Cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy cực chính xác

Mệnh Thủy - những người trầm lặng và bình tĩnh, đây chính là 2 điểm nổi bật nhất của họ. Vậy với tính cách như vậy phải chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy như thế nào?

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0974 533444 Giá: 6,400,000     < - - > 0966.27.6999 Giá: 18,000,000
0975 567838 Giá: 6,400,000     < - - > 0966.77.99.86 Giá: 18,000,000
0975 567858 Giá: 6,400,000     < - - > 0966.88.66.22 Giá: 18,000,000
0979 567858 Giá: 6,400,000     < - - > 0967 086086 Giá: 18,000,000
0987 110119 Giá: 6,400,000     < - - > 0967 952952 Giá: 18,000,000
0989 466664 Giá: 6,400,000     < - - > 0967.379.888 Giá: 18,000,000
0971 633388 Giá: 6,420,000     < - - > 0968 555567 Giá: 18,000,000
0971 933388 Giá: 6,420,000     < - - > 0968 666363 Giá: 18,000,000
0969 417666 Giá: 6,450,000     < - - > 0968 686698 Giá: 18,000,000
0971 734666 Giá: 6,450,000     < - - > 0968.52.6886 Giá: 18,000,000
0981.887.868 Giá: 6,450,000     < - - > 0969 16 6886 Giá: 18,000,000
0967 895500 Giá: 6,480,000     < - - > 0969 869868 Giá: 18,000,000
0967 896600 Giá: 6,480,000     < - - > 0969.06.6886 Giá: 18,000,000
0967 899944 Giá: 6,480,000     < - - > 0969.69.69.31 Giá: 18,000,000
0868 053999 Giá: 6,486,000     < - - > 0969.80.6886 Giá: 18,000,000
0868 339955 Giá: 6,486,000     < - - > 0969.83.0000 Giá: 18,000,000
0869 668555 Giá: 6,486,000     < - - > 0969.85.4444 Giá: 18,000,000
0965 387838 Giá: 6,486,000     < - - > 0969.87.8989 Giá: 18,000,000
0968 882010 Giá: 6,486,000     < - - > 097 16 02468 Giá: 18,000,000
0989 529333 Giá: 6,486,000     < - - > 097.151.79.79 Giá: 18,000,000
08.68.68.8616 Giá: 6,500,000     < - - > 097.161.79.79 Giá: 18,000,000
08.99.997.959 Giá: 6,500,000     < - - > 097.6666.989 Giá: 18,000,000
08.999.70.777 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.31 Giá: 18,000,000
08.999.777.04 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.35 Giá: 18,000,000
08.999.777.04 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.41 Giá: 18,000,000
08.9999.51.99 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.54 Giá: 18,000,000
08.9999.52.99 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.72 Giá: 18,000,000
08.9999.79.66 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.73 Giá: 18,000,000
086 919 8386 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.82 Giá: 18,000,000
086.888.1116 Giá: 6,500,000     < - - > 097.66666.87 Giá: 18,000,000
086.999.1119 Giá: 6,500,000     < - - > 097.88888.32 Giá: 18,000,000
086.9999.766 Giá: 6,500,000     < - - > 097.88888.74 Giá: 18,000,000
086.9999.767 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 113339 Giá: 18,000,000
086.9999.787 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 132999 Giá: 18,000,000
0868 053 049 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 251999 Giá: 18,000,000
0868 138886 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 588886 Giá: 18,000,000
0868 15 8989 Giá: 6,500,000     < - - > 0971 911888 Giá: 18,000,000
0868 181668 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.13.49.53 Giá: 18,000,000
0868 345686 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.26.79.79 Giá: 18,000,000
0868 379389 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.28.79.79 Giá: 18,000,000
0868 38 38 99 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.83.79.79 Giá: 18,000,000
0868 629686 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.86.8899 Giá: 18,000,000
0868 631686 Giá: 6,500,000     < - - > 0971.88.77.99 Giá: 18,000,000
0868 631886 Giá: 6,500,000     < - - > 0972.15.4444 Giá: 18,000,000
0868 632686 Giá: 6,500,000     < - - > 0973 994994 Giá: 18,000,000
0868 644486 Giá: 6,500,000     < - - > 0974 638638 Giá: 18,000,000
0868 650686 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 560000 Giá: 18,000,000
0868 651686 Giá: 6,500,000     < - - > 0975 918999 Giá: 18,000,000
0868 692686 Giá: 6,500,000     < - - > 0976 264444 Giá: 18,000,000
0868 696998 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 263888 Giá: 18,000,000
0868 698969 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 631999 Giá: 18,000,000
0868 828186 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 777595 Giá: 18,000,000
0868 888486 Giá: 6,500,000     < - - > 0977 777595 Giá: 18,000,000
0868 983686 Giá: 6,500,000     < - - > 0977.166.168 Giá: 18,000,000
0868.37.39.38 Giá: 6,500,000     < - - > 0977.21.5678 Giá: 18,000,000
0868.37.39.38 Giá: 6,500,000     < - - > 0978.39.4444 Giá: 18,000,000
0868.386.989 Giá: 6,500,000     < - - > 0978.69.96.69 Giá: 18,000,000
0868.44.8668 Giá: 6,500,000     < - - > 0979 898779 Giá: 18,000,000
0868.48.8668 Giá: 6,500,000     < - - > 098 121 0000 Giá: 18,000,000
0868.56.56.65 Giá: 6,500,000     < - - > 098 14 02468 Giá: 18,000,000
0868.56.7788 Giá: 6,500,000     < - - > 098 17 02468 Giá: 18,000,000
0868.569.669 Giá: 6,500,000     < - - > 098.12.5.1999 Giá: 18,000,000
0868.66.1102 Giá: 6,500,000     < - - > 098.12.6.1999 Giá: 18,000,000
0868.6666.08 Giá: 6,500,000     < - - > 098.55555.06 Giá: 18,000,000
0868.668.188 Giá: 6,500,000     < - - > 098.66666.34 Giá: 18,000,000
0868.68.1116 Giá: 6,500,000     < - - > 098.77777.14 Giá: 18,000,000
0868.68.52.86 Giá: 6,500,000     < - - > 098.96.67896 Giá: 18,000,000
0868.68.6787 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 120888 Giá: 18,000,000
0868.68.9779 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 138899 Giá: 18,000,000
0868.686.080 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 188998 Giá: 18,000,000
0868.686.616 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 398899 Giá: 18,000,000
0868.686.662 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 399799 Giá: 18,000,000
0868.688.066 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 399799 Giá: 18,000,000
0868.688.166 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 580000 Giá: 18,000,000
0868.688.566 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 588868 Giá: 18,000,000
0868.688.606 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 590000 Giá: 18,000,000
0868.688.808 Giá: 6,500,000     < - - > 0981 888118 Giá: 18,000,000
0868.6886.08 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.18.88.18 Giá: 18,000,000
0868.6886.11 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.44.77.99 Giá: 18,000,000
0868.6886.18 Giá: 6,500,000     < - - > 0981.81.81.78 Giá: 18,000,000
0868.6886.26 Giá: 6,500,000     < - - > 0982.93.3939 Giá: 18,000,000
0868.6886.28 Giá: 6,500,000     < - - > 0982.99.66.96 Giá: 18,000,000
0868.6886.38 Giá: 6,500,000     < - - > 0983 979579 Giá: 18,000,000
0868.6886.55 Giá: 6,500,000     < - - > 0983.7777.37 Giá: 18,000,000
0868.6886.56 Giá: 6,500,000     < - - > 0985 551990 Giá: 18,000,000
0868.6886.58 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 863668 Giá: 18,000,000
0868.6886.98 Giá: 6,500,000     < - - > 0986 879555 Giá: 18,000,000
0868.689.995 Giá: 6,500,000     < - - > 0987 313666 Giá: 18,000,000
0868.7777.17 Giá: 6,500,000     < - - > 0987 652652 Giá: 18,000,000
0868.789.339 Giá: 6,500,000     < - - > 0987.22.22.55 Giá: 18,000,000
0868.800.080 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 389 668 Giá: 18,000,000
0868.806.866 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 661983 Giá: 18,000,000
0868.855.669 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 883586 Giá: 18,000,000
0868.8668.00 Giá: 6,500,000     < - - > 0988 968699 Giá: 18,000,000
0868.8668.33 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.04.8688 Giá: 18,000,000
0868.8668.55 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.68.1997 Giá: 18,000,000
0868.868.066 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.9.67896 Giá: 18,000,000
0868.868.566 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.9999.20 Giá: 18,000,000
0868.868.606 Giá: 6,500,000     < - - > 0988.9999.50 Giá: 18,000,000
0868.868.616 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 299889 Giá: 18,000,000
0868.868.626 Giá: 6,500,000     < - - > 0989 338779 Giá: 18,000,000

Nội dung chính:

Mệnh Thủy gồm những năm nào, hợp màu gì? 

Trước khi tìm hiểu về cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy trước hết chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về những ngươi thuộc mệnh Thủy nhé.

Mệnh Thủy bao gồm những năm nào?
  • Thiên Hà Thủy (Nước trên trời): 1966, 1967, 2026, 2027
  • Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn): 1974, 1975, 2034, 2035
  • Đại Hải Thủy (Nước đại dương) : 1982, 1983, 2042, 2043
  • Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe): 1996, 1997, 2056, 2057:
  • Tuyền Trung Thủy (Dưới giữa dòng suối) : 2004, 2005, 2064, 2065
Chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy

Những người thuộc mệnh Thuỷ DỄ TÍNH, dễ thích ứng. Mặc dù bề ngoài người hành Thuỷ có vẻ trầm lặng và bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong họ thường bất an. Giống như dòng sông đưa con thuyền từ nơi này đến nơi khác, người hành Thuỷ thích du hành, chu du đây đó. Họ kết bạn và giao tiếp tốt, điều này giúp họ trở thành nhà ngoại giao và NGƯỜI LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC.
  • Màu tương sinh: Màu đen tượng trưng cho hành Thủy và chắc bạn cũng dễ dàng đoán ra người mạng Thủy hợp nhất với đen. Ngoài ra, những bộ trang phục, phụ kiện màu trắng cũng sẽ rất hợp với bản mệnh của bạn đấy vì Kim sẽ sinh Thủy.
  • Màu tương khắc: Theo quan hệ tương khắc thì Thổ là hành khắc hành Thủy, vì thế, bạn hãy tránh dùng trang phục hoặc phụ kiện có màu vàng và vàng đất.
Với những thông tin về những người mệnh Thủy trên chắc bạn cũng đã nắm khái quát về tính cách cũng như vài điều liên quan đến mệnh Thủy rồi đúng không? Phần tiếp theo hãy cùng tìm hiểu cách chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy nhé.

Chọn sim gánh đảo hợp mệnh Thủy

Với tính cách trên thì chắc chắn những người mệnh Thủy sẽ đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Giờ đây, bạn chỉ cần lựa chọn con số may mắn cho số sim gánh đảo của mình để tình cảm cuộc sống luôn gặp thuận lợi. Cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy rất đơn giản, bạn chỉ cần ghi nhớ những điều sau đây.

1. Ngũ hành tương sinh

Nhắc đến ngũ hành chắc chắn không thể bỏ qua luật tương sinh tương khắc của các mệnh. Nếu bạn chưa có thông tin về vấn đề này mời bạn tam khảo tại Cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Thủy.

Dựa vào luật ngũ hành thì Kim sinh Thủy vì vậy bạn mệnh Thủy nên dùng  số sim thuộc hành Kim là các con số 6, 7, các con số thuộc hành Thủy là số 1.

Một số gợi ý dành cho bạn, sim gánh đảo đuôi đuôi: xxxx.6776, xxxx.1661, xxxx.7117, xxx.1771….

2. Âm dương tương phối

Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại. Âm dương tương phối là âm dương phải cân bằng nhau.  Dù lựa chọn sim số hay bất kỳ khía cạnh nào bạn cũng không được quên điều này.
  • Nếu bạn mệnh Âm thì nên chọn sim vượng Dương (nhiều số lẻ),
  • Nếu bạn mệnh Dương nên chọn sim vượng Âm (nhiều số chẵn). Bởi theo thuyết âm dương thì số lẻ là số dương và số chẵn là số âm.
Thật đơn giản để biết được số sim gánh đảo hợp mệnh Thủy, bạn còn chần chừ gì mà không nhắc máy gọi điện ngay tới Siêu thị sim thẻ để lựa chọn số sim gánh đảo đẹp nhất tại đây. Rất nhiều ưu đãi đang chờ bạn phía trước. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến