Cùng ra khơi với gói cước trả trước Sea+ của nhà mạng Viettel

Với thông điệp "Cùng ra khơi", gói cước trả trước Sea+ của Viettel giúp cuộc sống ngư dân vùng biển an toàn và tiện ích hơn.

>>>Tham khảo thêm:
Yên tâm ra khơi với gói cước Sea+ của Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0981 833839 Giá: 5,300,000     < - - > 0966.85.1368 Giá: 9,900,000
0981 864684 Giá: 5,300,000     < - - > 0966.8888.90 Giá: 9,900,000
0983 999948 Giá: 5,300,000     < - - > 0966.93.1368 Giá: 9,900,000
0961.5555.49 Giá: 5,300,093     < - - > 0968 778222 Giá: 9,900,000
0961.7777.49 Giá: 5,300,093     < - - > 0968 887886 Giá: 9,900,000
0981.7777.29 Giá: 5,300,093     < - - > 0968 948686 Giá: 9,900,000
0985.88.11.77 Giá: 5,300,093     < - - > 0968 959979 Giá: 9,900,000
0973 194195 Giá: 5,340,000     < - - > 0968 959979 Giá: 9,900,000
0984 060868 Giá: 5,340,000     < - - > 0968.0123.68 Giá: 9,900,000
0985 799766 Giá: 5,340,000     < - - > 0968.26.1368 Giá: 9,900,000
0986 889499 Giá: 5,340,000     < - - > 0968.29.1368 Giá: 9,900,000
0868 787111 Giá: 5,350,000     < - - > 0968.85.1368 Giá: 9,900,000
0868.92.1102 Giá: 5,350,000     < - - > 0968.93.1368 Giá: 9,900,000
0869 123668 Giá: 5,350,000     < - - > 0969 688168 Giá: 9,900,000
0886.34.6668 Giá: 5,350,000     < - - > 0969 789979 Giá: 9,900,000
0886.963.963 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.1123.68 Giá: 9,900,000
09.8118.7337 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.26.1368 Giá: 9,900,000
0962 118889 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.28.1368 Giá: 9,900,000
0963 206555 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.56.1368 Giá: 9,900,000
0963 822286 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.58.1368 Giá: 9,900,000
0963.382.789 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.63.1368 Giá: 9,900,000
0964 831777 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.93.1368 Giá: 9,900,000
0965 929959 Giá: 5,350,000     < - - > 0969.95.1368 Giá: 9,900,000
0966 157779 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 131368 Giá: 9,900,000
0966 616199 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 151368 Giá: 9,900,000
0966 968883 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 161368 Giá: 9,900,000
0966 973555 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 179139 Giá: 9,900,000
0968 611369 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 179139 Giá: 9,900,000
0968 611886 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 295969 Giá: 9,900,000
0968 668486 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 373456 Giá: 9,900,000
0969.5 79.586 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 633456 Giá: 9,900,000
097.111.9669 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 693456 Giá: 9,900,000
0972 866968 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 808868 Giá: 9,900,000
0973 356969 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 833456 Giá: 9,900,000
0974 747489 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 939789 Giá: 9,900,000
0975 550444 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 953456 Giá: 9,900,000
0976 663664 Giá: 5,350,000     < - - > 0971 963456 Giá: 9,900,000
0977.389.368 Giá: 5,350,000     < - - > 0971.279.779 Giá: 9,900,000
0981 994599 Giá: 5,350,000     < - - > 0971.33.6969 Giá: 9,900,000
0982 357111 Giá: 5,350,000     < - - > 0971.55.6969 Giá: 9,900,000
0985 881686 Giá: 5,350,000     < - - > 0971.88.6969 Giá: 9,900,000
0868 679688 Giá: 5,376,000     < - - > 0973 682468 Giá: 9,900,000
0868 777757 Giá: 5,376,000     < - - > 0974 779339 Giá: 9,900,000
0961 559998 Giá: 5,376,000     < - - > 0974 779339 Giá: 9,900,000
0962 222698 Giá: 5,376,000     < - - > 0975 939789 Giá: 9,900,000
0961 938386 Giá: 5,396,000     < - - > 0975.10.6886 Giá: 9,900,000
086 9393 868 Giá: 5,400,000     < - - > 0975.19.1991 Giá: 9,900,000
0868.79.36.79 Giá: 5,400,000     < - - > 0976.99.1989 Giá: 9,900,000
0868.86.10.86 Giá: 5,400,000     < - - > 0979 186386 Giá: 9,900,000
0869 201201 Giá: 5,400,000     < - - > 0979 186386 Giá: 9,900,000
09.699996.52 Giá: 5,400,000     < - - > 0979.58.1368 Giá: 9,900,000
0961 077177 Giá: 5,400,000     < - - > 098.789.1102 Giá: 9,900,000
0961 077177 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 166969 Giá: 9,900,000
0961 166186 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 253979 Giá: 9,900,000
0962 837666 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 606686 Giá: 9,900,000
0964 578910 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 648668 Giá: 9,900,000
0965 200007 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 666568 Giá: 9,900,000
0965.7777.19 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 685668 Giá: 9,900,000
0967 371989 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 779868 Giá: 9,900,000
0967 817799 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 865686 Giá: 9,900,000
0969 289286 Giá: 5,400,000     < - - > 0981 888679 Giá: 9,900,000
0969.45.3939 Giá: 5,400,000     < - - > 0981.33.83.83 Giá: 9,900,000
0969.79.10.79 Giá: 5,400,000     < - - > 0981.85.1368 Giá: 9,900,000
0969.8888.47 Giá: 5,400,000     < - - > 0981.86.36.86 Giá: 9,900,000
097.13.7.1996 Giá: 5,400,000     < - - > 0981.99.1980 Giá: 9,900,000
097.56789.60 Giá: 5,400,000     < - - > 0982 222986 Giá: 9,900,000
0971 886996 Giá: 5,400,000     < - - > 0982 818189 Giá: 9,900,000
0971.04.04.07 Giá: 5,400,000     < - - > 0983 888078 Giá: 9,900,000
0973 005168 Giá: 5,400,000     < - - > 0983.15.7879 Giá: 9,900,000
0977 779365 Giá: 5,400,000     < - - > 0983.61.39.79 Giá: 9,900,000
0978 886186 Giá: 5,400,000     < - - > 0985 166333 Giá: 9,900,000
0978.24.1989 Giá: 5,400,000     < - - > 0985 229339 Giá: 9,900,000
098.23456.63 Giá: 5,400,000     < - - > 0988 389669 Giá: 9,900,000
098.56789.02 Giá: 5,400,000     < - - > 0971 174888 Giá: 9,990,000
098.56789.03 Giá: 5,400,000     < - - > 0971 574888 Giá: 9,990,000
098.56789.05 Giá: 5,400,000     < - - > 0971 674888 Giá: 9,990,000
098.56789.06 Giá: 5,400,000     < - - > 098.1.365.668 Giá: 9,990,000
098.56789.13 Giá: 5,400,000     < - - > 0868 083086 Giá: 9,999,000
098.56789.25 Giá: 5,400,000     < - - > 0868.99.1102 Giá: 9,999,000
098.56789.28 Giá: 5,400,000     < - - > 09.68.68.68.54 Giá: 9,999,000
0982 239739 Giá: 5,400,000     < - - > 0961 186886 Giá: 9,999,000
0986 386396 Giá: 5,400,000     < - - > 0961 771779 Giá: 9,999,000
0986 667272 Giá: 5,400,000     < - - > 0962 50 6688 Giá: 9,999,000
0961 579789 Giá: 5,450,000     < - - > 0963 000011 Giá: 9,999,000
0961 767789 Giá: 5,450,000     < - - > 0963 333539 Giá: 9,999,000
0965 009789 Giá: 5,450,000     < - - > 0969 282886 Giá: 9,999,000
0969.389.368 Giá: 5,450,000     < - - > 0969.98.98.83 Giá: 9,999,000
0967.33.0909 Giá: 5,460,000     < - - > 0972 733789 Giá: 9,999,000
0967.5555.29 Giá: 5,460,000     < - - > 0976 448555 Giá: 9,999,000
0967.66.0707 Giá: 5,460,000     < - - > 0977 963555 Giá: 9,999,000
0979.36.0707 Giá: 5,460,000     < - - > 0981.95.95.99 Giá: 9,999,000
0985.78.6969 Giá: 5,460,000     < - - > 0982 948989 Giá: 9,999,000
0964 681686 Giá: 5,486,000     < - - > 0987 685688 Giá: 9,999,000
0968 338822 Giá: 5,486,000     < - - > 0988 948989 Giá: 9,999,000
0971 982333 Giá: 5,486,000     < - - > 0989 563668 Giá: 9,999,000
0976 107333 Giá: 5,486,000     < - - > 0965 568579 Giá: 9,999,999
08.68.68.9933 Giá: 5,500,000     < - - > 08.68.0123.68 Giá: 10,000,000
08.686.686.90 Giá: 5,500,000     < - - > 08.99.95.95.99 Giá: 10,000,000
08.688.886.90 Giá: 5,500,000     < - - > 08.992.99992 Giá: 10,000,000
08.688886.19 Giá: 5,500,000     < - - > 086.86.89.678 Giá: 10,000,000
08.6939.3986 Giá: 5,500,000     < - - > 0868 000 680 Giá: 10,000,000

Nội dung chính:

Giới thiệu gói cước Sea+

Gói cước Sea+ là gì? Những vùng ven biển hay ngoài khơi đều là những khu vực khó bắt sóng khiến họ gặp khó khăn trong việc liên lạc với người thân cũng như cập nhập các thông tin về thời tiết.

Chính vì thế, gói cước trả trước Sea+ của Viettel được thiết kế với những ưu đãi và tính năng giúp các ngư dân liên lạc dễ dàng và cập nhật tin tức hàng hàng thuận tiện hơn.

Các tính năng của gói cước Sea+
  • Tính năng thông báo khẩn cấp qua tin nhắn qua đầu số 1111: Thuê bao đăng kí danh sách các số thuê bao sẽ nhận được thông báo khẩn cấp (tối đa 10 số). Khi gặp sự cố, thuê bao nhắn tin đến 1111, tin nhắn sẽ tự động nhắn tin đến danh sách số điện thoại trong nhóm.
  • Cung cấp bản tin về thời tiết biển 6 Vùng và thông tin các số điện thoại khẩn cấp (các số điện thoại của các đồn biên phòng, các số điện thoại cứu trợ): qua SMS (5×55) và qua tổng đài giải đáp trực tiếp (tổng đài 1111)
  • Tính năng gọi nhóm qua đầu số 1111: Thuê bao được phép đăng ký 10 số di động Viettel để được giảm 50% cước khi gọi tới 10 số này (cước phí 10.000đ /tháng, trừ vào tài khoản gốc)
  • Tính năng Pay4me: cho phép thuê bao nhận cuộc gọi (gọi là thuê bao Pay4me) trả tiền hộ thuê bao Sea+ khi thuê bao thực hiện cuộc gọi. Thuê bao nhận cuộc gọi phải đồng ý trả tiền từ trước
  • Tính năng nạp thẻ: Tặng 50% giá trị 2 thẻ nạp đầu tiên trong tháng cho các thuê bao Sea+. Giá trị tiền được tặng cộng vào tài khoản khuyến mại.
Không chỉ có những tính năng cực kỳ hữu dụng, gói cước Sea+ còn có cước phí rất ưu đãi giúp các ngư dân vùng biển tiết kiệm chi phí nhất

Nếu bạn là những ngư dân vùng biển hay đang muốn tặng cho cha mẹ, người thân một món quà ý nghĩa thì hãy nhanh chân tới các điểm giao dịch của Viettel làm thủ tục hòa mạng gói cước Sea+ của nhà mạng Viettel nhé.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến