Cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa

Chọn sim hợp mệnh rất quan trọng, nó không chỉ mang lại may mắn cho sự nghiệp mà còn mang lại may mắn cho cuộc sống của bạn nữa nhé. Nếu bạn mệnh Hỏa hãy tham khảo ngay cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Bạn đã biết cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa chưa?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0961 457457 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.59.6868 Giá: 28,990,000
0961 505868 Giá: 6,800,000     < - - > 0973 778999 Giá: 28,999,000
0961 515868 Giá: 6,800,000     < - - > 08.6986.6986 Giá: 29,000,000
0961 567891 Giá: 6,800,000     < - - > 08.9999.59.69 Giá: 29,000,000
0961 586986 Giá: 6,800,000     < - - > 08.9999.59.89 Giá: 29,000,000
0961 616866 Giá: 6,800,000     < - - > 08.9999.69.89 Giá: 29,000,000
0961 621979 Giá: 6,800,000     < - - > 086.999.6886 Giá: 29,000,000
0961 66 1968 Giá: 6,800,000     < - - > 086.999.7779 Giá: 29,000,000
0961 666586 Giá: 6,800,000     < - - > 086.9999.119 Giá: 29,000,000
0961 666588 Giá: 6,800,000     < - - > 086.9999.779 Giá: 29,000,000
0961 666788 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 282868 Giá: 29,000,000
0961 668979 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 333868 Giá: 29,000,000
0961 669686 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 877779 Giá: 29,000,000
0961 669886 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 899989 Giá: 29,000,000
0961 681866 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 988899 Giá: 29,000,000
0961 685586 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.22.77.99 Giá: 29,000,000
0961 688282 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.19 Giá: 29,000,000
0961 689668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.61 Giá: 29,000,000
0961 689688 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.62 Giá: 29,000,000
0961 689869 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.65 Giá: 29,000,000
0961 689966 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.67 Giá: 29,000,000
0961 691979 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.71.6789 Giá: 29,000,000
0961 698699 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.91.3333 Giá: 29,000,000
0961 718899 Giá: 6,800,000     < - - > 0869 333868 Giá: 29,000,000
0961 791992 Giá: 6,800,000     < - - > 0869 383868 Giá: 29,000,000
0961 791993 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.66.6886 Giá: 29,000,000
0961 791995 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.30.3333 Giá: 29,000,000
0961 791996 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 266266 Giá: 29,000,000
0961 791998 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 663668 Giá: 29,000,000
0961 811686 Giá: 6,800,000     < - - > 0961 959888 Giá: 29,000,000
0961 833899 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.33.7979 Giá: 29,000,000
0961 86 86 99 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 977779 Giá: 29,000,000
0961 881996 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 978999 Giá: 29,000,000
0961 886898 Giá: 6,800,000     < - - > 0964 696696 Giá: 29,000,000
0961 911995 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 925888 Giá: 29,000,000
0961 911998 Giá: 6,800,000     < - - > 0966.55.33.88 Giá: 29,000,000
0961.51.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0968 125888 Giá: 29,000,000
0961.6666.90 Giá: 6,800,000     < - - > 097.33.66.777 Giá: 29,000,000
0961.6666.91 Giá: 6,800,000     < - - > 097.79.79.333 Giá: 29,000,000
0961.76.76.79 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.33.7979 Giá: 29,000,000
0961.77.1988 Giá: 6,800,000     < - - > 0971.55.7979 Giá: 29,000,000
0961.86.9966 Giá: 6,800,000     < - - > 0973 586999 Giá: 29,000,000
0961.88.8228 Giá: 6,800,000     < - - > 0974 000678 Giá: 29,000,000
0961.91.9998 Giá: 6,800,000     < - - > 0977 113888 Giá: 29,000,000
0962 115111 Giá: 6,800,000     < - - > 0979 277888 Giá: 29,000,000
0962 214567 Giá: 6,800,000     < - - > 0979 56 1999 Giá: 29,000,000
0962 355868 Giá: 6,800,000     < - - > 0979.5678.68 Giá: 29,000,000
0962 588568 Giá: 6,800,000     < - - > 098.44.55.66.7 Giá: 29,000,000
0962 608688 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 111213 Giá: 29,000,000
0962 768068 Giá: 6,800,000     < - - > 0981 246168 Giá: 29,000,000
0962 866779 Giá: 6,800,000     < - - > 0983 333133 Giá: 29,000,000
0962 919868 Giá: 6,800,000     < - - > 0984 388388 Giá: 29,000,000
0962.33.1985 Giá: 6,800,000     < - - > 0985.149.149 Giá: 29,000,000
0962.35.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0985.28.7979 Giá: 29,000,000
0962.38.28.68 Giá: 6,800,000     < - - > 0986 168568 Giá: 29,000,000
0962.53.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 255255 Giá: 29,000,000
0962.6886.96 Giá: 6,800,000     < - - > 0987 888998 Giá: 29,000,000
0962.77.1997 Giá: 6,800,000     < - - > 0988.38.9889 Giá: 29,000,000
0962.86.8998 Giá: 6,800,000     < - - > 0988.50.5678 Giá: 29,000,000
0962.880.886 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 10 8989 Giá: 29,000,000
0962.90.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 188899 Giá: 29,000,000
0962.95.8688 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 341111 Giá: 29,000,000
0963 113939 Giá: 6,800,000     < - - > 0983.52.1999 Giá: 29,040,000
0963 239889 Giá: 6,800,000     < - - > 0989 593593 Giá: 29,040,000
0963 322688 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 186818 Giá: 29,500,000
0963 339686 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 668779 Giá: 29,500,000
0963 339866 Giá: 6,800,000     < - - > 0869 999339 Giá: 29,500,000
0963 391998 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.2222.68 Giá: 29,500,000
0963 456883 Giá: 6,800,000     < - - > 0988 939333 Giá: 29,500,000
0963 611668 Giá: 6,800,000     < - - > 0969 888881 Giá: 29,686,000
0963 955668 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 595999 Giá: 29,800,000
0963 959868 Giá: 6,800,000     < - - > 0971 633336 Giá: 29,999,000
0963 959868 Giá: 6,800,000     < - - > 08 8806 8806 Giá: 30,000,000
0963.29.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 08 8890 8890 Giá: 30,000,000
0963.29.8886 Giá: 6,800,000     < - - > 08.99.78.78.79 Giá: 30,000,000
0963.66.1982 Giá: 6,800,000     < - - > 0822 649999 Giá: 30,000,000
0963.81.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 086.999.3979 Giá: 30,000,000
0964 648886 Giá: 6,800,000     < - - > 086.999.8889 Giá: 30,000,000
0964 806668 Giá: 6,800,000     < - - > 086.9999.669 Giá: 30,000,000
0964 818868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 006 888 Giá: 30,000,000
0964 914666 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 068 886 Giá: 30,000,000
0964.33.8886 Giá: 6,800,000     < - - > 0868 888198 Giá: 30,000,000
0964.61.6668 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.56.2222 Giá: 30,000,000
0965 119229 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.68.68.48 Giá: 30,000,000
0965 122868 Giá: 6,800,000     < - - > 0868.82.8668 Giá: 30,000,000
0965 149153 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.68.66.68 Giá: 30,000,000
0965 339222 Giá: 6,800,000     < - - > 0869.86.6886 Giá: 30,000,000
0965 399388 Giá: 6,800,000     < - - > 088.68.68.368 Giá: 30,000,000
0965 551868 Giá: 6,800,000     < - - > 0886 660999 Giá: 30,000,000
0965 668558 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.24.2222 Giá: 30,000,000
0965 682683 Giá: 6,800,000     < - - > 0886.39.7777 Giá: 30,000,000
0965 768068 Giá: 6,800,000     < - - > 09.777.30.888 Giá: 30,000,000
0965 833368 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.33.77.99 Giá: 30,000,000
0965 866898 Giá: 6,800,000     < - - > 0961.66.77.99 Giá: 30,000,000
0965.19.8868 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 125678 Giá: 30,000,000
0965.26.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0962 791999 Giá: 30,000,000
0965.28.3979 Giá: 6,800,000     < - - > 0963 326888 Giá: 30,000,000
0965.29.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0963.15.6868 Giá: 30,000,000
0965.31.1368 Giá: 6,800,000     < - - > 0965 117799 Giá: 30,000,000
0965.33.5858 Giá: 6,800,000     < - - > 0965 991991 Giá: 30,000,000
0965.95.9696 Giá: 6,800,000     < - - > 0966 787787 Giá: 30,000,000

Nội dung chính:

Tính cách của người mệnh Hỏa

Chọn sim dễ nhớ cho mệnh Hỏa rất đơn giản,  trước hết chúng ta hãy cùng khám  phá một vài đặc trưng của những người mang mệnh Hỏa nhé.

Dân gian vẫn thường ví von, “tính nóng như lửa”, trong ngũ hành Hỏa chính là lửa. Nhắc đến hình ảnh ngọn lửa  thường liên tưởng tới sức nóng mãnh liệt, sự cuồng nhiệt của ngọn lửa đang bốc cháy. Lửa cũng chính là  biểu tượng cho sự hứng thú và đam mê.

Chính vì vậy những người mệnh Hỏa thường yêu thích sự chủ động, hào hứng vì thế cuộc sống của họ cũng tích cực và sôi nổi. Những người mệnh Hỏa thường có một LÝ TRÍ MẠNH MẼ, một khả năng lao động đáng ngưỡng mộ, do vậy họ thường gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Những người mệnh Hỏa thuộc các năm sau:

Giáp Tuất: 1934, 1994; Đinh Dậu: 1957, 2017;  Bính Dần: 1986, 1926; Ất Hợi: 1935, 1995;  Giáp Thìn: 1964, 2024; Đinh Mão: 1987, 1927; Mậu Tý: 1948, 2008; Ất Tỵ: 1965, 2025; Kỷ Sửu: 1949, 2009; Mậu Ngọ: 1978, 2038, Bính Thân: 1956, 2016; Kỷ Mùi :1979, 2039.

Màu sắc của bản mệnh này vốn là những tông màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím mang đến nguồn năng lượng mới cho người thuộc Hoả. Màu sắc kỵ: màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (Thủy khắc Hỏa).

Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu ngay về những con số may mắn cũng như cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa ngay trong phần 2 của bài viết.

Cách chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa

Sim dễ nhớ cũng là một trong những số sim thuộc dòng sim phong thủy. Vì vậy cũng giống như Cách chọn sim phong  thủy hợp mênh Hỏa, một sô sim dễ nhớ hợp mệnh cũng phải hội tụ đủ 3 yếu tố về ngũ hành, âm dương và tổng số nút.

Về ngũ hành: bạn nên sử dụng những con số  thuộc hành tương sinh với mệnh Hỏa  đó là mệnh Mộc đó là số 3 và 4, sử dụng những con số thuộc hành Hỏa là số 9. Tránh sử dụng con số hành Thủy vì Thủy khắc Hỏa. Bạn có thể  sử dụng một số dạng sim dễ nhớ như: xxxx.34443, xxxx.399.933, xxxx.993.339…
  • Về âm dương: Cách đây gần 3000 năm, người xưa đã nhận thấy sự vật luôn có mâu thuẫn, nhưng thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hoá để phát sinh, phát triển và tiêu vong, gọi là học thuyết âm dương. Hai mặt âm dương tuy đối lập với nhau nhưng phải nương tựa vào nhau mới tồn tại được, mới có ý nghĩa. Cả hai  đều là quá trình phát triển tích cực của sự vật, không thể đơn độc phát sinh, phát triển được. Chính vì thế  khi chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa bạn cần chú ý chọn số sim có âm dương hòa hợp với mình. Nếu bạn mệnh Dương nên chọn sim vượng Âm (sim có nhiều số chẵn). Nếu bạn mệnh  Âm nên chọn số sim vượng Dương (sim  có nhiều số lẻ).
  • Về tổng nút sim: số sim có nút càng cao thì càng có giá trị lớn. Tính tổng nút rất đơn giản, bạn hãy cộng tổng các con số trong dãy sim, số  thứ  2 trong kết  quả đạt được chính là số nút. Số 0 = 10 nút. Ví dụ, kết quả bạn đạt được là 74 thì 4 là số nút của sim.
Nếu bạn đã sở hữu một chiếc sim dễ nhớ hay bất kỳ một số sim nào khác và muốn kiểm tra xem số sim đó có hợp phong thủy hay không hãy sử dụng ngay ứng dụng tra cứu sim phong thủy, sẽ trả về cho bạn kết quả chính xác nhất.

Với hướng dẫn chọn sim dễ nhớ hợp mệnh Hỏa trên, hy vọng bạn sẽ tự chọn được cho mình số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến