Gói cước sinh viên Q-Student của Mobifone- Cuộc sống sinh viên thêm năng động

Gói cước sinh viên Mobifone là gói cước dành riêng cho khách hàng là sinh viên với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0937 865588 Giá: 6,000,000      < - > 0937.27.4567 Giá: 13,800,000
0937 865885 Giá: 6,000,000      < - > 0937.35.1234 Giá: 13,800,000
0937 867778 Giá: 6,000,000      < - > 0937.48.2345 Giá: 13,800,000
0937 868879 Giá: 6,000,000      < - > 0937.52.1234 Giá: 13,800,000
0937 875588 Giá: 6,000,000      < - > 0937.54.1234 Giá: 13,800,000
0937 882277 Giá: 6,000,000      < - > 0937.55.44.33 Giá: 13,800,000
0937 882887 Giá: 6,000,000      < - > 0937.66.44.22 Giá: 13,800,000
0937 890088 Giá: 6,000,000      < - > 0938 029888 Giá: 13,800,000
0937 890707 Giá: 6,000,000      < - > 0938 222456 Giá: 13,800,000
0937 891919 Giá: 6,000,000      < - > 0938 360888 Giá: 13,800,000
0937 896767 Giá: 6,000,000      < - > 0938 361888 Giá: 13,800,000
0937 897766 Giá: 6,000,000      < - > 0938 549549 Giá: 13,800,000
0937 936956 Giá: 6,000,000      < - > 0938 551888 Giá: 13,800,000
0937 938936 Giá: 6,000,000      < - > 0938 560888 Giá: 13,800,000
0937.20.86.86 Giá: 6,000,000      < - > 0938 561999 Giá: 13,800,000
0937.44.00.44 Giá: 6,000,000      < - > 0938 562888 Giá: 13,800,000
0937.49.6886 Giá: 6,000,000      < - > 0938 562999 Giá: 13,800,000
0937.60.86.86 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668068 Giá: 13,800,000
0937.66.33.55 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668092 Giá: 13,800,000
0937.8888.72 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668096 Giá: 13,800,000
0938 079666 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668098 Giá: 13,800,000
0938 100099 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668333 Giá: 13,800,000
0938 110116 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668687 Giá: 13,800,000
0938 110777 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668788 Giá: 13,800,000
0938 111567 Giá: 6,000,000      < - > 0938 668789 Giá: 13,800,000
0938 212777 Giá: 6,000,000      < - > 0938 691888 Giá: 13,800,000
0938 225777 Giá: 6,000,000      < - > 0938 692888 Giá: 13,800,000
0938 233357 Giá: 6,000,000      < - > 0938 695888 Giá: 13,800,000
0938 243399 Giá: 6,000,000      < - > 0938 797788 Giá: 13,800,000
0938 276677 Giá: 6,000,000      < - > 0938 797971 Giá: 13,800,000
0938 277770 Giá: 6,000,000      < - > 0938 797997 Giá: 13,800,000
0938 277771 Giá: 6,000,000      < - > 0938 805999 Giá: 13,800,000
0938 288887 Giá: 6,000,000      < - > 0938 871234 Giá: 13,800,000
0938 299982 Giá: 6,000,000      < - > 0938 885656 Giá: 13,800,000
0938 330303 Giá: 6,000,000      < - > 0938 886000 Giá: 13,800,000
0938 336655 Giá: 6,000,000      < - > 0938 886168 Giá: 13,800,000
0938 377770 Giá: 6,000,000      < - > 0938 886333 Giá: 13,800,000
0938 377899 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888179 Giá: 13,800,000
0938 383355 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888586 Giá: 13,800,000
0938 398080 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888812 Giá: 13,800,000
0938 399966 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888857 Giá: 13,800,000
0938 400700 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888860 Giá: 13,800,000
0938 411113 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888861 Giá: 13,800,000
0938 440033 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888862 Giá: 13,800,000
0938 448811 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888864 Giá: 13,800,000
0938 455558 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888867 Giá: 13,800,000
0938 463399 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888875 Giá: 13,800,000
0938 466677 Giá: 6,000,000      < - > 0938 888876 Giá: 13,800,000
0938 483399 Giá: 6,000,000      < - > 0938 951999 Giá: 13,800,000
0938 485588 Giá: 6,000,000      < - > 0938.32.1234 Giá: 13,800,000
0938 486677 Giá: 6,000,000      < - > 0938.43.1234 Giá: 13,800,000
0938 488877 Giá: 6,000,000      < - > 0938.46.1234 Giá: 13,800,000
0938 500088 Giá: 6,000,000      < - > 0938.47.1234 Giá: 13,800,000
0938 543399 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.44.66 Giá: 13,800,000
0938 580808 Giá: 6,000,000      < - > 0938.55.44.99 Giá: 13,800,000
0938 582288 Giá: 6,000,000      < - > 0938.56.1234 Giá: 13,800,000
0938 588877 Giá: 6,000,000      < - > 0938.56.2345 Giá: 13,800,000
0938 600088 Giá: 6,000,000      < - > 0938.57.1234 Giá: 13,800,000
0938 600099 Giá: 6,000,000      < - > 0938.57.2345 Giá: 13,800,000
0938 633357 Giá: 6,000,000      < - > 0938.57.4567 Giá: 13,800,000
0938 650666 Giá: 6,000,000      < - > 0938.69.4567 Giá: 13,800,000
0938 652468 Giá: 6,000,000      < - > 0938.81.1234 Giá: 13,800,000
0938 655777 Giá: 6,000,000      < - > 0939 051888 Giá: 13,800,000
0938 662667 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222211 Giá: 13,800,000
0938 663777 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222220 Giá: 13,800,000
0938 668738 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222244 Giá: 13,800,000
0938 677770 Giá: 6,000,000      < - > 0939 222293 Giá: 13,800,000
0938 700123 Giá: 6,000,000      < - > 0939.05.1234 Giá: 13,800,000
0938 708877 Giá: 6,000,000      < - > 0898 299399 Giá: 13,900,000
0938 722468 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998908 Giá: 13,900,000
0938 729666 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998909 Giá: 13,900,000
0938 741234 Giá: 6,000,000      < - > 0899 998910 Giá: 13,900,000
0938 742468 Giá: 6,000,000      < - > 0899 999279 Giá: 13,900,000
0938 743399 Giá: 6,000,000      < - > 0901 220999 Giá: 13,900,000
0938 748181 Giá: 6,000,000      < - > 0936 377773 Giá: 13,900,000
0938 763399 Giá: 6,000,000      < - > 0936 377773 Giá: 13,900,000
0938 766969 Giá: 6,000,000      < - > 0898.00.4444 Giá: 14,000,000
0938 788884 Giá: 6,000,000      < - > 0898.2222.68 Giá: 14,000,000
0938 797913 Giá: 6,000,000      < - > 0898.2222.68 Giá: 14,000,000
0938 797914 Giá: 6,000,000      < - > 0898.42.1111 Giá: 14,000,000
0938 797915 Giá: 6,000,000      < - > 08989.22.999 Giá: 14,000,000
0938 797917 Giá: 6,000,000      < - > 09.31.09.31.09 Giá: 14,000,000
0938 797918 Giá: 6,000,000      < - > 0901 059888 Giá: 14,000,000
0938 797920 Giá: 6,000,000      < - > 0901 076076 Giá: 14,000,000
0938 797921 Giá: 6,000,000      < - > 0903.973.666 Giá: 14,000,000
0938 797924 Giá: 6,000,000      < - > 0909 282383 Giá: 14,000,000
0938 797925 Giá: 6,000,000      < - > 0931 020020 Giá: 14,000,000
0938 797927 Giá: 6,000,000      < - > 0931 022022 Giá: 14,000,000
0938 797928 Giá: 6,000,000      < - > 0931 065065 Giá: 14,000,000
0938 797930 Giá: 6,000,000      < - > 0931 320888 Giá: 14,000,000
0938 797931 Giá: 6,000,000      < - > 0931 320999 Giá: 14,000,000
0938 797994 Giá: 6,000,000      < - > 0931 810888 Giá: 14,000,000
0938 801988 Giá: 6,000,000      < - > 0931 810999 Giá: 14,000,000
0938 803579 Giá: 6,000,000      < - > 0931 820999 Giá: 14,000,000
0938 805568 Giá: 6,000,000      < - > 0932.95.6888 Giá: 14,000,000
0938 807456 Giá: 6,000,000      < - > 0933 438989 Giá: 14,000,000
0938 808878 Giá: 6,000,000      < - > 0937.131.333 Giá: 14,000,000
0938 808968 Giá: 6,000,000      < - > 0937.33.22.33 Giá: 14,000,000
0938 809090 Giá: 6,000,000      < - > 0938 010999 Giá: 14,000,000
0938 861998 Giá: 6,000,000      < - > 0939.99.55.66 Giá: 14,000,000
0938 862277 Giá: 6,000,000      < - > 0931 097097 Giá: 14,000,004

>>>Xem hướng dẫn cài đặt GPRS Mobifone:

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt GPRS Mobifone

Nội dung chính:

Giới thiệu về gói cước sinh viên Mobifone

Q-Student là gói cước thông tin di động trả trước với các ưu đãi dành riêng cho Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (bao gồm cả trường trung cấp dạy nghề) trên toàn quốc. Với gói cước sinh viên Mobifone Q-Student, các bạn sinh viên không còn phải lo lắng về cước phí di động hàng tháng.

Ưu đãi của gói cước:
  • Cước thoại nhóm rẻ: Chỉ với 708đ/phút, giảm 60% so với cước gọi nội mạng của Q-Student.
  • Nhắn tin rẻ: 99 đồng/tin nhắn nội mạng.
  • Tặng cước hàng tháng: tặng ngay 25.000 đồng/30 ngày vào tài khoản khuyến mại.
  • Tặng dung lượng internet: Cộng 35MB/30 ngày vào tài khoản data khuyến mại định kỳ (Data 2) trong suốt thời gian hiệu lực của gói cước Q-Student.
Cách đăng ký gói cước sinh viên Mobifone

1. Hòa mạng mới bộ sim Q-Student

Để đăng ký được gói cước sinh viên Mobifone Q-Student bạn phải là sinh viên học hệ chính qui tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (bao gồm cả trường trung cấp dạy nghề) trên toàn quốc, khi ra điểm giao dịch của MobiFone bạn cần mang theo: Chứng minh thư, thẻ sinh viên (còn hiệu lực). Hoặc có thể thay thẻ sinh viên bằng Phiếu đăng ký sử dụng gói cước Q-Student có xác nhận của nhà trường.

Thủ tục đăng ký bắt buộc phải thực hiện tại các điểm giao dịch của nhà mạng Mobifone.

Ưu đãi khi hòa mạng mới gói cước:
  • Bạn sẽ được hưởng các ưu đãi ngay sau khi kích hoạt sử dụng dịch vụ.
  • Điều kiện được hưởng ưu đãi định kỳ: Tại thời điểm hệ thống cộng các ưu đãi định kỳ của gói cước, thuê bao phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện sau:
+ Thuê bao hoạt động 02 chiều và tài khoản chính còn tiền (số dư tài khoản chính > 0 đồng) 
+ Trong chu kỳ 30 ngày liền kề trước đó, bạn nạp tiền vào tài khoản chính từ 10.000 đồng trở lên.
+ Tại thời điểm cộng ưu đãi định kỳ, nếu bạn không thỏa mãn đủ các điều kiện trên, hệ thống sẽ không thực hiện cộng ưu đãi và không bảo lưu lần cộng này.
+ Chu kỳ cộng ưu đãi định kỳ của gói cước là 30 ngày. Bạn được sử dụng các ưu đãi trong vòng 30 ngày kể từ ngày hệ thống cộng ưu đãi. Nếu trong vòng 30 ngày mà bạn không sử dụng hết các ưu đãi được hưởng thì các ưu đãi còn lại sẽ không được chuyển sang chu kỳ 30 ngày tiếp theo.
+ Với các ưu đãi về Mobile Internet nếu trong tháng bạn không sử dụng hết thì sẽ không được chuyển sang tháng sau.
2. Quy định về thời hạn sử dụng gói cước

Thời hạn hiệu lực của gói cước:

Gói cước có hiệu lực kể từ thời điểm bạn đăng ký gói cước cho đến hết thời gian là sinh viên (căn cứ theo thời hạn ghi trên thẻ sinh viên của bạn).

Thời hạn sử dụng gói cước:

Ngay khi kích hoạt sử dụng, thuê bao khác chuyển sang, tài khoản của bạn có thời hạn sử dụng là 60 ngày.
  • Thuê bao đang hoạt động thời hạn sử dụng dưới 60 ngày: Khi phát sinh các giao dịch như gọi đi/SMS (có tính cước), sử dụng data, nạp tiền (không phân biệt mệnh giá và hình thức nạp tiền), thời gian sử dụng sẽ được gia hạn thành 60 ngày. Lưu ý: trường hợp nhắn tin qua webportal thì không được gia hạn.
  • Nếu trong vòng 60 ngày, thuê bao không thực hiện 1 trong các giao dịch nói trên sẽ bị khóa một chiều.
  • Thuê bao đang hoạt động thời hạn sử dụng trên 60 ngày: được giữ nguyên thời hạn sử dụng, không cộng thêm ngày sử dụng theo mệnh giá thẻ nạp khi khách hàng nạp tiền. Hết thời gian sử dụng, bạn sẽ có thêm 10 ngày để nhận cuộc gọi và nạp thẻ. Nếu sau 10 ngày bạn không nạp thẻ, số thuê bao sẽ chuyển sang trạng thái khóa 2 chiều.
  • Thời hạn khóa 2 chiều là 31 ngày. Hết thời hạn khóa 2 chiều, nếu bạn không nạp thẻ, số thuê bao sẽ bị thu hồi.
Trên đây là những thông tin chi tiết về gói cước sinh viên Mobifone. Với những ưu đãi của gói cước này hy vọng các bạn sinh viên sẽ có thêm lựa chọn tiết kiệm nhất cho nhu cầu sử dụng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến