Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim lặp kép mệnh Thủy

Cách chọn sim lặp kép hợp mệnh Thủy sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết nhất tới các bạn ngay bây giờ.

>>>Xem thêm:
Hướng dẫn chọn sim lặp kép mệnh Thủy chính xác nhất

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0979 285333 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.68.90 Giá: 22,000,000
0979 303686 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.68.92 Giá: 22,000,000
0979 312668 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.68.95 Giá: 22,000,000
0979 565866 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.68.97 Giá: 22,000,000
0979 614555 Giá: 6,500,000     < - - > 08.9999.90.98 Giá: 22,000,000
0979 656696 Giá: 6,500,000     < - - > 08.9999.91.98 Giá: 22,000,000
0979 689992 Giá: 6,500,000     < - - > 086.999.8886 Giá: 22,000,000
0979 699579 Giá: 6,500,000     < - - > 086.9999.199 Giá: 22,000,000
0979 865333 Giá: 6,500,000     < - - > 086.9999.299 Giá: 22,000,000
0979 869698 Giá: 6,500,000     < - - > 086.9999.599 Giá: 22,000,000
0979 898698 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 456799 Giá: 22,000,000
0979.19.7878 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 661368 Giá: 22,000,000
0979.35.55.75 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 838886 Giá: 22,000,000
0979.77.4333 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 888186 Giá: 22,000,000
0979.88.22.33 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 888399 Giá: 22,000,000
098 11 22 339 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.049.053 Giá: 22,000,000
098 1111 838 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.15 Giá: 22,000,000
098 19 19 779 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.21 Giá: 22,000,000
098 19 29 779 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.23 Giá: 22,000,000
098.111.9998 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.25 Giá: 22,000,000
098.99998.34 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.688.168 Giá: 22,000,000
0981 123 179 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.82.86.88 Giá: 22,000,000
0981 151992 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.6666.79 Giá: 22,000,000
0981 151993 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.89.9889 Giá: 22,000,000
0981 151995 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.898.998 Giá: 22,000,000
0981 161992 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.98.9889 Giá: 22,000,000
0981 161996 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 262262 Giá: 22,000,000
0981 161997 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 399993 Giá: 22,000,000
0981 173179 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.21.3333 Giá: 22,000,000
0981 181994 Giá: 6,500,000     < - - > 096 168.0999 Giá: 22,000,000
0981 216866 Giá: 6,500,000     < - - > 096.77777.93 Giá: 22,000,000
0981 251992 Giá: 6,500,000     < - - > 096.95.13579 Giá: 22,000,000
0981 251993 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 213579 Giá: 22,000,000
0981 251995 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 413579 Giá: 22,000,000
0981 251996 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 513579 Giá: 22,000,000
0981 251998 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 599995 Giá: 22,000,000
0981 261992 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 667888 Giá: 22,000,000
0981 261993 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 688899 Giá: 22,000,000
0981 261996 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 713579 Giá: 22,000,000
0981 261998 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 80.6999 Giá: 22,000,000
0981 281995 Giá: 6,500,000     < - - > 0961.68.38.68 Giá: 22,000,000
0981 281996 Giá: 6,500,000     < - - > 0961.99.0000 Giá: 22,000,000
0981 291996 Giá: 6,500,000     < - - > 0962 797888 Giá: 22,000,000
0981 291998 Giá: 6,500,000     < - - > 0962.069.069 Giá: 22,000,000
0981 318866 Giá: 6,500,000     < - - > 0964.09.09.99 Giá: 22,000,000
0981 351993 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 077999 Giá: 22,000,000
0981 351996 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 11 22 99 Giá: 22,000,000
0981 351998 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 316868 Giá: 22,000,000
0981 361993 Giá: 6,500,000     < - - > 0965.63.8668 Giá: 22,000,000
0981 361995 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 666778 Giá: 22,000,000
0981 361998 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 912888 Giá: 22,000,000
0981 531998 Giá: 6,500,000     < - - > 0966.05.7979 Giá: 22,000,000
0981 591986 Giá: 6,500,000     < - - > 0967 775999 Giá: 22,000,000
0981 621993 Giá: 6,500,000     < - - > 0967 892006 Giá: 22,000,000
0981 631993 Giá: 6,500,000     < - - > 0967 892016 Giá: 22,000,000
0981 631995 Giá: 6,500,000     < - - > 0967.59.79.99 Giá: 22,000,000
0981 631996 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.697.697 Giá: 22,000,000
0981 631998 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.85.6999 Giá: 22,000,000
0981 651993 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 551999 Giá: 22,000,000
0981 69 1234 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 932888 Giá: 22,000,000
0981 691993 Giá: 6,500,000     < - - > 0969.312.312 Giá: 22,000,000
0981 691995 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 213579 Giá: 22,000,000
0981 761995 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 299992 Giá: 22,000,000
0981 761996 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 513579 Giá: 22,000,000
0981 761998 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.66.0000 Giá: 22,000,000
0981 771995 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.68.1999 Giá: 22,000,000
0981 771997 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.69.69.96 Giá: 22,000,000
0981 771998 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.88.0000 Giá: 22,000,000
0981 778998 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.99.0000 Giá: 22,000,000
0981 782686 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 11 22 99 Giá: 22,000,000
0981 783686 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 231999 Giá: 22,000,000
0981 785686 Giá: 6,500,000     < - - > 0972.507.507 Giá: 22,000,000
0981 787686 Giá: 6,500,000     < - - > 0972.99.1991 Giá: 22,000,000
0981 834789 Giá: 6,500,000     < - - > 0973 269888 Giá: 22,000,000
0981 891886 Giá: 6,500,000     < - - > 0974.53.1111 Giá: 22,000,000
0981 909868 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 069 069 Giá: 22,000,000
0981 909979 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 444000 Giá: 22,000,000
0981 909979 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 991368 Giá: 22,000,000
0981 921993 Giá: 6,500,000     < - - > 0977.98.0000 Giá: 22,000,000
0981 93 93 68 Giá: 6,500,000     < - - > 098 1379 666 Giá: 22,000,000
0981 951992 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 321888 Giá: 22,000,000
0981 951993 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 413579 Giá: 22,000,000
0981 961992 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 598598 Giá: 22,000,000
0981 961993 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 790000 Giá: 22,000,000
0981 999379 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 877778 Giá: 22,000,000
0981 999559 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 888338 Giá: 22,000,000
0981.22.1997 Giá: 6,500,000     < - - > 0982 818186 Giá: 22,000,000
0981.277.288 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 080666 Giá: 22,000,000
0981.29.8886 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 771771 Giá: 22,000,000
0981.33.1994 Giá: 6,500,000     < - - > 0985.08.4444 Giá: 22,000,000
0981.33.1997 Giá: 6,500,000     < - - > 0985.83.4444 Giá: 22,000,000
0981.55.1994 Giá: 6,500,000     < - - > 0985.88.1988 Giá: 22,000,000
0981.55.1997 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 882021 Giá: 22,000,000
0981.577.579 Giá: 6,500,000     < - - > 0986.69.1888 Giá: 22,000,000
0981.77.6969 Giá: 6,500,000     < - - > 0987 025999 Giá: 22,000,000
0981.789.989 Giá: 6,500,000     < - - > 0987 058058 Giá: 22,000,000
0981.81.82.89 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 258868 Giá: 22,000,000
0981.86.1992 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 801666 Giá: 22,000,000
0981.86.1994 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.89.1234 Giá: 22,000,000
0981.89.1993 Giá: 6,500,000     < - - > 09888.05.666 Giá: 22,000,000
0981.891.789 Giá: 6,500,000     < - - > 0978.89.86.86 Giá: 22,050,000

Nội dung chính:

Những điều bạn cần biết về mệnh Thủy

Bạn có biết rằng khi lựa chọn một sim lặp kép cho mình, bạn phải xét theo cả về ý nghĩa của con số đó. Có những con số rất phù hợp với bạn mang lại vận may, tiền tài nhưng cũng có những xui xeo trong cuộc sống Vậy khi lựa chọn sim lặp kép hợp mệnh thủy thì bạn phải để ý những con số nào? Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những người mang mệnh Thủy.

1, Những người thuộc mệnh thủy sinh trong các năm:
 • 1966, 1967, 2026, 2027: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)
 • 1974, 1975, 2034, 2035: Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn)
 • 1982, 1983, 2042, 2043: Đại Hải Thủy (Nước đại dương)
 • 1996, 1997, 2056, 2057: Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe)
 • 2004, 2005, 2064, 2065: Tuyền Trung Thủy (Dưới giữa dòng suối)
2, Đặc điểm tính cách của người thuộc mệnh thủy:

Những người thuộc mệnh thủy thuộc tuýp người giàu cảm xúc, rất nhạy cảm với các vấn đề xung quanh mình. Giao tiếp và CÓ KHẢ NĂNG THUYẾT PHỤC người khác chính là đặc điểm nổi bật của người thuộc mệnh thủy. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy họ là nhưng người khéo léo trong cư sử, đễ cảm thông, cởi mở, tính cách nhẹ nhàng thẳng thắn.

Người thuộc hành thủy luôn có được sự LINH HOẠT, trực giác tốt, nhạy cảm trong công việc. Họ biết cách chinh phục người khác bằng sự kiên trì và nhẫn lại của mình. Những phẩm chất này sẽ giúp bạn có được TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO TIỀM ẨN, khiến mọi người bị thu hút bởi thái độ của bạn.

Các quy tắc chọn sim số đẹp hợp mệnh Thủy

1. Người mệnh thủy nên chú ý tới các con số nào?

Nên chọn sim mang mệnh Kim vì Kim sinh Thủy, tức là những số sim có số cuối cùng kết thúc là 6 hoặc 7. Người mệnh Thủy đại kỵ với sim mệnh Hỏa là những sim kết thúc cuối cùng là 9.

Người mệnh Thủy cần chú ý chọn nhiều các con số: 6, 7, 1, 8 trong sim của mình. Các con số này sẽ đem lại may mắn cho bạn trong cuộc sống. Các dạng sim lặp kép bạn nên dùng là
 • Dạng AA.BB: xxx.66.77, xxx.11.88, xxx.66.88, xxx. 11.66, xxx.11.88, xxx.77.88
 • Dạng AB.AB: xxx.67.67, xxx.18.18, xxx.16.16, xxx.78.78, xxx68.68
2. Người mệnh Thủy nên chọn số sim Âm Dương cân đối
 • Nếu bạn mệnh Âm: nên chọn số sim vượng Dương tức là số sim có nhiều số lẻ.
 • Nếu bạn mệnh Dương: nên chọn số sim vượng Âm tức là số sim có nhiều số chẵn.
Hoặc bạn có thể chọn số sim âm dương hòa hợp có số lượng số lẻ và số lượng số chắn bằng nhau.

Với các bước trên chắc chắn bạn đã chọn được cho mình một số sim lặp kép hợp mệnh Thủy rồi đúng không. Chúc bạn chọn sim thành công. Khi có nhu cầu chọn số hãy gọi đến Hotline - đường dây nóng của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn chọn lựa ra những số sim hợp phong thủy với người mệnh Thủy.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

1 nhận xét:

 1. Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated! paypal.com login

  Trả lờiXóa

Bài đăng phổ biến