Cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy chính xác từng con số

Những người thuộc mệnh Thủy có khả năng giao tiếp tốt, khéo léo và linh hoạt. Để phù hợp với tính cách này thì nên chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy như thế nào?

>>>Tham khảo thêm:
Chỉ với 3 bước bạn đã có sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy cực cưng

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0869.89.1993 Giá: 6,800,000     < - - > 098.196.68.68 Giá: 27,900,000
0869.89.1995 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 665999 Giá: 27,900,000
0869.89.1996 Giá: 6,800,000     < - - > 08.68.68.68.82 Giá: 28,000,000
0869.89.1998 Giá: 6,800,000     < - - > 08.88.89.90.91 Giá: 28,000,000
0869.98.1990 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 188886 Giá: 28,000,000
0869.98.1991 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 388886 Giá: 28,000,000
0869.98.1992 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 663668 Giá: 28,000,000
0869.98.1993 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 683636 Giá: 28,000,000
0869.98.1995 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 868858 Giá: 28,000,000
0869.98.1998 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 888788 Giá: 28,000,000
08696 12368 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 999686 Giá: 28,000,000
088.69.12368 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.11.8668 Giá: 28,000,000
0886 123368 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.18.8668 Giá: 28,000,000
0886 131868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.00 Giá: 28,000,000
0886 177179 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.37 Giá: 28,000,000
0886 179668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.78.78.79 Giá: 28,000,000
0886 181668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.79.97.79 Giá: 28,000,000
0886 269279 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.81.8668 Giá: 28,000,000
0886 282668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.86.86.89 Giá: 28,000,000
0886 289868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.97.97.79 Giá: 28,000,000
0886 335668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.99.6886 Giá: 28,000,000
0886 393686 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.168.368 Giá: 28,000,000
0886 555879 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.68.78.79 Giá: 28,000,000
0886 633686 Giá: 6,800,000     < - - > 088.88.99.099 Giá: 28,000,000
0886 658568 Giá: 6,800,000     < - - > 0886 368999 Giá: 28,000,000
0886 677688 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.16.26.36 Giá: 28,000,000
0886 686779 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.186.999 Giá: 28,000,000
0886 689686 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.33.44.55 Giá: 28,000,000
0886 771779 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.51.51.51 Giá: 28,000,000
0886 779868 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.656.999 Giá: 28,000,000
0886 799668 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.988.989 Giá: 28,000,000
0886 818168 Giá: 6,800,000     < - - > 08868 08666 Giá: 28,000,000
0886 822668 Giá: 6,800,000     < - - > 08868 08886 Giá: 28,000,000
0886 889689 Giá: 6,800,000     < - - > 09.68.68.68.59 Giá: 28,000,000
0886 896696 Giá: 6,800,000     < - - > 096.28.28.228 Giá: 28,000,000
0886 938968 Giá: 6,800,000     < - - > 096.4 567894 Giá: 28,000,000
0886 939688 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 156888 Giá: 28,000,000
0886.1368.79 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 225678 Giá: 28,000,000
0886.19.3979 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 366668 Giá: 28,000,000
0886.19.8868 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 665668 Giá: 28,000,000
0886.22.5868 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 885999 Giá: 28,000,000
0886.22.6879 Giá: 6,800,000     < - - > 0963.22.8668 Giá: 28,000,000
0886.279.286 Giá: 6,800,000     < - - > 0965 095999 Giá: 28,000,000
0886.29.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0965 256999 Giá: 28,000,000
0886.29.99.79 Giá: 6,800,000     < - - > 0965.65.65.99 Giá: 28,000,000
0886.2929.68 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 298298 Giá: 28,000,000
0886.32.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 433999 Giá: 28,000,000
0886.32.8688 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 883456 Giá: 28,000,000
0886.32.8889 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 791999 Giá: 28,000,000
0886.33.6686 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 886686 Giá: 28,000,000
0886.33.6879 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 095999 Giá: 28,000,000
0886.35.6866 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 663939 Giá: 28,000,000
0886.35.8868 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 963888 Giá: 28,000,000
0886.35.8889 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 889868 Giá: 28,000,000
0886.39.88.39 Giá: 6,800,000     < - - > 0969.68.68.99 Giá: 28,000,000
0886.52.8668 Giá: 6,800,000     < - - > 0969.88.1368 Giá: 28,000,000
0886.55.6686 Giá: 6,800,000     < - - > 097 123 0000 Giá: 28,000,000
0886.55.6879 Giá: 6,800,000     < - - > 097.29.38999 Giá: 28,000,000
0886.55.9968 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.139.179 Giá: 28,000,000
0886.56.3979 Giá: 6,800,000     < - - > 0972.086.888 Giá: 28,000,000
0886.63.7879 Giá: 6,800,000     < - - > 0973 836999 Giá: 28,000,000
0886.67.3979 Giá: 6,800,000     < - - > 0973.69.69.96 Giá: 28,000,000
0886.68.77.68 Giá: 6,800,000     < - - > 0975 183888 Giá: 28,000,000
0886.69.3868 Giá: 6,800,000     < - - > 0977 922922 Giá: 28,000,000
0886.82.7879 Giá: 6,800,000     < - - > 0979 863968 Giá: 28,000,000
0886.83.6879 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 116111 Giá: 28,000,000
0886.86.5789 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 118222 Giá: 28,000,000
0886.89.77.89 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 188338 Giá: 28,000,000
0886.92.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 231368 Giá: 28,000,000
09.668.59.686 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 998199 Giá: 28,000,000
09.68.77.68.39 Giá: 6,800,000     < - - > 0981.171.999 Giá: 28,000,000
09.68.79.65.79 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 18 79 79 Giá: 28,000,000
09.68.79.84.79 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 894444 Giá: 28,000,000
09.777.99.345 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 956956 Giá: 28,000,000
09.8897.8896 Giá: 6,800,000     < - - > 0983.95.8668 Giá: 28,000,000
096 138 1988 Giá: 6,800,000     < - - > 0985.01.3456 Giá: 28,000,000
096 168 1199 Giá: 6,800,000     < - - > 0986 080000 Giá: 28,000,000
096 168 2288 Giá: 6,800,000     < - - > 0986 385868 Giá: 28,000,000
096 192 8899 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 876543 Giá: 28,000,000
096 555 1998 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 933555 Giá: 28,000,000
096 616 1990 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 958668 Giá: 28,000,000
096.123.7788 Giá: 6,800,000     < - - > 0988.44.8999 Giá: 28,000,000
096.14.88899 Giá: 6,800,000     < - - > 0989.699.799 Giá: 28,000,000
096.22.55.686 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 368666 Giá: 28,200,000
096.56789.55 Giá: 6,800,000     < - - > 0973 511999 Giá: 28,500,000
096.77779.86 Giá: 6,800,000     < - - > 098.1 666661 Giá: 28,500,000
096.92.11555 Giá: 6,800,000     < - - > 0981.22.77.99 Giá: 28,500,000
096.999969.3 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 317888 Giá: 28,500,000
0961 112868 Giá: 6,800,000     < - - > 0965 999669 Giá: 28,686,000
0961 122686 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 866786 Giá: 28,686,000
0961 127799 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 686767 Giá: 28,686,000
0961 137799 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 999119 Giá: 28,686,000
0961 167799 Giá: 6,800,000     < - - > 0976 868687 Giá: 28,686,000
0961 191995 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 817878 Giá: 28,686,000
0961 191998 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 111112 Giá: 28,686,000
0961 197799 Giá: 6,800,000     < - - > 0886 667899 Giá: 28,800,000
0961 202868 Giá: 6,800,000     < - - > 0967.68.7888 Giá: 28,800,000
0961 231868 Giá: 6,800,000     < - - > 0986.80.1888 Giá: 28,800,000
0961 234179 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 078078 Giá: 28,850,000
0961 279668 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 234678 Giá: 28,850,000
0961 345868 Giá: 6,800,000     < - - > 0976 966668 Giá: 28,900,000

Nội dung chính:

Tính cách của những người mang mệnh Thủy

Trước khi truy tìm số sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy, hãy tìm hiểu đôi chút về những người thuộc mệnh Thủy nhé.

Thủy là “nước”, nhắc đến nước thường khiến cho chúng ta liên tưởng đến những dòng sông hiền hòa, dịu dàng và mềm mại. Nước chính là bắt nguồn của sự sống. Cơ thể con người chiếm 70% là nước, nước chiếm 2/3 trên bề mặt trái đất. Thủy luôn là mệnh mang đến sự tươi mới, nhẹ nhàng và tĩnh lặng.

Cũng giống như nước, những người mệnh Thủy thường được nắm giữ những vị trí quan trọng bởi họ có khả năng GIAO TIẾP TỐT, THUYẾT PHỤC TỐT, khéo léo trong cư xử, dễ thông cảm với người khác, linh hoạt, trực giác tốt, cởi mở, khả năng phục hồi nhanh, nhạy cảm, nói năng nhẹ nhàng, thẳng thắn.

Màu sắc tượng trưng của mệnh thủy đó chính là màu xanh nước biển, thuộc gam màu lạnh là màu của hòa bình, màu của sức sống, tượng trưng cho sức mạnh của trời và biển, nó là trung tâm của phổ màu nên hòa hợp với tất cả các màu. Màu xanh mang đến sự sáng khoải, thoải mái, thư giãn và tươi trẻ, tốt cho việc phát triển và mở rộng của cải.

Và giờ đây, bạn chỉ cần lựa chọn con số may mắn cho số sim dễ nhớ của mình để  sự nhiệp, tình cảm cuộc sống luôn gặp thuận lợi. Cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy rất đơn giản, bạn chỉ cần ghi nhớ những điều sau đây.

Mệnh Thủy nên dùng sim dễ nhớ như thế nào?

1. Âm dương tương phối
Âm dương là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại. Âm dương tương phối là âm dương phải cân bằng nhau. Nếu bạn mênh Âm thì nên chọn sim vượng Dương (nhiều số lẻ), nếu bạn mệnh Dương  nên chọn sim vượng Âm (nhiều số lẻ). Bởi theo thuyết âm dương thì số lẻ là số dương và số chẵn là số âm.

2.  Ngũ hành tương sinh

Thế nào là ngũ hành tương sinh đã được trình bày chi tiết trong bào viết Cách chọn sim số đẹp hợp mệnh Thủy.  Dựa vào luật ngũ hành thì Kim sinh Thủy vì vậy bạn mệnh Thủy nên dùng  số sim thuộc hành Kim là các con số 6, 7, các con số thuộc hành Thủy là số 1.

Một số gợi ý dành cho bạn, sim dễ nhớ đuôi: xxxx.611.166, xxxx.677.766, xxxx.766.677…

3. Tổng số nút cao

Việc chọn một sim phong thủy hợp tuổi thì yếu tố tính tổng nút bạn cũng cần quan tâm chặt chẽ. Tổng nút được gọi là đẹp khi tổng nút đạt điểm từ 7 trở lên đến 10. Cách tính tổng là cộng dồn dãy số đến khi còn 1 chữ số cuối cùng. Tổng nút là  thước đo giá trị của số sim. Sim có tổng nút cao thì giá trị sẽ càng lớn. Tuy nhiên về mặt phong thủy thì yếu tố này không ảnh hưởng nhiều.

Với những thông tin trên hy vọng bạn sẽ chọn được số  sim dễ nhớ hợp mệnh Thủy ưng ý nhất. Chúc bạn thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến