Các thông tin về đầu số 0905

0905 là mạng gì? Đầu số 0905 là của mạng nào? Cách chọn sim số đẹp đầu số 0905 như thế nào? Tất cả sẽ được gói gọn ngay trong bài viết này.

>>>Tham khảo thêm:
Thông tin về đầu số 0905?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0899 999073 Giá: 6,800,000      < - > 0901 011988 Giá: 18,000,000
0899 999074 Giá: 6,800,000      < - > 0901 011989 Giá: 18,000,000
0899 999075 Giá: 6,800,000      < - > 0901 039888 Giá: 18,000,000
0899 999076 Giá: 6,800,000      < - > 0901 050050 Giá: 18,000,000
0899 999077 Giá: 6,800,000      < - > 0901 053053 Giá: 18,000,000
0899 999081 Giá: 6,800,000      < - > 0901 089888 Giá: 18,000,000
0899 999082 Giá: 6,800,000      < - > 0901 098098 Giá: 18,000,000
0899 999083 Giá: 6,800,000      < - > 0901 368868 Giá: 18,000,000
0899 999084 Giá: 6,800,000      < - > 0901 368868 Giá: 18,000,000
0899 999085 Giá: 6,800,000      < - > 0901 865999 Giá: 18,000,000
0899 999087 Giá: 6,800,000      < - > 0901.05.6888 Giá: 18,000,000
0899 999100 Giá: 6,800,000      < - > 0901.07.6888 Giá: 18,000,000
0899 999101 Giá: 6,800,000      < - > 0901.68.28.68 Giá: 18,000,000
0899 999102 Giá: 6,800,000      < - > 0901.999.889 Giá: 18,000,000
0899 999519 Giá: 6,800,000      < - > 09012.11.888 Giá: 18,000,000
0899 999600 Giá: 6,800,000      < - > 0902.49.1111 Giá: 18,000,000
0899 999613 Giá: 6,800,000      < - > 0902.49.1111 Giá: 18,000,000
0899 999687 Giá: 6,800,000      < - > 0903 61 8866 Giá: 18,000,000
09.08.04.1998 Giá: 6,800,000      < - > 0904 091929 Giá: 18,000,000
09.3134.9666 Giá: 6,800,000      < - > 0904 188886 Giá: 18,000,000
090.58.00005 Giá: 6,800,000      < - > 0904 190000 Giá: 18,000,000
0901 032017 Giá: 6,800,000      < - > 0906 111179 Giá: 18,000,000
0901 052014 Giá: 6,800,000      < - > 0906 936688 Giá: 18,000,000
0901 108666 Giá: 6,800,000      < - > 0907 917917 Giá: 18,000,000
0901 301666 Giá: 6,800,000      < - > 0908.94.95.96 Giá: 18,000,000
0901 988881 Giá: 6,800,000      < - > 0908.94.95.96 Giá: 18,000,000
0901.06.4567 Giá: 6,800,000      < - > 0909 012333 Giá: 18,000,000
0901.06.89.89 Giá: 6,800,000      < - > 0909 166669 Giá: 18,000,000
0901.07.4567 Giá: 6,800,000      < - > 0909 949969 Giá: 18,000,000
0901.85.9666 Giá: 6,800,000      < - > 0909.59.7779 Giá: 18,000,000
0901.996.997 Giá: 6,800,000      < - > 0909.91.93.95 Giá: 18,000,000
0902 340345 Giá: 6,800,000      < - > 093.234567.5 Giá: 18,000,000
0903.58.3579 Giá: 6,800,000      < - > 0931 018018 Giá: 18,000,000
0904 092019 Giá: 6,800,000      < - > 0931 056056 Giá: 18,000,000
0904.59.39.79 Giá: 6,800,000      < - > 0931 058058 Giá: 18,000,000
0905 665333 Giá: 6,800,000      < - > 0931 154444 Giá: 18,000,000
0905.62.1368 Giá: 6,800,000      < - > 0931 339379 Giá: 18,000,000
0906 666126 Giá: 6,800,000      < - > 0931 922888 Giá: 18,000,000
0906 666826 Giá: 6,800,000      < - > 0931 977799 Giá: 18,000,000
0906.15.78.79 Giá: 6,800,000      < - > 0931 98.98.89 Giá: 18,000,000
0906.52.7799 Giá: 6,800,000      < - > 0931.0.77779 Giá: 18,000,000
0906.97.2666 Giá: 6,800,000      < - > 0931.07.79.79 Giá: 18,000,000
0907 042017 Giá: 6,800,000      < - > 0931.88.9898 Giá: 18,000,000
0907.94.1234 Giá: 6,800,000      < - > 0931.89.88.89 Giá: 18,000,000
0908 568168 Giá: 6,800,000      < - > 0932 789555 Giá: 18,000,000
0908 986896 Giá: 6,800,000      < - > 0932.83.1111 Giá: 18,000,000
0909 381666 Giá: 6,800,000      < - > 0933 335373 Giá: 18,000,000
0909.34.0777 Giá: 6,800,000      < - > 0933 337773 Giá: 18,000,000
093.1334.666 Giá: 6,800,000      < - > 0933 456782 Giá: 18,000,000
093.134.88.66 Giá: 6,800,000      < - > 0933.55.56.57 Giá: 18,000,000
093.1419.666 Giá: 6,800,000      < - > 0933.81.8668 Giá: 18,000,000
093.183.6668 Giá: 6,800,000      < - > 0935 196888 Giá: 18,000,000
0931 029666 Giá: 6,800,000      < - > 0935.1111.68 Giá: 18,000,000
0931 052017 Giá: 6,800,000      < - > 0935.1111.68 Giá: 18,000,000
0931 137666 Giá: 6,800,000      < - > 0936 666627 Giá: 18,000,000
0931 999368 Giá: 6,800,000      < - > 0938 477999 Giá: 18,000,000
0931.33.83.83 Giá: 6,800,000      < - > 0938.4666.88 Giá: 18,000,000
0931.33.8998 Giá: 6,800,000      < - > 0939 791791 Giá: 18,000,000
0931.333.933 Giá: 6,800,000      < - > 0901 268279 Giá: 18,200,000
0931.337.666 Giá: 6,800,000      < - > 0901 268468 Giá: 18,200,000
0931.340.666 Giá: 6,800,000      < - > 0901 269279 Giá: 18,200,000
0931.341.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 200888 Giá: 18,200,000
0931.342.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 200999 Giá: 18,200,000
0931.347.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 221888 Giá: 18,200,000
0931.402.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 232888 Giá: 18,200,000
0931.405.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 232999 Giá: 18,200,000
0931.420.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 236236 Giá: 18,200,000
0931.83.83.38 Giá: 6,800,000      < - > 0931 236999 Giá: 18,200,000
0931.833.933 Giá: 6,800,000      < - > 0931 238999 Giá: 18,200,000
0931.837.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 239888 Giá: 18,200,000
0931.840.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 255888 Giá: 18,200,000
0931.841.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 255999 Giá: 18,200,000
0931.842.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 278999 Giá: 18,200,000
09314.01.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931 279888 Giá: 18,200,000
09318.33.777 Giá: 6,800,000      < - > 0931.178.999 Giá: 18,200,000
09318.34.666 Giá: 6,800,000      < - > 0931.29.6999 Giá: 18,200,000
09318.36.777 Giá: 6,800,000      < - > 0931.55.39.79 Giá: 18,200,000
0932 105666 Giá: 6,800,000      < - > 0933.38.48.58 Giá: 18,200,000
0933 254888 Giá: 6,800,000      < - > 0901 830888 Giá: 18,480,000
0933 789246 Giá: 6,800,000      < - > 0898 012999 Giá: 18,500,000
0934 383940 Giá: 6,800,000      < - > 0905.93.4444 Giá: 18,500,000
0934.03.77.99 Giá: 6,800,000      < - > 0935.24.1111 Giá: 18,500,000
0935.25.39.79 Giá: 6,800,000      < - > 0909 498686 Giá: 18,600,000
0936 661992 Giá: 6,800,000      < - > 093.1335.888 Giá: 18,600,000
0937 499998 Giá: 6,800,000      < - > 0907 000055 Giá: 18,686,000
0937.14.77.99 Giá: 6,800,000      < - > 0938 889995 Giá: 18,686,000
0937.55.44.99 Giá: 6,800,000      < - > 09.36.36.01.01 Giá: 18,700,000
0938 737666 Giá: 6,800,000      < - > 0902.44.1234 Giá: 18,700,000
0938.90.8668 Giá: 6,800,000      < - > 093.88.11.333 Giá: 18,700,000
0939 057888 Giá: 6,800,000      < - > 093.88.33.000 Giá: 18,700,000
0939 392011 Giá: 6,800,000      < - > 093.88.33.111 Giá: 18,700,000
0939.8.5678.8 Giá: 6,800,000      < - > 093.88.33.222 Giá: 18,700,000
0939.86.36.86 Giá: 6,800,000      < - > 0936.36.02.02 Giá: 18,700,000
0901 272777 Giá: 6,800,002      < - > 0936.36.03.03 Giá: 18,700,000
0931.09.6699 Giá: 6,800,004      < - > 0936.36.05.05 Giá: 18,700,000
0939 461888 Giá: 6,800,009      < - > 0937 652345 Giá: 18,700,000
0939 992333 Giá: 6,800,013      < - > 0937.35.45.55 Giá: 18,700,000
0901.96.9998 Giá: 6,880,000      < - > 0937.66.4567 Giá: 18,700,000
0931 403999 Giá: 6,880,000      < - > 0937.77.11.77 Giá: 18,700,000
0931.86.99.86 Giá: 6,880,000      < - > 0938.55.2345 Giá: 18,700,000
0898 004999 Giá: 6,900,000      < - > 0938.55.4567 Giá: 18,700,000

Nội dung chính:

0905 là mạng gì?

Mới đây nhân viên tư vấn của chúng tôi có nhận được câu hỏi của một khách hàng như sau: “Gần đây mình hay bị số điện thoại có đầu số là 0905 nháy máy nhưng không biết đó là của mạng di động gì nhỉ?”.

Thiết nghĩ, có lẽ không phải chỉ bạn khách hàng này có thắc mắc như vậy mà đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 0905 là mạng gì và cách chọn sim đầu số 0905 hợp mệnh ngũ hành.

Vậy 0905 là của mạng nào? 0905 là một trong những đầu số của nhà mạng Mobifone – Nhà mạng có lịch sử ra đời lâu nhất và là nhà mạng lớn thứ 2 tại Việt Nam. Hiện nay nhà mạng này đang sở hữu 7 đầu số bao gồm: 093, 090, 089, 0121, 0122, 0126 và 0128.

Từ nay nếu bạn nhận được cuộc gọi từ đầu số 090 thì hãy chắc chắn một điều đây chính là đầu số của Mobifone các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách chọn sim đầu 090 cho các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thôi nào.

Cách chọn sim số đẹp đầu 0905 hợp mệnh ngũ hành

Chỉ một vài thông tin bạn đã biết được đầu số 0905 là của mạng nào, để chọn được số sim hợp mệnh thì dù mệnh nào cũng phải tuân theo 2  quy tắc bất di bất dịch đó là Âm Dương tương phối và Ngũ hành tương sinh.

1. Âm dương tương phối
Vạn vật được sinh ra do âm dương giao hòa, vạn vật cũng biến dịch đắp đổi nhau như sáng tối, thịnh suy, cứng mềm, nóng lạnh, động tịnh, tốt xấu, sướng khổ, sống chết … Sự đắp đổi nhau theo nguyên tắc trong âm có dương và trong dương có âm. Không thể có một vật độc dương hoặc độc âm. Vật được gọi là dương vì dương thịnh âm suy và Vật được gọi là âm vì âm thịnh dương suy. Dù âm thịnh dương  suy hay ngược lại đều không tốt. Vì vậy khi chọn sim bạn nên chọn sim nhiều số lẻ với những bạn mang mệnh Âm và sim nhiều số chẵn với bạn mang mệnh dương.

2. Ngũ hành tương sinh
Dựa vào yếu tố ngũ hành, bạn cần chọn số sim gồm những số nằm trong hành tương sinh với mệnh của mình sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhờ đó sẽ mang lại may mắn, tài lộc trên con đường công danh sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của bạn.
  • Nếu bạn mệnh Kim: sử dụng sim đầu 0905 có đuôi chứa số 0, 1, 5, 2, 8
  • Nếu bạn mệnh Mộc: sử dụng sim đầu 0905 có đuôi chứa số 0, 1, 5, 9
  • Nếu bạn mệnh Thủy: sử dụng sim đầu 0905 có đuôi chứa số 0, 6, 7, 5, 3, 4
  • Nếu bạn mệnh Hỏa: sử dụng sim đầu 0905 có đuôi chứa số 2, 8, 0, 5, 3, 4
  • Nếu bạn mệnh Thổ: sử dụng sim đầu 0905 có đuôi chứa số 6, 7, 0, 5, 9
3. Tổng số nút cao

Tổng nút được gọi là đẹp khi tổng nút đạt điểm từ 7 trở lên đến 10. Cách tính tổng là cộng dồn dãy số đến khi còn 1 chữ số cuối cùng. Tổng số nút sẽ là thước đo đánh giá giá trị của số sim.

Hy vọng với những thông tin về 0905 là mạng gì và cách chọn sim đầu số 0905 sẽ giúp bạn lựa chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến