Đầu số 0963 là mạng nào? Mang lại may mắn cho những ai?

Thông tin chi tiết về 0963 là mạng gì, đầu số 0963 của mạng nào và những ai nên dùng sim đầu số 0963, sẽ được giói thiệu chi tiết trong bài viết này.

>>>Tham khảo thêm:
Những người nào nên dùng sim đầu số 0963?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0975.31.6866 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.56789.2 Giá: 8,500,000
0975.38.3579 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.56789.4 Giá: 8,500,000
0975.46.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.56789.5 Giá: 8,500,000
0975.62.1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.56789.7 Giá: 8,500,000
0975.64.8886 Giá: 5,000,000     < - - > 0968.58.48.38 Giá: 8,500,000
0975.66.9998 Giá: 5,000,000     < - - > 09686.999.59 Giá: 8,500,000
0975.69.67.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 161262 Giá: 8,500,000
0975.69.7789 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 515688 Giá: 8,500,000
0975.739.239 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 898389 Giá: 8,500,000
0975.86.28.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 898389 Giá: 8,500,000
0975.88.5579 Giá: 5,000,000     < - - > 0969 991960 Giá: 8,500,000
0975.91.91.19 Giá: 5,000,000     < - - > 0969.86.38.86 Giá: 8,500,000
0975.92.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 097.22.88885 Giá: 8,500,000
0976 222332 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 010789 Giá: 8,500,000
0976 222662 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 155255 Giá: 8,500,000
0976 222772 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 155255 Giá: 8,500,000
0976 25 69 69 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 179189 Giá: 8,500,000
0976 333179 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 39.59.59 Giá: 8,500,000
0976 37 1986 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 669989 Giá: 8,500,000
0976 388199 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 69.59.59 Giá: 8,500,000
0976 388199 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 79.59.59 Giá: 8,500,000
0976 468768 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 86.59.59 Giá: 8,500,000
0976 522688 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 88.59.59 Giá: 8,500,000
0976 533567 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 888699 Giá: 8,500,000
0976 586986 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 888699 Giá: 8,500,000
0976 589222 Giá: 5,000,000     < - - > 0971 89.59.59 Giá: 8,500,000
0976 666171 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.09.19.39 Giá: 8,500,000
0976 686366 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.668.268 Giá: 8,500,000
0976 688969 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.889.886 Giá: 8,500,000
0976 821997 Giá: 5,000,000     < - - > 0971.96.8899 Giá: 8,500,000
0976 855668 Giá: 5,000,000     < - - > 0972 077207 Giá: 8,500,000
0976 862004 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 331330 Giá: 8,500,000
0976 886881 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 567345 Giá: 8,500,000
0976 961980 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 567839 Giá: 8,500,000
0976 977797 Giá: 5,000,000     < - - > 0973 591368 Giá: 8,500,000
0976.05.1992 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 535333 Giá: 8,500,000
0976.11.22.00 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 535333 Giá: 8,500,000
0976.12.22.32 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 553579 Giá: 8,500,000
0976.27.1368 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 567839 Giá: 8,500,000
0976.3.5.7.9.11 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 588881 Giá: 8,500,000
0976.42.1777 Giá: 5,000,000     < - - > 0975 588881 Giá: 8,500,000
0976.666.446 Giá: 5,000,000     < - - > 0977 771966 Giá: 8,500,000
0976.69.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0978 685252 Giá: 8,500,000
0976.71.9966 Giá: 5,000,000     < - - > 0978.00.66.00 Giá: 8,500,000
0976.81.1989 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 282678 Giá: 8,500,000
0976.88.1997 Giá: 5,000,000     < - - > 0979 282678 Giá: 8,500,000
0976.8855.68 Giá: 5,000,000     < - - > 0979.69.8879 Giá: 8,500,000
0976.91.2468 Giá: 5,000,000     < - - > 098 112 6879 Giá: 8,500,000
0977 177711 Giá: 5,000,000     < - - > 098 1123 168 Giá: 8,500,000
0977 199388 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 333343 Giá: 8,500,000
0977 199388 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 333343 Giá: 8,500,000
0977 220228 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 337338 Giá: 8,500,000
0977 229678 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 468899 Giá: 8,500,000
0977 237333 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 69 8181 Giá: 8,500,000
0977 262363 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 695599 Giá: 8,500,000
0977 369679 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 863668 Giá: 8,500,000
0977 39 1990 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 866168 Giá: 8,500,000
0977 551984 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 880886 Giá: 8,500,000
0977 566586 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 885868 Giá: 8,500,000
0977 593168 Giá: 5,000,000     < - - > 0981 885868 Giá: 8,500,000
0977 693963 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.337.339. Giá: 8,500,000
0977 769669 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.63.6969 Giá: 8,500,000
0977 773589 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.89.89.68 Giá: 8,500,000
0977 777061 Giá: 5,000,000     < - - > 0981.99.3339 Giá: 8,500,000
0977 777085 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 383568 Giá: 8,500,000
0977 777284 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 398669 Giá: 8,500,000
0977 777294 Giá: 5,000,000     < - - > 0983 578758 Giá: 8,500,000
0977 777308 Giá: 5,000,000     < - - > 0985 633968 Giá: 8,500,000
0977 777310 Giá: 5,000,000     < - - > 0985.91.3939 Giá: 8,500,000
0977 777351 Giá: 5,000,000     < - - > 0986 178333 Giá: 8,500,000
0977 777354 Giá: 5,000,000     < - - > 0988 990771 Giá: 8,500,000
0977 777384 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 011102 Giá: 8,500,000
0977 777430 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 269989 Giá: 8,500,000
0977 777460 Giá: 5,000,000     < - - > 0989 801991 Giá: 8,500,000
0977 777463 Giá: 5,000,000     < - - > 09 69 69 69 04 Giá: 8,500,000
0977 777495 Giá: 5,000,000     < - - > 09 69 69 69 07 Giá: 8,500,000
0977 777498 Giá: 5,000,000     < - - > 09 81 81 81 92 Giá: 8,500,000
0977 777502 Giá: 5,000,000     < - - > 0967 978979 Giá: 8,550,000
0977 777503 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 991995 Giá: 8,586,000
0977 777506 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 182186 Giá: 8,600,000
0977 777530 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 182188 Giá: 8,600,000
0977 777561 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 182189 Giá: 8,600,000
0977 777562 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 355668 Giá: 8,600,000
0977 777691 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 399668 Giá: 8,600,000
0977 777803 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 618688 Giá: 8,600,000
0977 777815 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 655668 Giá: 8,600,000
0977 777825 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 789168 Giá: 8,600,000
0977 777834 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 882678 Giá: 8,600,000
0977 777853 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 886568 Giá: 8,600,000
0977 777894 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 919168 Giá: 8,600,000
0977 792866 Giá: 5,000,000     < - - > 0868 999229 Giá: 8,600,000
0977 799468 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.1234.86 Giá: 8,600,000
0977 822668 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.16.26.86 Giá: 8,600,000
0977 977588 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.19.3868 Giá: 8,600,000
0977 985989 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.19.39.89 Giá: 8,600,000
0977 990991 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.678.567 Giá: 8,600,000
0977 996689 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.79.79.78 Giá: 8,600,000
0977.01.8889 Giá: 5,000,000     < - - > 0868.86.82.86 Giá: 8,600,000
0977.07.08.86 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 222568 Giá: 8,600,000
0977.07.1996 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 229868 Giá: 8,600,000
0977.29.06.88 Giá: 5,000,000     < - - > 0869 262688 Giá: 8,600,000

>>>Xem hướng dẫn về cách chọn sim Viettel giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết về cách chọn sim Viettel số đẹp giá rẻ

Nội dung chính:

0963 là mạng gì?

Nếu bạn đã rất quen thuộc với các đầu số 097, 098, 090, 093, 091, 094..thì 096 vẫn còn xa lạ với rất nhiều khách hàng. Nhiều vị khách tới mua sim tại simviphanoi.com khi được tư vấn sim đầu 0963 thì có thắc mắc “0963 là mạng gì?” hay “đây là mạng điện lực à?”…Có rất ít khách hàng biết đến đầu số này tuy nhiên họ lại nghĩ rằng đây là đầu số mạng điện lực.

Hôm nay, chúng tôi xin đính chính lại thông tin cũng như giới thiệu tới các bạn thông tin đầu số 0963 là của mạng nào.

0963 là một đầu số nằm trong dải đầu 096 của nhà mạng Viettel. Trước năm 2012 đầu số 096 là con cưng của tập đoàn điện lực EVN Telecom. Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ và không thể cạnh tranh được với các nhà mạng khác, EVN đã ký kết hợp đồng chuyển giao lại đầu số này cho Viettel. Chính vì vậy kể từ tháng 01/2012, 096 chính thức thuộc quyền sở hữu của Viette. Các thành viên trong gia đình 096 gồm: 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969 đều đã góp phần giúp Viettel trở thành nhà mạng đứng hạng nhất về số lượng đầu số cũng như chất lượng dịch vụ của nhà mạng này.

Những ai nên dùng sim đầu số 0963

Thật bất ngờ phải không? Nếu bạn còn thắc mắc đầu số 0963 của mạng nào thì đã có câu trả lời chính xác rồi đó. Và từ bây giờ đừng nhầm lẫn 0963 là đầu số của điện lực nữa nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu đầu số 0963 của Viettel hợp phong thủy với ai nhất? Ai sẽ là người được lợi nhất khi dùng sim đầu số này?

Việc sử dụng sim phong thủy hợp mệnh là rất quan trọng. Đầu số 0963 có số cuối là 3 thuộc mệnh Mộc. Theo quy luật tương sinh thì Mộc sinh Hỏa, nếu những người mệnh Hỏa sử dụng đầu số 0963 sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhất là trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, còn có quan niệm lưỡng Mộc thành lâm, vì vậy những người mệnh Mộc cũng hợp với đầu số 0963.

Bên cạnh đó mệnh Thổ tuyệt đối không nên sử dụng sim đầu số 0963 của Viettel bởi Mộc khắc Thổ. Khi sử dụng cây sẽ khắc chế lấy hết chất dinh dưỡng cũng như màu mỡ của đất khiến đất ngày càng khô cằn và thoái hóa.

Trên đây là những thông tin chi tiết về đầu số 0963 là mạng gì cũng như những ai nên sửu dụng đầu số này. Hy vọng với những thông tin trên bạn sẽ có được lựa chọn chính xác nhất. Chúc các bạn sử dụng sim may mắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến