Đầu số 0904 là mạng nào? Ý nghĩa đầu số 0904?

0904 là mạng gì? Ý nghĩa đầu số 0904 có gì đặc biệt? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0904 là đầu số mạng nào?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:

0898.2222.12 Giá: 7,000,000      < - > 0933 078999 Giá: 19,900,000
0898.65.1999 Giá: 7,000,000      < - > 0937.98.98.89 Giá: 19,999,000
0898.65.7999 Giá: 7,000,000      < - > 0898 001001 Giá: 20,000,000
0898.66.00.66 Giá: 7,000,000      < - > 0898 200200 Giá: 20,000,000
0898.67.1999 Giá: 7,000,000      < - > 0898 345789 Giá: 20,000,000
0898.67.4567 Giá: 7,000,000      < - > 0898 788788 Giá: 20,000,000
0898.68.9696 Giá: 7,000,000      < - > 0898 788999 Giá: 20,000,000
0898.6888.99 Giá: 7,000,000      < - > 0898 907979 Giá: 20,000,000
0898.69.39.39 Giá: 7,000,000      < - > 0898 909909 Giá: 20,000,000
0898.69.7888 Giá: 7,000,000      < - > 0898 933339 Giá: 20,000,000
0898.75.1999 Giá: 7,000,000      < - > 0898.46.6688 Giá: 20,000,000
0898.78.1888 Giá: 7,000,000      < - > 0898.75.79.79 Giá: 20,000,000
0898.78.2999 Giá: 7,000,000      < - > 0898.980.888 Giá: 20,000,000
0898.78.3888 Giá: 7,000,000      < - > 0898.980.999 Giá: 20,000,000
0898.78.3999 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998000 Giá: 20,000,000
0898.78.5888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998991 Giá: 20,000,000
0898.79.2888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998992 Giá: 20,000,000
0898.79.5666 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998993 Giá: 20,000,000
0898.79.5888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998994 Giá: 20,000,000
0898.84.0000 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998995 Giá: 20,000,000
0898.84.6888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998996 Giá: 20,000,000
08989.0.3979 Giá: 7,000,000      < - > 0899 998997 Giá: 20,000,000
08989.02.888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999001 Giá: 20,000,000
08989.1.3979 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999002 Giá: 20,000,000
08989.2.3979 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999003 Giá: 20,000,000
08989.3.3979 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999004 Giá: 20,000,000
08989.46.888 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999005 Giá: 20,000,000
0899 995335 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999006 Giá: 20,000,000
0899 996919 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999010 Giá: 20,000,000
0899 997007 Giá: 7,000,000      < - > 0899 999011 Giá: 20,000,000
0899 997117 Giá: 7,000,000      < - > 09.07.09.2888 Giá: 20,000,000
0899 997227 Giá: 7,000,000      < - > 09.07.09.5888 Giá: 20,000,000
0899 999167 Giá: 7,000,000      < - > 09.3456.1357 Giá: 20,000,000
09.01.03.13.23 Giá: 7,000,000      < - > 090.11.88.777 Giá: 20,000,000
09.0102.78.78 Giá: 7,000,000      < - > 090.11.99.777 Giá: 20,000,000
09.03.11.1993 Giá: 7,000,000      < - > 0901 030000 Giá: 20,000,000
09.03.11.1994 Giá: 7,000,000      < - > 0901 050000 Giá: 20,000,000
09.09.02.1988 Giá: 7,000,000      < - > 0901 212212 Giá: 20,000,000
09.09.09.03.44 Giá: 7,000,000      < - > 0901 237888 Giá: 20,000,000
09.3456.1970 Giá: 7,000,000      < - > 0901 241111 Giá: 20,000,000
090 1997 555 Giá: 7,000,000      < - > 0901 266366 Giá: 20,000,000
090.196.1368 Giá: 7,000,000      < - > 0901 269888 Giá: 20,000,000
090.389.68.79 Giá: 7,000,000      < - > 0901 278999 Giá: 20,000,000
090.472.39.39 Giá: 7,000,000      < - > 0901 299599 Giá: 20,000,000
0901 029666 Giá: 7,000,000      < - > 0901 555515 Giá: 20,000,000
0901 085666 Giá: 7,000,000      < - > 0901 555567 Giá: 20,000,000
0901 091666 Giá: 7,000,000      < - > 0901 620620 Giá: 20,000,000
0901 092666 Giá: 7,000,000      < - > 0901 889666 Giá: 20,000,000
0901 095666 Giá: 7,000,000      < - > 0901 898666 Giá: 20,000,000
0901 207888 Giá: 7,000,000      < - > 0901.09.6999 Giá: 20,000,000
0901 241241 Giá: 7,000,000      < - > 0901.09.89.89 Giá: 20,000,000
0901 243888 Giá: 7,000,000      < - > 0901.2222.55 Giá: 20,000,000
0901 249888 Giá: 7,000,000      < - > 0901.2222.77 Giá: 20,000,000
0901 270888 Giá: 7,000,000      < - > 0901.38.5888 Giá: 20,000,000
0901 689889 Giá: 7,000,000      < - > 0901.5555.95 Giá: 20,000,000
0901 829777 Giá: 7,000,000      < - > 0901.6666.06 Giá: 20,000,000
0901 852666 Giá: 7,000,000      < - > 0901.6666.38 Giá: 20,000,000
0901 869968 Giá: 7,000,000      < - > 0901.69.6668 Giá: 20,000,000
0901 885889 Giá: 7,000,000      < - > 0901.69.6669 Giá: 20,000,000
0901 885889 Giá: 7,000,000      < - > 0901.69.96.69 Giá: 20,000,000
0901 886879 Giá: 7,000,000      < - > 0902 055678 Giá: 20,000,000
0901 892777 Giá: 7,000,000      < - > 0902 093093 Giá: 20,000,000
0901 979679 Giá: 7,000,000      < - > 0902 483999 Giá: 20,000,000
0901 992777 Giá: 7,000,000      < - > 0902 488686 Giá: 20,000,000
0901 998777 Giá: 7,000,000      < - > 0902 874444 Giá: 20,000,000
0901.009.339 Giá: 7,000,000      < - > 0903 654078 Giá: 20,000,000
0901.05.8666 Giá: 7,000,000      < - > 0903 965999 Giá: 20,000,000
0901.27.1368 Giá: 7,000,000      < - > 0903.92.0000 Giá: 20,000,000
0901.40.41.42 Giá: 7,000,000      < - > 0904 999986 Giá: 20,000,000
0901.40.41.42 Giá: 7,000,000      < - > 0905 030000 Giá: 20,000,000
0901.69.89.79 Giá: 7,000,000      < - > 0905 551368 Giá: 20,000,000
0901.80.6886 Giá: 7,000,000      < - > 0906 605888 Giá: 20,000,000
0902 655656 Giá: 7,000,000      < - > 0906 861988 Giá: 20,000,000
0902.06.33.88 Giá: 7,000,000      < - > 0907 080080 Giá: 20,000,000
0903 330004 Giá: 7,000,000      < - > 0907 820999 Giá: 20,000,000
0903 339439 Giá: 7,000,000      < - > 0907 869888 Giá: 20,000,000
0903 800013 Giá: 7,000,000      < - > 0907.68.1368 Giá: 20,000,000
0904 188885 Giá: 7,000,000      < - > 0908 016999 Giá: 20,000,000
0906 249249 Giá: 7,000,000      < - > 0908.47.0000 Giá: 20,000,000
0906 249249 Giá: 7,000,000      < - > 0909 314444 Giá: 20,000,000
0906 590659 Giá: 7,000,000      < - > 0909 324444 Giá: 20,000,000
0906 720888 Giá: 7,000,000      < - > 0909 514444 Giá: 20,000,000
0906 867939 Giá: 7,000,000      < - > 0909.03.4444 Giá: 20,000,000
0906 939777 Giá: 7,000,000      < - > 0909.39.22.39 Giá: 20,000,000
0906.88.08.68 Giá: 7,000,000      < - > 0909.39.22.39 Giá: 20,000,000
0907 488779 Giá: 7,000,000      < - > 0909.75.6999 Giá: 20,000,000
0907.86.2468 Giá: 7,000,000      < - > 0909.86.7888 Giá: 20,000,000
090705 2666 Giá: 7,000,000      < - > 0931 077999 Giá: 20,000,000
0908 890123 Giá: 7,000,000      < - > 0931 078078 Giá: 20,000,000
0908.96.1102 Giá: 7,000,000      < - > 0931 080080 Giá: 20,000,000
0909 470888 Giá: 7,000,000      < - > 0931 099888 Giá: 20,000,000
0909 470888 Giá: 7,000,000      < - > 0931 533999 Giá: 20,000,000
0909 616696 Giá: 7,000,000      < - > 0931 861866 Giá: 20,000,000
0909 966161 Giá: 7,000,000      < - > 0931 861868 Giá: 20,000,000
0909 999324 Giá: 7,000,000      < - > 0931 884888 Giá: 20,000,000
0909.10.6669 Giá: 7,000,000      < - > 0931 888168 Giá: 20,000,000
0909.232.282 Giá: 7,000,000      < - > 0931 966966 Giá: 20,000,000
0909.67.3579 Giá: 7,000,000      < - > 0931 966966 Giá: 20,000,000
0909.71.1990 Giá: 7,000,000      < - > 0931 968999 Giá: 20,000,000
0909.71.1991 Giá: 7,000,000      < - > 0931.68.79.68 Giá: 20,000,000
093 712 1980 Giá: 7,000,000      < - > 0931.79.78.79 Giá: 20,000,000

Nội dung chính:

0904 là mạng gì?

0904 là đầu số của mạng nào? 0904 là một trong những đầu số được rất nhiều khách hàng yêu thích không chỉ bởi đây là một đầu số của nhà mạng có dịch vụ tốt nhất mà còn là nhà mạng ra đời lâu nhất tại Việt Nam. Chính vì vậy đầu số 0904 đã trở nên quen thuộc với hầu hết  người dân Việt Nam đặc biệt là những khách hàng lớn tuổi, gắn liền với từng bước phát triển của nhà mạng này.

Vậy 0904 là của mạng nào? 0904 thuộc quyền sở hữu của nhà mạng Mobifone nhà mạng lớn thứ hai trên thị trường viễn thông Việt Nam. Hiện nay nhà mạng này đang sở hữu 7 đầu số bao gồm: 093, 090, 089, 0121, 0122, 0126 và 0128.

Ý nghĩa đầu số đẹp 0904

Đầu số 0904 của Mobi là đầu số chứa các con số 0, 9, 4 đây là những con số mang ý nghĩa phong thủy cao. Trong đó:
  • Số 0: mang ý nghĩa vẹn toàn, viên mãn. Ngoài ra còn mang ý nghĩa phủ định.
  • Số 9: là con số lớn nhất trong bảng chữ cái nên được coi là con số quyền lực nhất. Đây cũng là con số mang trong mình ý nghĩa thịnh vượng, phúc lộc, vĩnh cửu, trường thọ.
  • Số 4: Là sự hình thành của hai đôi. Hai cặp chắc hẳn phải tốt lành, thuận lợi nhưng trong cách phát âm tiếng Hồng Kông nó giống như chữ “tử” (chết). Vì thế sự kết hợp này không được tốt đẹp lắm. Thuật phong thủy tìm cách tránh bất cứ sự bài trí có liên quan đến con số bốn. Tuy nhiên số 4 được kết hợp với số 0 tạo thành số 04 mang ý nghĩa “không tử” sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.
Với sự kết nối của 2 cặp số 09 và 04 như một sự liên kết tượng trưng cho sự phát triển bền vững. Những gì bạn đang có sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ mất đi.

0904 là mạng gì? Với ý nghĩa phong thủy như trên thì đầu số này thật hấp dẫn đúng không? Nếu bạn là người yêu thích sim phong thủy thì thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ đầu số Mobifone 0904 hấp dẫn này nhé. Chúc bạn chọn được số sim ưng ý.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến