Sim điện thoại 0984 là mạng gì? Bạn đã biết chưa?

0984 là một trong những đầu số của nhà mạng hot nhất hiện nay, vậy đó là nhà mạng nào, 0984 là mạng gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0984 mang nhiều ý nghĩa không ngờ

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0977.31.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 262868 Giá: 8,600,000
0977.378.878 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 968988 Giá: 8,600,000
0977.3888.79 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.11.1991 Giá: 8,600,000
0977.39.1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.22.11.68 Giá: 8,600,000
0977.39.89.39 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.22.55.68 Giá: 8,600,000
0977.60.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.68.55.68 Giá: 8,600,000
0977.6556.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0869.86.89.86 Giá: 8,600,000
0977.80.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 088.88.33.899 Giá: 8,600,000
0977.84.1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 138168 Giá: 8,600,000
0977.85.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 179168 Giá: 8,600,000
0977.86.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 181688 Giá: 8,600,000
0977.93.1789 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 222168 Giá: 8,600,000
0978 078365 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 258268 Giá: 8,600,000
0978 146555 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 266686 Giá: 8,600,000
0978 238379 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 282688 Giá: 8,600,000
0978 363393 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 313868 Giá: 8,600,000
0978 366367 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 356668 Giá: 8,600,000
0978 381995 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 383938 Giá: 8,600,000
0978 497555 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 595868 Giá: 8,600,000
0978 668186 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 611688 Giá: 8,600,000
0978 788885 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 622668 Giá: 8,600,000
0978 870770 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 669686 Giá: 8,600,000
0978 89 1984 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 669968 Giá: 8,600,000
0978 992000 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 799688 Giá: 8,600,000
0978.03.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 833668 Giá: 8,600,000
0978.05.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 929868 Giá: 8,600,000
0978.169.869 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 939668 Giá: 8,600,000
0978.2.9.1982 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.61.6879 Giá: 8,600,000
0978.22.00.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.63.8688 Giá: 8,600,000
0978.22.55.33 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.68.1568 Giá: 8,600,000
0978.44.88.55 Giá: 5,000,000     < - - > 0886.81.3979 Giá: 8,600,000
0978.55.44.22 Giá: 5,000,000     < - - > 09.7912.7912 Giá: 8,600,000
0978.61.55.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 668778 Giá: 8,600,000
0978.67.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 669679 Giá: 8,600,000
0978.73.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 681386 Giá: 8,600,000
0978.88.11.44 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 767868 Giá: 8,600,000
0978.99.33.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 833789 Giá: 8,600,000
0979 025979 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 979686 Giá: 8,600,000
0979 129222 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.19 Giá: 8,600,000
0979 175179 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.28 Giá: 8,600,000
0979 181996 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.6666.29 Giá: 8,600,000
0979 193789 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 669686 Giá: 8,600,000
0979 220229 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 759666 Giá: 8,600,000
0979 236279 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 779868 Giá: 8,600,000
0979 249779 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 822229 Giá: 8,600,000
0979 255889 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.7777.98 Giá: 8,600,000
0979 366660 Giá: 5,000,000     < - - > 0964 441368 Giá: 8,600,000
0979 375979 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 668368 Giá: 8,600,000
0979 393679 Giá: 5,000,000     < - - > 0965 868268 Giá: 8,600,000
0979 516022 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.25.1368 Giá: 8,600,000
0979 626399 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.35.1368 Giá: 8,600,000
0979 626696 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.96.1368 Giá: 8,600,000
0979 669272 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 030909 Giá: 8,600,000
0979 679969 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 355868 Giá: 8,600,000
0979 709686 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.22.1368 Giá: 8,600,000
0979 837988 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 776969 Giá: 8,600,000
0979 865779 Giá: 5,000,000     < - - > 0968 865886 Giá: 8,600,000
0979 865886 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.35.1368 Giá: 8,600,000
0979 900688 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.6666.93 Giá: 8,600,000
0979 92 1987 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 010868 Giá: 8,600,000
0979 926269 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 659868 Giá: 8,600,000
0979 933393 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 690808 Giá: 8,600,000
0979 968279 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 699292 Giá: 8,600,000
0979 983368 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.86.1981 Giá: 8,600,000
0979 988993 Giá: 5,000,000     < - - > 097 1979 379 Giá: 8,600,000
0979 999590 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 221368 Giá: 8,600,000
0979 999769 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.86.85.86 Giá: 8,600,000
0979.02.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.68.86.96 Giá: 8,600,000
0979.03.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 683168 Giá: 8,600,000
0979.07.11.99 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 92 89 89 Giá: 8,600,000
0979.1.4.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 939969 Giá: 8,600,000
0979.18.78.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 991868 Giá: 8,600,000
0979.22.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.15.15.79 Giá: 8,600,000
0979.33.1379 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.85.83.86 Giá: 8,600,000
0979.36.36.56 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.1993 Giá: 8,600,000
0979.49.6669 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.86.1995 Giá: 8,600,000
0979.51.9889 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 987654 Giá: 8,600,000
0979.62.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.07.1368 Giá: 8,600,000
0979.62.63.69 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.11.88.79 Giá: 8,600,000
0979.63.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0986.90.1368 Giá: 8,600,000
0979.66.2004 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.66.2017 Giá: 8,600,000
0979.68.2004 Giá: 5,000,000     < - - > 0988.84.1234 Giá: 8,600,000
0979.72.75.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 580868 Giá: 8,600,000
0979.80.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 086586 Giá: 8,620,000
0979.86.2279 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 086986 Giá: 8,620,000
0979.87.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 789368 Giá: 8,620,000
0979.8808.10 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 799688 Giá: 8,620,000
0979.93.72.72 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 883993 Giá: 8,620,000
0979.98.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.5678.86 Giá: 8,620,000
0979.98.25.25 Giá: 5,000,000     < - - > 09.668.79.668 Giá: 8,620,000
09799998.51 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 118998 Giá: 8,620,000
098 113 9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 386138 Giá: 8,620,000
098 119 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 618998 Giá: 8,620,000
098 126 8383 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 666898 Giá: 8,620,000
098 128 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 966988 Giá: 8,620,000
098 139 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 968988 Giá: 8,620,000
098 156 3399 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 986968 Giá: 8,620,000
098 16 11199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.26.6886 Giá: 8,620,000
098 179 1199 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.32.8668 Giá: 8,620,000
098 191 33 99 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.59.8668 Giá: 8,620,000
098 767 1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0962.11.1990 Giá: 8,620,000

>>>Xem thêm hướng dẫn về cách chọn sim Viettel giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim số đẹp Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

Đầu số 0984 là mạng gì?

Đầu số 0984 là mạng gì? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin chi tiết nhất về đầu số 0984.

Đầu số 0984 là đầu số của nhà mạng Viettel nằm trong dải đầu 098 gồm: 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988 và 0989.

Ngoài ra nhà mạng Viettel còn có các đầu số 096 (từ 0961 đến 0969), 097 (từ 0971 đến 0979), 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.  Mạng Viettel đã từ lâu được phủ sóng trên mọi miền đất nước vì vậy số lượng thuê bao Viettel được sử dụng luôn chiếm % lớn nhất. Tuy nhiên các đầu số có chứa số 4 như 0974, 0964 hay 0984 thường không được ưa chuộng. Bởi lẽ người ta quan niệm sim có số 4 là số sim không may mắn.

Tuy nhiên số 4 trong đầu số 0984 có thực sự không may mắn hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong phần tiếp theo nhé.

Ý nghĩa không ngờ của đầu số 0984 là gì?

Ở phần 1 bạn đã biết đầu số 0984 của mạng nào, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa các con số để biết được ý nghĩa thực sự của đầu số 0984 này nhé.
  • Số 9: Theo các bậc thầy phong thủy, số 9 là quan trọng nhất. Ý nghĩa số 9 là tượng trưng cho quyền lực, mạnh mẽ, tiên phong và cũng là sự tinh hoa của trời đất. Ý nghĩa số 9 luôn trong trạng thái tích cực và được rất nhiều người yêu thích sử dụng.
  • Số 8: đây là con số “Phát”, con số của phát tài, phát lộc, phát công danh. Con số này sẽ mang lại sự thăng tiến về tiền bạc, tài lộc và công danh.
  • Số 4: Nhắc tới con số 4, từ quan niệm xa xưa cho tới ngày nay, nhiều người vẫn mặc định số 4 là con số “tử”, số 4 là con số không mấy may mắn, là con số mang tới nỗi ám ảnh cho nhiều người. Tuy nhiên số 4 còn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Số 4 là con số mạnh mẽ và ổn định, sự bình yên và vững chắc.
Như vậy sự kết hợp 2 số 84 tạo thành cặp số với mong muốn sự phát đạt sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ lụi tàn.

Với thông tin 0984 là mạng gì và ý nghĩa trên thì còn chần chừ gì nữa mà bạn không sắm ngay một số sim Viettel đầu 0984 với ý nghĩa độc nhất như trên. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến