Cách chọn sim lặp kép hợp mệnh Hỏa

Bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn có những kiến thức chính xác để chọn sim lặp kép hợp mệnh Hỏa của mình.

>>>Tham khảo thêm:
Làm thế nào để chọn được sim lặp kép hợp mệnh Hỏa

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0971 990789 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.3333.55 Giá: 20,000,000
0971 992789 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.99.3979 Giá: 20,000,000
0971 993789 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 699686 Giá: 20,000,000
0971 995789 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 989668 Giá: 20,000,000
0971.22.6969 Giá: 6,500,000     < - - > 0969.1111.68 Giá: 20,000,000
0971.268.168 Giá: 6,500,000     < - - > 0969.1111.68 Giá: 20,000,000
0971.333.283 Giá: 6,500,000     < - - > 0969.36.66.86 Giá: 20,000,000
0971.36.56.86 Giá: 6,500,000     < - - > 097.13.16868 Giá: 20,000,000
0971.39.69.39 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 116969 Giá: 20,000,000
0971.568.168 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 118889 Giá: 20,000,000
0971.568.368 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 661668 Giá: 20,000,000
0971.63.8899 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 152999 Giá: 20,000,000
0971.65.67.69 Giá: 6,500,000     < - - > 0973 343888 Giá: 20,000,000
0971.668.368 Giá: 6,500,000     < - - > 0973 930000 Giá: 20,000,000
0971.668.689 Giá: 6,500,000     < - - > 0973.87.5678 Giá: 20,000,000
0971.77.7373 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 888858 Giá: 20,000,000
0971.79.73.79 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 936886 Giá: 20,000,000
0971.81.1368 Giá: 6,500,000     < - - > 0976 422422 Giá: 20,000,000
0971.88.8282 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 024444 Giá: 20,000,000
0971.885.889 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 888228 Giá: 20,000,000
0971.889.686 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 888558 Giá: 20,000,000
0971.95.8686 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 899555 Giá: 20,000,000
0971.9889.68 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 910123 Giá: 20,000,000
0972 116222 Giá: 6,500,000     < - - > 0978.03.6868 Giá: 20,000,000
0972 222338 Giá: 6,500,000     < - - > 0978.06.1111 Giá: 20,000,000
0972 298222 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 650888 Giá: 20,000,000
0972 298868 Giá: 6,500,000     < - - > 0979.79.8883 Giá: 20,000,000
0972 751555 Giá: 6,500,000     < - - > 098.79.20.999 Giá: 20,000,000
0972 811886 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 188588 Giá: 20,000,000
0972 858898 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 286268 Giá: 20,000,000
0972 888807 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 368899 Giá: 20,000,000
0972 959698 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 765432 Giá: 20,000,000
0972.50.05.50 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 826668 Giá: 20,000,000
0972.6666.28 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 850000 Giá: 20,000,000
0972.76.76.77 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 998889 Giá: 20,000,000
0972.94.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.57.58.59 Giá: 20,000,000
0973 006869 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.57.58.59 Giá: 20,000,000
0973 119779 Giá: 6,500,000     < - - > 0982 348348 Giá: 20,000,000
0973 218886 Giá: 6,500,000     < - - > 0982 398668 Giá: 20,000,000
0973 222922 Giá: 6,500,000     < - - > 0982.12.52.92 Giá: 20,000,000
0973 286379 Giá: 6,500,000     < - - > 0982.91.8686 Giá: 20,000,000
0973 579879 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 022022 Giá: 20,000,000
0973 697799 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 790888 Giá: 20,000,000
0973 810555 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 892 892 Giá: 20,000,000
0973 941 941 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 510000 Giá: 20,000,000
0973 969799 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 818668 Giá: 20,000,000
0973 973688 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 855868 Giá: 20,000,000
0973.11.55.11 Giá: 6,500,000     < - - > 0985.08.7979 Giá: 20,000,000
0973.50.05.50 Giá: 6,500,000     < - - > 0985.36.0000 Giá: 20,000,000
0973.59.95.59 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 693666 Giá: 20,000,000
0973.83.8586 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 987666 Giá: 20,000,000
0974 518686 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 681186 Giá: 20,000,000
0974.27.78.78 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 981102 Giá: 20,000,000
0975 182333 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 119111 Giá: 20,000,000
0975 189779 Giá: 6,500,000     < - - > 09 8888 3003 Giá: 20,000,000
0975 199222 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.68.0986 Giá: 20,100,000
0975 252779 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 428668 Giá: 20,350,000
0975 255886 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 516886 Giá: 20,350,000
0975 357911 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 048866 Giá: 20,350,000
0975 357911 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 178866 Giá: 20,350,000
0975 660688 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 336368 Giá: 20,450,000
0975 671333 Giá: 6,500,000     < - - > 0969.39.68.79 Giá: 20,450,000
0975 678179 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 399899 Giá: 20,500,000
0975 838379 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 399899 Giá: 20,500,000
0975 868986 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 994888 Giá: 20,500,000
0975 992979 Giá: 6,500,000     < - - > 0968 854444 Giá: 20,500,000
0975.23.28.28 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 008686 Giá: 20,700,000
0975.23.28.28 Giá: 6,500,000     < - - > 0967 892013 Giá: 20,886,000
0975.33.8386 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 388399 Giá: 21,000,000
0975.8989.68 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 456999 Giá: 21,000,000
0975.93.93.99 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.8888.98 Giá: 21,000,000
0976 151333 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 292666 Giá: 21,000,000
0976 255868 Giá: 6,500,000     < - - > 0961.33.55.99 Giá: 21,000,000
0976 389399 Giá: 6,500,000     < - - > 0961.33.88.66 Giá: 21,000,000
0976 611699 Giá: 6,500,000     < - - > 0964 640000 Giá: 21,000,000
0976 662002 Giá: 6,500,000     < - - > 0964 977999 Giá: 21,000,000
0976 800789 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 177999 Giá: 21,000,000
0976 998979 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 277999 Giá: 21,000,000
0977 053789 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 280888 Giá: 21,000,000
0977 062555 Giá: 6,500,000     < - - > 0973.56789.8 Giá: 21,000,000
0977 117997 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 002999 Giá: 21,000,000
0977 216879 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 567898 Giá: 21,000,000
0977 456866 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 567898 Giá: 21,000,000
0977 779363 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 815888 Giá: 21,000,000
0977 919579 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 793793 Giá: 21,000,000
0977.68.3568 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 178179 Giá: 21,000,000
0977.9999.25 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 588589 Giá: 21,000,000
09777.21.000 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 632999 Giá: 21,000,000
0978 242868 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 791234 Giá: 21,000,000
0978 448688 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 986998 Giá: 21,000,000
0978 569222 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 064444 Giá: 21,350,000
0978 638866 Giá: 6,500,000     < - - > 0986.52.4444 Giá: 21,350,000
0978 792379 Giá: 6,500,000     < - - > 08861 07777 Giá: 21,400,000
0978.139.839 Giá: 6,500,000     < - - > 08 6969 8668 Giá: 21,500,000
0978.59.8868 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.99.3456 Giá: 21,500,000
0979 066006 Giá: 6,500,000     < - - > 0965 538538 Giá: 21,600,000
0979 116166 Giá: 6,500,000     < - - > 0987 078866 Giá: 21,800,000
0979 182279 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 252222 Giá: 21,886,000
0979 202688 Giá: 6,500,000     < - - > 0869 246246 Giá: 21,886,000
0979 222295 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 999000 Giá: 21,886,000
0979 252255 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.68.87 Giá: 22,000,000

Nội dung chính:

Thông tin cần biết về người mệnh Hỏa

1. Các năm sinh thuộc mệnh Hỏa
  • 1948, 1949, 2008, 2009: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
  • 1956, 1957, 2016, 2017: Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi)
  • 1964, 1965, 2024, 2025: Hú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn)
  • 1978, 1979, 2038, 2039: Thiên thượng hỏa (Lửa trên trời)
  • 1986, 1987, 2046, 2047: Lộ trung hỏa (Lửa trong lò)
  • 1994, 1995, 2054, 2055, 1934, 1935: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi)
2. Tính cách người mệnh Hỏa

Đặc điểm tính cách nổi bật của người mệnh hỏa đó là NÓNG TÍNH, THẲNG THẮN, sự hung hăng, có khả năng trực giác, rất rõ ràng và hiểu lẽ phải.

Những tính cách của người mang mệnh hỏa thường biểu hiện ở sự hưng phấn, sự hão huyền, ghen tị, thất vọng, sự hối tiếc và sự chán nản trong các mối quan hệ.

Nếu bạn thẳng tính và quả quyết, cảm thấy nhiều đau buồn và KHỔ SỞ VÌ TÌNH YÊU, bạn có dấu hiệu của người mang mệnh hỏa.

Cách chọn sim lặp kép hợp mệnh Hỏa

Khi chọn sim lặp kép hợp mệnh Hỏa, người mệnh hỏa nên chú ý tới các yếu tố: ngũ hành tương sinh, âm dương tương phối và tổng số nút.
  • Ngũ hành tương sinh: Người mệnh hỏa khi chọn sim phong thủy cần chọn các sim phong thủy mệnh mộc (vì mộc sinh hỏa) số sim đó là các con số 3 và 4. Đại kị với số sim nhiều 9. Vì 9 mang mệnh thủy. Bạn có thể chọn các dạng sim lặp kép như xxx.33.44, xxx.44.33, xxx.34.34, xxx.43.43.
  • Âm Dương tương phối: Khi lựa chọn số sim phong thủy cần chú ý tới yếu tố Âm Dương tương phối. Nếu bạn mang vận Âm thì nên chọn số sim vượng Dương (nhiều số lẻ), nếu bạn mang vận Dương thì nên chọn số sim vượng Âm (nhiều số chẵn). Hoặc bạn có thể chọn số sim sao cho số lượng số chẵn  và số lẻ cân bằng nhau.
  • Tổng số nút: Cần chú ý chọn sim có tổng số nút từ 7 đến 10, âm dương cân bằng.
Siêu Thị Sim Thẻ  là kho sim lớn nhất Việt Nam, tại đây bạn có thể lựa chọn cho mình một số sim lặp kép hợp mệnh Hỏa của tất cả các mạng Vina, Viettel, Mobi, Gmobile hay Vietnamobile. Nếu bạn còn băn khoăn về cách chọn sim cũng như các vấn đề về phong thủy hãy liên hệ ngay với chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến