giá: 8,468,000
0972 959686 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 393399 Giá: 8,468,000
0972 986989 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 683399 Giá: 8,468,000
0972.08.18.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 805599 Giá: 8,468,000
0972.09.66.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 835599 Giá: 8,468,000
0972.33.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 845588 Giá: 8,468,000
0972.45678.5 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 865566 Giá: 8,468,000
0972.63.1777 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 065566 Giá: 8,468,000
0972.64.1777 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 265588 Giá: 8,468,000
0972.66.11.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 979779 Giá: 8,470,000
0972.71.3339 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 022888 Giá: 8,486,000
0972.88.00.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 666186 Giá: 8,486,000
0972.99.44.66 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 009888 Giá: 8,486,000
0973 099688 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 193193 Giá: 8,486,000
0973 168779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 276868 Giá: 8,486,000
0973 225445 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 561555 Giá: 8,486,000
0973 337447 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 550777 Giá: 8,486,000
0973 337557 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 038777 Giá: 8,486,000
0973 337667 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 758777 Giá: 8,486,000
0973 337770 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 658333 Giá: 8,486,000
0973 337771 Giá: 5,000,000     < - - > 0982 761555 Giá: 8,486,000
0973 337772 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 769555 Giá: 8,486,000
0973 337774 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 079555 Giá: 8,486,000
0973 337887 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 736555 Giá: 8,486,000
0973 338228 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 918555 Giá: 8,486,000
0973 353579 Giá: 5,000,000     < - - > 08.6886.9898 Giá: 8,500,000
0973 361995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.93.98 Giá: 8,500,000
0973 44 1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 198188 Giá: 8,500,000
0973 569668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 289989 Giá: 8,500,000
0973 606678 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 488866 Giá: 8,500,000
0973 627996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 606686 Giá: 8,500,000
0973 789268 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 678878 Giá: 8,500,000
0973 838878 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 688777 Giá: 8,500,000
0973 857858 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 689229 Giá: 8,500,000
0973 88 1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 699689 Giá: 8,500,000
0973 883880 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 786999 Giá: 8,500,000
0973 886568 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 883168 Giá: 8,500,000
0973 980789 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 883686 Giá: 8,500,000
0973 986186 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 999379 Giá: 8,500,000
0973.09.11.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.29.8889 Giá: 8,500,000
0973.11.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.46.8989 Giá: 8,500,000
0973.13.16.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.6886.33 Giá: 8,500,000
0973.22.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.7777.97 Giá: 8,500,000
0973.26.1979 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.858.838 Giá: 8,500,000
0973.35.3355 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.888.655 Giá: 8,500,000
0973.41.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 08688.07.999 Giá: 8,500,000
0973.51.8989 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 221222 Giá: 8,500,000
0973.55.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 225222 Giá: 8,500,000
0973.563.568 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 262668 Giá: 8,500,000
0973.669.866 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 569666 Giá: 8,500,000
0973.71.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 608668 Giá: 8,500,000
0973.77.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.20.1111 Giá: 8,500,000
0973.92.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.888.168 Giá: 8,500,000
0973.99.77.55 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 939333 Giá: 8,500,000
0973.9999.10 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.86.2000 Giá: 8,500,000
0974 166660 Giá: 5,000,000     < - - > 09.66.55.88.00 Giá: 8,500,000
0974 318886 Giá: 5,000,000     < - - > 09.666888.35 Giá: 8,500,000
0974 85 1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 388788 Giá: 8,500,000
0974 988884 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 39.59.59 Giá: 8,500,000
0974.03.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 399996 Giá: 8,500,000
0974.19.20.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 555399 Giá: 8,500,000
0974.46.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666979 Giá: 8,500,000
0974.56.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 668679 Giá: 8,500,000
0974.60.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 689989 Giá: 8,500,000
0974.69.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 69.59.59 Giá: 8,500,000
0974.844448. Giá: 5,000,000     < - - > 0961 777177 Giá: 8,500,000
0974.844448. Giá: 5,000,000     < - - > 0961 777177 Giá: 8,500,000
0974.863.866 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.66.6879 Giá: 8,500,000
0974.88.00.22 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.668.168 Giá: 8,500,000
0974.88.79.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.668.268 Giá: 8,500,000
0974.91.1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.999.568 Giá: 8,500,000
0974.91.6668 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 223868 Giá: 8,500,000
0974.97.69.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 223868 Giá: 8,500,000
0975 051368 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 591996 Giá: 8,500,000
0975 179389 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 666599 Giá: 8,500,000
0975 181118 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 678986 Giá: 8,500,000
0975 195789 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 878555 Giá: 8,500,000
0975 208209 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 579468 Giá: 8,500,000
0975 225229 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.25.8688 Giá: 8,500,000
0975 286186 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 188789 Giá: 8,500,000
0975 31 1978 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 779339 Giá: 8,500,000
0975 31 1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 858568 Giá: 8,500,000
0975 333553 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.368.468 Giá: 8,500,000
0975 333773 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 326632 Giá: 8,500,000
0975 421234 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 888660 Giá: 8,500,000
0975 449339 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 909996 Giá: 8,500,000
0975 461990 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 909996 Giá: 8,500,000
0975 599579 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.11.1985 Giá: 8,500,000
0975 639789 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.369.379 Giá: 8,500,000
0975 676368 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 161686 Giá: 8,500,000
0975 759975 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 175666 Giá: 8,500,000
0975 777568 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 987898 Giá: 8,500,000
0975 789179 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 987898 Giá: 8,500,000
0975 868879 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.50.8668 Giá: 8,500,000
0975 887899 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 266968 Giá: 8,500,000
0975 965966 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 388699 Giá: 8,500,000
0975 993889 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 388699 Giá: 8,500,000
0975.139.439 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 789399 Giá: 8,500,000
0975.19.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 883568 Giá: 8,500,000
0975.22.7968 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.31.1234 Giá: 8,500,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim phong thủy:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh

Nội dung chính:

Tổng quan về tuổi Dần

1. Tuổi Dần gồm những năm nào?
  • Giáp Dần: 1914, 1974 và 2034 (mệnh Thủy)
  • Bính Dần: 1926, 1986 và 2046 (mệnh Hỏa)
  • Mậu Dần: 1938, 1998 và 2058 (mệnh Thổ)
  • Canh Dần: 1950, 2010 và 2070 (mệnh Mộc)
  • Nhâm Dần: 1962, 2022 và 2082 (mẹnh Kim)
2. Tính cách người tuổi Dần
Phàm về số đông những người tuổi Dần hay có tính cố chấp, việc gì họ làm chưa xong thì không chịu ngừng nghỉ. Khi làm việc họ không câu nệ, song chủ yếu ưa thích những việc lớn. Họ làm việc nhiệt tình, CÓ HOÀI BÃO LỚN, cầu tiến, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với lòng bác ái. Có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn người khác lãnh đạo mình. Có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới.

3. Sự nghiệp của những người tuổi Dần
Với người tuổi Dần họ ưa thích những công việc thuộc phạm vi lãnh đạo. Mặt khác họ cũng là những người có tài, thích tham gia vào những việc động trời. Người tuổi Dần trong cuộc đời cần khắc phục một vài nhược điểm sau: Các tính tự kiêu, thiếu khiêm tốn. Thường xuyên bảo thủ, chủ quan Trong quan hệ giao tiếp hay nóng nảy, thiếu khôn khéo dễ tin người, dễ xúc động dẫn đến sa vào cạm bẫy của đối phương. Khắc phục tình trạng bị lẻ loi, cô độc trong công việc. Phải nghiêm khắc với bản thân về tư tưởng đại khái qua loa đối với công việc và giao tiếp.

Cách chọn sim hợp tuổi Dần

Về các yếu tố cơ bản để chọn được sim hợp tuổi Dần mời bạn tham khảo tại bài viết “Quy tắc chọn sim hợp tuổi CHUẨN nhất”. Dựa vào quy tắc trên ta có thể chọn được số sim hợp tuổi Dần như sau:

1. Sim hợp tuổi Giáp Dần
Những người sinh năm 1914, 1974 và 2034 thuộc mệnh Thủy, vì vậy nếu muốn công danh thành đạt, sự nghiệp thuận lợi nên sử dụng sim mệnh Kim. Tức là sim có số cuối cùng là 6 hoặc 7. Nếu kết hợp được cả 2 số thì càng tốt.

2. Sim hợp tuổi Bính Dần
Tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nếu muốn đẩy lùi vận xui để con đường công danh trở nên sáng lạng hơn, dễ dàng có được vị trí mà mình mong muốn thì nên sử dụng sim mệnh Mộc, sim có số cuối cùng là 3 hoặc 4. Tốt nhất là nên sử dụng sim lặp kép hoặc sim gánh đảo.

3. Sim hợp tuổi Mậu Dần
Tuổi Mậu Dần sinh năm 1938, 1998 và 2058 mang mệnh Thổ, để gia đình yên ấm là hậu phương vững chắc giúp sự nghiệp thăng tiến không ngừng thì nên sử dụng sim mệnh Hỏa là sim có đuôi là số 9.

4. Sim hợp tuổi Canh Dần
Với tuổi Canh Dần thì sao? Canh Dần thuộc mệnh Mộc, vì Thủy sinh Mộc vì vậy sim hợp tuổi Canh Dần là sim có số đuôi là 1.

5. Sim hợp tuổi Nhâm Dần
Nhâm Dần gồm những năm sinh 1962, 2022 và 2082 mang mệnh Kim. Vì thế người tuổi Nhâm Dần nên sử dụng số sim có đuôi là 2 hoặc 8, là những con số thuộc hành Thổ.

Việc chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh là rất quan trọng. Bởi lẽ nếu không may sử dụng sim khắc mệnh sẽ kéo theo rất nhiều rủi ro đến với bạn không chỉ là về sự nghiệp mà còn về tình cảm, gia đình.

Vì vậy với cách chọn sim hợp tuổi Dần trên thì hãy khéo léo lựa chọn cho mình số sim phù hợp nhất nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến