Đầu số 0967 của nhà mạng nào?

0967 là mạng gì? Ý nghĩa của sim đầu số 0967 như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về những thông tin này ngay sau đây.
Ý nghĩa của sim đầu số 0967

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vietttel:

0971.10.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 999396 Giá: 8,050,000
0971.12.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.68.1279 Giá: 8,100,000
0971.13.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.68.1579 Giá: 8,100,000
0971.14.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.68.1678 Giá: 8,100,000
0971.15.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.68.1779 Giá: 8,100,000
0971.19.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.68.18.79 Giá: 8,100,000
0971.19.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0977.09.10.11 Giá: 8,100,000
0971.21.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.39.38.38 Giá: 8,100,000
0971.23.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0982.09.10.11 Giá: 8,100,000
0971.23.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0982.49.50.51 Giá: 8,100,000
0971.24.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 09.7654.6886 Giá: 8,150,000
0971.25.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 400666 Giá: 8,150,000
0971.26.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 477666 Giá: 8,150,000
0971.26.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 544666 Giá: 8,150,000
0971.26.29.29 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 344666 Giá: 8,150,000
0971.27.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 378666 Giá: 8,150,000
0971.28.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 442666 Giá: 8,150,000
0971.28.1993 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 447666 Giá: 8,150,000
0971.29.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 448666 Giá: 8,150,000
0971.29.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 454666 Giá: 8,150,000
0971.30.11.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 459666 Giá: 8,150,000
0971.30.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 477666 Giá: 8,150,000
0971.32.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 554666 Giá: 8,150,000
0971.33.1994 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 697666 Giá: 8,150,000
0971.3333.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 770666 Giá: 8,150,000
0971.3333.78 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 887 595 Giá: 8,150,000
0971.368.268 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 064666 Giá: 8,150,000
0971.38.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 157666 Giá: 8,150,000
0971.39.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 170666 Giá: 8,150,000
0971.4444.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 184666 Giá: 8,150,000
0971.4444.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 250666 Giá: 8,150,000
0971.46.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 297666 Giá: 8,150,000
0971.52.7879 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 419666 Giá: 8,150,000
0971.52.92.92 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 440666 Giá: 8,150,000
0971.52.92.92 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 443666 Giá: 8,150,000
0971.55.1980 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 449666 Giá: 8,150,000
0971.55.1981 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 457666 Giá: 8,150,000
0971.55.1983 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 460666 Giá: 8,150,000
0971.56.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 467666 Giá: 8,150,000
0971.58.1818 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 303939 Giá: 8,170,000
0971.58.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 513939 Giá: 8,170,000
0971.58.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 593939 Giá: 8,170,000
0971.58.59.58 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 713939 Giá: 8,170,000
0971.60.6969 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 013939 Giá: 8,170,000
0971.60.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 213939 Giá: 8,170,000
0971.62.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 283939 Giá: 8,170,000
0971.62.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.32.3939 Giá: 8,170,000
0971.62.1991 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 103939 Giá: 8,170,000
0971.62.6699 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 429889 Giá: 8,180,000
0971.62.6866 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 117788 Giá: 8,186,000
0971.62.6969 Giá: 5,000,000     < - - > 096.16.6.1993 Giá: 8,200,000
0971.62.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 288588 Giá: 8,200,000
0971.63.1988 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 288588 Giá: 8,200,000
0971.63.6969 Giá: 5,000,000     < - - > 0961.654.654 Giá: 8,200,000
0971.63.7799 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 883555 Giá: 8,200,000
0971.65.6699 Giá: 5,000,000     < - - > 0973.07.39.39 Giá: 8,200,000
0971.65.6969 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 998599 Giá: 8,200,000
0971.65.8868 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 011121 Giá: 8,200,000
0971.65.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 011121 Giá: 8,200,000
0971.66.5656 Giá: 5,000,000     < - - > 0984 248886 Giá: 8,200,000
0971.689.989 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 814666 Giá: 8,200,000
0971.69.59.69 Giá: 5,000,000     < - - > 09898.37.789 Giá: 8,250,000
0971.75.8899 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 333383 Giá: 8,300,000
0971.75.9779 Giá: 5,000,000     < - - > 0886 567568 Giá: 8,300,000
0971.77.1990 Giá: 5,000,000     < - - > 09.67.67.67.83 Giá: 8,300,000
0971.77.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 096 168 3399 Giá: 8,300,000
0971.77.1995 Giá: 5,000,000     < - - > 0966 079879 Giá: 8,300,000
0971.79.1998 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.54.0000 Giá: 8,300,000
0971.79.99.89 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 698668 Giá: 8,300,000
0971.82.8889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 899799 Giá: 8,300,000
0971.85.8889 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 899799 Giá: 8,300,000
0971.85.9898 Giá: 5,000,000     < - - > 0976 113111 Giá: 8,300,000
0971.880.886 Giá: 5,000,000     < - - > 098 139 33 99 Giá: 8,300,000
0971.883.889 Giá: 5,000,000     < - - > 0989.34.35.35 Giá: 8,300,000
0971.92.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 09 8118 3399 Giá: 8,300,000
0971.968.168 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 669968 Giá: 8,350,000
0971.968.268 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 639679 Giá: 8,400,000
0971.968.868 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.10.6886 Giá: 8,400,000
0971.97.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.17.6886 Giá: 8,400,000
0971.98.7779 Giá: 5,000,000     < - - > 0961 861186 Giá: 8,400,000
0971.98.7879 Giá: 5,000,000     < - - > 0963 074074 Giá: 8,400,000
0971.98.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0974.26.3939 Giá: 8,400,000
0971.99.8282 Giá: 5,000,000     < - - > 09.678.678.97 Giá: 8,450,000
0972 138279 Giá: 5,000,000     < - - > 096.56 7.9868 Giá: 8,450,000
0972 288818 Giá: 5,000,000     < - - > 0962 272779 Giá: 8,450,000
0972 288968 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.8558.68 Giá: 8,450,000
0972 341996 Giá: 5,000,000     < - - > 0964.90.09.90 Giá: 8,450,000
0972 377868 Giá: 5,000,000     < - - > 0966.11.99.39 Giá: 8,450,000
0972 390333 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 539739 Giá: 8,450,000
0972 566655 Giá: 5,000,000     < - - > 0967.39.39.69 Giá: 8,450,000
0972 598599 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 033779 Giá: 8,450,000
0972 598998 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 426942 Giá: 8,450,000
0972 667887 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.00.69.79 Giá: 8,450,000
0972 696899 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.33.66.39 Giá: 8,450,000
0972 699679 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.5 79.668 Giá: 8,450,000
0972 709799 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.669.679 Giá: 8,450,000
0972 808809 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.06.96.96 Giá: 8,450,000
0972 879579 Giá: 5,000,000     < - - > 0965.11.77.66 Giá: 8,460,000

>>>Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim Viettel giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Nội dung chính:

0967 là mạng gì?

Đầu số 0967 là của mạng nào? Bắt đầu nở rộ từ năm 2012, đầu số 096 đã trở nên quen thuộc với rất nhiều khách hàng yêu thích sim số.

0967 chính là một trong những đầu số của nhà mạng Viettel. Trước năm 2012 thuộc quyền sở hữu của tập đoàn điện lực EVN tuy nhiên sau đó đã được chuyển nhượng lại cho Viettel và các đầu số 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969 chính thức gia nhập trở thành thành viên của đại gia đình viễn thông lớn nhất tại Việt Nam cho tới thời điểm này.

0967 là mạng gì?0967 là mạng gì?

Ý nghĩa đầu số 0967 là gì?

Mỗi con số đều mang những ý nghĩa riêng, khi được sắp xếp cạnh nhau sẽ tạo nên một dãy số vô cùng đặc biệt. Các con số trong đầu số 0167 có ý nghĩa như sau:
  • Số 9: Số 9 theo cách đọc của người Trung Quốc thì đồng âm với sự trường thọ và may mắn. Ý nghĩa số 9 còn được hiểu là an lành, mọi điều thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc. Ý nghĩa số 9 còn được người ta hiểu số 9 chính là đại diện cho sự tròn đầy, viên mãn.
  • Số 6: Con số này được coi là số trời (quẻ Càn). Trong giai đoạn hiện tại, số 6 không có sức mạnh đặc biệt nhưng vẫn là con số may mắn. Nó đặc biệt tốt cho người cha trong gia đình hay những người cần tới vận may quý nhân phù trợ. Trong tiếng Hán, số 6 đồng âm với từ có nghĩa là ‘trôi chảy”, “trơn tru”, vì vậy kích hoạt số này sẽ đẩy lùi trở ngại trong cuộc đời, giúp con đường dẫn tới thành công bớt gian nan.
  • Số 7: Trong thuật phong thủy thì con số 7 trong đầu số 097 có những lý giải về ý nghĩa của con số rất khác, theo đó số 7 được xem là con số có sức mạnh kỳ diệu với những nguồn gốc truyền thuyết sâu sắc. Ở phương Tây, theo trường phái Thuật số do nhà toán học Pytago sáng lập thì số 7 là con số về những điều huyền bí, thần kỳ. Sách Vận mệnh đời người qua thuật số phương Tây viết: “Nó là con số linh thiêng đối với các hội thần bí của Ấn giáo, Ai Cập, Hy Lạp, Do Thái cổ và cả Trung Quốc.
Trên đây là những kiến thức về ý nghĩa của đầu số 0967 cũng như thông tin về đầu số 0967 là mạng gì. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn sim số hơn nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến