Chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ bạn cần chú ý đến 3 yếu tố

Cách chọn sim dễ nhớ cho mệnh Thổ chính xác nhất, nếu bạn đang có nhu cầu mua sim dễ nhớ hợp mệnh thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Phương pháp chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0966 339993 Giá: 6,800,000     < - - > 0967.99.1111 Giá: 30,000,000
0966 366000 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 234555 Giá: 30,000,000
0966 366000 Giá: 6,800,000     < - - > 0968.99.8886 Giá: 30,000,000
0966 631979 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 986968 Giá: 30,000,000
0966 660898 Giá: 6,800,000     < - - > 097.39.57979 Giá: 30,000,000
0966 666760 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 193193 Giá: 30,000,000
0966.16.2868 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 505.888 Giá: 30,000,000
0966.37.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.33.77.99 Giá: 30,000,000
0966.39.1985 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.59.79.99 Giá: 30,000,000
0966.57.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.66.66.99 Giá: 30,000,000
0966.68.68.16 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.66.77.99 Giá: 30,000,000
0966.988.088 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.87.88.89 Giá: 30,000,000
0967 869969 Giá: 6,800,000     < - - > 0973 635678 Giá: 30,000,000
0967.1188.18 Giá: 6,800,000     < - - > 0975 955678 Giá: 30,000,000
0967.22.11.88 Giá: 6,800,000     < - - > 0978.28.3456 Giá: 30,000,000
0967.61.63.68 Giá: 6,800,000     < - - > 098.99999.51 Giá: 30,000,000
0967.86.33.86 Giá: 6,800,000     < - - > 0981.183.186 Giá: 30,000,000
0967.86.79.86 Giá: 6,800,000     < - - > 0981.66.99.66 Giá: 30,000,000
0967.88.1980 Giá: 6,800,000     < - - > 0982 133133 Giá: 30,000,000
0968 031368 Giá: 6,800,000     < - - > 0982.15.16.18 Giá: 30,000,000
0968 038886 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 368379 Giá: 30,000,000
0968 058886 Giá: 6,800,000     < - - > 0983.234.678 Giá: 30,000,000
0968 299868 Giá: 6,800,000     < - - > 0984 864 888 Giá: 30,000,000
0968 791981 Giá: 6,800,000     < - - > 0985 300300 Giá: 30,000,000
0968 886366 Giá: 6,800,000     < - - > 0985 300300 Giá: 30,000,000
0968 892893 Giá: 6,800,000     < - - > 0986.79.79.89 Giá: 30,000,000
0968 983579 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 092 092 Giá: 30,000,000
0968.06.5668 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 276888 Giá: 30,000,000
0968.33.1968 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 679779 Giá: 30,000,000
0968.33.7789 Giá: 6,800,000     < - - > 0988.80.80.08 Giá: 30,000,000
0968.37.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0988.96.0000 Giá: 30,000,000
0968.39.5668 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 117788 Giá: 30,000,000
0968.55.1980 Giá: 6,800,000     < - - > 0989.74.6868 Giá: 30,000,000
0968.55.1982 Giá: 6,800,000     < - - > 0989.74.6868 Giá: 30,000,000
0968.55.1983 Giá: 6,800,000     < - - > 09 8875 8875 Giá: 30,000,000
0968.55.1987 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 689888 Giá: 31,000,000
0968.55.1993 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 969888 Giá: 31,000,000
0968.77.1990 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 591111 Giá: 31,000,000
0968.79.1997 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 595595 Giá: 31,000,000
0969 098333 Giá: 6,800,000     < - - > 0963 030888 Giá: 31,000,000
0969 155188 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 839888 Giá: 31,000,000
0969 226979 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 600999 Giá: 31,000,000
0969 311868 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 886633 Giá: 31,000,000
0969 398368 Giá: 6,800,000     < - - > 0978 773777 Giá: 31,000,000
0969 690686 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 195999 Giá: 31,000,000
0969 866566 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 855678 Giá: 31,000,000
0969 992882 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 917979 Giá: 31,000,000
0969.05.3979 Giá: 6,800,000     < - - > 0979 657999 Giá: 31,300,000
0969.21.8868 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 598999 Giá: 31,300,000
0969.26.1868 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 968998 Giá: 31,300,000
0969.52.8886 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 567892 Giá: 31,300,000
0969.79.1998 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 888885 Giá: 31,500,000
0969.86.26.86 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 778999 Giá: 31,900,000
097 102 8899 Giá: 6,800,000     < - - > 0973.365.078 Giá: 31,900,000
097 193 8899 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 536999 Giá: 31,999,000
097.669.8181 Giá: 6,800,000     < - - > 08.68.666679 Giá: 32,000,000
097.969.969.3 Giá: 6,800,000     < - - > 08.68.666679 Giá: 32,000,000
097.989.989.2 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.85.8668 Giá: 32,000,000
097.99.22266 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.388.883 Giá: 32,000,000
0971 018899 Giá: 6,800,000     < - - > 08868 08668 Giá: 32,000,000
0971 231998 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 775999 Giá: 32,000,000
0971 236368 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.79.39.79 Giá: 32,000,000
0971 418899 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 582222 Giá: 32,000,000
0971 579586 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 335999 Giá: 32,000,000
0971 69 68 79 Giá: 6,800,000     < - - > 0974.0000.68 Giá: 32,000,000
0971 691368 Giá: 6,800,000     < - - > 0974.0000.79 Giá: 32,000,000
0971 861985 Giá: 6,800,000     < - - > 0976 300300 Giá: 32,000,000
0971 999113 Giá: 6,800,000     < - - > 0977 161888 Giá: 32,000,000
0971.17.9966 Giá: 6,800,000     < - - > 0977 378999 Giá: 32,000,000
0971.22.1989 Giá: 6,800,000     < - - > 0984.0000.39 Giá: 32,000,000
0971.33.1990 Giá: 6,800,000     < - - > 0984.0000.68 Giá: 32,000,000
0971.33.1997 Giá: 6,800,000     < - - > 0984.0000.79 Giá: 32,000,000
0971.368.968 Giá: 6,800,000     < - - > 0986 979777 Giá: 32,000,000
0971.55.5858 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 333111 Giá: 32,000,000
0971.68.9966 Giá: 6,800,000     < - - > 0989.15.7979 Giá: 32,000,000
0971.71.2626 Giá: 6,800,000     < - - > 0965.86.79.79 Giá: 32,220,000
0971.768.368 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 368666 Giá: 32,400,000
0971.86.5599 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 168666 Giá: 32,400,000
0971.86.99.86 Giá: 6,800,000     < - - > 0984 567868 Giá: 32,500,000
0971.89.1990 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 000011 Giá: 32,686,000
0971.92.8899 Giá: 6,800,000     < - - > 0967 000444 Giá: 32,686,000
0971.968.368 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 999559 Giá: 32,686,000
0971.968.568 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 999669 Giá: 32,686,000
0971.99.1981 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 585888 Giá: 32,800,000
0971.99.1982 Giá: 6,800,000     < - - > 0986 601888 Giá: 32,999,000
0972 119669 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 366388 Giá: 33,000,000
0972 221868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 681988 Giá: 33,000,000
0972 552233 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 688998 Giá: 33,000,000
0972 608868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 868368 Giá: 33,000,000
0972.03.8868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 884888 Giá: 33,000,000
0972.28.78.38 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.38.38.39 Giá: 33,000,000
0972.45678.4 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.38.83.38 Giá: 33,000,000
0973.1111.61 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.38.8668 Giá: 33,000,000
0973.12345.0 Giá: 6,800,000     < - - > 09.83.83.83.66 Giá: 33,000,000
0973.76.76.67 Giá: 6,800,000     < - - > 096.57.66888 Giá: 33,000,000
0974 523636 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 160000 Giá: 33,000,000
0974 818186 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 168686 Giá: 33,000,000
0974.777.736 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.77.77.99 Giá: 33,000,000
0974.79.6686 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 779888 Giá: 33,000,000
0975 086686 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 83 6868 Giá: 33,000,000
0976 111886 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 699969 Giá: 33,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim dễ nhớ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp dễ nhớ

Nội dung chính:

Tổng quan về người mệnh Thổ

Trong ngũ hành  Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì Thổ tượng trưng cho “đất” là môi trường nuôi dưỡng vạn vật trên trái đất. Giống như đặc tính của đất những người thuộc mệnh Thổ có tín tương trợ và trung thành. Họ luôn KHIÊM TỐN, giản dị và KHÔNG PHÔ TRƯƠNG. Họ có tính cách trầm tư giống như bản chất vốn có của đất. Nữ mệnh Thổ hiền lành, dịu dàng, nam mệnh Thổ cứng rắn, kiên định.

Màu vàng và màu nâu là 2 màu thuộc quyền sở hữu của những người mệnh Thổ. Trang trí phòng màu vàng sẽ toát ra niềm lạc quan, yêu đời, giúp cho những người mệnh Thổ có trạng thái tinh thần tích cực hơn, dễ tạo ra thành công và gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Những người mệnh Thổ nên tránh xử  dụng màu xanh lá cây vì đây là màu cực kỳ kiêng kị mệnh này.

Nếu chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ thì nên chọn số sim như thế nào? Đây chính là câu hỏi mà khá nhiều khách hàng đến với chúng tôi thắc mắc. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ  dành riêng một bài viết để hướng dẫn các bạn cách chọn sim dế nhớ hợp phong thủy mệnh Thổ.

Cách chọn sim dễ nhớ cho mệnh Thổ chuẩn nhất

Sim dễ nhớ là loại sim có cấu tạo đặc biệt, thường ở đuôi số, làm người khác chỉ cần nhìn qua hoặc nghe qua 1 - 2 lần là có thể nhớ được ngay. Vì thế sim dễ nhớ không hề có một quy tắc chung như các loại sim khác. Ví dụ sim ngũ quý là sim có 4 số cuối  giống nhau, sim tam hoa là sim có 3 số cuối giống nhau…Với sim dễ nhố bạn chỉ  cần biết được mình nên sử dụng những con số nào  và khóe léo sắp xếp thành một đuôi số đẹp, ấn tượng và dễ nhớ.

Để chọn được sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ cũng giống như Cách chọn sim phong thỷ hợp mệnh Thổ, bạn cần chú ý vào 3 yếu tố.

1. Ngũ hành tương sinh

Trong ngũ hành tương sinh thì Hỏa sinh Thổ vì vậy bạn nên sử dụng những con số thuộc hành Hỏa và những con số thuộc hành Thổ. Bởi về mặt tích cực thì Lưỡng thổ thành sơn có nghĩa có nhiều đất sẽ tạo thành núi là biểu tượng của sự phát triển để đạt được một kết  quả tốt hơn. Các con số bạn nên sử dụng trong số sim dễ nhớ đó là: 2, 8 và 9.

Đồng thời bạn nên tránh xa những con số thuộc hành Mộc do Mộc khắc Thổ đó  là số: 3 và 4.

Một số gợi ý cho đuôi sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ như sau: xxxx.288.822, xxxx.899.988, xxxx.922.299…

2. Âm Dương tương phối

Ngoài  việc chọn sim dựa vào ngũ hành thì yếu tố âm dương cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Một số sim đẹp là  số sim có âm dương hòa hợp tức là có số lượng số chẵn va số lẻ bằng nhau. Nếu số  chắn nhiều hơn số lẻ thì số sim đó vượng âm và ngược lại là vượng dương. Tuy nhiên khi chọn sim hợp mệnh thì bạn nên chọn số sim hòa hợp với mệnh của mình là tốt nhất. Nếu bạn mệnh Dương thì nên chọn số sim vượng Âm, nếu bạn mệnh Âm thì nên chọn số sim vượng Dương.

3. Tổng số nút

Một số sim đẹp đẳng cấp là số sim có tổng nút cao. Nó chính là thước đo đánh giá giá trị của chiếc sim. Tổng nút được tính rất đơn giản, bạn chỉ cần cộng tổng các con số, con số cuối cùng trong kết quả đạt được chính là tổng nút sim. Ví dụ, bạn cộng tổng được 56 thì 6 là tổng nút sim, cộng tổng được 08 thì 8 là nút sim., số cuối bằng 0 tương đương với 10 nút.

Thật đơn giản để chọn được một số sim dễ nhớ hợp mệnh Thổ đúng không? Với những gợi ý của chúng tôi mà bạn vẫn chư chọn được số sim ưng ý hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi, chúng tôi  sẽ tư vấn trực tiếp giúp bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến