Đầu số 0909 là nhà mạng nào?

0909 là đầu số được rất nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng. Không chỉ vì ý nghĩa rất đẹp mà nó còn thuộc nhà mạng rất  nổi tiếng.Cũng như các thắc mắc trước mà khách hàng hỏi chúng tôi về đầu số 0902 là mạng gì?. Nay chúng tôi lại cung cấp cho các bạn biết thông tin về đầu số 0909. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Đầu số 0909 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 0909?

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Mobifone:

0935.11.0123 Giá: 7,200,000      < - > 0899 999567 Giá: 23,000,000
0936 119898 Giá: 7,200,000      < - > 09.06.03.1999 Giá: 23,000,000
0936 401368 Giá: 7,200,000      < - > 0901 078078 Giá: 23,000,000
0936 648666 Giá: 7,200,000      < - > 0901 556999 Giá: 23,000,000
0937 520888 Giá: 7,200,000      < - > 0901 856888 Giá: 23,000,000
0937.5.3.1999 Giá: 7,200,000      < - > 0902 480000 Giá: 23,000,000
0937.92.86.86 Giá: 7,200,000      < - > 0902 998988 Giá: 23,000,000
0938 022066 Giá: 7,200,000      < - > 0902.115.999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0903 182999 Giá: 23,000,000
0938 858859 Giá: 7,200,000      < - > 0905.84.1111 Giá: 23,000,000
0939 705999 Giá: 7,200,000      < - > 0906 030999 Giá: 23,000,000
0939.11.83.83 Giá: 7,200,000      < - > 0906 666644 Giá: 23,000,000
0939.17.6886 Giá: 7,200,000      < - > 0906 777775 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 830000 Giá: 23,000,000
0939388858  Giá: 7,200,000      < - > 0906 868088 Giá: 23,000,000
0936 041041 Giá: 7,220,000      < - > 0906 886777 Giá: 23,000,000
0901 707879 Giá: 7,250,000      < - > 0906 888068 Giá: 23,000,000
0937 770808 Giá: 7,250,000      < - > 0907 888884 Giá: 23,000,000
0938 732666 Giá: 7,250,000      < - > 0907 894894 Giá: 23,000,000
09.09.43.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0907.47.0000 Giá: 23,000,000
090.777.53.53 Giá: 7,300,000      < - > 0908 504444 Giá: 23,000,000
0901 366377 Giá: 7,300,000      < - > 0908 641111 Giá: 23,000,000
0901 655557 Giá: 7,300,000      < - > 0909 166199 Giá: 23,000,000
0901 660661 Giá: 7,300,000      < - > 0909 534444 Giá: 23,000,000
0901 794999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 077077 Giá: 23,000,000
0902.44.11.77 Giá: 7,300,000      < - > 0931.0.66668 Giá: 23,000,000
0902.44.11.88 Giá: 7,300,000      < - > 0931.89.7999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.00 Giá: 7,300,000      < - > 0932 090000 Giá: 23,000,000
0906.33.77.11 Giá: 7,300,000      < - > 0933 370999 Giá: 23,000,000
0906.33.77.22 Giá: 7,300,000      < - > 0933 666661 Giá: 23,000,000
0906.33.77.66 Giá: 7,300,000      < - > 0933 803979 Giá: 23,000,000
0906.66.40.40 Giá: 7,300,000      < - > 0933 806888 Giá: 23,000,000
0906.94.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0937 711888 Giá: 23,000,000
0907 324324 Giá: 7,300,000      < - > 0938 251111 Giá: 23,000,000
09077.13.999 Giá: 7,300,000      < - > 0938 560000 Giá: 23,000,000
0931 099777 Giá: 7,300,000      < - > 0938 571111 Giá: 23,000,000
0931 408666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 668090 Giá: 23,000,000
0931 409666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 888800 Giá: 23,000,000
0931 421666 Giá: 7,300,000      < - > 0938 984444 Giá: 23,000,000
0932 710999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.78.78.79 Giá: 23,200,000
0932 713999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.79.78.79 Giá: 23,200,000
0932 760999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 218218 Giá: 23,200,000
0932 761999 Giá: 7,300,000      < - > 0931 222223 Giá: 23,200,000
0933.95.88.66 Giá: 7,300,000      < - > 0931 231999 Giá: 23,200,000
0934 267267 Giá: 7,300,000      < - > 0931 233233 Giá: 23,200,000
0934.02.02.39 Giá: 7,300,000      < - > 0931 259259 Giá: 23,200,000
0936.36.00.22 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.39.79 Giá: 23,200,000
0936.36.00.33 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.6888 Giá: 23,200,000
0936.36.00.55 Giá: 7,300,000      < - > 0931.22.8999 Giá: 23,200,000
0937 261999 Giá: 7,300,000      < - > 0931.2222.77 Giá: 23,200,000
0937 275999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 661368 Giá: 23,500,000
0937 352999 Giá: 7,300,000      < - > 0937 886866 Giá: 23,500,000
0937 412999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 994888 Giá: 23,760,000
0937 501999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 059059 Giá: 23,800,000
0937 650999 Giá: 7,300,000      < - > 0934.1368.68 Giá: 23,900,000
0937 920999 Giá: 7,300,000      < - > 0898 198999 Giá: 24,000,000
0937 925999 Giá: 7,300,000      < - > 0898.10.7979 Giá: 24,000,000
0937 960999 Giá: 7,300,000      < - > 0901 488 999 Giá: 24,000,000
0937.99.49.49 Giá: 7,300,000      < - > 0901 772772 Giá: 24,000,000
0938 572999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 370000 Giá: 24,000,000
0938 715999 Giá: 7,300,000      < - > 0902 888444 Giá: 24,000,000
0938 751999 Giá: 7,300,000      < - > 0903 033066 Giá: 24,000,000
0938 753999 Giá: 7,300,000      < - > 0906 789091 Giá: 24,000,000
0901 389838 Giá: 7,315,000      < - > 0906 789345 Giá: 24,000,000
0931 008666 Giá: 7,350,000      < - > 0906 789456 Giá: 24,000,000
0901 025666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 789988 Giá: 24,000,000
0901 269299 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868086 Giá: 24,000,000
0907 013666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868186 Giá: 24,000,000
0907 761666 Giá: 7,400,000      < - > 0906 868188 Giá: 24,000,000
0907.30.6886 Giá: 7,400,000      < - > 0906 888444 Giá: 24,000,000
0937.15.79.39 Giá: 7,400,000      < - > 0907 804444 Giá: 24,000,000
0898 000678 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888444 Giá: 24,000,000
0898 003666 Giá: 7,500,000      < - > 0907 888833 Giá: 24,000,000
0898 005666 Giá: 7,500,000      < - > 0908 474444 Giá: 24,000,000
0898 006007 Giá: 7,500,000      < - > 0908 885889 Giá: 24,000,000
0898 011666 Giá: 7,500,000      < - > 0909 564444 Giá: 24,000,000
0898 012666 Giá: 7,500,000      < - > 0931 161999 Giá: 24,000,000
0898 501888 Giá: 7,500,000      < - > 0933 804444 Giá: 24,000,000
0898 502888 Giá: 7,500,000      < - > 0935 622999 Giá: 24,000,000
0898 503888 Giá: 7,500,000      < - > 0936 323999 Giá: 24,000,000
0898 512999 Giá: 7,500,000      < - > 0938 366663 Giá: 24,000,000
0898 666656 Giá: 7,500,000      < - > 0938 668093 Giá: 24,000,000
0898 666966 Giá: 7,500,000      < - > 0938 797939 Giá: 24,000,000
0898 668789 Giá: 7,500,000      < - > 0899 999579 Giá: 24,200,000
0898 691691 Giá: 7,500,000      < - > 0898 123789 Giá: 25,000,000
0898 692692 Giá: 7,500,000      < - > 0898 153333 Giá: 25,000,000
0898 697697 Giá: 7,500,000      < - > 0898 181181 Giá: 25,000,000
0898 713999 Giá: 7,500,000      < - > 0898 668886 Giá: 25,000,000
0898 727666 Giá: 7,500,000      < - > 0898 688889 Giá: 25,000,000
0898 756756 Giá: 7,500,000      < - > 0898 896886 Giá: 25,000,000
0898 804444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898668 Giá: 25,000,000
0898 814444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 898686 Giá: 25,000,000
0898 824444 Giá: 7,500,000      < - > 0898 932222 Giá: 25,000,000
0898 868869 Giá: 7,500,000      < - > 0898.179.888 Giá: 25,000,000
0898 869889 Giá: 7,500,000      < - > 0898.55.6888 Giá: 25,000,000
0898 869898 Giá: 7,500,000      < - > 0898.66.79.79 Giá: 25,000,000
0898 870888 Giá: 7,500,000      < - > 0898.6666.79 Giá: 25,000,000
0898 872999 Giá: 7,500,000      < - > 0898.68.79.79 Giá: 25,000,000
0898 880777 Giá: 7,500,000      < - > 0898.69.79.79 Giá: 25,000,000
0898 881777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 991102 Giá: 25,000,000
0898 882777 Giá: 7,500,000      < - > 0899 995666 Giá: 25,000,000

>>>Xem thêm cách chọn sim số đẹp Mobifone sao cho rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Mobifone số đẹp mà rẻ

Nội dung chính:

0909 là mạng gì?

0909 là mạng gì? Chúng tôi xin đưa ra câu trả lờ chính xác nhất, 0909 là đầu số di động 10 số của nhà mạng Mobifone – nhà mạng lớn thứ hai tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại với hơn 40 triệu thuê bao.

Công ty Thông tin Di động Việt là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.

Lĩnh vực hoạt động chính của MobiFone là tổ chức thiết kế xây dựng, phát triển mạng lưới và triển khai cung cấp dịch vụ mới về thông tin di động có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại và kinh doanh dịch vụ thông tin di động công nghệ GSM 900/1800, công nghệ UMTS 3G trên toàn quốc. Mobifone cũng đã tài trợ cho nhiều gameshow truyền hình.

Đầu số 0909 là của mạng nào bạn đã biết rồi đúng không? Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đầu số này nhé.

Ý nghĩa đầu số 0909 như thế nào?

Sim số đẹp Mobifonne đầu 0909 hiện nay đang được rất nhiều khác hàng sử dụng sim Mobifone yêu thích đặc biệt là giới trẻ. Đây là một trong những đầu số được đánh giá cao bởi ý nghĩa mà nó mang lại. Sự lặp lại xen kẽ kẽ của 2 số 0 và 9 tạo nên sự  ấn tượng và nhịp nhàng.
 • Về ý nghĩa phong thủy của 2 số 0 và 9: số 0 là số âm thích hợp với nữ giới. Số 9 là số dương ngược với số 0 thích hợp chon am giới. 09 là con số có âm dương hòa hợp rất đẹp.
 • Về ý nghĩa theo quan niệm dân gian: số 0 là không có gì, số 9 tượng trưng  cho quyền lực sức mạnh và địa vị. Đầu số 0909 thể hiện sự khao khát cháy bỏng từ không có gì trở thành có tất cả: sự nghiệp, công danh, địa vị, quyền lực và hạnh phúc.
Đầu số 0909 là mạng gì và ý nghĩa của nó như thế nào chắc hẳn bạn không còn băn khoăn nữa rồi đúng không. Nếu đang có nhu cầu mua sim đầu số 0909 Mobifone thì hãy tham khảo ngay địa chỉ mua sim uy tín Siêu Thị Sim Thẻ nhé.

Mua sim đầu số 0909 ở đâu giá rẻ và uy tín?

Không chỉ dễ dàng tìm ra câu trả lời để biết được 0975 là mạng gì mà bạn còn có thể thoải mái chọn lựa sim Mobifone đầu 0909 như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát, sim taxi….Dù lựa chọn sim số đẹp loại nào bạn cũng cần phải chú ý một điều: lựa chọn địa chỉ mua sim đáng tin cậy. Siêu Thị sim Thẻ tự hào là địa chỉ mua bán sim uy tín số 1 tại Việt Nam. Với hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Siêu Thị Sim Thẻ luôn nhận được sự phản hồi tốt nhất từ phía khách hàng và có tới hơn 80% khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Siêu Thị Sim Thẻ cam kết sẽ mang tới cho các bạn những dịch vụ tốt nhất.

Với những thông tin về đầu số 0909 là mạng gì và địa chỉ mua sim uy tín hy vọng bạn sẽ chọn được số sim 0909 ưng ý nhất.

Cách chọn sim ngũ quý hợp mệnh Thổ xem ngay kẻo lỡ


Mỗi một mệnh có cách chọn sim phong thủy khác nhau, như cách chọn sim ngũ quý mệnh Thủy sẽ khác với cách chọn sim mệnh khác. Bạn mệnh Thổ và đang muốn chọn mua sim ngũ quý hợp phong thủy, vậy bạn đã biết cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Thổ hay chưa?

>>>Tham khảo thêm:
                            
Hướng dẫn chọn sim ngũ quý hợp mệnh Thổ chuẩn nhất

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0977.10.1991 Giá: 6,999,000     < - - > 0963.94.94.94 Giá: 46,500,000
0978.01.8688 Giá: 6,999,000     < - - > 0971.25.7777 Giá: 46,500,000
0979 517555 Giá: 6,999,000     < - - > 0967 076868 Giá: 46,868,000
0979.98.18.68 Giá: 6,999,000     < - - > 0977 885885 Giá: 46,868,000
0981 111696 Giá: 6,999,000     < - - > 0985 269888 Giá: 46,999,000
0981 589333 Giá: 6,999,000     < - - > 0964.53.7777 Giá: 47,000,000
0981 596333 Giá: 6,999,000     < - - > 0985.47.6789 Giá: 47,000,000
0981 597333 Giá: 6,999,000     < - - > 0984.20.6789 Giá: 47,160,000
0983.96.1991 Giá: 6,999,000     < - - > 0869 333555 Giá: 47,886,000
0984.97.97.99 Giá: 6,999,000     < - - > 0979 992888 Giá: 47,999,000
0985.77.1333 Giá: 6,999,000     < - - > 08.8686.5678 Giá: 48,000,000
0986 668864 Giá: 6,999,000     < - - > 08.99.99.55.99 Giá: 48,000,000
0986 892899 Giá: 6,999,000     < - - > 08.99.997.997 Giá: 48,000,000
0987 610555 Giá: 6,999,000     < - - > 08.999999.84 Giá: 48,000,000
0988 22 1919 Giá: 6,999,000     < - - > 0868.68.61.68 Giá: 48,000,000
0988 999942 Giá: 6,999,000     < - - > 0868.68.65.68 Giá: 48,000,000
0989.62.1993 Giá: 6,999,000     < - - > 0869 999868 Giá: 48,000,000
0981.6666.95 Giá: 6,999,999     < - - > 0961 000666 Giá: 48,000,000
0982 051777 Giá: 6,999,999     < - - > 0961 007007 Giá: 48,000,000
0983.58.3399 Giá: 6,999,999     < - - > 0961.64.64.64 Giá: 48,000,000
08.999.555.37 Giá: 7,000,000     < - - > 0962 881888 Giá: 48,000,000
08.999.888.06 Giá: 7,000,000     < - - > 0964.38.3333 Giá: 48,000,000
086 989 8886 Giá: 7,000,000     < - - > 0966 168268 Giá: 48,000,000
086.8888.929 Giá: 7,000,000     < - - > 0966 636688 Giá: 48,000,000
0868 148668 Giá: 7,000,000     < - - > 0967.59.3333 Giá: 48,000,000
0868 179 168 Giá: 7,000,000     < - - > 0968 365078 Giá: 48,000,000
0868 248668 Giá: 7,000,000     < - - > 0968 989666 Giá: 48,000,000
0868 287288 Giá: 7,000,000     < - - > 0969 666966 Giá: 48,000,000
0868 299688 Giá: 7,000,000     < - - > 0969 666966 Giá: 48,000,000
0868 348668 Giá: 7,000,000     < - - > 0969 966696 Giá: 48,000,000
0868 806086 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 007007 Giá: 48,000,000
0868 979688 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 988988 Giá: 48,000,000
0868 996799 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 991991 Giá: 48,000,000
0868.39.39.59 Giá: 7,000,000     < - - > 0972 779888 Giá: 48,000,000
0868.49.8866 Giá: 7,000,000     < - - > 0976 767678 Giá: 48,000,000
0868.91.2828 Giá: 7,000,000     < - - > 0976.94.6789 Giá: 48,000,000
0868.97.8989 Giá: 7,000,000     < - - > 0981 102888 Giá: 48,000,000
0868.98.98.58 Giá: 7,000,000     < - - > 0981 188118 Giá: 48,000,000
08686.4.8989 Giá: 7,000,000     < - - > 0981 788999 Giá: 48,000,000
08686.5.8899 Giá: 7,000,000     < - - > 0982 555222 Giá: 48,000,000
08687.6.8989 Giá: 7,000,000     < - - > 0982 559888 Giá: 48,000,000
0869 053053 Giá: 7,000,000     < - - > 0982 838868 Giá: 48,000,000
0869 268269 Giá: 7,000,000     < - - > 0985 783333 Giá: 48,000,000
0869 286268 Giá: 7,000,000     < - - > 0986 855666 Giá: 48,000,000
0869 288299 Giá: 7,000,000     < - - > 0987.53.6789 Giá: 48,000,000
0869 388868 Giá: 7,000,000     < - - > 0988 881882 Giá: 48,000,000
088.66666.94 Giá: 7,000,000     < - - > 0961 634567 Giá: 48,868,000
0886 077789 Giá: 7,000,000     < - - > 096666 11 55 Giá: 49,000,000
0886 177789 Giá: 7,000,000     < - - > 0977 123234 Giá: 49,000,000
0886 337333 Giá: 7,000,000     < - - > 0977 123567 Giá: 49,000,000
0886 391391 Giá: 7,000,000     < - - > 0988 987789 Giá: 49,000,000
0886 394394 Giá: 7,000,000     < - - > 0971.92.3333 Giá: 49,500,000
0886 687779 Giá: 7,000,000     < - - > 08.6879.7968 Giá: 50,000,000
0886 744744 Giá: 7,000,000     < - - > 08.99.99.59.59 Giá: 50,000,000
0886 888567 Giá: 7,000,000     < - - > 08.999999.35 Giá: 50,000,000
0886 998789 Giá: 7,000,000     < - - > 0822.62.9999 Giá: 50,000,000
0886.675.675 Giá: 7,000,000     < - - > 0822.62.9999 Giá: 50,000,000
0886.805.805 Giá: 7,000,000     < - - > 0836 009999 Giá: 50,000,000
0886.831.831 Giá: 7,000,000     < - - > 0866.86.68.68 Giá: 50,000,000
09.678.888.46 Giá: 7,000,000     < - - > 0866.86.68.68 Giá: 50,000,000
09.7.696969.7 Giá: 7,000,000     < - - > 0868 336336 Giá: 50,000,000
09.81.84.84.86 Giá: 7,000,000     < - - > 0868 999986 Giá: 50,000,000
09.81.84.87.89 Giá: 7,000,000     < - - > 0868.867.868 Giá: 50,000,000
09.85.85.85.44 Giá: 7,000,000     < - - > 0869 998668 Giá: 50,000,000
096.18.96669 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 399399 Giá: 50,000,000
096.199.1994 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 468468 Giá: 50,000,000
0961 010110 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 588885 Giá: 50,000,000
0961 235222 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 884884 Giá: 50,000,000
0961 288268 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 997999 Giá: 50,000,000
0961 547666 Giá: 7,000,000     < - - > 0886 999996 Giá: 50,000,000
0961 869879 Giá: 7,000,000     < - - > 09.8168.8168 Giá: 50,000,000
0961 898789 Giá: 7,000,000     < - - > 0961 668688 Giá: 50,000,000
0961 990991 Giá: 7,000,000     < - - > 0961 679679 Giá: 50,000,000
0961.45.1234 Giá: 7,000,000     < - - > 0962 966966 Giá: 50,000,000
0961.54.1234 Giá: 7,000,000     < - - > 0963.40.5555 Giá: 50,000,000
0961.5555.95 Giá: 7,000,000     < - - > 0965 669669 Giá: 50,000,000
0961.6655.24 Giá: 7,000,000     < - - > 0965 966966 Giá: 50,000,000
0961.73.76.79 Giá: 7,000,000     < - - > 0965.48.48.48 Giá: 50,000,000
0961.79.09.79 Giá: 7,000,000     < - - > 0968 272222 Giá: 50,000,000
0961.79.75.79 Giá: 7,000,000     < - - > 0968 778778 Giá: 50,000,000
0961.79.76.79 Giá: 7,000,000     < - - > 0969 778778 Giá: 50,000,000
0961.888.799 Giá: 7,000,000     < - - > 0969 988868 Giá: 50,000,000
0961.94.96.98 Giá: 7,000,000     < - - > 097 1368 999 Giá: 50,000,000
0962 579799 Giá: 7,000,000     < - - > 097.88.55888 Giá: 50,000,000
0962.73.2345 Giá: 7,000,000     < - - > 097.949.6789 Giá: 50,000,000
0963 655855 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 036789 Giá: 50,000,000
0963 79 1989 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 177779 Giá: 50,000,000
0963 999983 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 283333 Giá: 50,000,000
0963.29.2229 Giá: 7,000,000     < - - > 0971 686999 Giá: 50,000,000
0965 521789 Giá: 7,000,000     < - - > 0972 688866 Giá: 50,000,000
0965 567895 Giá: 7,000,000     < - - > 0972 881888 Giá: 50,000,000
0965 588898 Giá: 7,000,000     < - - > 0973 688866 Giá: 50,000,000
0965 821789 Giá: 7,000,000     < - - > 0973 868866 Giá: 50,000,000
0965 831789 Giá: 7,000,000     < - - > 0975 556888 Giá: 50,000,000
0965 939779 Giá: 7,000,000     < - - > 0977 97 2222 Giá: 50,000,000
0965 969779 Giá: 7,000,000     < - - > 0978.0000.68 Giá: 50,000,000
0965 987988 Giá: 7,000,000     < - - > 0979 116 888 Giá: 50,000,000
0965.09.38.38 Giá: 7,000,000     < - - > 0979 15 3333 Giá: 50,000,000
0965.49.3979 Giá: 7,000,000     < - - > 0979 189888 Giá: 50,000,000
0965.98.98.96 Giá: 7,000,000     < - - > 0979 600888 Giá: 50,000,000
0966 131386 Giá: 7,000,000     < - - > 098 389 2999 Giá: 50,000,000

>>>Xem hướng dẫn cách chọn sim ngũ quý:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn mua sim ngũ quý

Nội dung chính:

Tổng quan về mệnh Thổ

Trước khi tìm hiểu về cách chọn sim ngũ quý hợp mệnh Thổ, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về những người mang mệnh Thổ nhé.

Mệnh Thổ gồm những năm sinh sau:
 • Mậu Dần: 1938, 1998
 • Tân Sửu: 1961,2021
 • Canh Ngọ: 1990, 1930
 • Kỷ Mão: 1939, 1999
 • Mậu Thân: 1968, 2028
 • Tân Mùi: 1991, 1931
 • Bính Tuất: 1946, 2006
 • Kỷ Dậu: 1969, 2029
 • Đinh Hợi: 1947, 2007
 • Bính Thìn: 1976, 2036
 • Canh Tý: 1960, 2020
 • Đinh Tỵ: 1977, 2037
Mệnh Thổ sinh và khắc với mệnh gì?
 • Tương sinh: Ngũ hành có quan hệ tương sinh lẫn nhau giữa các hành, chúng giúp đỡ, hỗ trợ nhau để cùng vận động sinh trưởng và phát triển tốt: Vì Hỏa sinh Thổ, Thổ Sinh Kim, cho nên người mệnh Thổ hợp với mệnh Hỏa và mệnh Kim, nhưng mệnh Hỏa tốt hơn.
 • Tương khắc: Ngũ hành cũng có quan hệ tương khắc lẫn nhau, chúng khắc chế lẫn nhau để giữ được sự cân bằng, hài hòa trong phòng thủy. Vì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, nên người mệnh Thổ không hợp với người mệnh Mộc và mệnh Thủy, nhưng không hợp nhất là mệnh Mộc.
Tính cách người mệnh Thổ

Người mạng Thổ có tính tương trợ và trung thành. Vì thực tế và kiên trì, họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì nhưng họ lại rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có một sức mạnh nội tâm.
 • Tích cực: trung thành, nhẫn nại và có thể cậy dựa.
 • Tiêu cực: thành kiến và có khuynh hướng “bới lông tìm vết”.
Vậy với người mệnh Thổ nên chọn sim ngũ quý như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Cách chọn sim ngũ quý cho người mệnh Thổ

1. Yếu tố Ngũ Hành
Việc chọn sim ngũ quý hay bất kỳ một loại phong thủy nào khác đều dựa phải dựa vào yếu tố Âm Dương – Ngũ Hành. Mỗi hành sẽ có một con số tượng trưng cho hành đó. Vì vậy, bạn phải chọn số sim có hành tương sinh với mệnh của mình. Như đã phân tích tính tương sinh ở trên thì người mệnh Thổ nên chọn sim ngũ quý chứa các con số của mệnh Hỏa là số 9, hoặc các con số mệnh Kim gồm: 6 và 7

Người mệnh Thổ nên chọn sim ngũ quý 6, 7 và 9

2. Yếu tố Âm Dương
Âm Dương là hình thức khởi thủy của vạn vật, là hai trạng thái đối nghịch, nhưng không thể tách rời ra được, phải nương tựa vào nhau để tác động hổ tương cho nhau.

Việc đảm bảo Âm Dương hào hợp là rất quan trọng, nếu bạn thiếu mang vận Âm nên sử dụng số sim vượng Dương, tức là sim có nhiều số lẻ. Nếu bạn mạng vận Dương nên sử dụng sim vượng Âm tức là sim có nhiều số chẵn.

Kết hợp 2 yếu tố trên thì cách chọn sim ngũ quý hợp mệnh Thổ thật đơn giản phải không? Vậy:

Cách chọn sim lục quý hợp mệnh Mộc cực chuẩn

Một chiếc sim phong thủy không chỉ mang lại may mắn cho về công danh, tài lộc mà còn cho nhiều lĩnh vực khác.Tương tự như các bài trước chúng tôi đã giới thiệu về cách chọn sim lục quý mệnh Thổ .Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay cách chọn sim lục quý hợp mệnh Mộc nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Cách chọn sim lục quý hợp mệnh Mộc xem ngay kẻo lỡ

>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Viettel:

0973.58.78.78 Giá: 6,900,000     < - - > 0963 052222 Giá: 43,000,000
0974 588858 Giá: 6,900,000     < - - > 0967.14.6789 Giá: 43,000,000
0975 898689 Giá: 6,900,000     < - - > 0977 986999 Giá: 43,000,000
0976 622789 Giá: 6,900,000     < - - > 0988 821999 Giá: 43,000,000
0976 888389 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 999886 Giá: 43,500,000
0977 383688 Giá: 6,900,000     < - - > 0982 246868 Giá: 43,800,000
0977 657567 Giá: 6,900,000     < - - > 0988 378379 Giá: 43,800,000
0977 785885 Giá: 6,900,000     < - - > 09.64.74.84.94 Giá: 44,000,000
0977.6666.93 Giá: 6,900,000     < - - > 0965.59.69.79 Giá: 44,000,000
0978 657865 Giá: 6,900,000     < - - > 0978 345789 Giá: 44,000,000
0978 888727 Giá: 6,900,000     < - - > 0989 235888 Giá: 44,000,000
0978 888766 Giá: 6,900,000     < - - > 0961 823456 Giá: 44,868,000
0978.39.8868 Giá: 6,900,000     < - - > 0988 576868 Giá: 44,868,000
097893.93.98 Giá: 6,900,000     < - - > 0979 262888 Giá: 44,880,000
0979 115222 Giá: 6,900,000     < - - > 0985 811999 Giá: 44,880,000
0979 115222 Giá: 6,900,000     < - - > 08.6979.6979 Giá: 45,000,000
0979 990668 Giá: 6,900,000     < - - > 08.86.86.1368 Giá: 45,000,000
0979 999331 Giá: 6,900,000     < - - > 08.9999.68.99 Giá: 45,000,000
0979.19.29.69 Giá: 6,900,000     < - - > 08.999999.14 Giá: 45,000,000
0979.85.85.68 Giá: 6,900,000     < - - > 0822.63.9999 Giá: 45,000,000
098.111.8879 Giá: 6,900,000     < - - > 0822.63.9999 Giá: 45,000,000
0981 299989 Giá: 6,900,000     < - - > 0836.06.06.06 Giá: 45,000,000
0981 391818 Giá: 6,900,000     < - - > 0836.06.06.06 Giá: 45,000,000
0981 566366 Giá: 6,900,000     < - - > 0839.06.06.06 Giá: 45,000,000
0981 666588 Giá: 6,900,000     < - - > 0839.06.06.06 Giá: 45,000,000
0981 768678 Giá: 6,900,000     < - - > 086.88888.39 Giá: 45,000,000
0981 786678 Giá: 6,900,000     < - - > 0868 636888 Giá: 45,000,000
0981 791818 Giá: 6,900,000     < - - > 0868 986986 Giá: 45,000,000
0981 863688 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 666686 Giá: 45,000,000
0981 866568 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 889899 Giá: 45,000,000
0981 866998 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 999668 Giá: 45,000,000
0981 999569 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 999686 Giá: 45,000,000
0981.13.13.18 Giá: 6,900,000     < - - > 0869 999688 Giá: 45,000,000
0981.2222.69 Giá: 6,900,000     < - - > 0869.39.39.79 Giá: 45,000,000
0981.38.1988 Giá: 6,900,000     < - - > 088.858.3333 Giá: 45,000,000
0981.82.83.38 Giá: 6,900,000     < - - > 0886 336336 Giá: 45,000,000
0981.86.28.86 Giá: 6,900,000     < - - > 0886.79.39.79 Giá: 45,000,000
0982 111981 Giá: 6,900,000     < - - > 09.82.82.86.88 Giá: 45,000,000
0982 222665 Giá: 6,900,000     < - - > 0961 181181 Giá: 45,000,000
0982 733868 Giá: 6,900,000     < - - > 0961 286286 Giá: 45,000,000
0983 333252 Giá: 6,900,000     < - - > 0961.78.3333 Giá: 45,000,000
0983.08.88.98 Giá: 6,900,000     < - - > 0962 911911 Giá: 45,000,000
0983.78.1368 Giá: 6,900,000     < - - > 0965 007007 Giá: 45,000,000
0983.79.5789 Giá: 6,900,000     < - - > 0965 519333 Giá: 45,000,000
0983.83.88.79 Giá: 6,900,000     < - - > 0966 335335 Giá: 45,000,000
0985 189198 Giá: 6,900,000     < - - > 0966 668625 Giá: 45,000,000
0986 599997 Giá: 6,900,000     < - - > 0966.68.6969 Giá: 45,000,000
0986 599997 Giá: 6,900,000     < - - > 0967 116868 Giá: 45,000,000
0986 693898 Giá: 6,900,000     < - - > 0968 568868 Giá: 45,000,000
0986.39.5789 Giá: 6,900,000     < - - > 0969 567678 Giá: 45,000,000
0987 698769 Giá: 6,900,000     < - - > 0969 899989 Giá: 45,000,000
0987.88.88.76 Giá: 6,900,000     < - - > 0969.866.686 Giá: 45,000,000
0988 188893 Giá: 6,900,000     < - - > 097 1111114 Giá: 45,000,000
0988 609689 Giá: 6,900,000     < - - > 097.23.86.888 Giá: 45,000,000
0988 686893 Giá: 6,900,000     < - - > 097.59.23456 Giá: 45,000,000
0988 883469 Giá: 6,900,000     < - - > 097.6 966699 Giá: 45,000,000
0988 886525 Giá: 6,900,000     < - - > 0972.22.77.99 Giá: 45,000,000
0988 887891 Giá: 6,900,000     < - - > 0972.75.3333 Giá: 45,000,000
0988 992004 Giá: 6,900,000     < - - > 0975.14.3333 Giá: 45,000,000
0988.23.9669 Giá: 6,900,000     < - - > 0975.33.66.99 Giá: 45,000,000
0988.79.2868 Giá: 6,900,000     < - - > 0975.34.34.34 Giá: 45,000,000
09888838.37 Giá: 6,900,000     < - - > 0976.73.7979 Giá: 45,000,000
09888838.52 Giá: 6,900,000     < - - > 0977 56 2222 Giá: 45,000,000
0989 599589 Giá: 6,900,000     < - - > 0977.11.33.99 Giá: 45,000,000
0989 992499 Giá: 6,900,000     < - - > 0979 123666 Giá: 45,000,000
0989 999373 Giá: 6,900,000     < - - > 0979 396396 Giá: 45,000,000
0989 999844 Giá: 6,900,000     < - - > 0979.13.2222 Giá: 45,000,000
0989.88.79.68 Giá: 6,900,000     < - - > 098.456.79.79 Giá: 45,000,000
09.83.82.81.81 Giá: 6,950,000     < - - > 098.56789.66 Giá: 45,000,000
0961 981368 Giá: 6,950,000     < - - > 0981 246 888 Giá: 45,000,000
0868 852888 Giá: 6,986,000     < - - > 0981 286286 Giá: 45,000,000
0968 831333 Giá: 6,986,000     < - - > 0981 365666 Giá: 45,000,000
0982 065333 Giá: 6,986,000     < - - > 0981 383999 Giá: 45,000,000
0985 157333 Giá: 6,986,000     < - - > 0981.54.54.54 Giá: 45,000,000
0985 927333 Giá: 6,986,000     < - - > 0981.81.82.83 Giá: 45,000,000
08.6899.6988 Giá: 6,999,000     < - - > 0983.79.79.89 Giá: 45,000,000
0868.07.6886 Giá: 6,999,000     < - - > 0984.60.3333 Giá: 45,000,000
0868.66.1234 Giá: 6,999,000     < - - > 0986 661988 Giá: 45,000,000
0868.686.698 Giá: 6,999,000     < - - > 0986 868568 Giá: 45,000,000
0869 896968 Giá: 6,999,000     < - - > 0986.19.91.91 Giá: 45,000,000
0869.688.979 Giá: 6,999,000     < - - > 0987 666222 Giá: 45,000,000
09.886888.07 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 618668 Giá: 45,000,000
096.99.11.686 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 630789 Giá: 45,000,000
0961 992686 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 668789 Giá: 45,000,000
0962 156333 Giá: 6,999,000     < - - > 0988.377.999 Giá: 45,000,000
0963 288789 Giá: 6,999,000     < - - > 098.12.12345 Giá: 45,500,000
0963 679686 Giá: 6,999,000     < - - > 0986.41.3333 Giá: 45,500,000
0966 667959 Giá: 6,999,000     < - - > 0961 009009 Giá: 45,868,000
0966 839889 Giá: 6,999,000     < - - > 0971 778778 Giá: 45,868,000
0966 858222 Giá: 6,999,000     < - - > 0981 778778 Giá: 45,868,000
0966.2.9.1996 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 828887 Giá: 45,868,000
0966.95.1988 Giá: 6,999,000     < - - > 0961.53.6789 Giá: 46,000,000
0968.9999.56 Giá: 6,999,000     < - - > 0967 929 929 Giá: 46,000,000
0969 608333 Giá: 6,999,000     < - - > 0973 773777 Giá: 46,000,000
0969 691974 Giá: 6,999,000     < - - > 0976.48.6789 Giá: 46,000,000
0969.08.9889 Giá: 6,999,000     < - - > 0978 513333 Giá: 46,000,000
0969.98.98.59 Giá: 6,999,000     < - - > 0986.565.565 Giá: 46,000,000
0972 904555 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 11 0000 Giá: 46,000,000
0976 943555 Giá: 6,999,000     < - - > 0988 771888 Giá: 46,000,000
0976.13.7799 Giá: 6,999,000     < - - > 0989 168 666 Giá: 46,000,000
0977.03.1988 Giá: 6,999,000     < - - > 0886 696696 Giá: 46,500,000

>>>Xem thêm cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Nội dung chính:

Tổng quan về mệnh Mộc

Mệnh Mộc gồm những năm sinh sau:
 • Ngọ: 1942, 2002
 • Kỷ Hợi: 1959, 2019
 • Mậu Thìn: 1988, 1928
 • Quý Mùi: 1943, 2003
 • Nhâm Tý: 1972, 2032
 • Kỷ Tỵ: 1989, 1929
 • Canh Dần: 1950, 2010
 • Quý Sửu: 1973, 2033
 • Tân Mão: 1951, 2011
 • Canh Thân: 1980, 2040
 • Mậu Tuất: 1958, 2018
 • Tân Dậu: 1981, 2041
Tính cách của người mệnh Mộc

Những người của mệnh mộc thể hiện những kĩ năng đưa ra quyết định rất tốt, có lý tưởng, trí tưởng tượng, lòng trắc ẩn và CÓ KHẢ NĂNG TẠO NÊN SỰ THAY ĐỔI. Những tính cách của nhân tố mộc còn thể hiện sự tốt bụng, sự căng thẳng, tự chỉ trích bản thân và những người khác, sự nản lòng, sự tiếc nuối, sự tức giận liên quan tới việc làm trái ý họ.

Trong cuộc sống lĩnh vực phong thủy sim số quan rất quan trọng nếu bạn muốn công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Nếu bạn đang muốn  lựa chọn một số sim lục quý hợp phong thủy mệnh Mộc thì không cần đi đâu xa, câu trả lời sẽ có ngay sau đây

Cách chọn sim lục quý cho mệnh Mộc       

Để chọn sim ngũ quý hợp mệnh Mộc dựa vào 3 yếu tố sau:
 • Ngũ hành tương sinh
 • Âm Dương tương phối
 • Tổng số nút cao
1. Ngũ hành tương sinh
 • Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.
 • Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
Hành của các con số: Số 1 hành Thủy, số 2 – 8 hành Thổ, số 3 – 4 hành Mộc, số 6 – 7 hành Kim, số 9 hành Hỏa, số 5 trung hòa, số 0 chưa thuộc hành nào trong ngũ hành.
Bạn mệnh Mộc nên sử dụng số sim thuộc mệnh Thủy là sim lục quý 1 và số sim thuộc mệnh Mộc là sim lục quý 3 và sim lục quý 4.

Nên tránh sử dụng sim lục quý 6 và sim lục quý 7. Sim lục quý 0 và lục quý 5 do không thuộc hành nào nên bạn cũng có thể sử dụng nhưng sẽ không tốt bằng các sim hợp mệnh.

2. Âm Dương cân bằng

Trong phong thủy sự cân bằng về âm dương là vô dùng quan trọng. Sự cân bằng âm dương đóng vai trò giữ hòa khí, đem lại sự ổn định, ấm êm, sự vui vẻ hạnh phúc cho người sử dụng. Một sim phong thủy đẹp phải có âm dương cân bằng với vận mệnh của chủ sở hữu.
 • Nếu bạn vận Dương nên sử dụng sim vượng Âm: sim lục quý 0 hoặc sim lục quý 4.  
 • Nếu bạn vận Âm nên sử sim vượng Dương: sim lục quý 1, sim lục quý 3 và sim lục quý 7.
3. Tổng số nút cao

Trong sim phong thủy điểm càng cao càng đẹp, điểm số cao thể hiện được sức sống mạnh mẽ của số sim, thể hiện quyền lực và sự kiêu sa, bên cạnh đó còn khẳng định được thú chơi sim chuyên nghiệp của chủ sở hữu.

Thật đơn giản để chọn được một chiếc sim lục quý hợp mệnh Mộc phải không? Một số sim không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn giúp thay đổi vận mệnh của bạn. Vì vậy đừng chần chừ gì nữa mà hãy ring ngay một chiếc sim hợp phong thủy nhé. Chúc bạn chọn được chiếc sim ưng ý nhất.

Bài đăng phổ biến