Đầu số 0909 là nhà mạng nào?

0909 là đầu số được rất nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng. Không chỉ vì ý nghĩa rất đẹp mà nó còn thuộc nhà mạng rất  nổi tiếng.Cũng như các thắc mắc trước mà khách hàng hỏi chúng tôi về đầu số 0902 là mạng gì?. Nay chúng tôi lại cung cấp cho các bạn biết thông tin về đầu số 0909. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0909 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0909?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0935.11.0123 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999567 Giá: 23,000,000
0936 119898 Giá: 7,200,000      < - > 09.06.03.1999 Giá: 23,000,000
0936 401368 Giá: 7,200,000      < - > 0901 078078 Giá: 23,000,000
0936 648666 Giá: 7,200,000      < - > 0901 556999 Giá: 23,000,000
0937 520888 Giá: 7,200,000      < - > 0901 856888 Giá: 23,000,000
0937.5.3.1999 Giá: 7,200,000      < - > 0902 480000 Giá: 23,000,000
0937.92.86.86 Giá: 7,200,000      < - > 0902 998988 Giá: 23,000,000
0938 022066 Giá: 7,200,000      < - > 0902.115.999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0903 182999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0905.84.1111 Giá: 23,000,000
0939 705999 Giá: 7,200,000      < - > 0906 030999 Giá: 23,000,000
0939.11.83.83 Giá: 7,200,000      < - > 0906 666644 Giá: 23,000,000
0939.17.6886 Giá: 7,200,000      < - > 0906 777775 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 830000 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 868088 Giá: 23,000,000
0936 041041 Giá: 7,220,000      < - > 0906 886777 Giá: 23,000,000
0901 707879 Giá: 7,250,000      < - > 0906 888068 Giá: 23,000,000
0937 770808 Giá: 7,250,000      < - > 0907 888884 Giá: 23,000,000
0938 732666 Giá: 7,250,000      < - > 0907 894894 Giá: 23,000,000
09.09.43.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0907.47.0000 Giá: 23,000,000
090.777.53.53 Giá: 7,300,000      < - > 0908 504444 Giá: 23,000,000
0901 366377 Giá: 7,300,000      < - > 0908 641111 Giá: 23,000,000
0901 655557 Giá: 7,300,000      < - > 0909 166199 Giá: 23,000,000
0901 660661 Giá: 7,300,000      < - > 0909 534444 Giá: 23,000,000
0901 794999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 077077 Giá: 23,000,000
0902.44.11.77 Giá: 7,300,000      < - > 0931.0.66668 Giá: 23,000,000
0902.44.11.88 Giá: 7,300,000      < - > 0931.89.7999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.00 Giá: 7,300,000      < - > 0932 090000 Giá: 23,000,000
0906.33.77.11 Giá: 7,300,000      < - > 0933 370999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.22 Giá: 7,300,000      < - > 0933 666661 Giá: 23,000,000
0906.33.77.66 Giá: 7,300,000      < - > 0933 803979 Giá: 23,000,000
0906.66.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0933 806888 Giá: 23,000,000
0906.94.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0937 711888 Giá: 23,000,000
0907 324324 Giá: 7,300,000      < - > 0938 251111 Giá: 23,000,000
09077.13.999 Giá: 7,300,000      < - > 0938 560000 Giá: 23,000,000
0931 099777 Giá: 7,300,000      < - > 0938 571111 Giá: 23,000,000
0931 408666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 668090 Giá: 23,000,000
0931 409666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888800 Giá: 23,000,000
0931 421666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 984444 Giá: 23,000,000
0932 710999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.78.78.79 Giá: 23,200,000
0932 713999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.79.78.79 Giá: 23,200,000
0932 760999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 218218 Giá: 23,200,000
0932 761999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 222223 Giá: 23,200,000
0933.95.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0931 231999 Giá: 23,200,000
0934 267267 Giá: 7,300,000      < - > 0931 233233 Giá: 23,200,000
0934.02.02.39 Giá: 7,300,000      < - > 0931 259259 Giá: 23,200,000
0936.36.00.22 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.39.79 Giá: 23,200,000
0936.36.00.33 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.6888 Giá: 23,200,000
0936.36.00.55 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.8999 Giá: 23,200,000
0937 261999 Giá: 7,300,000      < - > 0931.2222.77 Giá: 23,200,000
0937 275999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 661368 Giá: 23,500,000
0937 352999 Giá: 7,300,000      < - > 0937 886866 Giá: 23,500,000
0937 412999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 994888 Giá: 23,760,000
0937 501999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 059059 Giá: 23,800,000
0937 650999 Giá: 7,300,000      < - > 0934.1368.68 Giá: 23,900,000
0937 920999 Giá: 7,300,000      < - > 0898 198999 Giá: 24,000,000
0937 925999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.10.7979 Giá: 24,000,000
0937 960999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 488 999 Giá: 24,000,000
0937.99.49.49 Giá: 7,300,000      < - > 0901 772772 Giá: 24,000,000
0938 572999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 370000 Giá: 24,000,000
0938 715999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 888444 Giá: 24,000,000
0938 751999 Giá: 7,300,000      < - > 0903 033066 Giá: 24,000,000
0938 753999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 789091 Giá: 24,000,000
0901 389838 Giá: 7,315,000      < - > 0906 789345 Giá: 24,000,000
0931 008666 Giá: 7,350,000      < - > 0906 789456 Giá: 24,000,000
0901 025666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 789988 Giá: 24,000,000
0901 269299 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868086 Giá: 24,000,000
0907 013666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868186 Giá: 24,000,000
0907 761666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868188 Giá: 24,000,000
0907.30.6886 Giá: 7,400,000      < - > 0906 888444 Giá: 24,000,000
0937.15.79.39 Giá: 7,400,000      < - > 0907 804444 Giá: 24,000,000
0898 000678 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888444 Giá: 24,000,000
0898 003666 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888833 Giá: 24,000,000
0898 005666 Giá: 7,500,000      < - > 0908 474444 Giá: 24,000,000
0898 006007 Giá: 7,500,000      < - > 0908 885889 Giá: 24,000,000
0898 011666 Giá: 7,500,000      < - > 0909 564444 Giá: 24,000,000
0898 012666 Giá: 7,500,000      < - > 0931 161999 Giá: 24,000,000
0898 501888 Giá: 7,500,000      < - > 0933 804444 Giá: 24,000,000
0898 502888 Giá: 7,500,000      < - > 0935 622999 Giá: 24,000,000
0898 503888 Giá: 7,500,000      < - > 0936 323999 Giá: 24,000,000
0898 512999 Giá: 7,500,000      < - > 0938 366663 Giá: 24,000,000
0898 666656 Giá: 7,500,000      < - > 0938 668093 Giá: 24,000,000
0898 666966 Giá: 7,500,000      < - > 0938 797939 Giá: 24,000,000
0898 668789 Giá: 7,500,000      < - > 0899 999579 Giá: 24,200,000
0898 691691 Giá: 7,500,000      < - > 0898 123789 Giá: 25,000,000
0898 692692 Giá: 7,500,000      < - > 0898 153333 Giá: 25,000,000
0898 697697 Giá: 7,500,000      < - > 0898 181181 Giá: 25,000,000
0898 713999 Giá: 7,500,000      < - > 0898 668886 Giá: 25,000,000
0898 727666 Giá: 7,500,000      < - > 0898 688889 Giá: 25,000,000
0898 756756 Giá: 7,500,000      < - > 0898 896886 Giá: 25,000,000
0898 804444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898668 Giá: 25,000,000
0898 814444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898686 Giá: 25,000,000
0898 824444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 932222 Giá: 25,000,000
0898 868869 Giá: 7,500,000      < - > 0898.179.888 Giá: 25,000,000
0898 869889 Giá: 7,500,000      < - > 0898.55.6888 Giá: 25,000,000
0898 869898 Giá: 7,500,000      < - > 0898.66.79.79 Giá: 25,000,000
0898 870888 Giá: 7,500,000      < - > 0898.6666.79 Giá: 25,000,000
0898 872999 Giá: 7,500,000      < - > 0898.68.79.79 Giá: 25,000,000
0898 880777 Giá: 7,500,000      < - > 0898.69.79.79 Giá: 25,000,000
0898 881777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 991102 Giá: 25,000,000
0898 882777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 995666 Giá: 25,000,000

>>>Xem thêm cách chọn sim số đẹp Mobifone sao cho rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone số đẹp mà rẻ

Nội dung chính:

0909 là mạng gì?

0909 là mạng gì? Chúng tôi xin đưa ra câu trả lờ chính xác nhất, 0909 là đầu số di động 10 số của nhà mạng Mobifone – nhà mạng lớn thứ hai tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại với hơn 40 triệu thuê bao.

Công ty Thông tin Di động Việt là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.

Lĩnh vực hoạt động chính của MobiFone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại và kinh doanh dịch vụ thông tin di động công nghệ GSM 900/1800, công nghệ UMTS 3G trên toàn quốc. Mobifone cũng đã tài trợ cho nhiều gameshow truyền hình.

Đầu số 0909 là của mạng nào bạn đã biết rồi đúng không? Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đầu số này nhé.

Ý nghĩa đầu số 0909 như thế nào?

Sim số đẹp Mobifonne đầu 0909 hiện nay đang được rất nhiều khác hàng sử dụng sim Mobifone yêu thích đặc biệt là giới trẻ. Đây là một trong những đầu số được đánh giá cao bởi ý nghĩa mà nó mang lại. Sự lặp lại xen kẽ kẽ của 2 số 0 và 9 tạo nên sự  ấn tượng và nhịp nhàng.
  • Về ý nghĩa phong thủy của 2 số 0 và 9: số 0 là số âm thích hợp với nữ giới. Số 9 là số dương ngược với số 0 thích hợp chon am giới. 09 là con số có âm dương hòa hợp rất đẹp.
  • Về ý nghĩa theo quan niệm dân gian: số 0 là không có gì, số 9 tượng trưng  cho quyền lực sức mạnh và địa vị. Đầu số 0909 thể hiện sự khao khát cháy bỏng từ không có gì trở thành có tất cả: sự nghiệp, công danh, địa vị, quyền lực và hạnh phúc.
Đầu số 0909 là mạng gì và ý nghĩa của nó như thế nào chắc hẳn bạn không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Nếu đang có nhu cầu mua sim đầu số 0909 Mobifone thì hãy tham khảo ngay địa chỉ mua sim uy tín Siêu Thị Sim Thẻ nhé.

Mua sim đầu số 0909 ở đâu giá rẻ và uy tín?

Không chỉ dễ dàng tìm ra câu trả lời để biết được 0975 là mạng gì mà bạn còn có thể thoải mái chọn lựa sim Mobifone đầu 0909 như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim taxi….Dù lựa chọn sim số đẹp loại nào bạn cũng cần phải chú ý một điều: lựa chọn địa chỉ mua sim đáng tin cậy. Siêu Thị sim Thẻ tự hào là địa chỉ mua bán sim uy tín số 1 tại Việt Nam. Với hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Siêu Thị Sim Thẻ luôn nhận được sự phản hồi tốt nhất từ phía khách hàng và có tới hơn 80% khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Siêu Thị Sim Thẻ cam kết sẽ mang tới cho các bạn những dịch vụ tốt nhất.

Với những thông tin về đầu số 0909 là mạng gì và địa chỉ mua sim uy tín hy vọng bạn sẽ chọn được số sim 0909 ưng ý nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến