Ý nghĩa sim đầu số 0903?

0903 là mạng gì? 0903 là đầu số mạng nào, những ai nên dùng sim đầu số 0903? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Những ai nên dùng sim đầu số 0903? 0903 là đầu số mạng nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

093.14.68886 Giá: 7,000,000      < - > 0931.85.8668 Giá: 20,000,000
093.44444.86 Giá: 7,000,000      < - > 0931.85.89.89 Giá: 20,000,000
093.668.0.666 Giá: 7,000,000      < - > 0931.87.88.89 Giá: 20,000,000
093.69.69.093 Giá: 7,000,000      < - > 0932 999889 Giá: 20,000,000
093.790.68.86 Giá: 7,000,000      < - > 0932.6666.77 Giá: 20,000,000
0931 000979 Giá: 7,000,000      < - > 0933 188886 Giá: 20,000,000
0931 014014 Giá: 7,000,000      < - > 0933 272999 Giá: 20,000,000
0931 020666 Giá: 7,000,000      < - > 0933 333068 Giá: 20,000,000
0931 034034 Giá: 7,000,000      < - > 0933 333667 Giá: 20,000,000
0931 050666 Giá: 7,000,000      < - > 0933 335553 Giá: 20,000,000
0931 069666 Giá: 7,000,000      < - > 0933.89.4444 Giá: 20,000,000
0931 070666 Giá: 7,000,000      < - > 0935 099199 Giá: 20,000,000
0931 079666 Giá: 7,000,000      < - > 0935.77.4444 Giá: 20,000,000
0931 088777 Giá: 7,000,000      < - > 0936 222255 Giá: 20,000,000
0931 094094 Giá: 7,000,000      < - > 0936 810000 Giá: 20,000,000
0931 338368 Giá: 7,000,000      < - > 0937 398398 Giá: 20,000,000
0931 568579 Giá: 7,000,000      < - > 0937 913939 Giá: 20,000,000
0931 862777 Giá: 7,000,000      < - > 0937 919888 Giá: 20,000,000
0931 863777 Giá: 7,000,000      < - > 0937 979989 Giá: 20,000,000
0931 865777 Giá: 7,000,000      < - > 0938 668368 Giá: 20,000,000
0931 869777 Giá: 7,000,000      < - > 0938 949949 Giá: 20,000,000
0931 896698 Giá: 7,000,000      < - > 0938.11.22.11 Giá: 20,000,000
0931 896968 Giá: 7,000,000      < - > 093.127.79.79 Giá: 20,200,000
0931 897789 Giá: 7,000,000      < - > 0931 212212 Giá: 20,200,000
0931 898969 Giá: 7,000,000      < - > 0931 221221 Giá: 20,200,000
0931 939989 Giá: 7,000,000      < - > 0931 222221 Giá: 20,200,000
0931 968368 Giá: 7,000,000      < - > 0931 222225 Giá: 20,200,000
0931 986686 Giá: 7,000,000      < - > 0931 229888 Giá: 20,200,000
0931.0.77778 Giá: 7,000,000      < - > 0931 232232 Giá: 20,200,000
0931.00.0123 Giá: 7,000,000      < - > 0931 262888 Giá: 20,200,000
0931.01.2468 Giá: 7,000,000      < - > 0931 277277 Giá: 20,200,000
0931.01.8666 Giá: 7,000,000      < - > 0931 283283 Giá: 20,200,000
0931.02.2468 Giá: 7,000,000      < - > 0931 555557 Giá: 20,200,000
0931.03.6886 Giá: 7,000,000      < - > 0931 557557 Giá: 20,200,000
0931.05.3456 Giá: 7,000,000      < - > 0931.22.7999 Giá: 20,200,000
0931.06.8866 Giá: 7,000,000      < - > 0931.24.79.79 Giá: 20,200,000
0931.07.17.27 Giá: 7,000,000      < - > 0931.54.79.79 Giá: 20,200,000
0931.08.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0933 802468 Giá: 20,200,000
0931.08.8668 Giá: 7,000,000      < - > 0902 999369 Giá: 20,300,000
0931.08.98.98 Giá: 7,000,000      < - > 0902.55555.3 Giá: 20,300,000
0931.09.4999 Giá: 7,000,000      < - > 0907.54.0000 Giá: 20,300,000
0931.09.8866 Giá: 7,000,000      < - > 0931.34.0000 Giá: 20,300,000
0931.40.04.04 Giá: 7,000,000      < - > 0931.46.0000 Giá: 20,300,000
0931.88.80.88 Giá: 7,000,000      < - > 0931.48.0000 Giá: 20,300,000
0931.89.66.99 Giá: 7,000,000      < - > 0932.52.53.54 Giá: 20,300,000
0932 336338 Giá: 7,000,000      < - > 0933.54.0000 Giá: 20,300,000
0932 336338 Giá: 7,000,000      < - > 09333.6.4567 Giá: 20,300,000
0932 656696 Giá: 7,000,000      < - > 09333.64.999 Giá: 20,300,000
0932 790888 Giá: 7,000,000      < - > 0934 022888 Giá: 20,300,000
0932.99.18.18 Giá: 7,000,000      < - > 0934 022999 Giá: 20,300,000
0933 725888 Giá: 7,000,000      < - > 0934.18.5678 Giá: 20,300,000
0933.358.388 Giá: 7,000,000      < - > 0937 776669 Giá: 20,300,000
0933.403.888 Giá: 7,000,000      < - > 0937 789678 Giá: 20,300,000
0934 113222 Giá: 7,000,000      < - > 0937.14.0000 Giá: 20,300,000
0934.1368.79 Giá: 7,000,000      < - > 0937.14.1111 Giá: 20,300,000
0935 623562 Giá: 7,000,000      < - > 0937.35.0000 Giá: 20,300,000
0935.91.8899 Giá: 7,000,000      < - > 0937.50.1111 Giá: 20,300,000
0936 343444 Giá: 7,000,000      < - > 0937.52.1111 Giá: 20,300,000
0936 363434 Giá: 7,000,000      < - > 0937.55.4567 Giá: 20,300,000
0936 433555 Giá: 7,000,000      < - > 0938.47.1111 Giá: 20,300,000
0936 466555 Giá: 7,000,000      < - > 0938.55.44.33 Giá: 20,300,000
0936 766669 Giá: 7,000,000      < - > 0938.75.0000 Giá: 20,300,000
0936 767969 Giá: 7,000,000      < - > 0902 888800 Giá: 20,400,000
0936 768968 Giá: 7,000,000      < - > 0902 888844 Giá: 20,400,000
0936 768968 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789012 Giá: 20,400,000
0936.1111.44 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789179 Giá: 20,400,000
0936.24.4567 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789234 Giá: 20,400,000
0936.28.2345 Giá: 7,000,000      < - > 0906 789939 Giá: 20,400,000
0936.65.65.68 Giá: 7,000,000      < - > 0906 868099 Giá: 20,400,000
0936.81.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0906 888811 Giá: 20,400,000
0936.91.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 0907 777091 Giá: 20,400,000
0937 563888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888800 Giá: 20,400,000
0937 902888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888811 Giá: 20,400,000
0937 902888 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888822 Giá: 20,400,000
0937.55.00.55 Giá: 7,000,000      < - > 0907 888910 Giá: 20,400,000
0938 301301 Giá: 7,000,000      < - > 0907 890123 Giá: 20,400,000
0938 377837 Giá: 7,000,000      < - > 0934 174444 Giá: 20,400,000
0938 377838 Giá: 7,000,000      < - > 0937 814444 Giá: 20,400,000
0938 377839 Giá: 7,000,000      < - > 0937 953979 Giá: 20,400,000
0938 377868 Giá: 7,000,000      < - > 0937 964444 Giá: 20,400,000
0938 888973 Giá: 7,000,000      < - > 0938 668091 Giá: 20,400,000
0939 656696 Giá: 7,000,000      < - > 0938 797888 Giá: 20,400,000
0939.02.8668 Giá: 7,000,000      < - > 090.7 895999 Giá: 20,500,000
0939.07.0939 Giá: 7,000,000      < - > 0908 658 999 Giá: 20,500,000
0939.21.8668 Giá: 7,000,000      < - > 0901 272272 Giá: 20,800,000
0939.22.8886 Giá: 7,000,000      < - > 0939 258258 Giá: 20,800,000
0939.22.8886 Giá: 7,000,000      < - > 0905 983999 Giá: 21,000,000
0939.73.1888 Giá: 7,000,000      < - > 0908 975999 Giá: 21,000,000
0898.279.268 Giá: 7,100,000      < - > 0931 776777 Giá: 21,000,000
0901 662669 Giá: 7,100,000      < - > 0909 280000 Giá: 21,120,000
0901.69.69.39 Giá: 7,100,000      < - > 0905 235888 Giá: 21,200,000
0902 399991 Giá: 7,100,000      < - > 0906 157999 Giá: 21,200,000
0902 888846 Giá: 7,100,000      < - > 0931 292292 Giá: 21,200,000
0902 888853 Giá: 7,100,000      < - > 0901 655655 Giá: 21,500,000
0902 888864 Giá: 7,100,000      < - > 0901 666266 Giá: 21,500,000
0903 331292 Giá: 7,100,000      < - > 0905 987999 Giá: 21,500,000
0903 628555 Giá: 7,100,000      < - > 0935 737999 Giá: 21,500,000
0906 174888 Giá: 7,100,000      < - > 0903 335336 Giá: 21,600,000
0906 610123 Giá: 7,100,000      < - > 0931 868886 Giá: 21,600,000
0906 666848 Giá: 7,100,000      < - > 0905 002299 Giá: 21,700,000
0906 666911 Giá: 7,100,000      < - > 0932.56.77.88 Giá: 21,700,000

Nội dung chính:

0903 là mạng gì?

0903 là mạng gì? 0903 là mạng nào? Đầu số 0903 là của mạng nào? Có lẽ đây là câu hỏi được mà rất nhiều khách hàng băn khoăn. Bởi lẽ theo thống kê trên công cụ tìm kiếm hàng tháng có tới hàng nghìn lượt tìm kiếm.

Vậy 0903 là mạng nào? 0903 là đầu số thuộc quyền sở hữu của nhà mạng Mobifone. Nhà mạng có lịch sử lâu đời nhất trên thị trường viễn thông Việt Nam. Mobifone được thành lập vào ngày 16/4/1993 và là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động.

Những ngày đầu hoạt động chỉ với đầu số 090 gồm 09040, 09050 và 09080. Cho đến hiện nay Mobifone  đã phát triển vững mạnh với tất cả 8 đầu số.

Những ai nên dùng sim đầu số 0903

Nếu đã biết đầu số 0903 là mạng gì, hãy cùng tìm hiểu xem bạn có nên dùng sim đầu số 0903 hay không nhé.

Trong dãy số tự nhiên mỗi con số đều mang trong mình những ý nghĩa tốt và xấu. Nếu bạn dùng số hợp mệnh sẽ phát huy được những ưu điểm và ngược lại nếu chọn sai số những nhược điểm của con số đó sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Để xét đầu số hợp mệnh trước hết hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa đầu số 0903.
  • Số 0: là con số  của sự viên mãn, vẹn toàn
  • Số 3: Số 3 có ý nghĩa là sự sáng tạo, tài năng, vững chắc, kiên định. Theo đó, ý nghĩa số 3 là khá tốt, người thích sử dụng số 3, hợp mệnh số 3 cũng sẽ gặp được nhiều may mắn.
  • Số 9: Con số của hạnh phúc an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu đẹp đẽ. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn tròn đầy. Ngoài ra nó còn là con số tượng trưng cho sự hy vọng, trường thọ và bất diệt.
Số 3 là con số thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự dẻo  dài, ý trí vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Hành Mộc còn tượng trưng cho những ý tưởng lớn và hướng ngoại. Theo quy luật tương sinh tương khắc thì Mộc sinh Hỏa và Mộc khắc Thổ vì vậy, những người thuộc mệnh Hỏa nên dùng đầu số 0903 còn những người mệnh Thổ không nên dùng sim đầu số 0903.

Bên cạnh đó do “Lưỡng mộc thành lâm” nên sim Mobifone đầu số 0903 cũng hợp với những người mạng mệnh Mộc.

Các mệnh Kim, Thủy vẫn có thể dùng sim đầu số 0903, 6 số đuôi còn lại bạn nên sử dụng  các con số tương sinh với mệnh của mình.

Bài viết 0903 là mạng gì, đầu số 0903 là của mạng nào chắc bạn đã không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Với thông tin trên, hy vọng bạn sẽ chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến