Cách chọn sim hợp tuổi Hợi chi tiết nhất

Chọn sim hợp tuổi Hợi rất đơn giản, số sim đó sẽ như lá bùa hộ mệnh mang lại may mắn cho bạn vì vậy hãy cùng tìm hiểu cách chọn sim hợp tuổi Hợi ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi Hợi đơn giản

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0965.52.52.25 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 578910 Giá: 9,200,000
0965.56.96.56 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 686986 Giá: 9,200,000
0965.65.65.12 Giá: 5,170,000     < - - > 0962.6666.58 Giá: 9,200,000
0965.65.65.23 Giá: 5,170,000     < - - > 0963 363963 Giá: 9,200,000
0965.65.65.32 Giá: 5,170,000     < - - > 0965 486668 Giá: 9,200,000
0965.69.68.66 Giá: 5,170,000     < - - > 0965 636686 Giá: 9,200,000
0965.81.88.89 Giá: 5,170,000     < - - > 0965 968886 Giá: 9,200,000
0965.81.8886 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.3.88868 Giá: 9,200,000
0965.85.1996 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.86.1993 Giá: 9,200,000
0965.86.86.83 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.86.1994 Giá: 9,200,000
0965.86.9996 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.86.1995 Giá: 9,200,000
0965.91.91.92 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.88.1996 Giá: 9,200,000
0965.96.8889 Giá: 5,170,000     < - - > 0966 667892 Giá: 9,200,000
0966 169998 Giá: 5,170,000     < - - > 0966 909699 Giá: 9,200,000
0966 186678 Giá: 5,170,000     < - - > 0966.44.54.64 Giá: 9,200,000
0966 369998 Giá: 5,170,000     < - - > 0966.8888.63 Giá: 9,200,000
0966 660119 Giá: 5,170,000     < - - > 0967 121121 Giá: 9,200,000
0966 661558 Giá: 5,170,000     < - - > 0967.16.4888 Giá: 9,200,000
0966 663556 Giá: 5,170,000     < - - > 0967.86.1994 Giá: 9,200,000
0966 665828 Giá: 5,170,000     < - - > 0967.86.3979 Giá: 9,200,000
0966 665922 Giá: 5,170,000     < - - > 0969 999585 Giá: 9,200,000
0966 666314 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 888979 Giá: 9,200,000
0966 669086 Giá: 5,170,000     < - - > 0971.85.85.88 Giá: 9,200,000
0966 879998 Giá: 5,170,000     < - - > 0972 222996 Giá: 9,200,000
0966 956659 Giá: 5,170,000     < - - > 0976 135579 Giá: 9,200,000
0966 979969 Giá: 5,170,000     < - - > 0976 861996 Giá: 9,200,000
0966 990696 Giá: 5,170,000     < - - > 0977 728882 Giá: 9,200,000
0966 996858 Giá: 5,170,000     < - - > 0977 888986 Giá: 9,200,000
0966.07.07.09 Giá: 5,170,000     < - - > 0978 366686 Giá: 9,200,000
0966.63.63.65 Giá: 5,170,000     < - - > 0978 386986 Giá: 9,200,000
0966.68.68.90 Giá: 5,170,000     < - - > 0978 888929 Giá: 9,200,000
0966.70.1986 Giá: 5,170,000     < - - > 0979 709079 Giá: 9,200,000
0966.85.1986 Giá: 5,170,000     < - - > 0979 991116 Giá: 9,200,000
0966.90.7779 Giá: 5,170,000     < - - > 098.34.88868 Giá: 9,200,000
0966.91.91.94 Giá: 5,170,000     < - - > 098.60.67899 Giá: 9,200,000
0966.95.1993 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 078910 Giá: 9,200,000
0966.99.2001 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 789678 Giá: 9,200,000
0966.99.2004 Giá: 5,170,000     < - - > 0981 888968 Giá: 9,200,000
0967 793222 Giá: 5,170,000     < - - > 0981.8888.29 Giá: 9,200,000
0967.11.8886 Giá: 5,170,000     < - - > 0982 222885 Giá: 9,200,000
0967.33.8886 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 333991 Giá: 9,200,000
0967.39.8886 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 838778 Giá: 9,200,000
0968 045668 Giá: 5,170,000     < - - > 0985 863866 Giá: 9,200,000
0968 176817 Giá: 5,170,000     < - - > 0985.11.1989 Giá: 9,200,000
0968 218886 Giá: 5,170,000     < - - > 0985.83.85.86 Giá: 9,200,000
0968 396866 Giá: 5,170,000     < - - > 0988 379868 Giá: 9,200,000
0968 658858 Giá: 5,170,000     < - - > 0988 819996 Giá: 9,200,000
0968 716871 Giá: 5,170,000     < - - > 0988 888935 Giá: 9,200,000
0968 792688 Giá: 5,170,000     < - - > 0988 958589 Giá: 9,200,000
0968 888516 Giá: 5,170,000     < - - > 0988.18.58.68 Giá: 9,200,000
0968 888551 Giá: 5,170,000     < - - > 0989 379879 Giá: 9,200,000
0968 969993 Giá: 5,170,000     < - - > 0989 929289 Giá: 9,200,000
0968.18.19.20 Giá: 5,170,000     < - - > 0989.85.3979 Giá: 9,200,000
0968.55.1994 Giá: 5,170,000     < - - > 0989.96.1993 Giá: 9,200,000
0968.59.1990 Giá: 5,170,000     < - - > 0984 284286 Giá: 9,220,000
0969 111121 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 768786 Giá: 9,238,000
0969 359668 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 610999 Giá: 9,250,000
0969 469869 Giá: 5,170,000     < - - > 0966 346886 Giá: 9,250,000
0969 565866 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 313939 Giá: 9,270,000
0969 589688 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 313939 Giá: 9,270,000
0969 633363 Giá: 5,170,000     < - - > 0985 507779 Giá: 9,290,000
0969 639668 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 534888 Giá: 9,300,000
0969 965695 Giá: 5,170,000     < - - > 0962 850666 Giá: 9,300,000
0969 966909 Giá: 5,170,000     < - - > 0964 520888 Giá: 9,300,000
0969 999426 Giá: 5,170,000     < - - > 0965.434.434 Giá: 9,300,000
0969.69.69.41 Giá: 5,170,000     < - - > 0966.33.55.39 Giá: 9,300,000
0969.82.8338 Giá: 5,170,000     < - - > 0966.36.36.79 Giá: 9,300,000
0971 111929 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 334443 Giá: 9,300,000
0971 111959 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 334448 Giá: 9,300,000
0971 331993 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 567891 Giá: 9,300,000
0971 771988 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 567892 Giá: 9,300,000
0971 862868 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 567894 Giá: 9,300,000
0971.08.08.78 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 567895 Giá: 9,300,000
0971.88.68.79 Giá: 5,170,000     < - - > 0973 567896 Giá: 9,300,000
0972.28.28.38 Giá: 5,170,000     < - - > 0973.371.371 Giá: 9,300,000
0973 004404 Giá: 5,170,000     < - - > 0979 567839 Giá: 9,300,000
0973 040444 Giá: 5,170,000     < - - > 0982 970 970 Giá: 9,300,000
0973 586588 Giá: 5,170,000     < - - > 0985.794.794 Giá: 9,300,000
0973 879222 Giá: 5,170,000     < - - > 0975 869669 Giá: 9,340,000
0973 979866 Giá: 5,170,000     < - - > 0976 479669 Giá: 9,340,000
0973 993678 Giá: 5,170,000     < - - > 0982 779669 Giá: 9,340,000
0973.73.73.84 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 019669 Giá: 9,340,000
0974.79.1102 Giá: 5,170,000     < - - > 0983 086089 Giá: 9,340,000
0975 659998 Giá: 5,170,000     < - - > 0985 029696 Giá: 9,340,000
0976 279222 Giá: 5,170,000     < - - > 0985 096669 Giá: 9,340,000
0976 680688 Giá: 5,170,000     < - - > 0985 209669 Giá: 9,340,000
0976.27.8688 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 288228 Giá: 9,350,000
0976.95.8688 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 921921 Giá: 9,350,000
0976.99.2001 Giá: 5,170,000     < - - > 0868 966696 Giá: 9,350,000
0977 775898 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 906688 Giá: 9,350,000
0977 777283 Giá: 5,170,000     < - - > 0961 946688 Giá: 9,350,000
0977 777362 Giá: 5,170,000     < - - > 09666 86.186 Giá: 9,350,000
0977 777835 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 273456 Giá: 9,350,000
0977 777932 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 293456 Giá: 9,350,000
0977 777951 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 303456 Giá: 9,350,000
0977 891668 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 533456 Giá: 9,350,000
0978 117811 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 573456 Giá: 9,350,000
0978 579222 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 593456 Giá: 9,350,000
0978 871982 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 673456 Giá: 9,350,000
0978 888561 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 843456 Giá: 9,350,000
0978 888651 Giá: 5,170,000     < - - > 0971 853456 Giá: 9,350,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim theo phong thủy hợp tuổi:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp mệnh, hợp tuổi

Nội dung chính:

Vận mệnh của những người tuổi Hợi

1. Tuổi Hợi gồm những năm sau
  • Ất Hợi: 1935, 1995 và 2055
  • Đinh Hợi: 1047, 2007 và 2067
  • Kỷ Hợi: 1959, 2019 và 2079
  • Tân Hợi: 1911, 1971 và 2031
  • Quý Hợi: 1923, 1983 và 2043
2. Tính cách những người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, nhưng lại có những ý tưởng rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử.

Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, DŨNG CẢM, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc được giao. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự nghiệp của họ sẽ như thế nào?

3. Sự nghiệp những người tuổi Hợi

Sự trung thành và GIỎI GIAO TIẾP của người tuổi Hợi sẽ mang lại cho họ được rất nhiều điều tốt đẹp. Cho dù theo đuổi nghành nghề sự nghiệp nào thì họ cũng có được những thành tựu đáng kể.

Với sự cần cù nỗ lực tự tin và quyết tâm người tuổi Hợi giành được rất nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên họ không nên quên đi các mối quan hệ khác trong xã hội.

Nếu đang làm công việc kinh doanh người tuổi Hợi nên mạnh dạn đầu tư sau khi đã xem xét chọn lựa thật kỹ càng. Tuy nhiên nếu bước qua được những khó khăn nhỏ trước mắt thì công việc của họ ngày càng thuận lợi hơn.

Vậy phải làm thế nào để bước qua khó khăn một cách dễ dàng? Tất nhiên điều quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân nhưng cũng không thể thiếu may mắn. Và việc chọn sim phong thủy hợp tuổi Hợi sẽ giúp mang lại may mắn cho sự nghiệp của bạn rất nhiều.

Cách chọn sim hợp tuổi Hợi theo mệnh phong thủy

Cũng như việc chọn các loại sim phong thủy khác, chọn sim hợp tuổi cần chọn những số sim tương sinh với mệnh của mình. Vì mỗi tuổi sẽ có 1 mệnh khác nhau. Cụ thể như sau:
  • Tuổi Hợi mệnh Kim: Nên sử dụng sim thuộc hành Thổ, tránh sim thuộc hành Mộc bởi Thổ sinh Kim và Kim khắc Mộc. Sim thuộc hành Thổ là sim có các số cuối là 2 và 8, tránh các số sim có số cuối là 3 và 4.
  • Tuổi Hợi mệnh Mộc: Nên sử dụng sim có số cuối là 1 hoặc 0 và 5, tránh các số sim có số cuối cùng là 9.
  • Tuổi Hợi mệnh Thủy: Những người tuổi Tuất có mệnh Mộc nên sử dụng sim thuộc mệnh Thủy là các số sim có đuôi 1, 0 hoặc 5. Tránh các số sim thuộc mệnh Hỏa là số 9.
  • Tuổi Hợi mệnh Hỏa: Người tuổi Tuất mang mệnh Hỏa nên sử dụng các số sim thuộc mệnh Mộc là các số sim có số cuối là 3 và 4, tránh các số sim thuộc mệnh Thủy vì nước sẽ dập tắt lửa, là số 1.
  • Tuổi Hợi mệnh Thổ: Thổ là đất, hành tương sinh với mệnh Thổ là Hỏa vì vậy người mệnh Thổ nên sử dụng sim có số cuối cùng là số 9. Bên cạnh đó, Thổ lại khắc Thủy, nên tránh các con số thuộc hành Thủy là số 1.
Bên cạnh đó bạn còn phải chú ý đến yếu tố Âm Dương trong số sim. Nên chọn số sim có Âm Dương cân bằng, tức là có số lượng số chẵn và số lẻ bằng nhau.

Thật đơn giản để chọn được số sim hợp tuổi Hợi đúng không? Chúc các quý cô và các quý anh tuổi Hợi luôn thuận buồm xuôi gió và thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến