Bạn đã biết gì về sim điện thoại đầu số 0964?

Bạn đang băn khoăn đầu số 0964 là mạng gì? đầu số này của Viettel, Mobifone hay Vinaphone? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
 Đầu số 0964 -mang nhiều ý nghĩa

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

098 789 2003 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.51.8668 Giá: 8,620,000
098 804 1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.72.72.82 Giá: 8,620,000
098.10.6.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 111993 Giá: 8,620,000
098.14.2.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 379879 Giá: 8,620,000
098.174.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.39.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.15 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.63.63.92 Giá: 8,620,000
098.23456.20. Giá: 5,000,000     < - - > 0963.66.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.21 Giá: 5,000,000     < - - > 0963.82.82.86 Giá: 8,620,000
098.23456.31 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 568688 Giá: 8,620,000
098.23456.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 168886 Giá: 8,620,000
098.23456.93 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 186686 Giá: 8,620,000
098.25.11168 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 268886 Giá: 8,620,000
098.56789.20 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 286686 Giá: 8,620,000
098.56789.30 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 386686 Giá: 8,620,000
098.56789.31 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 786578 Giá: 8,620,000
098.56789.32 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 968986 Giá: 8,620,000
098.56789.50 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 986866 Giá: 8,620,000
098.56789.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.68.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.52 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.79.6686 Giá: 8,620,000
098.56789.53 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.89.1992 Giá: 8,620,000
098.56789.60 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.89.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.70 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 601989 Giá: 8,620,000
098.56789.71 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 611998 Giá: 8,620,000
098.56789.73 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 660626 Giá: 8,620,000
098.56789.91 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 668890 Giá: 8,620,000
098.97.197.97 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 669876 Giá: 8,620,000
098.99.02469 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 787678 Giá: 8,620,000
0981 001886 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 959995 Giá: 8,620,000
0981 002686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 938668 Giá: 8,620,000
0981 003886 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 007444 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 111995 Giá: 8,620,000
0981 011568 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 666680 Giá: 8,620,000
0981 011818 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 888655 Giá: 8,620,000
0981 011993 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.83.9779 Giá: 8,620,000
0981 021568 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 090669 Giá: 8,620,000
0981 021868 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 606609 Giá: 8,620,000
0981 021980 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 916991 Giá: 8,620,000
0981 021995 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 716668 Giá: 8,620,000
0981 021998 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 789678 Giá: 8,620,000
0981 022686 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.88.89 Giá: 8,620,000
0981 061995 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 168688 Giá: 8,620,000
0981 061998 Giá: 5,000,000     < - - > 0975.92.6668 Giá: 8,620,000
0981 069789 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 779876 Giá: 8,620,000
0981 091992 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 099898 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.78.78.60 Giá: 8,620,000
0981 101818 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.86.86.96 Giá: 8,620,000
0981 109966 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.96.1993 Giá: 8,620,000
0981 111970 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 118998 Giá: 8,620,000
0981 179386 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 123868 Giá: 8,620,000
0981 179898 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 391992 Giá: 8,620,000
0981 179966 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 668678 Giá: 8,620,000
0981 188198 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 879779 Giá: 8,620,000
0981 191818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 882868 Giá: 8,620,000
0981 22 8383 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.79.86.79 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.86.99 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 959969 Giá: 8,620,000
0981 231994 Giá: 5,000,000     < - - > 0983.83.36.83 Giá: 8,620,000
0981 238268 Giá: 5,000,000     < - - > 0984.84.84.78 Giá: 8,620,000
0981 266689 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.85.99.85 Giá: 8,620,000
0981 268986 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 299779 Giá: 8,620,000
0981 291818 Giá: 5,000,000     < - - > 0987 676787 Giá: 8,620,000
0981 292898 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 636899 Giá: 8,620,000
0981 311993 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 661686 Giá: 8,620,000
0981 311995 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 885865 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 892289 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.52.9779 Giá: 8,620,000
0981 335686 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.92.1995 Giá: 8,620,000
0981 343838 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 980890 Giá: 8,620,000
0981 351568 Giá: 5,000,000     < - - > 096.39.37.666 Giá: 8,700,000
0981 351818 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 368386 Giá: 8,700,000
0981 356366 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 368789 Giá: 8,700,000
0981 36 9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 785666 Giá: 8,700,000
0981 368579 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 798979 Giá: 8,700,000
0981 389868 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 973939 Giá: 8,700,000
0981 399379 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 116644 Giá: 8,700,000
0981 400700 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 460888 Giá: 8,700,000
0981 400900 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 753939 Giá: 8,700,000
0981 465686 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 123939 Giá: 8,720,000
0981 48 48 68 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 153939 Giá: 8,720,000
0981 489889 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 693939 Giá: 8,720,000
0981 511518 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 123939 Giá: 8,720,000
0981 511818 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 163939 Giá: 8,720,000
0981 531992 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 153939 Giá: 8,720,000
0981 531994 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 163939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 213939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 283939 Giá: 8,720,000
0981 591222 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 303939 Giá: 8,720,000
0981 591818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 513939 Giá: 8,720,000
0981 631686 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.69.99.88 Giá: 8,750,000
0981 632686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 635686 Giá: 5,000,000     < - - > 08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 660688 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.91.92 Giá: 8,800,000
0981 661995 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.91.96 Giá: 8,800,000
0981 686682 Giá: 5,000,000     < - - > 08.9999.96.95 Giá: 8,800,000
0981 709789 Giá: 5,000,000     < - - > 086 9898 689 Giá: 8,800,000
0981 711818 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 59 6886 Giá: 8,800,000
0981 711990 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 766768 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 769686 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 779279 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 79 2288 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 689568 Giá: 8,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim giá rẻ:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

0964 là mạng gì?

0964 là mạng gì? Nếu bạn còn đang băn khoăn về những thông tin này hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Bắt đầu được mở bán rộng rãi trên thị trường từ năm 2012, 0963 là 1 trong những anh em 096 của Viettel gồm: 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968 và 0969. Tuy nhiên so với các anh em khác thì dường như đầu số 0964 lại không được ưu ái.

Nhiều khách hàng đến với siêu thị sim thẻ khi được tư vấn đầu số 0964 liền từ chối vì cho rằng đây là đầu số không đẹp. Nếu sử dụng sẽ mang lại những điều không may mắn. Hoặc nếu có chọn mua sim đầu 0964 thì cũng là lựa chọn thứ n sau khi những đầu số khác đã có người sử dụng hoặc vì 1 lý do nào đó mà họ không mua được. Tuy nhiên liệu rằng 0964 có đáng bị kỳ thị đến như vậy không? Lý do vì sao số sim này lại bị ghét nhiều đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé.

Ý nghĩa đầu số 0964

Lý do mà rất nhiều khách hàng cho rằng đầu số 0964 không đẹp là bởi đầu số này có chứa số 4 và đây là 1 trong 2 con số được cho là xấu trong dãy số điện thoại nói riêng cũng như những lĩnh vực khác.

Số 4 là sự hình thành của hai đôi. Hai cặp chắc hẳn phải tốt lành, thuận lợi nhưng trong cách phát âm tiếng Hồng Kông nó giống như chữ “tử” (chết). Vì thế sự kết hợp này không được tốt đẹp lắm. Thuật phong thủy tìm cách tránh bất cứ sự bài trí có liên quan đến con số bốn. Và sim điện thoại cũng vậy, với những người chú trọng đến yếu tố phong thủy thì thường tránh con số 4 trong số sim. Và những sim này thường có giá rẻ hơn. Ví dụ như sim 096510999 sẽ có giá cao hơn 096410999.

Tuy nhiên, số 4 còn có ý nghĩa đẹp mà rất ít người biết. Theo cách tích cực, chữ số 4 mang nghĩa rất có thể nương tựa vào, thực tế và quyết tâm. Trong phong thủy Á Đông, Số 4 là chữ số tượng trưng cho tứ thần thú "thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ", 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông), tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai)... Nhìn chung, chữ số 4 thể hiện sự tái sinh, tốt xấu, thành bại. Số 4 mang đến sự bình an và cân bằng; là tượng trưng cho niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp.

Như vậy đầu số 0964 của Viettel không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ. Hãy đến ngay Siêu thị sim thẻ và rinh ngay  1 em sim Viettel đầu số 0964 ngay nhé.

Với những thông tin về đầu số 0964 là mạng gì mà chúng tôi chia sẻ hy vọng bạn sẽ có cái nhìn khác về đầu số này cũng như hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của số 4 nhé. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến