Cách chuyển sang gói cước VinaText của Vinaphone

Với nhà mạng Vinaphone chắc hẳn bạn đã qua quen thuộc với các gói cước trả trước như VinaEtra, VinaCard…hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn gói cước VinaText của Vinaphone vô cùng tiện ích.

>>>Xem thêm :
Nhắn tin chỉ với 100đ/sms cùng gói cước VinaText của Vinaphone

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:

0934 887878 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868778 Giá: 13,800,000
0934 8888 16 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868833 Giá: 13,800,000
0934.39.58.39 Giá: 6,000,000      < - > 0906 868855 Giá: 13,800,000
0934.88.66.33 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886088 Giá: 13,800,000
0935 053979 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886098 Giá: 13,800,000
0935 351995 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886179 Giá: 13,800,000
0935.01.6886 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886379 Giá: 13,800,000
0935.69.6668 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886567 Giá: 13,800,000
0935.69.6668 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886606 Giá: 13,800,000
0935.89.78.78 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886655 Giá: 13,800,000
0935.96.99.96 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886779 Giá: 13,800,000
0936 000080 Giá: 6,000,000      < - > 0906 886988 Giá: 13,800,000
0936 000081 Giá: 6,000,000      < - > 0906 888080 Giá: 13,800,000
0936 000101 Giá: 6,000,000      < - > 0906 888558 Giá: 13,800,000
0936 000202 Giá: 6,000,000      < - > 0906 888807 Giá: 13,800,000
0936 000303 Giá: 6,000,000      < - > 0906 888848 Giá: 13,800,000
0936 000404 Giá: 6,000,000      < - > 0906 999967 Giá: 13,800,000
0936 000616 Giá: 6,000,000      < - > 0907 277799 Giá: 13,800,000
0936 000770 Giá: 6,000,000      < - > 0907 751751 Giá: 13,800,000
0936 000778 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776000 Giá: 13,800,000
0936 000966 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776111 Giá: 13,800,000
0936 000989 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776222 Giá: 13,800,000
0936 088777 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776333 Giá: 13,800,000
0936 559900 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776665 Giá: 13,800,000
0936 789468 Giá: 6,000,000      < - > 0907 776686 Giá: 13,800,000
0936.26.26.27 Giá: 6,000,000      < - > 0907 777721 Giá: 13,800,000
0937 094888 Giá: 6,000,000      < - > 0907 777740 Giá: 13,800,000
0937 123399 Giá: 6,000,000      < - > 0907 777762 Giá: 13,800,000
0937 151234 Giá: 6,000,000      < - > 0907 778111 Giá: 13,800,000
0937 156699 Giá: 6,000,000      < - > 0907 778222 Giá: 13,800,000
0937 163388 Giá: 6,000,000      < - > 0907 778444 Giá: 13,800,000
0937 173388 Giá: 6,000,000      < - > 0907 778884 Giá: 13,800,000
0937 191234 Giá: 6,000,000      < - > 0907 856777 Giá: 13,800,000
0937 203399 Giá: 6,000,000      < - > 0907 878786 Giá: 13,800,000
0937 211113 Giá: 6,000,000      < - > 0907 878866 Giá: 13,800,000
0937 233399 Giá: 6,000,000      < - > 0907 887789 Giá: 13,800,000
0937 239666 Giá: 6,000,000      < - > 0907 888078 Giá: 13,800,000
0937 287799 Giá: 6,000,000      < - > 0907 888768 Giá: 13,800,000
0937 293399 Giá: 6,000,000      < - > 0907 888809 Giá: 13,800,000
0937 301188 Giá: 6,000,000      < - > 0907 890808 Giá: 13,800,000
0937 306677 Giá: 6,000,000      < - > 0907 891168 Giá: 13,800,000
0937 343388 Giá: 6,000,000      < - > 0907 895588 Giá: 13,800,000
0937 352468 Giá: 6,000,000      < - > 0907 896989 Giá: 13,800,000
0937 363377 Giá: 6,000,000      < - > 0907 898787 Giá: 13,800,000
0937 370033 Giá: 6,000,000      < - > 0907 933399 Giá: 13,800,000
0937 371102 Giá: 6,000,000      < - > 0908 068866 Giá: 13,800,000
0937 381155 Giá: 6,000,000      < - > 0908 882233 Giá: 13,800,000
0937 381199 Giá: 6,000,000      < - > 0909 468333 Giá: 13,800,000
0937 382288 Giá: 6,000,000      < - > 0909 534888 Giá: 13,800,000
0937 390011 Giá: 6,000,000      < - > 0909 641888 Giá: 13,800,000
0937 393439 Giá: 6,000,000      < - > 093.25.25.000 Giá: 13,800,000
0937 393911 Giá: 6,000,000      < - > 093.25.25.111 Giá: 13,800,000
0937 393922 Giá: 6,000,000      < - > 093.25.25.222 Giá: 13,800,000
0937 393944 Giá: 6,000,000      < - > 093.777.1.000 Giá: 13,800,000
0937 393955 Giá: 6,000,000      < - > 093.777.1.333 Giá: 13,800,000
0937 399955 Giá: 6,000,000      < - > 093.777.1.444 Giá: 13,800,000
0937 399992 Giá: 6,000,000      < - > 093.777.6.555 Giá: 13,800,000
0937 403399 Giá: 6,000,000      < - > 093.777.66.44 Giá: 13,800,000
0937 430888 Giá: 6,000,000      < - > 093.88.11.789 Giá: 13,800,000
0937 441177 Giá: 6,000,000      < - > 093.88.22.111 Giá: 13,800,000
0937 451234 Giá: 6,000,000      < - > 093.88.22.444 Giá: 13,800,000
0937 466667 Giá: 6,000,000      < - > 093.88.22.789 Giá: 13,800,000
0937 483399 Giá: 6,000,000      < - > 093.888.22.44 Giá: 13,800,000
0937 503399 Giá: 6,000,000      < - > 093.888.23.23 Giá: 13,800,000
0937 518989 Giá: 6,000,000      < - > 093.888.25.25 Giá: 13,800,000
0937 524999 Giá: 6,000,000      < - > 0931 028028 Giá: 13,800,000
0937 563399 Giá: 6,000,000      < - > 09318.36.999 Giá: 13,800,000
0937 592888 Giá: 6,000,000      < - > 0932 876888 Giá: 13,800,000
0937 594888 Giá: 6,000,000      < - > 0933 451234 Giá: 13,800,000
0937 594888 Giá: 6,000,000      < - > 0933 554477 Giá: 13,800,000
0937 614999 Giá: 6,000,000      < - > 0933 672345 Giá: 13,800,000
0937 618889 Giá: 6,000,000      < - > 0933 772244 Giá: 13,800,000
0937 628889 Giá: 6,000,000      < - > 0933 803999 Giá: 13,800,000
0937 631234 Giá: 6,000,000      < - > 0933 807999 Giá: 13,800,000
0937 647799 Giá: 6,000,000      < - > 0933.07.1234 Giá: 13,800,000
0937 685656 Giá: 6,000,000      < - > 0933.07.4567 Giá: 13,800,000
0937 685959 Giá: 6,000,000      < - > 0933.20.4567 Giá: 13,800,000
0937 707778 Giá: 6,000,000      < - > 0934 007788 Giá: 13,800,000
0937 722200 Giá: 6,000,000      < - > 0934 020020 Giá: 13,800,000
0937 725588 Giá: 6,000,000      < - > 0936 000168 Giá: 13,800,000
0937 740888 Giá: 6,000,000      < - > 0936 000379 Giá: 13,800,000
0937 743838 Giá: 6,000,000      < - > 0936.07.4567 Giá: 13,800,000
0937 753399 Giá: 6,000,000      < - > 0937 036886 Giá: 13,800,000
0937 754999 Giá: 6,000,000      < - > 0937 136999 Giá: 13,800,000
0937 770606 Giá: 6,000,000      < - > 0937 216886 Giá: 13,800,000
0937 778484 Giá: 6,000,000      < - > 0937 343343 Giá: 13,800,000
0937 790606 Giá: 6,000,000      < - > 0937 393738 Giá: 13,800,000
0937 792288 Giá: 6,000,000      < - > 0937 393779 Giá: 13,800,000
0937 798383 Giá: 6,000,000      < - > 0937 393937 Giá: 13,800,000
0937 803388 Giá: 6,000,000      < - > 0937 466668 Giá: 13,800,000
0937 803883 Giá: 6,000,000      < - > 0937 476668 Giá: 13,800,000
0937 804999 Giá: 6,000,000      < - > 0937 549549 Giá: 13,800,000
0937 808818 Giá: 6,000,000      < - > 0937 649649 Giá: 13,800,000
0937 811188 Giá: 6,000,000      < - > 0937 664666 Giá: 13,800,000
0937 813399 Giá: 6,000,000      < - > 0937 771117 Giá: 13,800,000
0937 829666 Giá: 6,000,000      < - > 0937 776667 Giá: 13,800,000
0937 833399 Giá: 6,000,000      < - > 0937 779900 Giá: 13,800,000
0937 851234 Giá: 6,000,000      < - > 0937 789000 Giá: 13,800,000
0937 855599 Giá: 6,000,000      < - > 0937.26.1234 Giá: 13,800,000
0937 861188 Giá: 6,000,000      < - > 0937.27.1234 Giá: 13,800,000
0937 862268 Giá: 6,000,000      < - > 0937.27.2345 Giá: 13,800,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ Vinaphone:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp giá rẻ Vinaphone

Nội dung chính:

Thông tin về gói cước VinaText

Bạn thường xuyên và ưa thích nhắn tin cho bạn bè và người thân. Tuy nhiên với mức cước phí như hiện tại thì việc nhắn tin nhiều đôi khi còn mất nhiều tiền là việc gọi thoại thường xuyên.

Vậy giải pháp nào để tiết kiệm chi phí một cách tối đa mà vẫn thoải mái nhắn tin hàng ngày? Rất đơn giản, giải pháp tối ưu nhất dành cho bạn chính là việc sử dụng gói cước VinaText của Vinaphone.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:
  • Giá cước tin nhắn thấp
  • Thời hạn sử dụng dài nhất
  • Các dịch vụ SMS và gia tăng SMS hấp dẫn
  • Dễ dàng chuyển đổi sang các gói cước khác
Cách chuyển sang gói cước VinaText của Vinaphone

1. Cú pháp chuyển đổi

Nếu bạn đang sử dụng một trong những gói cước trả trước của nhà mạng Vinaphone như VinaCard, VinaExtra, Vina365…có thể thao tác trực tiếp bằng cách soạn tin nhắn như sau:
  • Bước 1: soạn VinaText gửi 195
  • Bước 2: Nhắn tin xác nhận soạn YES gửi 195 để đồng ý chuyển đổi hoặc NO gửi 195 để từ chối.
Như vậy chỉ với 2 thao tác đơn giản là bạn đã thoải mái nhắn tin với bạn bè 24/24 nhất là vào khoảng thời gian rảnh rỗi chỉ với giá 100đ/sms rồi. Quá rẻ đúng không nào?

2. Một số lưu ý khi sử dụng gói cước VinaText

Mặ dù có cước phí tin nhắn khá rẻ tuy nhiên nhược điểm của gói cước này cũng giống như những gói cước trả trước khác của nhà mạng Vinaphone đo chính là có hạn chế về số ngày sử dụng. Cụ thể như sau:
  • Sau khi sử dụng hết giá trị của thẻ hoặc hết hạn mệnh giá thẻ, thuê bao bị khoá hướng gửi SMS chiều đi, tiếp tục được nhận cuộc gọi đến và SMS chiều đến trong thời gian 01 ngày. Sau thời gian chờ nạp tiền 01 ngày, bạn bị khoá cả hướng nhận cuộc gọi và SMS chiều đến .
  • Trong vòng 30 ngày kể từ khi thời hạn nhận cuộc gọi và nhận tin nhắn bổ sung kết thúc, nếu bạn không nạp thêm tiền vào tài khoản, số thuê bao của bạn sẽ bị xoá khỏi hệ thống.
  • Ðể đảm bảo liên lạc được liên tục, đừng quên nạp thêm thẻ trước khi hết tiền trong tài khoản bạn nhé.
Với những thông tin về gói cước VinaText của Vinaphone hy vọng bạn sẽ lựa chọn được gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến