Ý nghĩa sim điện thoại đầu số 0908 là gì?

0908 là một trong những đầu số nổi tiếng trong thị trường sim số bởi rất nhiều khách hàng tìm kiếm và săn lùng. Vậy đầu số 0908 là mạng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0908 là của mạng nào?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0932.99.22.66 Giá: 6,500,000      < - > 093.88.33.678 Giá: 16,300,000
0932.99.44.88 Giá: 6,500,000      < - > 093.888.22.33 Giá: 16,300,000
0932.99.88.22 Giá: 6,500,000      < - > 0931.86.4444 Giá: 16,300,000
0933 02.69.69 Giá: 6,500,000      < - > 0932 779979 Giá: 16,300,000
0933 099889 Giá: 6,500,000      < - > 0932.06.4444 Giá: 16,300,000
0933 099889 Giá: 6,500,000      < - > 0932.08.4444 Giá: 16,300,000
0933 239666 Giá: 6,500,000      < - > 0932.66.11.66 Giá: 16,300,000
0933 284999 Giá: 6,500,000      < - > 0933.11.77.68 Giá: 16,300,000
0933 621234 Giá: 6,500,000      < - > 0933.13.2468 Giá: 16,300,000
0933 895666 Giá: 6,500,000      < - > 0933.46.4444 Giá: 16,300,000
0933.71.8668 Giá: 6,500,000      < - > 0933.72.4444 Giá: 16,300,000
0934 318668 Giá: 6,500,000      < - > 0936.07.17.27 Giá: 16,300,000
0934.28.3939 Giá: 6,500,000      < - > 0936.07.4444 Giá: 16,300,000
09343 09343 Giá: 6,500,000      < - > 0936.11.77.11 Giá: 16,300,000
0935 032 666 Giá: 6,500,000      < - > 0936.33.00.33 Giá: 16,300,000
0935.053.555 Giá: 6,500,000      < - > 0936.33.00.39 Giá: 16,300,000
0935.77.31.39 Giá: 6,500,000      < - > 0936.33.00.79 Giá: 16,300,000
0935.79.76.79 Giá: 6,500,000      < - > 0936.33.00.99 Giá: 16,300,000
0936 074074 Giá: 6,500,000      < - > 0937 157157 Giá: 16,300,000
0936 117111 Giá: 6,500,000      < - > 0937 505505 Giá: 16,300,000
0936 401888 Giá: 6,500,000      < - > 0937.11.55.39 Giá: 16,300,000
0936 403999 Giá: 6,500,000      < - > 0937.26.4444 Giá: 16,300,000
0936 526668 Giá: 6,500,000      < - > 0937.35.4444 Giá: 16,300,000
0936 953953 Giá: 6,500,000      < - > 0937.36.5678 Giá: 16,300,000
0936 999935 Giá: 6,500,000      < - > 0937.55.44.55 Giá: 16,300,000
0936.36.0555 Giá: 6,500,000      < - > 0937.82.5678 Giá: 16,300,000
0936.88.7779 Giá: 6,500,000      < - > 0937.92.4444 Giá: 16,300,000
0937 354354 Giá: 6,500,000      < - > 0937.99.4567 Giá: 16,300,000
0937 453888 Giá: 6,500,000      < - > 0938 321321 Giá: 16,300,000
0937 480480 Giá: 6,500,000      < - > 0938.22.00.22 Giá: 16,300,000
0937 491888 Giá: 6,500,000      < - > 0938.22.11.22 Giá: 16,300,000
0937 517888 Giá: 6,500,000      < - > 0938.22.24.26 Giá: 16,300,000
0937 534534 Giá: 6,500,000      < - > 0938.55.00.39 Giá: 16,300,000
0937 591234 Giá: 6,500,000      < - > 0938.55.11.55 Giá: 16,300,000
0937 716886 Giá: 6,500,000      < - > 0938.55.22.55 Giá: 16,300,000
0937 764999 Giá: 6,500,000      < - > 0938.55.44.55 Giá: 16,300,000
0937 891993 Giá: 6,500,000      < - > 0938.56.4444 Giá: 16,300,000
0937.14.77.88 Giá: 6,500,000      < - > 0938.57.4444 Giá: 16,300,000
0937.18.4888 Giá: 6,500,000      < - > 0938.71.5678 Giá: 16,300,000
0937.22.99.22 Giá: 6,500,000      < - > 0939.74.0000 Giá: 16,300,000
0937.50.52.54 Giá: 6,500,000      < - > 0901.27.79.79 Giá: 16,400,000
0937.548.999 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345600 Giá: 16,400,000
0937.55.44.77 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345606 Giá: 16,400,000
0937.66.44.55 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345609 Giá: 16,400,000
0937.66.44.88 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345611 Giá: 16,400,000
0937.99.44.55 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345616 Giá: 16,400,000
0938 00.58.58 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345622 Giá: 16,400,000
0938 394394 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345626 Giá: 16,400,000
0938 471471 Giá: 6,500,000      < - > 0902 345637 Giá: 16,400,000
0938 541541 Giá: 6,500,000      < - > 0902 888368 Giá: 16,400,000
0938 574574 Giá: 6,500,000      < - > 0906 777711 Giá: 16,400,000
0938 694694 Giá: 6,500,000      < - > 0906 777722 Giá: 16,400,000
0938 871871 Giá: 6,500,000      < - > 0906 777737 Giá: 16,400,000
0938.05.6886 Giá: 6,500,000      < - > 0906 777757 Giá: 16,400,000
0938.20.6886 Giá: 6,500,000      < - > 0906 789379 Giá: 16,400,000
0938.2345.00 Giá: 6,500,000      < - > 0906 868877 Giá: 16,400,000
0938.2345.11 Giá: 6,500,000      < - > 0906 868879 Giá: 16,400,000
0938.2345.22 Giá: 6,500,000      < - > 0907 000886 Giá: 16,400,000
0938.2345.33 Giá: 6,500,000      < - > 0907 778885 Giá: 16,400,000
0938.2345.44 Giá: 6,500,000      < - > 0907 878799 Giá: 16,400,000
0938.51.1368 Giá: 6,500,000      < - > 0937 136886 Giá: 16,400,000
0938.55.3579 Giá: 6,500,000      < - > 0938 886767 Giá: 16,400,000
0938.70.8668 Giá: 6,500,000      < - > 0938 886968 Giá: 16,400,000
0939 064999 Giá: 6,500,000      < - > 0938 886979 Giá: 16,400,000
0939 222822 Giá: 6,500,000      < - > 0939 222426 Giá: 16,400,000
0939 549888 Giá: 6,500,000      < - > 0931 933399 Giá: 16,500,000
0939 761888 Giá: 6,500,000      < - > 0936.237.237 Giá: 16,560,000
0939 997373 Giá: 6,500,000      < - > 0898 223223 Giá: 16,800,000
0939.08.4567 Giá: 6,500,000      < - > 0898.05.1111 Giá: 16,800,000
0939.19.1986 Giá: 6,500,000      < - > 0898.19.39.99 Giá: 16,800,000
0939.22.88.11 Giá: 6,500,000      < - > 0899 999880 Giá: 16,800,000
0939.32.0939 Giá: 6,500,000      < - > 0901.48.6888 Giá: 16,800,000
0939.53.89.89 Giá: 6,500,000      < - > 0901.85.86.86 Giá: 16,800,000
0939.55.88.11 Giá: 6,500,000      < - > 0903 051888 Giá: 16,800,000
0939.57.8668 Giá: 6,500,000      < - > 0904 434434 Giá: 16,800,000
0939.71.81.81 Giá: 6,500,000      < - > 0931.33.6886 Giá: 16,800,000
0939.86.81.86 Giá: 6,500,000      < - > 0932 955955 Giá: 16,800,000
0939.87.4567 Giá: 6,500,000      < - > 0932.00.6888 Giá: 16,800,000
0939.92.4567 Giá: 6,500,000      < - > 0939 935995 Giá: 16,800,000
0901 577799 Giá: 6,550,000      < - > 0935 338989 Giá: 16,868,000
0898 138168 Giá: 6,600,000      < - > 0938 889991 Giá: 16,868,000
0898 666186 Giá: 6,600,000      < - > 0898.12.13.14 Giá: 16,900,000
0898.21.3939 Giá: 6,600,000      < - > 0901 862999 Giá: 16,900,000
0898.67.3999 Giá: 6,600,000      < - > 0902 629888 Giá: 16,900,000
0899 995939 Giá: 6,600,000      < - > 0908 166669 Giá: 16,900,000
0899 995988 Giá: 6,600,000      < - > 0908 166669 Giá: 16,900,000
0899 995990 Giá: 6,600,000      < - > 0939 166669 Giá: 16,900,000
0899 995991 Giá: 6,600,000      < - > 0939 166669 Giá: 16,900,000
0899 995992 Giá: 6,600,000      < - > 0898.225.225 Giá: 17,000,000
0899 995993 Giá: 6,600,000      < - > 0898.227.227 Giá: 17,000,000
0899 995997 Giá: 6,600,000      < - > 0899 998484 Giá: 17,000,000
0899 997889 Giá: 6,600,000      < - > 0901 557999 Giá: 17,000,000
0899 999655 Giá: 6,600,000      < - > 0907 050050 Giá: 17,000,000
0901 068777 Giá: 6,600,000      < - > 0931 060060 Giá: 17,000,000
0901 200400 Giá: 6,600,000      < - > 0931.012.999 Giá: 17,000,000
0901 269777 Giá: 6,600,000      < - > 0931.08.1111 Giá: 17,000,000
0901 722789 Giá: 6,600,000      < - > 0932 690999 Giá: 17,000,000
0901 772789 Giá: 6,600,000      < - > 0934 695695 Giá: 17,000,000
0901 824688 Giá: 6,600,000      < - > 0935 131131 Giá: 17,000,000
0904 051973 Giá: 6,600,000      < - > 0909 234111 Giá: 17,100,000
0931 789179 Giá: 6,600,000      < - > 093.777.1.555 Giá: 17,100,000
Nội dung chính:

Sim điện thoại đầu 0908 là mạng gì?

0908 là mạng gì? Chúng tôi xin đưa ra câu trả lờ chính xác nhất, 0908 là đầu số di động 10 số của nhà mạng Mobifone – nhà mạng lớn thứ hai tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại với hơn 40 triệu thuê bao.

Công ty Thông tin Di động Việt là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.

Tính tới thời điểm hiện tại thì đầu số 0908 của Mobifone được rất nhiều khách hàng tìm mua. Vậy đâu là ý do sim đầu số này lại được săn lùng đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay tại phần tiếp theo của bài viết.

Ý nghĩa đầu số 0908 là gì?

Sim của mạng Mobifone luôn là những số sim được đánh giá rất cao về mặt phong  thủy. Đầu số 0908 không chỉ là dãy số cân bằng về âm dương với số lượng số chẵn và số kẻ bằng nhau mà các con số còn mang ý nghĩa khiến ai cũng khao khát được sở hữu chúng. Đã biết được đầu số 0908 là mạng nào, vậy thì đầu số này có ý nghĩa như thế nào?

Với sự xuất hiện của 3 con số 0, 9, 8 và ý nghĩa đặc biệt của chúng chính là yếu tố hàng đầu tạo nên giá trị của số sim.
  • Số 0: tượng trưng cho sự tròn trịa viên mãn và no đủ
  • Số 8: Trong tiếng Quảng Đông, số 8 được phát âm giống như chữ "phát" (bát - phát) có nghĩa là thịnh vượng, giàu có. Không những thế số 8 còn là con số "chí âm" bởi vì nó là con số âm sau cùng của hàng số âm 2, 4, 6, 8 hay con số "cực âm" từ 1 đến 9, số 8 biểu hiện cho tiềm năng và sự trỗi dậy, một chuyển đổi từ vận xui qua vận may. Lối viết số 8 có hai nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt.
  • Số 9: Đây là một con số được đánh giá rất cao trong thuật phong thủy, con số 9 được coi là một số kiên định, bền lâu, mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Con số 9 còn mang ý nghĩa tốt đẹp khi trong tiếng Hán, số 9 là “cửu” được đọc đồng âm với chữ “cửu” có nghĩa “lâu dài, trường cửu”.
Sự xuất hiện của số 8 và số 9 chính là lý do khiến dân tình đổ xô tìm kiếm sim điện thoại đầu 0908 với mong muốn số sim này sẽ phát tài, phát lộc. Có thể bạn không tin nhưng thực tế có rất nhiều doanh nhân thành đạt đang dùng sim đầu số 0908 của Mobifone.

Bạn đã biết 0908 là mạng gì va nếu đang có nhu cầu tìm mua sim đầu 0908 ý nghĩa thì hãy gọi ngay cho chúng tôi. với rất nhiều sim số đẹp giá rẻ nhất thị trường đang chờ đón các bạn. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến