Cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa như thế nào?

Làm thế nào để chọn được sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa, làm thế nào để kiểm soát được tính cách của những con người nóng như lửa?
Nếu bạn đang băn khoăn vấn đề trên tất cả sẽ được giải đáp cụ thể ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Phương pháp chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa cực chuẩn

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0868.868.636 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 383777 Giá: 18,000,000
0868.869.968 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 658886 Giá: 18,000,000
0868.88.6566 Giá: 6,500,000     < - - > 0989.18.1368 Giá: 18,000,000
0868.88.68.08 Giá: 6,500,000     < - - > 0989.701.701 Giá: 18,000,000
0868.886.399 Giá: 6,500,000     < - - > 09 8888 1950 Giá: 18,000,000
0868.886.606 Giá: 6,500,000     < - - > 09 8888 1957 Giá: 18,000,000
0868.886.626 Giá: 6,500,000     < - - > 09.73.74.8999 Giá: 18,050,000
0868.886.636 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 169169 Giá: 18,150,000
0868.886.818 Giá: 6,500,000     < - - > 097.15.01234 Giá: 18,200,000
0868.886.966 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 733939 Giá: 18,300,000
0868.888.060 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 999889 Giá: 18,400,000
0868.888.559 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 616686 Giá: 18,500,000
0868.888.606 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 885868 Giá: 18,500,000
0868.888.616 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.85.85.88 Giá: 18,500,000
0868.888.618 Giá: 6,500,000     < - - > 0964 004004 Giá: 18,500,000
0868.888.626 Giá: 6,500,000     < - - > 0968 888118 Giá: 18,500,000
0868.888.656 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.97.97.79 Giá: 18,500,000
0868.888.658 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 991985 Giá: 18,500,000
0868.888.685 Giá: 6,500,000     < - - > 08.8889.6668 Giá: 18,600,000
0868.888.994 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 999689 Giá: 18,600,000
0868.888.997 Giá: 6,500,000     < - - > 0962 203888 Giá: 18,600,000
0868.898.399 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 715678 Giá: 18,600,000
0868.898.799 Giá: 6,500,000     < - - > 0965.91.92.93 Giá: 18,680,000
0868.94.8668 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 768686 Giá: 18,686,000
0868.99.55.68 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 666133 Giá: 18,686,000
0868.99.83.86 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 992277 Giá: 18,686,000
0868.999.139 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 378686 Giá: 18,686,000
0869 04 1111 Giá: 6,500,000     < - - > 0987.141.141 Giá: 18,750,000
0869 11 8386 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.16.68 Giá: 18,800,000
0869 111889 Giá: 6,500,000     < - - > 08.68.68.36.68 Giá: 18,800,000
0869 155166 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 365668 Giá: 18,800,000
0869 166199 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 365688 Giá: 18,800,000
0869 185868 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.38.6668 Giá: 18,800,000
0869 333345 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.6666.36 Giá: 18,800,000
0869 622668 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.06 Giá: 18,800,000
0869 86 86 69 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.09 Giá: 18,800,000
0869 958668 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.27 Giá: 18,800,000
0869.01.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.30 Giá: 18,800,000
0869.02.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.31 Giá: 18,800,000
0869.03.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868.68.68.32 Giá: 18,800,000
0869.04.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0869 858868 Giá: 18,800,000
0869.05.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0869.83.86.88 Giá: 18,800,000
0869.06.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 333668 Giá: 18,800,000
0869.07.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 363868 Giá: 18,800,000
0869.08.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 368886 Giá: 18,800,000
0869.09.3979 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 388399 Giá: 18,800,000
0869.09.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 388868 Giá: 18,800,000
0869.10.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 568886 Giá: 18,800,000
0869.13.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 588868 Giá: 18,800,000
0869.14.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 669668 Giá: 18,800,000
0869.15.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886 689868 Giá: 18,800,000
0869.16.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.11.6668 Giá: 18,800,000
0869.17.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.33.6668 Giá: 18,800,000
0869.20.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.39.79.39 Giá: 18,800,000
0869.21.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.55.6668 Giá: 18,800,000
0869.22.1368 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.58.68.78 Giá: 18,800,000
0869.22.1991 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.67.77.87 Giá: 18,800,000
0869.23.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0886.68.79.68 Giá: 18,800,000
0869.24.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0961 688689 Giá: 18,800,000
0869.27.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0961.63.8668 Giá: 18,800,000
0869.286.686 Giá: 6,500,000     < - - > 0963 696886 Giá: 18,800,000
0869.30.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0965.68.0000 Giá: 18,800,000
0869.31.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0965.88.1368 Giá: 18,800,000
0869.32.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0966 628868 Giá: 18,800,000
0869.33.1368 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.02.79.79 Giá: 18,800,000
0869.33.1991 Giá: 6,500,000     < - - > 0968.20.8668 Giá: 18,800,000
0869.34.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 175175 Giá: 18,800,000
0869.35.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 217979 Giá: 18,800,000
0869.37.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0972 469469 Giá: 18,800,000
0869.379.879 Giá: 6,500,000     < - - > 0976 881368 Giá: 18,800,000
0869.38.38.83 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 990666 Giá: 18,800,000
0869.383.338 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 558886 Giá: 18,800,000
0869.386.686 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 661368 Giá: 18,800,000
0869.386.986 Giá: 6,500,000     < - - > 0978 779868 Giá: 18,800,000
0869.388.838 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 049888 Giá: 18,800,000
0869.39.1368 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 188988 Giá: 18,800,000
0869.399.668 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 961996 Giá: 18,800,000
0869.399.868 Giá: 6,500,000     < - - > 0984 665668 Giá: 18,800,000
0869.399.968 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 080008 Giá: 18,800,000
0869.59.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 791998 Giá: 18,800,000
0869.6.46886 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 161995 Giá: 18,800,000
0869.60.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 357668 Giá: 18,800,000
0869.61.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 098888.1.365 Giá: 18,800,000
0869.62.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 197779 Giá: 18,800,000
0869.63.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0869 779777 Giá: 18,886,000
0869.67.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 123668 Giá: 18,888,000
0869.70.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 919868 Giá: 18,900,000
0869.71.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0969 947979 Giá: 18,900,000
0869.72.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0982 373666 Giá: 18,999,000
0869.73.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 550666 Giá: 18,999,000
0869.74.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 086.99.86668 Giá: 19,000,000
0869.75.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 086.999.6669 Giá: 19,000,000
0869.76.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 222686 Giá: 19,000,000
0869.77.3979 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 315999 Giá: 19,000,000
0869.77.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 333379 Giá: 19,000,000
0869.78.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 333886 Giá: 19,000,000
0869.80.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 366366 Giá: 19,000,000
0869.81.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 680086 Giá: 19,000,000
0869.82.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 680886 Giá: 19,000,000
0869.82.8886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 688086 Giá: 19,000,000
0869.84.6886 Giá: 6,500,000     < - - > 0868 696668 Giá: 19,000,000

Nội dung chính:

Tính cách và ngũ hành của những người mệnh Hỏa

Những người sinh các năm thuộc hành Hỏa:
  • Nam: 1928 ; 1937 ; 1946 ; 1955 ; 1964 ; 1973 ; 1982 ; 1991 ; 2000 ; 2009 ;
  • Nữ: 1922 ; 1931 ; 1940 ; 1949 ; 1958 ; 1967 ; 1976 ; 1985 ; 1994 ; 2003 ; 2012 ;
Những người thuộc hành Hỏa luôn TRÀN ĐẦY SINH LỰC và SỐNG CÓ TÌNH. Họ rất vui vẻ và sống có nhiệt huyết. Tự phát là cách làm việc của họ, một người sôi nổi. Giống như ngọn đuốc, ánh sáng chói rực của họ giúp cho họ có thể nhìn rõ tất cả các lựa chọn. Họ có tư duy nhanh và dễ dàng nắm bắt những điều khó nhất. Đây chính là điểm nổi bật nhất của những người thuộc mệnh Hỏa.

Bên cạnh đó người mệnh Hỏa RẤT THÔNG MINH và có khả năng kiên nhẫn. Họ cũng theo đuổi danh vọng và sự kính trọng, điều này có thể khiến họ trở nên kiêu ngạo. Mặt bất lợi của người hành Hoả là nóng nảy, giống như ngọn lửa, họ cần học cách kiềm chế cảm xúc trước khi mất kiểm soát.

Việc chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa nói riêng và chọn sim phong thủy hợp mệnh Hỏa nói chung sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc kiểm soát những cơn giận, kiềm chế cảm xúc giúp mọi việc trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Vậy cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa như thế nào?

Cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa

Cũng như cách chọn sim phong thủy hợp mệnh khác, khi chọn sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa bạn cần chú ý tới 3 yếu tố chính đó chính là Âm Dương hòa hợp, Ngũ hành tương sinh và  tổng nút cao
  • Về Âm Dương hòa hợp: để dảm bảo yếu tố âm dương hòa hợp bạn nên chọn số sim có số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ. Bởi theo thuyết âm dương thì số chẵn là số âm còn số lẻ là số dương. Nếu bạn chọn được số sim hòa hợp với mệnh của mình thì càng tốt. Cụ thể nếu bạn mang mệnh âm thì chọn số sim thịnh dương (số sim có nhiều số lẻ). Ngược lại  bạn mang mệnh  dương nên chọn số sim thịnh âm (số sim có nhiều số chẵn).
  • Về ngũ hành tương sinh: Theo thuyết ngũ hành thì mệnh Mộc  tương sinh với mệnh Hỏa, mệnh Hỏa khắc mệnh Kim. Những con số thuộc mệnh Mộc gồm: 3 và 4, con số thuộc mệnh Kim gồm: 6 và 7. Vì vậy bạn nên lựa chọn số sim gánh đảo có chứa các con số 3 và 4.
  • Về Tổng nút cao: Cách tính tổng nút bạn chỉ cần cộng dồn các con số trong dãy sim. Số cuối cùng trong kết quả bạn vừa cộng được chính là tổng nút. Ví dụ bạn công được tổng là 08 thì 8 là tổng nút sim, tổng 59 thì 9 là tổng nút sim, số cuối cùng là 0 tương đương với 10 nút. Tổng nút càng cao thì con số đó càng có giá trị.
Qua những thông tin trong bài viết này thì việc lựa chọn một số sim gánh đảo hợp mệnh Hỏa không hề khó đúng không. Nếu như trước đây bạn phải nhờ đên thầy phong thủy thì bây giờ việc tự mình xem lựa chọn cho mình lại quá đơn giản. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến